Sunteți pe pagina 1din 2

Informați-vă!

 Despre cine este vorba în text?


 Ce ați aflat despre Jurjac?

Explicați!

 Cum înțelegeți propozițiile?


o „Băiatul i-a urmărit pe lăutari fără să clipească.”
o „Se simțea luat de sunete ca de un puhoi.”

Ce simțiți?

 Ce sentimente încercați pentru micul Jurjac?

Aspecte pozitive

 Care sunt trăsăturile de caracter pe care le descoperim la copilul-minune Jurjac?

Argumentați!

 S-a împlinit visul cel mare al copilului? Cum?

Imaginați-vă!

 Ce s-ar fi întâmplat dacă Jurjac nu ar fi avut posibilitatea să facă studii serioase în


domeniul muzicii?
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
Instituția Publică Gimnaziul Tabăra

Proiect didactic
la
limba română
în clasa a III-a

A elaborat: Alexandru Galina,


învățătoare la clasele primare

2019 – 2020