Sunteți pe pagina 1din 8

Simbolistica de stat a

Republicii Moldova
Drapelul de stat al Republicii
Moldova
Drapelul de Stat al Republicii Moldova – Tricolorul –
este simbolul oficial al Republicii Moldova. El
simbolizează trecutul, prezentul şi viitorul statului
moldovenesc, reflectă principiile lui democratice,
tradiţia istorică a poporului moldovenesc,
egalitatea în drepturi, prietenia şi solidaritatea
tuturor cetăţenilor republicii.
Drapelul de Stat al Republicii Moldova – Tricolorul –
reprezintă o pînză dreptunghiulară, formată din trei
fîşii de dimensiuni egale, dispuse vertical în
următoarea succesiune a culorilor de la hampă:
albastru (azuriu), galben, roşu. În centru, pe fîşia
de culoare galbenă este imprimată Stema de Stat
a Republicii Moldova.
Stema de stat a Republicii
Moldova
Stema de Stat a Republicii Moldova reprezintă un
scut tăiat pe orizontală avînd în partea superioară
cromatică roşie, în cea inferioară – albastră,
încărcat cu capul de bour avînd între coarne o stea
cu opt raze. Capul de bour este flancat în dreapta
de o roză cu cinci petale, iar în stînga de o
semilună conturnată. Toate elementele
reprezentate în scut sînt de aur (galbene). Scutul
este plasat pe pieptul unei acvile naturale purtînd
în cioc o cruce de aur (acvila crucială) şi ţinînd în
gheara dreaptă o ramură verde de măslin, iar în
stînga un sceptru de aur.
Imnul de stat al Republicii Moldova
Limba noastră-i o comoară Limba noastra-i limbă sfîntă,
În adîncuri înfundată Limba vechilor cazanii,
Un şirag de piatră rară Care o plîng şi care o cîntă
Pe moşie revărsată. Pe la vatra lor ţăranii.
Limba noastră-i foc ce arde Răsări-va o comoară
Într-un neam, ce fără veste În adîncuri înfundată,
S-a trezit din somn de moarteUn şirag de piatră rară
Ca viteazul din poveste. Pe moşie revărsată.
Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veşnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeşnici.
Persoanele care au contribuit la înființarea
simbolurilor de stat

 Constituția impreună cu Mircea Snegur a contribuit la


fondarea drapelului Republicii Moldova. Autorul stemei
fiind Gheorghe Vrabie.
Importaanța simbolurilor de stat
pentru țara noastră
Simboluri naţionale sînt simbolurile de stat şi alte
însemne care indică identitatea Republicii Moldova
ca stat sau ca entitate colectivă.
Odată cu debutul epocii moderne şi cu apariţia
statelor naţionale, apelul la simboluri cu valoare
naţional-identitară  a avut menirea de a coagula
corpul cetăţenesc, cultivîndu-i sentimentul de
apartenenţă şi fidelitatea faţă de statul în care s-a
născut. Simbolurile heraldice statale fac parte din
identitatea naţională.
Creație proprie
 Roșu, galben și albastru Roșu-i flacăra iubirii
 Trei culori din curcubeu, Pentru țara și popor.
 Ele reprezinta țara , Galbenul e ca un soare
 Unde voi trăi mereu. Ce-i mereu strălucitor.

 Iar albastru e ca cerul,


 Mereu senin și fără nori.
 El e universul ce-nconjoară
 Planeta noastră cu mult dor.

 A elaborat: Gatman Magdalena
 A verificat: Pavlic Viorica