Sunteți pe pagina 1din 2

Modulul III: Asamblări mecanice

clasa ........................ Nume elev…………………………….

Fişă de autoevaluare
Tema: Asamblări prin lipire

I. Încercuiţi răspunsul corect:


1. Ce tip de procedeu este asamblarea prin lipire:
a) asamblare demontabilă;
b) asamblare cu filet;
c) asamblare nedemontabilă.
2. Tehnologia lipirii cuprinde următoarele trei operaţii:
a) lipirea, răcirea dirijată, curăţarea suprafeţelor, dispunerea suprafeţelor în poziţia lipire;
b) lipirea, pregătirea pentru lipire, încălzirea separată a zonei de lipit sau împreună cu materialul de
adaos, răcirea dirijată;
c) curăţirea suprafeţelor, protejarea suprafeţelor de lipit, dispunerea suprafeţelor în poziţia de lipire.

II. Scrieţi în chenarul din dreptul enunţului, litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă
apreciaţi că enunţul este fals:

a. Lipirea moale se execută cu ciocanul de lipit şi / sau prin cufundarea materialelor de lipit
b. Lipirea prin cufundare este un procedeu aplicabil pentru producţia de serie mare
c. Lipirea tare se utilizează în domeniul tehnicii de calcul(circuite integrate)
d. Unul dintre avantajele lipirii este că culoarea pieselor diferă de cea a pieselor de bază

III. Denumiţi elementele componente indicate in figura de mai jos:

1…………………………………………

2…………………………………………

IV. Enumeraţi trei avantaje ale lipirii.

Notă autoevaluare Notă profesor


BAREM CORECTARE

I. 2 PUNCTE

1. 1 p

2. 1 p

II. 2 PUNCTE

a. 0,5 p

b. 0,5 p

c. 0,5 p

d. 0,5 p

III. 2 PUNCTE

IV. 3 PUNCTE

1 p (oficiu) + 2 p + 2 p + 2 p + 3 p = 10 (zece)

S-ar putea să vă placă și