Sunteți pe pagina 1din 2

TEST

1. Scrie trei propoziţii despre şcoală la sfârşitul cărora să foloseşti punctul, semnul
întrebării şi semnul exclamării.

2. Scrie în ordine alfabetică lunile anului care conţin grupul de litere mp şi grupul de
litere mb.

3. Desparte în silabe următoarele cuvinte: rechin, pachete, chec, ghirlandă, ghem,


privighetoare, rochiţă, chip, neghină, ghicitoare.

4. Ordonează cuvintele pentru a obţine o propoziţie.


a) Enache, vechi, şi, schiuri, Rachela, au.

b) rochia, Paraschiva, pentru, împachetează, Chiva.

c) cu, hochei, Dumitrache, joacă, vinerea, unchiul.

5. Completaţi enunţurile cu cuvintele potrivite din textul Cheile.


Autorul textului este ________________________________________________________ .
Miţu şi Baruţu au mai crescut şi încep să ________________________________________ .
Copiii se uitau _____________________________________________________________ .