Sunteți pe pagina 1din 3

NUME ______________________________

TEST

1.Citeşte cu atenţie textul şi transcrie a opta propoziţie:

Toamna
A sosit toamna. E septembrie. Toamna a colorat natura cu pasteluri nemaiîntâlnite.
Livezile şi grădinile sunt pline de belşug. În livezi, copiii culeg merele mari şi roşii ca
focul. Sunt veseli.
Pe cerul presărat cu nori albi, stoluri de păsări zboară grăbite. Ele se pregătesc pentru o
lungă călătorie spre ţările calde.
Porţile şcolilor s-au deschis să-i primească cu braţele deschise pe micii şcolari.

2.Răspunde la următoarele întrebări:


a) Ce anotimp a sosit?

b) Ce fac copiii?

c) Cum zboară stolurile de păsări?

3. Desparte cuvintele în silabe: livezile, albi, primească.


4.Eu spun multe, tu spui una: grădini, şcoli, nori.

5.Ordonează cuvintele şi scrie propoziţiile:


a) sosit, a, toamna.

b)ca, focul, culeg, roşii, copiii, merele.

c) păsări, de, zboară, stoluri, grăbite.

6. Alcătuieşte propoziţii cu următoarele cuvinte: toamna, copiii, păsările.

7. Găseşte cuvinte cu sens opus pentru:


deschis ____________________
vesel _____________________
mari _____________________

8. Găseşte cuvinte cu sens asemănător pentru:


şcolari ______________________
belşug ______________________
ramuri ______________________

9. Taie cu o linie cuvintele scrise greşit:


nemaiîntâlnite / nemaiântâlnite
toamna / tuamna
cierul / cerul

10. Completează liniile cu semnele de punctuaţie potrivite:

Stolul de rândunele se pregăteşte de plecare ___


___ Unde pleacă rândunelele ___ mama ___

11. Completează spaţiile libere cu informaţiile corecte din text:


a) ___________________ a colorat natura cu pasteluri nemaiîntâlnite.
b) Livezile şi grădinile sunt pline de _________________ .
c) Pe ___________ presărat cu nori albi, stoluri de păsări zboară grăbite.