Sunteți pe pagina 1din 1

TEST

1. Dă exemple de cinci substantive colective și alcătuiește enunţuri cu fiecare. (5 x 2p = 10p)

2. Grupează următoarele substantive: înţelepciune, lapte, zori, aur, unt, tăiţei, Carpați, curaj, icre,
dreptate pe două rânduri: (2 x 10 p = 20 p)

- substantive defective de plural :

- substantive defective de singular :

3. Precizează cazul și funcția sintactică a substantivelor subliniate în enunțurile: (10 x 4p = 40p )

a. Andreea sărbătorește Anul Nou cu prietenii săi.

b. Cărțile de pe masă sunt de la colegul tău.

d. Caietul este al Mariei.

e. Elevii școlii vor cânta profesorilor o colindă.

f. Am cules roșiile din grădina bunicii.

g. Vorbește ca Iulian.

4. Alcătuiește câte o propoziţie în care substantivul carte să îndeplinească următoarele funcţii sintactice:
(5 x 4 p = 20 p)

- Subiect:

- Atribut substantival genitival:

- Complement direct:

- Complement indirect:

Se acordă 10 puncte din oficiu!