Sunteți pe pagina 1din 4

PRONUMELE PERSONAL COMPLEMENT

. Formele pronumelui personal complement sunt următoarele:

SINGULAR PLURAL
PERSOANA I II III I II III
MASC. FEM MASC FEM
.
Compl. Forme me/m te/t’ le/l’ la/l’ nou vous les
directe neaccentuate ’ s
Forme moi toi lui elle nou vous eux elles
accentuate s
Compl. Forme me/m te/t’ lui nous vou leur
indirect neaccentuate ’ s
e Forme à moi à à lui à elle à à à eux à
accentuate toi nou vous elles
s

COI

a) complement indirect (dativ), cu verbul la un timp simplu:

Forma 1 2 3 4 5 6
verbală C ind
Afirmativă tu lui parles
Negativă tu ne lui parles pas
Interogativă lui parles tu?
Inter. ne lui parles tu pas ?
negativă

b) complement indirect (dativ), cu verbul la un timp compus:

Forma 1 2 3 4 5 6 7
verbală C ind
Afirmativă il nous a parlé
Negativă il ne nous a pas parlé
Interogativă nous a-t-il parlé
Inter. ne nous a-t-il pas parlé ?
negativă

COD

a) complement direct (acuzativ), cu verbul la un timp simplu :

Forma 1 2 3 4 5 6
verbală C ind
Afirmativă nous le regardons
Negativă nous ne le regardons pas
Interogativă le regardons nous
Inter. ne le regardons nous pas?
negativă

b) complement direct (acuzativ), cu verbul la un timp compus :

Forma 1 2 3 4 5 6 7
verbală C ind
Afirmativă vous m’ avez regardé (e)
Negativă vous ne m’ avez pas regardé (e)
Interogativă m’ avez - vous regardé (e)
Inter. ne m’ avez - vous pas regardé (e)
negativă

Două pronume complemente

Când verbul este însoţit de două complemente, unul direct (de persoana a III-a – le, la, les) şi altul
indirect, ele se aşază după cum urmează:
a) Când cele două pronume sunt de persoane diferite (I şi III sau II şi III), complementul
indirect precede complementul direct, ca şi în limba română:

- cu verbul la un timp simplu:

Forma 1 2 3 4 5 6 7
verbală C ind
Afirmativă nous vous les montrerons
Negativă nous ne vous les montrerons pas
Interogativă vous les montrerons - nous ?
Inter. ne vous les montrerons - nous pas?
negativă

- cu verbul la un timp compus:

Forma 1 2 3 4 5 6 7 8
verbală C ind
Afirmativă ils nous l‘ ont apporté (e)
Negativă ils ne nous l‘ ont pas apporté (e)
Interogativă nous l‘ ont -ils apporté (e)?
Inter. ne nous l‘ ont -ils pas apporté (e)?
negativă

b) Când cele două pronume sunt de aceeaşi persoană (a II-a), complementul direct (le, la, les)
precede complementul indirect (lui, leur):
- cu verbul la un timp simplu:

Forma 1 2 3 4 5 6 7
verbală C ind
Afirmativă vous la leur offrez
Negativă vous ne la leur offrez pas
Interogativă la leur offrez - vous?
Inter. ne la leur offrez - vous pas?
negativă

- cu verbul la un timp compus:

Forma 1 2 3 4 5 6 7 8
verbală C ind
Afirmativă tu le lui as offert
Negativă tu ne le lui as pas offert
Interogativă le lui as tu offert?
Inter. ne le lui as tu pas offert?
negativă

cu verbul la imperativ

Forma afirmativă Forma negativă

Verb C.direct C C.indirect C. direct Verb


indirect
Persoane offrez le moi Ne me l’ offrez
diferite pas
Verb C.direct C C. direct C. indirect Verb
Aceeaşi indirect
persoană Offrez - la - lui Ne la lui offrez
pas

Locul pronumelor complemente


Un singur pronume complément

Pronumele personal complément este aşezat de obicei înaintea verbului


Ex  : Je te prie de dire la vérité Il m’a demandé quelque chose.
Il me donne des conseils. Il m’a donné des conseils
Je l’aime beaucoup. Je l’ai aimé beaucoup.
- el poate fi separat de verb de o negaţie
Ex  : Je ne te crois pas ! Je ne t’ai pas cru.
Il ne me prête pas son stylo Il ne m’a pas prêté son stylo.
Je ne l’aime pas. Je ne l’ai pas aimé.
Pronumele complement este aşezat după verb când acesta este la modul imperativ forma afirmativă
Ex  : Envoyez-leur mes compliments !
Pronumele complement este aşezat înainrea verbului când acesta este la modul imperativ forma
negativă
Ex  : Ne te sacrifie pas pour lui !

Două pronume complemente


- când sunt două pronume complemente la persoana a III-a, C.D este aşezat înaintea C.I
Ex  : Il le lui donne Il l’a lui donné Il la lui a donnée.
Il ne le lui donne pas. Il ne l’a lui pas donné. Il ne la lui a pas donnée.

când sunt două pronume complemente la persoane diferite CI, este aăezat înaintea C.D
Ex  : Je vous les offre Je vous les ai offerts.
Je ne vous les offre pas. . Je ne vous les ai pas offerts.
- Când verbul este la modul imperativ forma afirmativă C.D este aşezat înaintea C.I
Ex  : Offre- la- lui  !
Récite- les-nous  !
- Dacă erbul este la modul imperativ, forma negativă si cele două pronume sunt la persoana a III-a
C.D este aşezat înaintea C.I
Ex  : Ne la lui offre pas  !
- Dacă erbul este la modul imperativ, forma negativă si cele două pronume sunt la persoanE diferite
C.I este aşezat înaintea C.D
Ex  : Ne nous les récite pas !