Sunteți pe pagina 1din 3

Fişă de lucru - Verbul

Clasa a VII-a

I.Precizează valoarea (predicativă, copulativă sau auxiliară) a verbelor din enunţurile date :

Muzeul este prima pe stânga. Hotelul este spaţios.

El a însemnat un cuvânt din manual. Aș cânta cu ei.

Am mers la dentist. Sunt în clasă.

Copiii au rămas la cabană. Sunt atenți.

A te detaşa înseamnă a te elibera. Vor învăța lectia.

Maria părea veselă. Părea talentat.

II. a) Notează sinonimul corespunzător urmatoarelor locutiuni verbale:

A da bineţe A tăia frunză la câini

A lua la rost A sta la locul său

A da ortul popii A sta pe loc

A lua fiinţă A sta pe gânduri

III. Uneşte formele verbale din coloana A cu modul si timpul din coloana B:

A B

Mersesem indicativ , viitor

Au cântat imperativ

Să fi răspuns indicativ, perfect compus

O să recite conjunctiv, perfect

Spuseşi indicativ, mmcp

Ascultă! Indicativ , imperfect

Vorbeai indicativ, perfect simplu

Condiţional , prezent

VI.Alcătuieşte trei enunţuri in care să foloseşti verbul a cânta la toate cele trei diateze.

VII. Conjugă verbul ,,a invăța,, la viitor anterior, la m.m.c.p și imperfect.


Punctuaţie şi ortografie

Exerciţii

1. Transcrie textul corectând greşelile:

Venise la Facultatea de drept cu gândul să-i dovedească mamiii că şi copiii ei trebuiesc şi pot să înveţe
carte , ca şi ceilanţi copii! Fusese şeful unei promoţi celebră prin meritele studenţilor care făcuse parte din
ea. Până şi decanul îl felicitase.

2. Corectaţi greşelile de ortografie din textul următor:

Întoarceteai când mi sor întoarce ochi la ceafă şi vedeateaş când şio găsii mutu iapa.

3. Construiţi câte un enunţ în care:

a) ghilimelele să redea un citat;

b) două puncte să urmeze după un substantiv care să anunţe vorbirea directă;

c) virgula să înlocuiască un verb omis;

d) virgula să despartă un cuvânt sau o construcţie incidentă de restul propoziţiei;

e) virgula să despartă o subordonată de restul propoziţiei;

f) cratima, semn de punctuaţie, să lege două numerale care arată aproximaţia.

4. Marcaţi semnele ortografice şi de punctuaţie în textele următoare:

a) Ca să nu-şi trezească servitorii atât de devreme era ora şase fără un sfert trecuse în micul oficiu
din spatele cabinetului său... (Eugen Barbu, Incognito)

b) Las că am să-ţi caut ceva frumos după masă să-ţi treacă

Da.Să-mi cauţi

c) Şi i-a auzit Făt Frumos şi s-a mirat de cuvintele lor.

- Făt-Frumos i-a vorbit atunci un vraci cărturar vrem să cunoaştem şi noi adevărul.

Şi sara la izvor Făt-Frumos i-a cerut zânei inelul” (M Sadoveanu –Dumbrava minunată)

10 Construiţi enunţuri cu următoarele ortograme: altădată – altă dată; altfel – alt fel; decât – de cât;
demult – de mult; numai – nu mai; odată – o dată