Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA 2: Scurt circuit în rețelele electrice, risc de declanșare a icendiunlui.

 Prin scurtcircuit se intelege contactul accidental, fara rezistenta, sau printr-o rezistenta de


valoare relativ mica, a doua sau mai multe conductoare, aflate la potentiale electrice diferite.

            Scurtcircuitele sunt cauzate de :

·       deteriorarea izolatiei electrice ca urmare, in primul rand, a supratensiunilor


atmosferice si de comutatie;
·       ruperea sau desprinderea conductoarelor liniilor electrice sub actiunea eforturilor
mecanice;
·       atingerea sau desprinderea conductoarelor neizolate ale liniilor electrice aeriene
de catre pasari sau animale;
·       manevre gresite in instalatii in timpul exploatarii.

           

Valoarea curentilor de scurtcircuit depinde de:

·       tensiunea, puterea si numarul surselor care alimenteaza scurtcircuitul;


·       distanta dintre surse si locul de scurtcircuit, adica impedanta echivalenta a
circuitului cuprins intre sursa si locul scurtcircuitului;

·       momentul producerii scurtcircuitului si timpul scurs din momentul producerii


scurtcircuitului.

           

În instalatiile de curent alternativ trifazat pot avea loc patru tipuri de scurtcircuite:

·       scurtcircuitul trifazat;
·       scurtcircuitul bifazat;
·       scurtcircuitul bifazat cu punere la pamant;
·       scurtcircuitul monofazat.

Calculul curentilor de scurtcircuit este necesar pentru:

·       verificarea elementelor componente ale instalatiilor electrice la stabilitate


termica si dinamica;
·       alegerea si reglarea instalatiilor de protectie prin relee si automatizare.

            Curentii de scurtcircuit trifazat produc cele mai mari solicitari dinamice si termice.
Datorita acestui fapt calculul curentilor de scurt-circuit trifazat serveste la:

·       alegerea aparatajului primar si dimensionarea cailor de curent;


·       verificarea tensiunii remanente pe barele colectoare ale statiilor electrice.

            Calculul curentilor, in cazul scurtcircuitelor nesimetrice bi si monofazate, serveste la


alegerea si reglarea instalatiilor de protectie prin relee si automatizare si la dimensionarea
prizelor de pamant de exploa-tare din cadrul posturilor de transformare.
            Valorile curentilor de scurtcircuit sunt aproximativ cu doua ordine de marime mai mari
decat ale curentilor nominali.

            Din punctul de vedere al „distantei electrice” (impedanta elec-trica) dintre locul in care se
produce scurtcircuitul si sursele de tensiune, scurtcircuitele se impart in scurtcircuite „departate”
si scurtcircuite „apro-piate”.

            Prin scurtcircuit departat se intelege scurtcircuitul la care pon-derea impedantei


generatorului sincron este redusa fata de impedanta dintre sursa si locul de scurtcircuit si deci
scurtcircuitul se produce „departe” de generator, impedanta de calcul fiind constanta in timp.

În cazul scurtcircuitului apropiat, in limitarea curentului de scurtcircuit, o mare pondere o are


impedanta generatorului sincron care nu este constanta in timp. Scurtcircuitul este apropiat, daca
cel putin un generator electric se afla „aproape” de locul de scurtcircuit.

CURENTUL DE SCURTCIRCUIT APROPIAT

            În cazul scurtcircuitului apropiat, in limitarea curentului de scurtcircuit o mare pondere o


are impedanta generatorului sincron care nu este constanta in timp. În aceasta situatie, cresterea
brusca a curentului, in infasurarea statorica a generatorului, duce la cresterea campului magnetic
de reactie care are un caracter demagnetizant, avand drept consecinta scaderea valorii efective a
tensiunii electromotoare, respectiv scaderea va-lorii efective a componentei periodice a
curentului de scurtcircuit. Dar, da-torita inductivitatii infasurarilor de excitatie si de amortizare a
gene-ratorului, scaderea tensiunii electromotoare nu se produce brusc, ci in regim tranzitoriu.

 În majoritatea cazurilor, generatoarele electrice sunt echipate cu regulatoare automate de


tensiune (RAT),destinate sa mentina constanta tensiunea la borne, la valoarea nominala, prin
variatia curentului de excitatie.

            Regulatoarele automate de tensiune intra in actiune destul de repede, dupa 0,2 – 0,3
secunde de la producerea scurtcircuitului, incat valoarea efectiva a componentei periodice a
curentului creste din nou, pana la valoarea corespunzatoare regimului de scurtcircuit
stabilizat.       

Prin scurtcircuit, se intelege o legatura electrica accidentala ce poate avea intre un conductorul
activ (faza) si pamant, sau intre conductoarele active ale unei instalatii electrice.

Cauze ale aparitiei scurtcircuitelor

Printre principalele cauze putem enumera:

Uzura in timp a izolatiei conductoarelor


Actiuni mecanice asupra conductoarelor unei instalatii electrice
Manevre gresite realizate in cazul interventiei in instalatiile electrice
Scurtcircuitele au urmari dintre cele mai nedorite asupra instalatiilor, dar si asupra
echipamentelor sau aparaturii electrice.

Pentru a inlatura aceste efecte, instalatiile electrice sunt prevazute cu protectii la scurtcircuit.
Locul de montare al acestor aparate se realizeaza in tablouri electrice, locul unde se reduce si
sectiunea conductoarelor.

 Valori ale curentului de scurtcircuit


Principalele valori ce trebuiesc luate in calcul in cazul unui scurtcircuit sunt:

Curentul maxim de scurtcircuit


Curentul minim de scurtcircuit
Curentul maxim de scurtcircuit, este acea valoare care este luata in calcul la alegerea capacitatii
de rupere a dispozitevelor de protectie (intreruptoarelor), dar si din punct de vedere a stabilitatii
termice a conductoarelor circuitului protejat. Aceasta valoare este inregistrata in cazul unui
scurtcircuit la bornele aparatului de protectie.

Curentul minim de scurtcircuit, este acea valoare care se ia in calcul la alegerea intrerutoarelor
automate sau sigurantelor fuzibile. Aceasta valoare corespunde unui scurtcircuit la capatul cel
mai indepartat al circuitului protejat.

Din acest motiv, este foarte important ca dispozitivele de protectie sa deconecteze, in cazul unui
defect, intr-un interval de timp care sa protejeze din punct de vedere al stabilitatii termice
conductoarele acelui circuit.

 Tipuri de scurtcircuite

Faza - pamant
Faza - faza
Trifazat
Efecte ale scurtcircuitelor

Deteriorarea izolatiei conductoarelor


Intrerupere conductoarelor
Incendii
Electrocutarea personalului
Deconectarea instalatiei de alimentare