Sunteți pe pagina 1din 3

Popa Florentina Hermina

Master Matematica, An I Modelare matematica

Dinamica pendulului gravitațional neliniar


L = lungimea (m)

ϴ = unghiul pendulului

g = gravitația (m/s2)

Miscarea este descrisa de:

−g
θ' ' = sin ( θ )
L

Pendulum.m

dt=0.01; % frecventa de timp

g=9.81;% gravitatia

L=1.0; % lungimea pendulului

% conditii initiale

theta=0.5 %unghiul

thetaPrime=0; %viteza unghiulara

%bucla de simulare

for t=0:dt:5

thetaBis=-g/L*sin(theta);

thetaPrime=thetaPrime+dt*thetaBis;

theta=theta+dt*thetaPrime;

plot([0 cos(theta-pi/2)], [0 sin(theta-pi/2)]);

xlim([-1 1]);

ylim([-1 0]);

xlabel('x');

ylabel('y');

pause(0.01);

end
Popa Florentina Hermina
Master Matematica, An I Modelare matematica
octave:2> source("pendulum.m")
theta = 0.50000
Popa Florentina Hermina
Master Matematica, An I Modelare matematica