Sunteți pe pagina 1din 2

Pagina de internet a spitalului

LISTA DE VERIFICARE NR.4


Nu a
OBSERVATII / ALTA MODALITATE DE
Cod nou Enunț Tip DA NU N/A fost NR.
VALIDARE A CERINTEI
cazul
01.06.01.01 Spitalul pune la dispoziţia publicului canale de comunicare variate. C
01.06.01.01.01 Pagina de internet a spitalului este funcțională. I
Spitalul asigură materiale informative cu privire la educația sanitară
01.06.01.01.02 I
și prevenție.
01.06.01.02 Pagina de internet a spitalului asigură comunicarea eficientă. C
Pagina de internet a spitalului are limba română ca primă
01.06.01.02.01 I
modalitate de acces.
Pagina de internet conține informații privind drepturile și obligațiile
01.06.01.02.02 I
pacienților.
Pagina de internet conține informații privind investigațiile și
01.06.01.02.03 I
tratamentele pentru care se percepe coplată.
Pagina de internet conține informații privind investigațiile și
01.06.01.02.04 I
tratamentele care sunt decontate de către casa de asigurări.
Pagina de internet conține informații privind modul de accesare a
01.06.01.02.05 I
serviciilor oferite de spital.
Pagina de internet conține informații despre medicii care activează
01.06.01.02.06 I
în cadrul spitalului.
Pagina de internet a spitalului are facilități de creare de conturi
01.06.01.02.07 personalizate pentru pacienți și/sau medici de familie și/sau I
ambulatoriu.
Pagina de internet a spitalului asigură accesul la informații de
01.06.01.02.08 I
interes public.
Pagina de internet a spitalului conține informații si date de contact
01.06.01.02.09 privind conducerea spitalului (date de contact, e-mail, telefon I
secretariat, program audiențe).
Chestionarul de satisfacție a pacienților este accesibil prin
01.06.01.02.10 I
intermediul paginii de internet a spitalului.
Pe pagina de internet a spitalului este accesibilă modalitatea de
01.06.01.02.11 I
programare online.
Pagina de internet a spitalului conține informații specifice pentru
01.06.01.02.12 profesioniștii din sănătate (concursuri de angajare, examene de I
promovare, legislație, congrese, conferințe).
Nu a
OBSERVATII / ALTA MODALITATE DE
Cod nou Enunț Tip DA NU N/A fost NR.
VALIDARE A CERINTEI
cazul
Spitalul promovează pe pagina sa de internet recuperarea activă a
01.06.01.02.13 pacientului, mobilizarea precoce și stilul sănătos de viață al acestuia, I
ca elemente principale de luptă împotriva durerii cronice.
Reglementarea accesului mass-media în spital este afișată pe pagina
01.06.01.02.14 I
de internet a spitalului.
Datele de contact ale purtătorului de cuvânt se regăsesc pe pagina de
01.06.01.02.15 I
internet a spitalului.
01.06.01.06 Spitalul oferă informaţii privind activitatea medicală prestată. C
Informații privind condițiile de internare, respectiv externare, sunt
01.06.01.06.04 I
puse la dispoziția pacienților/aparținătorilor.
Alte observatii: