Sunteți pe pagina 1din 3

VARIANTA NR.

1
SERVANT POMPIER

1. Servantul 1 are următoarele obligaţii:


a) mânuieşte ţevile de refulare a apei şi ţevile generatoare de spumă
b) mânuieşte tunul cu comanda manuala de pe autospeciala
c) mânuieşte împreună cu servantul 3 scara culisabilă

2. Servantul 2 are următoarele obligaţii:


a) mânuieşte distribuitorul C.B.C.
b) mânuieşte ejectorul pentru ape mici ajutat de conducatorul auto
c) transportă împreună cu servantul 3, bidoanele cu lichid spumant

3. Furtunurile de refulare se pot găsi pe autospecialele de stins incendii strânse în


a) rola dubla
b) panglica
c) pe tamburul principal
d) pe cărucioarele port furtun

4. Rolele de furtun se scurg de apa


a) începând de la autospeciala spre incendiu
b) începând de la incendiu spre autospeciala
c) începând din partea cea mai înaltă a şoselei

5. Pe scară au voie sa urce concomitent:


a) la scara culisabilă câte un servant pentru fiecare segment
b) la autoscara cu vârful scării rezemat mai mulţi servanţi, fără ca distanţa dintre aceştia sa fie mai mică de 3
m
c) la celelalte scări un servant

6. Pentru pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei grupa execută :


a) adunarea pentru intervenţie
b) dispozitivul premergător de intervenţie
c) recunoaşterea

7. Pe timpul recunoaşterii se va stabili:


a) pericolul pentru oameni, căile mijloacele şi procedeele de salvare
b) căile de pătrundere la focar
c) locul obstacolelor împotriva incendiilor şi a instalaţiilor fixe de stingere, starea acestora şi eficienţa lor
pentru limitarea

8. În acţiunea de stingere a unui incendiu se disting, de regula, 2 faze:


a) deplasarea la locul intervenţiei şi stingerea incendiului
b) localizarea şi lichidarea
c) salvarea persoanelor şi stingerea incendiului
1
9. Evacuarea bunurilor materiale se face atunci când:
a) proprietarul nu este acasă şi nu şi le poate evacua singur
b) exista un pericol iminent care le ameninţă iar protejarea lor nu este posibilă
c) bunurile complică acţiunea de intervenţie şi împiedica accesul la focarele de ardere

10. În principiu ordinea evacuării bunurilor este următoarea:


a) bunurile cele mai valoroase şi utilajele
b) actele de importanţă deosebită
c) hainele şi bunurile de uz curent

11. Pentru stingerea incendiilor ce se manifestă la înălţimi Servantul 1 se amplasează:


a) după pereţii portanţi pentru a se proteja de explozii sau flăcării
b) pentru localizare: la etajul superior, inferior sau în încăperile învecinate cu cea incendiată
c) pentru lichidare: la etajul şi în încăperea unde se găseşte focarul, în partea dinspre casa scărilor, în
camerele învecinate, cat mai aproape de focar, sau la exterior pe scări manuale, autoscări mecanice,
balcoane, terase

12. Cum se va executa răcirea materialelor


a) de sus în jos şi de departe către aproape.
b) de jos în sus şi de la stânga la dreapta la stânga
c) de aproape către departe şi de sus în jos

13. Pentru a evita electrocutarea servanţilor se vor lua următoarele măsuri:


a) întreruperea curentului de la reţeaua de înaltă tensiune numai de către specialişti
b) întreruperea curentului prin desfacerea siguranţelor fusibile
c) întreruperea curentului electric numai de către servanţii echipaţi cu cizme şi mănuşi de cauciuc

14. Sursele de apa pot fi:


a) naturale
b) artificiale
c) curgătoare sau stătătoare

15. Alimentarea autospecialelor se poate face:


a) directa, releu, naveta
b) din hidranţi interiori sau exteriori
c) din lacuri râuri sau mare

16. Tubul de cauciuc pentru aspiraţie, în raport de diametrul interior sunt:


a) de tip A, B, C, D;
b) de tip A, B, C;
c) de tip A, B, D.

17. Hidranţii portativi se clasifica în:


a) hidranţi portativi cu cot simplu;
b) hidranţi portativi cu cot dublu;
c) hidranţi portativi cu robinete.

18. Amestecătorul de linie se foloseşte pentru:


a) scoaterea apei din beciuri şi subsoluri;
b) antrenarea spumogenului din bidon şi realizarea amestecului de spumogen lichid;
c) refularea jetului de apa si dirijarea lui asupra focarului.

2
RĂSPUNSURI

1. A, B
2. A, B, C
3. A, B,C, D
4. A
5. A, B, C,
6. B, C
7. A, B, C
8. B
9. B, C
10. A
11. B, C
12. A
13. A, C
14. A, B
15. A
16. C
17. A, B, C
18. B