Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Tehnica a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatica si Microelectronica


Departamentul Inginerie Software si Automatica

RAPORT

Gramatici regulate

despre lucrarea de laborator nr. 1

la disciplina Limbaje Formale si Automate

A efectuat: Filip Gorea, st. gr. TI-173


A verificat: l.u. Tiholaz Tamara

Chisinau 2018
1.Sarcina Lucrarii
Sa se alcatuiasca o gramatica formata din Vn=5, Vt=6, P=12.

1 Realizarea sarcinii
Vn={A,B,C,D,E}

Vt={b,2,t,a,3,4}

G={Vn,Vt,P,C}

*Crearea productiilor

*Crearea cuvintelor
1.C -1-> bA -11-> bbB -5-> bb3C -1-> bb3bA -11-> bb3bbB -7-
> bb3bb2F -2-> bb3bb2+

2.C-1-> bA -11->bbB -7-> bb2F -3-> bb2aD -5-> bb2a3C -1->


bb2a3bA -10-> bb2a3b+

3. C-1-> bA -11->bbB -7-> bb2F -3-> bb2aD -5-> bb2a3C -1->


bb2a3bA -12-> bb2a3b3

4. C-1-> bA -11->bbB -7-> bb2F -3-> bb2aD -5-> bb2a3C -1->


bb2a3bA -12-> bb2a3b3

5. C-1-> bA -11->bbB -7-> bb2F -3-> bb2aD -5-> bb2a3C -1->


bb2a3bA -10-> bb2a3b+
2
*Construirea arborilor de derivare:
1. C→ A → B → C→ A → B→ F
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
b b 3 b b 2 +
2. C→ A→ B→ F→ D → C → A
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
b b 2 a 3 b +
3. S → P → F → P → P → D → D
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
a d e a c d a

4. S → P → F → P → P → D → D
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
a d e a c d a

5. C→ A→ B→ F→ D → C → A
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
b b 2 a 3 b +

*Construirea arborilor de derivare:


Pentru aceasta introducem gramatica dupa aceasta introducem fiecare cuvant in felul
urmator:

Cream cuvantul

3
*Metoda grafica a AF

*Metoda tabelara

------------ b 2 + a 3 4
A B
B F X
C A
D X C
F B X D
X

4
*Metoda analitica
AF={Q,∑,qo, ∂,F}
Q={Vn}+{X}={A,B,C,D,F,X}
∑=Vt={b,2,+,a,3,4}
q0=C
F={X}
Pentru toate productiile definim:
∂ (C,b)=A

∂ (F,+)=X

∂(F,a)=D

∂(F,b)=B

∂(D,3)=C

∂(D,+)=X

∂(D,2)=F

∂(B,a)=X

∂(C,3)=X

∂(A,+)=X

∂(A,b)=B

∂(A,3)=X

3.Concluzie
In urma efectuarii lucrarii date am constatat ca gramatica data este de tipul 3
deoarece contine in productii un simbol neterminal si unul terminal sau doar unul
terminal. Lafel aceasta lucrare m-a facut sa dobandesc capacitati de lucru cu
pachetul JFLAP ceia ce este ceva nou pentru mine, astfel permitand sa compar
rezultatele obtinute in urma calculelor cu rezultatele primite de program.

5
6