Sunteți pe pagina 1din 2

Încălzirea.

Răcirea
Dilatarea corpurilor solide
a) Dilatarea în lungime

b) Dilatarea în suprafaţă

c) Dilatarea în volum

a) Dilatarea în lungime
O tijă metalică prin încălzire îşi măreşte lungimea; spunem că tija se dilată în lungime.

Prin răcire tija metalică îşi micşorează lungimea; spunem că se contractă.

Cu cât temperatura tijei creşte mai mult cu atât ea se dilată mai mult.

Tija de fier şi cea de aluminiu, atunci când sunt încălzite în aceleaşi condiţii, se dilată diferit
deoarece sunt alcătuite din substanţe diferite.

b) Dilatarea în suprafaţă
Atunci cand un corp isi modifica lungimea şi lăţimea, la încălzire, spunem că acel corp a suferit
o dilatare în suprafaţă.

Ex. o foaie de tablă – prin încălzire se dilată în suprafaţă.

In practică, la acoperişurile caselor cu tablă se tine seama de acest lucru.

c) Dilatarea în volum

O bilă metalică prin încălzire îşi măreşte diametrul deci îşi măreşte volumul; spunem că se
dilată în volum.

Prin răcire bila îşi micşorează volumul deci se contractă.

Dilatarea corpurilor lichide


Prin încălzire apa din balon îşi măreşte volumul, adică se dilată, iar prin răcire îşi
micşorează volumul, adică se contractă.
Lichidele se dilată mai mult decât solidele.

Volume egale de apă şi alcool, a căror temperatură creşte cu aceeaşi valoare, se dilată diferit.

Volumul apei creşte cu atât mai mult cu cât temperatura ei creşte mai mult.

Volume diferite de alcool se dilată diferit atunci când temperatura creşte cu aceeaşi valoare.

Dilatarea corpurilor gazoase


Aerul din balon prin încălzire îşi măreşte volumul, adică se dilată, iar prin răcire îşi
micşorează volumul, adică se contractă.

Gazele se dilată mai mult decât lichidele atunci când sunt încălzite în condiţii identice.

Dependenţa densităţii unui corp de temperatura lui


Un corp de masă m are volumul Vo la temperatura to.

Densitatea corpului la temperatura to este ρo=m/Vo.

Daca volumul corpului creşte, atunci densitatea corpului scade şi invers.

Observatie!!!

Masa corpului rămâne aceeaşi, este constantă, nu se modifică.