Sunteți pe pagina 1din 3

Ce act normativ reprezintă transpunerea în legislaţia naţională a ultimelor

modificări şi completări introduse în sectorul vitivinicol de legislaţia comunitară?

Legea numarul 164 din 24 iunie 2015 a viei si vinului

Care sunt acţiunile prin care se realizează obiectivul sectorului


viti-vinicol?

Conform Legii 164/2015 a viei şi vinului în sistemul organiz ării


comune a pieţei viti-vinicole, de cine este aprobata schema
selecţiei clonal?

ICDVV- Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultur ă și


Vinificație de la Valea Călugărească

Conform art. 18 din HG 512/2016 pentru aprobarea Normelor


metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului ce tipuri de vin
pot utiliza numele unei D.O.C., in vederea comercializ ării, cu
respectarea conditiilor din caietele de sarcini?
Ce este sistemul Informatic Naţional al Viei şi Vinului si ce
module cuprinde?

Conform art. 35 din Legea 164/2015 a viei şi vinului producerea


strugurilor şi vinului cu Indicaţie Geografică este legat ă:

 
Conform art. 64 din HG 512/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului modificarea unui
caiet de sarcini este considerată a fi minoră dacă:
 
Ce masuri au putut accesa producătorii din România prin
Programul Naţional Suport cu referire directa la sectorului
vitivinicol?
- Promovarea vinurilor
- Restructurare si reconversie
- Asigurarea recoltei
- Investitii
- Distilarea subproduselor
 
Pentru ce nu se aplica măsurile de restructurare şi reconversie a
plantaţiilor viticole (Conform Ordinului 1764/2014 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în
aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a planta ţiilor
viticole)

 
Cat reprezinta, procentual, sprijinul financiar acordat pentru
investiţii, altele decât cele finanţate prin PNDR? 50%