Sunteți pe pagina 1din 1

Numele

Clasa
Data

TEST
Toate subiectele sunt obligatorii
Timpul de lucru: 15 minute
Se acordă 10 puncte din oficiu

I. Enumeraţi trei însuşiri ale Persoanei Duhului Sfânt:

20 de puncte
II. Încercuiţi răspunsurile corecte!
1. Duhul Sfânt era prezent în viaţa Domnului :
a. La naşterea Sa
b. În timp ce dormea
c. La botezul în apă
d. La săvârşirea minunilor
2. Duhul Sfântlucrează în viaţa credinciosului:
a. Duşmănia
b. Naşterea din nou
c. Pocăinţa
d. Ura şi bârfa
3. Atribute ale Duhului Sfânt sunt:
a. Atotputernic şi atotprezent
b. Neştiutor şi nedrept
c. Bun şi sfânt
d. Suspus şi nemulţumit 30 de puncte

III. Completaţi spaţiile libere!


a. Naşterea din nou este o a omului vechi într-unul .
b. Pocăinţa este întoarcerea la de pe căile şi are loc în urma
Cuvântului lui Dumnezeu.
c. Sfinţire înseamnă dedicat lui şi este un proces continuu, care toată viaţa
40 puncte