Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume:.................................................................

Data: .............................................

Test de evaluare inițială


Religie ortodoxă
clasa a VIII-a

I) Identificați enunțuri corecte, marcând cu A (adevărat) sau F (fals):


15 puncte
a) Rugăciunea cu gura este mai folositoare decât cea cu inima. ............
b) De obicei, Sfânta Liturghie nu se oficiază în biserici. ............
c) Dacă, uneori, Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile, este fie din cauză că nu ne-am rugat cu
vrednicie, fie că Dumnezeu știe că lucrul pe care l-am cerut nu ne este folositor. ............

II) Stabilește corespondența potrivită între cele două coloane: 15 puncte

(A) (B)
a) Revelația divină 1) Este alcătuită din Vechiul Testament și
Noul Testament.
b) Sfânta Scriptură 2) Totalitatea adevărurilor de credință ce
nu se cuprind în Biblie, ci au fost
transmise prin viu grai Bisericii.
c) Sfânta Tradiție 3) Reprezintă descoperirea dumnezeiască.

III) Dați exemplu de câte o învățătură morală ce se desprinde din minunile următoare, săvârșite de Iisus
Hristos: 10 puncte

a) Vindecarea orbului din naștere

b) Vindecarea slăbănogului din Capernaum

IV) Argumentează importanța virtuților morale pentru viața unui bun creștin, pornind de la cuvintele
Sfântului Antonie cel Mare: 20 puncte

„... Sufletele oamenilor primesc, prin virtute, răsplată; iar pentru greșeli, pedepse.”

V) Alcătuiește o compunere cu titlul „Dumnezeu poartă de grijă creației Sale” .


30 puncte
Oficiu: 10 puncte
Succes!

Barem de corectare:
Subiectul I: 15 puncte
3 x 5 puncte = 15 puncte
Răspuns corect: a) F; b) F; c) A;

Subiectul II: 15 puncte


3 x 5 puncte = 15 puncte
Răspuns corect: a - 3; b – 1; c – 2.

Subiectul III: 10 puncte


2 x 5 puncte = 10 puncte

Subiectul IV: 20 puncte


4 x 5 puncte = 20 puncte (pentru fiecare cuvânt completat corect)

Subiectul V: 30 puncte

Puncte din oficiu: 10 puncte


Total: 100 puncte