Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecţie

Reţele informatice
Şcoala Gimnazială „Constantin Tomescu” - Plesesti Prof. Costan Ionela Alina
Clasa:a VII-a ; Disciplina: Educaţie tehnologică
Data: 25.03.2016 Modul: Tehnologii de comunicatii si transport
Mediul de instruire:Laboratorul de stiinte Timp: 50’
Tipul lectiei: Lecţie mixtă

A. Necesitatea studierii temei


În viaţa noastră au intrat din ce în ce în ce mai mult telefonul, telefonul mobil şi calculatorul. .
B. Structurarea conţinutului

REŢELE
INFORMATICE

CALCULATORU INTERNETUL
CALCULATORU INTERNETUL
LL

HARDWARE SOFTWARE REŢELE PROTOCOALE SERVICII


INTERNET
C. Contextul în care se realizează lecţia:

Experienţa anterioară de învăţare a elevilor Cuvinte cheie Resurse

 Elevii posedă cunoştinţe referitoare la : Modem Manual


 Calculatorul; Hardware CalculatoR
 Telefon; Software Videoproiector
 Elevii ştiu: E-mail
 Cum să folosească calculatorul Word wide web
Cartela SIM

D. Competenţe operaţionale

Nr. Capacitatea care se urmăreşte a se Comportamentul prin care elevii vor proba Condiţii de probare a comportamentului Criterii de reuşită
obiectiv dezvolta prin învăţare la elev capacitatea respectivă
O1 Să cunoască elementele sistemului Prin prezentarea Power point Manual 90%
informatic; Videoproiector
O2 Să identifice elementele unui computer; Prin prezentarea Power point Manual 100%
Videoproiector
O3 Să cunoască cât mai multe date despre Prin prezentarea Power point Videoproiector 80%
internet;
O4 Să utilizeze beneficiile internetului. Prezentarea beneficiile dar şi pericolele Videoproiector 90%
internetului.

E. Probe de evaluare
Se face un joc de rol. Clasa se împarte în două grupe una din ele va fi apărătorul calculatorului şi internetului, iar cealaltă va fi acuzatorul. Se aleg 5 elevi care vor fi juriul tribunalului,
iar profesorul este judecătorul, cel care conduce şedinţa La sfârşit vor trage concluzia care sunt avantajele şi dezavantajele calculatorului şi internetului
F. Strategii didactice
Timp. Etapele lecţiei Etapele de instruire Metode şi procedee Mijloace Forme de organizare a
didactice didactice activităţii
Activitatea profesorului Activitatea elevului profesor elev
2’ Secvenţa introductivă -verifică prezenţa, pregăteşte materialele - se pregătesc pentru oră Conversaţia
necesare, organizează elevii;
7’ Reactualizarea unor - adresează întrebări scurte: - răspund la întrebări Conversaţia Frontală Individuală
cunoştinţe necesare 1. De cate feluri sunt cablurile?
pentru lecţia nouă 2. Ce sunt undele şi care sunt elementele
lor?
3. Ce este nodul de comunicaţie?
- Corectează unele confuzii.
2’ Captarea atenţiei şi - se scrie pe tablă titlul lecţiei; - îşi concentrează atenţia asupra Conversaţia Frontală Colectivă
trecerea la lecţia nouă - se face o introducere în lecţia nouă prin tematicii propusă de profesor şi
întrebări puse elevilor; răspund întrebărilor;

23’ Prezentarea şi - se prezintă elevilor cu ajutorul - elevii pun întrebări şi notează Conversaţia. Frontală Colectivă
învăţarea noilor calculatorului şi videoproiectorului în caiete; Calculator
conţinuturi elementele reţelei de calculatoare; Demonstraţia Individuală
- sunt prezentate cu ajutorul
videoproiectorului parţile unui calculator; - notează pe caiete concluziile;
- se prezintă elementele internetului, Descrierea.
beneficiile şi capcanele lui;

12’ Fixarea cunoştinţelor şi - împarte elevii în două grupe, o grupa este - lucrează în grupe şi fac jocul Conversaţia Calculator Frontală Grupală
a deprinderilor noi apărătorul, cealaltă este acuzatorul; de rol. Dezbaterea
- se aleg cinci elevi care vor fi juriul de Demonstraţia
judecată;
- fiecare grupă găseşte argumente pro sau
contra internetului si calculatorului;
- se desemnează câte un membru din
fiecare grupă pentru a prezenta pledoaria;
- la sfârşit juriul dă verdictul, arătând care
sunt avantajele şi dezavantajele
calculatorului şi internetului.
.

4’ Aprecierea activităţii, -face aprecieri asupra modului în care au Conversaţia.


evaluarea, fost îndeplinite obiectivele, cum au
autoevaluarea şi participat elevii la oră, anunţă notele şi le
notarea înscrie în catalog;