Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

Titlul lecţiei: Realizarea produselor textile


Şcoala Gimnaziala „C-tin Tomescu”- Plesesti Prof. Costan Ionela Alina
Disciplina: Educaţie tehnologică
Clasa:a VI-a Modulul: Materiale şi tehnologii
Data: 25.03.2016 Durata: 50’
Mediul de instruire: Laboratorul de stiinte

A. Necesitatea studierii temei


Elevii poartă produse de îmbrăcăminte obţinute din diferite tipuri de materiale textile ( fibre, filamente, fire, ţesături, tricoturi, blănuri, piei) care au fost prelucrate în moduri diferite
( filare, ţesere, tricotare).

B. Structurarea conţinutului

MATERIALE TEXTILE

FIBRE FILAMENTE FIRE ŢESĂTURI TRICOTURI

FILARE ŢESERE TRICOTARE CONFECŢII DIN CONFECŢII


- amestecare - op. de pregătire - bobinare ŢESĂTURI DIN
- destrămare - bobinare - urzire - op. de pregătire TRICOTURI
- curăţire - reunire - tricotare - călcare
- cardare - răsucire - repasare - sortare
- laminare - urzire - finisare - şablonare
- pieptănare - năvădire - op. de prelucrare
- filare - canetare - croire
- op. de prelucrare - îmbinarea
- op. de finisare - op. de finisare
C. Contextul în care se realizează lecţia:

Experienţa anterioară de învăţa-re a Cuvinte „cheie” Resurse materiale


elevilor În limba română În limba franceză În limba engleză
Elevii cunosc: operaţii tehnologice -opérations technological - manual
-care sunt procesele tehnologice de -pregătire technologiques operation - fibre, fire
realizare a firelor , ţesăturilor şi - monstre
tricoturilor -prelucrare -préparation -preparation
-să execute câteva tipuri de cusături
-finisare -usinage -processing,
handling
-fişa tehnologică
-finissage
-finishing
- fiche tecnologique
-technology sheet

D. Obiective operaţionale

Capacitatea care se Comportamentul prin care Condiţiile în care vor lucra Criterii de realizare
urmăreşte a se forma la elevi elevii vor proba capacitatea elevii pentru a realiza ( limita minimă admisă)
prin învăţare respectivă comportamentul
O1- cunoaşterea operaţiilor - enumerând operaţiile de - fişa tehnologică 100%
de pregătire, prelucrare, pregătire, prelucrare,
finisare necesare pt. finisare -produs
obţinerea unui produs textil 80%
.O2 -deprinderea de a -realizând produsul
executa unele operaţii - fişa tehnologică 100%
tehnologice (de pregătire, de
prelucrare, de finisare)
pentru realizarea unui
produs pe baza fişei
tehnologice, respectând
măsurile de securitate şi
sănătate în muncă
O3 - deprinderea de a
întocmi fişa tehnologică
E. Proba de evaluare- constă în completarea fişei tehnologice pe măsură ce se realizează produsul de către fiecare elev.

Fişa tehnologică

Denumirea produsulor: Brosa / Papion


Caracterizarea produsului : accesoriu vestimentar
Materiale folosite: material textil, aţă.
Schiţa produselor:

Operaţii tehnologice :
I- de pregătire
1)se decupează şablonul de carton
2)se aşează şablonul pe ţesătură şi se trasează conturul pt: - 6 detalii pentru brosa
- 2 detalii pentru papion

II- de prelucrare
3)se decupează cele sase detalii respectiv cele doua detalii
4)se asamblează parţial cele sase detalii respectiv cele doua detalii prin coasere.
5)se finalizează asamblarea detaliilor.
III- de finisare
6)se finisează produsul (curăţire de scame şi aţe)
Unelte folosite :foarfecă, ac de cusut
Control tehnic de calitate :se verifică corectitudinea cusăturii.
F. Desfăşurarea lecţiei:

Nr Secvenţele Obiective Activităţi desfăşurate Arii de Timp Metode şi Mijloace Forme de Obser-
crt instruirii De profesor De elevi conţinut (min) procedee didactice organizare vaţii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Secvenţa Salută elevii, verifică Pregătesc cele cerute. 2 Conversaţia Frontal
introductivă prezenţa, cere elevilor să aibă
pe bancă cele necesare lecţiei.
2. Captarea atenţiei Stabileşte titlul lecţiei, Elevii răspund 3 Conversaţia Materiale Frontal
adresând elevilor întrebarea: problematizarea textile
„Ce materiale textile
cunoaşteţi ?”
3. Anunţarea ti- Notează pe tablă titlul lecţiei Elevii notează în 3 Expunerea Frontal
tlului lecţiei şi a şi prezintă pe scurt scopul caiete titlul lecţiei
obiectivelor acesteia.
operaţionale
4. Organizarea Adresează întrebări referitoare Ascultă, notează, Prod. 5 Expunerea, .
situaţiilor de O1 la subiectul noii lecţii completează. text. conversaţia
învăţare pentru O2 Identifică operaţiile euristica
realizarea O3 tehnologice.
obiectivelor O1- Propune realizarea unor
O3 obiecte din materiale textile- 30
brose pentru fete si papioane materiale Frontala
pentru baieti. Împarte elevii textile
pe grupe şi le explică sarcinile Op. Tehn
de lucru
Verifică modul în care elevii
se achită de sarcinile primite

5. Conexiunea Propune completarea fişei Completează fişele de Conversaţia


inversă tehnologice pentru obiectul lucru.
realizat. Fişe de lucru
Studiu pe
Evaluează activitatea elevilor Ascultă 7 Conversaţia Frontal
grupe
Prezintă fişele rezolvate.
Oferă lămuriri şi trage Pun întrebări
concluzii.
G.Conţinutul propriu-zis
Realizarea produselor din materiale textile
REALIZAREA CONFECŢIILOR

1.OPERAŢII *CĂLCAREA-asigură materialului un aspect neted şi uniform


DE *SORTAREA-gruparea baloturilor pe lăţime
PREGĂTIRE *ŞABLONAREA-trasarea conturului tiparului pe material

2.OPERAŢII *CROIREA-decuparea detaliilor trasate pe material


DE *PRELUCRAREA ŞI ASAMBLAREA DETALIILOR
PRELUCRARE PRIN COASERE
CUSĂTURI-manuale-punctate-punct înaintea acului
-punct în urma acului
-punct în cruce
-punct tighel
-feston
-ascunse
-mecanice-tighel
-în lanţ
-feston
-pt.montat nasturi şi accesorii
-termochimice
3.OPERAŢII *CURĂŢIREA PRODUSULUI DE SCAME ŞI AŢE
DE *CĂLCARE FINALĂ
FINISARE *CONTROL TEHNIC DE CALITATE