Sunteți pe pagina 1din 4

Olimpiada Națională de Fizică

Breaza 2018
Barem proba teoretică VII
Pagina 1 din 4

Subiectul 1 – Parcul de aventură! Parţial Punctaj


Barem subiect 1 10 p
a) Pentru urcarea uniformă cu viteză maximă, forța de tracțiune are expresia:
F1  mg  sin   1 cos   . 0,5 p

Puterea motorului este: P  F1  v1 . 0,5 p


Pentru coborârea uniformă cu viteză constantă, forța de tracțiune are expresia:
F2  mg  sin   1 cos   . 0,5 p
3p
Puterea motorului este: P  F2  v2 . 0,5 p
Din relațiile anterioare se obține expresia coeficientului de frecare la alunecare:
v v
1  2 1  tg ; 1 0,33 . 1p
v2  v1
b) Forța exercitată de motor pentru a trage bobul este:
c    S  v32 1p
F3  mg  sin   2 cos    .
2
3p
Puterea motorului este: Pmotor  F3  v3 0,5 p
Se obține coeficientul aerodinamic al bobului:
P  2
c   motor  mg  sin   2 cos    2 ; c 0,43 . 1,5 p
 v3    S  v3
c) Forța exercitată de motor pentru tragerea uniformă a bobului, este:
c    S   v4  v0 
2
2p
F4  2 mg  , iar puterea motorului Pmotor  F4  v4 .
2 3p
m
Se obține valoarea pentru viteza cu care bate vântul: v0 13,2 . 1p
s
Oficiu 1p 1p

Subiectul 2 – Cărăbuș de mai Parţial Punctaj


Barem subiect 2 10 p
a) ⃗⃗⃗⃗
𝑁2
⃗⃗⃗⃗
𝑁1
𝑙/2
𝐂 𝐀 𝐁
𝐃
𝑥 ⃗⃗⃗⃗
𝐺2
⃗⃗⃗⃗
𝐺1

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporţional cu
conţinutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a
ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.
Olimpiada Națională de Fizică
Breaza 2018
Barem proba teoretică VII
Pagina 2 din 4
La momentul 𝑡 = 20𝑠, reacțiunea din punctul A îndeplinește condiția: 𝑁1 = 0. 1p 3p
Condiția de echilibru de rotație al baghetei față de punctul B:
𝑙 1p
𝐺2 (𝑙 − 𝑥 − 𝑑) = 𝐺1 (𝑥 + 𝑑 − 2)
𝑙
𝑚2 (𝑙−𝑑)−𝑚1 (𝑑− )
Se obține: 𝑥 = 𝑚1 +𝑚2
2
; 𝑥 = 2,4 cm. 1p

b) Echilibru de rotație față de punctul A: 𝑀𝐺1(𝐴) = 𝑀𝑁2(𝐴) ± 𝑀𝐺2(𝐴)


𝑙
𝐺1 ( − 𝑥) = 𝑁2 𝑑 + 𝐺2 (𝑥 − 𝑣 ∙ 𝑡) 0,75 p
2
𝑙 cm
𝑣 = ; 𝑣 = 0,6
𝑡 s
𝑁2 = 4𝑡 + 20 (mN) 0, 25 p
Față de punctul B: 𝑀𝐺1(𝐵) = 𝑀𝑁1(𝐵) ± 𝑀𝐺2(𝐵)
𝑙 0,75 p
𝐺1 (𝑑 + 𝑥 − ) + 𝐺2 (𝑥 + 𝑑 − 𝑣 ∙ 𝑡) = 𝑁1 𝑑
2
𝑁1 = 80 − 4𝑡(mN) 0, 25 p 3p
𝑁1 , 𝑁2 (mN)

100

80 𝑁1
𝑁2 1p

20

20 𝑡(s)
c)
⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗

⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗ /2
⃗⃗⃗⃗1
⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporţional cu
conţinutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a
ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.
Olimpiada Națională de Fizică
Breaza 2018
Barem proba teoretică VII
Pagina 3 din 4

𝐹𝑓 = 𝑁 𝑥 , 𝐹𝑓 = 𝜇𝑁 0,5 p
3p
𝐹𝑓 = 𝑁𝑥 , 𝐹𝑓 = 𝜇 𝑁 0,5 p
𝜇′ 𝑁
Știind că: 𝑁 ′ = 𝑁, se obține 𝜇
= 𝑁3. 0,25 p
4
𝑑 𝑙
Echilibru de rotație pentru baghetă în raport cu punctul D: 𝑁 𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝐺1 2 𝑐𝑜𝑠𝛼 0,5 p

Pentru pahar: 𝑁 = 𝐺 + 𝑁 𝑦
𝐺1 𝑙𝑐𝑜𝑠 2 𝛼 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 0,5 p
𝑁 =𝐺 +
2𝑑
Pentru baghetă: 𝑁 = 𝐺1 − 𝑁𝑦
𝐺1 𝑙𝑐𝑜𝑠 2 𝛼 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛼 0,5 p
𝑁 = 𝐺1 −
2𝑑
𝜇′
Se obține: 𝜇 ≅ 3,12. 0,25 p
Oficiu 1p 1p

Subiectul 3 - La zoo Parţial Punctaj


Barem subiect 3 10 p
a) A

𝐹 h

B C

La urcare(porțiunea CA): 𝐹 − 𝐺𝑡 (𝑥) = 0


𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛∝ 1p
𝐹(𝑥) = 𝑙
𝑥 dacă 𝑥 ∈ [0, 𝑙)
La coborâre: 𝐹 + 𝐺𝑡2 (𝑥) − 𝐺𝑡1 (𝑥) = 0
𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛∝ 𝑙 1p 3p
𝐹(𝑥) = 𝑙
(3𝑙 − 2𝑥) dacă 𝑥 ∈ [𝑙, 2 ]
𝑙
Pentru valori ale lui 𝑥 mai mari de 2 , Pitty alunecă liber pe planul înclinat. 0,5 p
𝐹(N)

259,5
0,5 p


3 4,5 6 𝑥(m)

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporţional cu
conţinutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a
ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.
Olimpiada Națională de Fizică
Breaza 2018
Barem proba teoretică VII
Pagina 4 din 4
b) A

h
𝑣𝑐𝑎𝑝
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑣𝑐𝑜𝑎𝑑𝑎
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

B C 𝑣𝑟𝑒𝑙
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 0,5 p
𝑑𝑚𝑖𝑛1

𝑣𝑟𝑒𝑙
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑣𝑐𝑎𝑝
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑣𝑐𝑜𝑎𝑑𝑎
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
3p
Pe porțiunea CA 𝑣𝑟𝑒𝑙 = 𝑣0 (𝑣0 fiind viteza șarpelui)
𝑑𝑚𝑖𝑛1 = 𝑙 ∙ 𝑠𝑖𝑛60° ≅ 2,6𝑚 1p
Analog, la părăsirea planului se obțin aceleași valori 𝑑𝑚𝑖𝑛 = 𝑑𝑚𝑖𝑛1
Pe porțiunea AB, 𝑣𝑟𝑒𝑙 = 𝑣0 √3
𝑑𝑚𝑖𝑛2 = 𝑙 ∙ 𝑐𝑜𝑠60° 𝑣𝑐𝑜𝑎𝑑𝑎
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑑𝑚𝑖𝑛2 < 𝑑𝑚𝑖𝑛 = 𝑑𝑚𝑖𝑛1
𝑙 𝑣𝑟𝑒𝑙
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 𝑑𝑚𝑖𝑛2
𝑑𝑚𝑖𝑛2 = = 1,5𝑚
2 1,5 p
𝑣𝑐𝑎𝑝
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

𝑣𝑐𝑜𝑎𝑑𝑎
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗

c) Aplicând teorema de variație a energiei cinetice între poziția inițială și poziția


menționată: ∆𝐸𝑐 = 𝐿𝐺 + 𝐿𝐹 0,5 p
3𝑚𝑔𝑙𝑠𝑖𝑛 ∝
𝐿𝐹 = 1p
4
𝑚𝑔𝑙𝑠𝑖𝑛𝛼
𝐿𝐺 = − 0,5 p 3p
8
5𝑔𝑙√ 𝑣𝑐𝑎𝑝
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑣 2 = 𝑣02 + 8
𝑣𝑟𝑒𝑙 = 𝑣
𝑣 ≅ 6m/s 1p
𝑣𝑟𝑒𝑙
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑣𝑐𝑜𝑎𝑑𝑎
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
Oficiu 1p 1p

Barem propus de:


Prof. Corina Dobrescu, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București;
Prof. Florin Moraru, Colegiul Național „Nicolae Bălcescu”, Brăila;
Prof. Emil Necuță, Colegiul Național „Alexandru Odobescu”, Pitești.

1. Orice rezolvare corectă ce ajunge la rezultatul corect va primi punctajul maxim pe itemul respectiv.
2. Orice rezolvare corectă, dar care nu ajunge la rezultatul final, va fi punctată corespunzător, proporţional cu
conţinutul de idei prezent în partea cuprinsă în lucrare din totalul celor ce ar fi trebuit aplicate pentru a
ajunge la rezultat, prin metoda aleasă de elev.