Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

GRĂDINIȚĂ-MEDIC STOMATOLOG

AN ȘCOLAR: 2018-2019

ARGUMENT
Omul privit în ansambul său nu poate fi văzut decât ca un întreg. Luat în parte nu
facem decât să fragmentăm această unitate și să o analizăm disociat, fapt care ne
îndepărtează de adevăr. La fel și sănătatea trebuie observată într-o manieră holistică.
Proasta funcționare a unui organ aduce suferința întregului organism,așa că nu doar
simbolistic putem afirma că partea include întregul.

1
Neapreciată de mulți la adevarata ei valoare sănătatea cavității orale are
repercusiuni asupra homeostaziei întregului organism. Fără a intra în detalii de natură
medicală pot doar afirma că multe boli își au originea la acest nivel superior al tractului
digestiv.
Motivul pentru care s-a realizat acest proiect este cel al profilaxiei cariei dentare
în cadrul segmentului preșcolar,cu atat mai mult cu cât literatura de specialitate abundă
într-o vastă cazuistică a bolilor copiilor ca urmare a complicațiilor datorate cariei dentare.
Formarea unui stil de viaţă sănătos devine o condiţie esenţială pentru o dezvoltare
armonioasă a personalităţii copilului. Astfel se va urmări promovarea cunoştinţelor
corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi
indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos.
Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă la vârste mici pentru că în această
etapă se dobândesc obiceiuri care sunt relevante activităţilor ulterioare.

PARTENERI:
 Grupa mare
 educatoare:
 Medic stomatolog:
DURATA:
AN ȘCOLAR : 2018-2019
RESURSE UMANE:
 Copii
 Educatoare
 Medic stomatolog

RESURSE MATERIALE:
 Materiale didactice: din dotarea grădiniței, procurate de către educatoare,
specialiști: planșe, pliante, mulaje, diplome
 Atlase: broșuri, reviste de specialitate, de sănătate
 Mijloace audio-video: aparat foto, dvd-uri, cd-uri, computer

2
LOCUL DE DESFĂȘURARE:
 Sala de grupă din cadrul grădiniței.
 Cabinetul stomatologic.

METODE:
 Conversația
 Expunerea
 Problematizarea
 Brainstorming-ul
 Demonstrația
 Exercițiul

EVALUAREA PROIECTULUI:
 Întocmirea unui album foto în care să se prezinte momente din activitățile
realizate în vederea atingerii obiectivelor propuse.
 Realizarea unor expoziții cu lucrări ale copiilor, desene, pliante etc.
 Desfășurarea unor concursuri, scenete etc.

SCOPUL PROIECTULUI:
Proiectul va avea drept finalitate formarea unei atitudini pozitive și responsabile față de
sănătatea cavității orale proprie și a celor din jur prin obținerea unor rezultate concrete în
păstrarea stării de sănătate și prevenirea îmbolnăvirilor.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
În cadrul activităților desfășurate copiii vor fi capabili:
 Să explice noțiunile de sănătate și boală.
 Să-și însușească norme de comportament care să asigure sănătatea cavității orale
și prevenirea îmbolnăvirilor.

3
 Să cunoască și să aplice reguli de igienă personală și colectivă.
 Să explice necesitatea controlului periodic la cabinetul stomatologic.
 Să identifice factorii de risc ce dăunează sănătații cavității orale și evitarea
acestora.

ETAPELE PROIECTULUI
1. Organizarea grupului țintă și contactarea colaboratorilor
 Adresarea scrisorilor de intenție către colaboratori.
 Semnarea protocolului de către parteneri.

S-ar putea să vă placă și