Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de exersare – adjectivul

1.Citeşte cu atenţie , apoi subliniază adjectivele.

Sunt ADJECTIVUL, cuvântul ce are Am strai ales, de sărbători,


Mărime şi formă, gust şi culoare, Pe unde trec eu, semăn flori;
Sunt ghiocelul argintat Chiar SUBSTANTIVUL, frate-meu
Pe câmpul împrimăvărat; Mă cheamă să-l ajut mereu,
Laleaua roşie mai sunt Şi nu lipsesc din adunare,
Şi întinsul, verdele pământ; Ca să împart la fiecare,
Sunt norul alb şi trecător O însuşire, două ,trei…
Şi soarele strălucitor; Sunt bun şi darnic, dragii mei!
Rotundul măr, gustos, din pom, Isteţ, dorit şi inventiv
Cules de înţeleptul om. Şi sunt frumosul ADJECTIV !

2. Completează : În textul de mai sus sunt......................adjective care se află după substantive,


si .................adjective care precedă substantivele.
3. Găseşte 4-5 însuşiri pentru substantivele date:
zăpadă: pufoasă, argintie, moale, sclipitoare
pădure:……………………………………………………………………………….
carte…………………………………………………………………………………..
om:……………………………………………………………………………………
floare:………………………………………………………………………………..
ploaie:.......................................................................................................................
4. Completează enunţurile cu adjective potivite :
Câmpia…………....………. se întinde până departe. Soarele……........apare deodată.
Razele lui…………………..….ţes dantele…............................
Păsări……..............…………îşi înalţă trilurile………………………………..
O adiere…………………..se simte uneori. Mireasma ..............................a
viorelelor ...........................................ajunge până departe.

5. Găseşte însuşiri pentru:


Făt- Frumos Zmeu

6. Aseamănă sau compară:


alb ca făina, zăpada, spuma, varul……………………………………………………..
negru ca………………………………………………………………………………..
auriu ca…………………………………………………………………………………
bun ca…………………………………………………………………………………..
înalt ca…………………………………………………………………………………...
blând ca…………………………………………………………………………………
şiret ca…………………………………………………………………………………..
lacom ca………………………………………………………………………………..
7. Găseşte însuşiri opuse:
cer întunecat-………………………………… pământ uscat-…………………………………
picături dese -……………………………… om sincer-…………………………………….
şcolar ordonat-……………………………… vrăbii gălăgioase-…………………………………..
8. Dublează însuşirile: exemplu -văi înguste şi adânci
munţi înalţi şi…………………………. poteci şerpuite şi………………………
câmpii netede şi………………………. brazi drepţi şi……………………………
ghiocel alb şi…………………………… mamă bună şi .....................................

9. Scrie în primul rând substantivul, apoi completeayă fiecare coloană cu însuşirile potrivite:

casă ploaie
strălucitor
primitoare