Sunteți pe pagina 1din 3

Data: 14.05.

2013
Clasa:a IV-a A
Scoala Gimnaziala nr.26,Galati
Profesor invatamant primar:Geles Constanta
Aria curriculara:Limba si comunicare
Disciplina:Limba si literatura romana/Lectura
Subiectul:,,Tara.Poporul”de Alexandru Vlahuta

Motivatia
De ce este valoroasa aceasta lectie?
Lectia este valoroasa prin mesajele pe care le transmite: iubirea de neam si de tara,importanta
valorilor nationale;evocarea glorioaselor evenimente istorice impletita cu descrierea frumusetilor
naturale ale tarii si,nu in ultimul rand,deoarece permite elevilor implicarea personala ,impartasi-rea
schimbului de idei si colaborarea.

Elevii:
 exerseaza actul citirii;
 valorifica informatiile insusite la celelalte discipline(matematica,istorie,limba engleza,
geografie,educatie plastica.educatie muzicala,educatie tehnologica),dar si experienta de viata
pentru a-si exprima opinia.

Ce ocazii de exersare a gandirii critice ofera aceasta lectie?

Elevii isi pot exersa creativitatea,vor formula pareri originale,isi vor dezvolta capacitatea de
argumentare si de scriere imaginativa.Strategiile utilizate ofera elevilor posibilitatea de a-si
exprima,intr-o maniera personala,propriile ganduri,opinii,sentimente si faciliteaza desprinderea
unor judecati de valoare.

Obiective de referinta:
2.6:sa manifeste independenta in situatiile de comunicare;
3.2:sa desprinda idei principale dintr-un text dat;
3.5:sa identifice secventele narative,dialogate si descriptive dintr-un text;4.3;sa redacteze
un text adaptandu-l destinatiei si scopului comunicarii.

Obiective operationale:
La sfarsitul orei,elevii vor fi capabili:
O1:sa dezlege un joc tip puzzle rezolvand exercitii cu operatiile invatate;
O2: sa citeasca cursiv si expresiv textul lecturii;
O3:sa identifice fragmentele corespunzatoare ideilor date,apoi sa le ordoneze;
O4:sa completeze fisa cu sarcinile date;
O5:sa alcatuiasca o compunere dupa un plan simplu de idei;
O6:sa completeze o harta,,muta”cu notiuni studiate si sa gaseasca motive pentru
sustinerea tarii ca si traseu turistic;
O7:sa dovedeasca talent de antreprenor in ,,grupul oamenilor de afaceri”;
O8:sa cunoasca sarbatorile traditionale romanesti;
O 9:sa prezinte lucrarile efectuate in grup;
O10:sa argumenteze o parere personala,valorificand in enunturi proprii
idei,cuvinte,expresii;
O11:sa dovedeasca dragoste fata de tara si poporul din care face parte.

Resurse procedurale si managementul timpului:


Strategia didactica:inductiva si semialgoritmica;
Metode si procedee:conversatia euristica,problematizarea,explicatia,exercitiul,jocul
didactic,lucrul cu cartea si cu harta,sinelg,pps-uri,activitati interactive..

Mijloace didactice:fragmente suport,videoproiector,LCD,table ecologice,markere,fise,coli


albe,texte literare,muzica populara romaneasca,materiale naturale.
Resurse temporale:45min

Bibliografie:
Bocoş,M.,(2001),Curriculumul şcolar.Conţinutul învãţãmântului, în „Pedagogie Suporturi
pentru formarea profesorilor ”,M.Ionescu,V.Chiş,(coord.), Editura Presa Universitarã
Clujeanã,Cluj-Napoca.
*Creţu,C.,(1998),Conţinuturile procesului de învãţãmânt, componentã a curriculumului în
„Psihopedagogie – pentru examenele de definitivare şi grade didactice ”,C.Cucoş,
(coord.),Editura Polirom,Iaşi.
*Cristea,S.,(2000),Dicţionar de pedagogie ,Editura Litera.Litera Internaţional,Chişinãu-
Bucureşti.
*Cucoş,C.,(1998),Pedagogie ,Editura Polirom,Iaşi. D ’Hainaut,L.,(1981),Programe de
învãţãmânt şi educaţie permanentã ,Editura Didacticã şi Pedagogicã, Bucureşti.
*Niculescu,R.M.,(2003),Teoria şi managementul curriculum-ului ,Editura Universitãţii
„Transilvania ”, Braşov.
*Pãun,E.,Potolea,D.,(coord.),(2002),Pedagogie. Fundamentãri teoretice şi demersuri
aplicative ,Editura Polirom,Iaşi.
  * Păun, Emil, 1999, Şcoala – abordare sociopedagogică, Polirom, Iaşi;
*Peretti, André de, 1996, Educaţia în schimbare, Iaşi, Editura Spiru Haret

Activitatile propuse:
 Exercitiu de spargere a ghetii:puzzle.
 Anuntarea subiectului lectiei si a obiectivelor.
 Lecturarea textului si exprimarea opiniei despre frumusetile naturale ale
tarii,stramosi,evenimente istorice,calitati ale poporului roman.
 Completarea fisei de lucru.
 Activitati pe grupe de tip transdisciplinar:abordarea subiectului discutat situatii concre
te din viata.
 Feed-back fisa
 Anuntarea temei pentru acasa.

Fisele de lucru anexate:

A. Jurnaliştii
Grupul vostru de tineri jurnalişti va reprezenta România la o întâlnire a membrilor Uniunii
Europene unde se va discuta despre integrarea ,,României în Uniunea Europeană”.

Realizaţi o compunere cu titlul ,,România mea!”în care să dezvoltaţi următorul plan


simplu de idei:
a)Aşezare geografică
b)Frumuseţi naturale
c)Capitala ţării
d)Poporul român
e)Patriotismul românilor
Indicaţii:
 Folosiţi expresii plastice întâlnite în
fragmentul,,Ţara.Poporul”de Alexandru
Vlahuţă.
Respectaţi părţile compunerii.Încadraţi corect în pagină textul şi păstraţi acurateţea!

B. Ghizii turistici

Un grup de vizitatori străini ajunge dintr-o eroare la Bucureşti în loc de Budapesta.

1.Spuneţi în engleză ce urare de bun venit le faceţi.

2.Scrieţi câteva motive pentru care vizitatorii respectivi ar rămâne să viziteze România.

3.Ce ar putea aceştia să viziteze în Galaţi?

4.Completaţi harta ,,mută” cu date despre România şi orasele Bucuresti şi Galaţi.

C. Întreprinzătorii (oamenii de afaceri)

1)Joc:,,Vânătoarea de etichete”
Cercetaţi produsele de pe masă şi completaţi tabelul dat;

Produsul ciocolată biscuiţi


Data fabricaţiei
Termen de valabilitate
Producător

Ce conţine

Condiţii de păstrare
Preţ

2)Joc:,,Vânătoarea de lei/euro”
Realizaţi o reclamă pentru un produs ECO românesc(prune uscate)!

D. Meşterii populari/Tradiţii româneşti de sărbători

1. Obiceiurile şi tradiţiile populare s-au păstrat până în zilele noastre:


a)sărbătorile religioase(mentionaţi cel putin trei);
b)sărbătorile legate de evenimen-tele din familie(mentionaţi cel putin trei);
c)sărbători la care participă toată comunitatea(mentionaţi cel putin trei).

2.Ce reprezintă pentru gălăţeni ziua Sfântului Apostol Andrei ?

3.Descrieţi costumul popular românesc.

S-ar putea să vă placă și