Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Gimnazială „dr.

Bernady Gyorgy” Nume și prenume: ……………………………………………………………


Prof. Data: …………………………………………………………………..……………

Test - Semne de punctuație și ortografie

Explică rolul semnelor de punctuație și de ortografie menționate înaintea fiecărui enunț:

1. Punctul
,,Cititorul a înțeles acum ce caută de trei zile pe brânci soții Popescu.”

2. Virgula
,,-Femeie, trebuie să fie-n casă…”

3. Cratima
,,D. Lefter, până adineauri, habar n-avea că se trăseseră ieri amândouă loteriile.”

4. Virgula
,,-Am căutat-o, răspunde femeia îngrozită de vina ei.”

5. Punctul
,,D. Lefter șezu pe marginea de lemn a prispii…”

6. Semnul întrebării
,,-Ai venit, domnule?”

7. Două puncte
,,Bancherul deschide niște ochi plini de admirație și zice, dând să ia biletele:
-Dați-mi voie, mă rog.”

8. Cratima
,,D. Lefter a trimes turbatului o scrisoare, cerând, cu tot respectul, un concediu de două-trei zile, pe
motiv că nu se simte deloc bine.”

9. Virgulele
,,Bancherul le ia; se uită bine la liste, la bilete, la posesorul lor…”

10. Virgulele
,,…madam Popescu, consoarta sa, caută fără preget în toate părțile”.

11. Semnul exclamării


,,-La amândouă am câștigat loturile mari!”

12. Cratima
,, Precum se știe, cele două mari lotării s-au tras zilele trecute.”
(,,Două loturi”, Ion Luca Caragiale)

13. Ghilimelele
Nuvela „Două loturi” a fost publicată în 1898.

Barem: 13 situații X 6 puncte= 78 de puncte (explicație corecta - - ortografia (0 erori - 3p, 1-2 erori - 2p, 3-4 erori - 1p, 5 sau mai multe
6p, parțial - 3p, încercare de explicație - 1p) erori - 0p)
12 puncte se acordă pentru redactare, astfel: - punctuația (0 erori - 2p, 1-2 erori - 1p, 3 sau mai multe erori - 0p)
- unitatea compoziției- 1p - așezarea corectă a textului în pagină- 1p
- coerența textului -2p - lizibilitatea- 1p
- registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvat conținutului- 10 puncte din oficiu
2p/ adecvarea parțială- 1p