Sunteți pe pagina 1din 6

ACIZI ȘI BAZE

CLASA a IX-a
A. ACIZI

Definiție- acizii sunt specii chimice (molecule sau ioni) capabile să cedeze protoni (H +).
După această teorie acizii pot fi:
-molecule neutre: HCl, H2SO4, etc
-cationi: H3O+, NH4 +
-anioni: HSO4- , HCO3-

Clasificare:

a) după compoziție:
-hidracizi: HCl, HBr, HI, HF
-oxiacizi: H2SO4, HNO3, H2CO3

b) după numărul de protoni (H):


-monoprotici: HCl, HNO3
-diprotici: H2SO4, H2CO3
-triprotici: H3PO4
c) supă tărie:
-acizi tari: HCl, H2SO4
-acizi slabi: H2CO3

Ionizarea în soluție apoasă a acidului clorhidric-acid monoprotic:

- +
HCl + H2O Cl + H3O

ionul de clor ionul hidroniu

-se formează un ion negativ Cl - (anion) care este baza conjugată a acidului clorhidric
-și un ion pozitiv H3O+ (cation) care este acidul conjugat al apei

Deci se formează 2 cupluri:


-HCl / Cl- (acid/ baza lui conjugată)
- H2O / H3O+ (bază/ acid conjugat)
Ionizarea unui acid tare este totală, iar a unui acid slab este parțială

Pentru un acid se poate generaliza:

HA (aq) + H2O (aq) A- (aq) + H3O +(aq)


Se poare scrie constanta de echilibru în funcție de concentrație:
 A-  x H3O +
Kc =
HA  x H2O

unde :  A-  , H3O +, HA  , H2O reprezintă concentrațiile molare la echilibru

-pentru că H2O este constantă în timp se poate scrie:


 A-  x H3O +
Ka =Kc x H2O =
HA 

Ka - reprezintă constanta de aciditate a unui acid, și indică tăria unui acid


Ka 1 , indică un acid tare
Ka 1 , indică un acid slab
vezi manual , pag 118 si notează exemple de valori ale lui Ka

Ionizarea în soluție apoasă a acidului sulfuric-acid diprotic:

-prima treaptă de ionizare - se cedează un proton,și apar cele două cupluri acid/ bază conjugată

H2SO4 (aq) + H2O (aq) HSO4- (aq) + H3O+ (aq)

acid 1 bază2 bază conjugată 1 acid conjugat 2


ion sulfat acid
Atenție! poate ceda un proton- adică joacă rol de acid
HSO4- are caracter amfoter

poate accepta un ptoton-adică joacă un rol de baz

-pentru prima treaptă de ionizare se poate calcula Ka1

 HSO4 -  x H3O +
Ka1 =
 H2SO4 
-a doua treaptă de ionizare - se cedează cel de al doilea proton, și apar cele două cupluri acid/
bază conjugată

HSO4 -(aq) + H2O (aq) SO4 2- (aq) + H3O+ (aq)

acid 1 bază2 bază conjugată 1 acid conjugat 2

ion sulfat
-pentru a doua treaptă de ionizare se poate calcula Ka2

 SO4 2-  x H3O +
Ka2 =
 HSO4- 

Ka2 Ka1

Sarcină de lucru:
a)Scrieți ionizarea în trepte a acidului H3PO4
b) scrieți Ka1, Ka2, Ka3
c) identificați cuplurile acid/ bază conjugată

Se poate calcula pH-ul unei soluții de acid tare cu formula:


pH-ul = p (puterea concentrației)
Exemplu:
Dacă acidul HCl are concentrația molară CM = 10 -1, atunci pH -ul =1
Dacă acidul HCl are concentrația molară CM = 10 -3, atunci pH -ul =3

pH-ul soluțiillor este cuprins între 1 și 14 astfel:

pH
1 7 14
caracter acid neutru bazic

-la pH=7, o soluție are caracter neutru


-pentru pH cuprins între 1 și 7 este caracter acid
-pentru pH cuprins între 7și 14 este caracter bazic

Sarcină de lucru:

-pag 125, ex.1, 2, 8


B. BAZE

Definiție- bazele sunt specii chimice (molecule sau ioni) capabile să accepte protoni (H +).
După această teorie bazele pot fi:
-molecule neutre: NaOH, Ca(OH)2, etc
-anioni: HCO3- , Cl-,

Clasificare:

a) după compoziție:
-baze cu grupe hidroxil: KOH, Mg(OH)2
-fără grupe hidroxil: NH3

b) după numărul de protoni acceptați:


-baze monoprotice sau monoacide: KOH, NaOH
-diprotice sau diacide: Ca(OH)2, Mg(OH)2
-triprotice sau triacide: Al (OH)3
c) supă tărie:
-baze tari: NaOH, KOH
-baze slabe: NH3

Ionizarea în soluție apoasă a amoniacului

+
NH3 + H 2O NH4
+ HO
-

baza 1 acid 2 acid conjugat 1 baza conjugata 2


ionul amoniu ionul hidroxil

Deci se formează 2 cupluri:


-NH3 / NH4 + (bază/ acid conjugat)
- H2O / H3O+ (bază/ acid conjugat)
Ionizarea unui baze tari este totală, iar a unei baze slabe este parțială
Pentru o bază se poate generaliza:

B (aq) + H2O (aq) BH+ (aq) + HO -(aq)

Se poare scrie constanta de echilibru în funcție de concentrație:


 BH + x HO -
Kc =
B x H2O

unde :  B  , H2O , BH+  , HO -  reprezintă concentrațiile molare la echilibru


-pentru că H2O este constantă în timp se poate scrie: 10 11
 BH +  x HO -
Kb =Kc x H2O =
B 

Kb - reprezintă constanta de bazicitate a unei baze, și indică tăria unei baze


Kb 1 , indică o bază tare
Kb 1 , indică o bază slabă

Sarcină de lucru:

-pentru baze tari:

Se poate calcula pOH-ul și pH-ul unei soluții de bază tare cu formula:


pOH-ul = p (puterea concentrației bazei tari )
CM = HO -
pH + pOH =14
Dacă NaOH are concentrația molară CM = 10 -1, atunci pOH -ul =1,deci PH-ul = 13

--pentru baze slabe:

HO - = Kb x CM

S-ar putea să vă placă și