Sunteți pe pagina 1din 3

Belescu Cornelia, clasa a 11-a ,,B”

Studiul procesului izobar


Scopul lucrării: Verificarea legii lui Gay-Lussac.
Utilaj: seringă jetabilă,vas cu apă fierbinte,vas cu apă la temperatura
camerei,termometru,riglă.
Note teoretice:
Daca presiunea unei mase constante de gaz ideal se mentine neschimbata atunci
relatia dintre volumul gazului si temperatura acestuia este determinata de relatia
(legea Gay-Lussac):

unde indicele 1 este pentru starea initiala, iar indicee 2 pentru cea finala.
Relatia (1) este echivalenta cu:

Considerand seringa cu sectiune constanta V=Sh, prin urmare:

In aceasta lucrare se va verifica relatia (1) calculand coeficientul definit de (3). In


cazul legii Gay-Lussac acest coeficient nu se va abate mult de la unitate.
Modul de lucru 
1. Poziționați pistonul seringii la valoarea maximală a volumului acesteia (V1) și
scufundați-o comlet în vasul cu apă fierbine.Determinați înălțimea coloanei de aer
h1.
2. După stabilirea echilibrului termic(din seringă nu vor mai ieși bule de aer)
determinați temperatura T1 a apei din vas.
3. Scoateți seringa din vasul cu apă fierbinte și plasați-o rapid în vasul cu apă
rece.Determinați temperatura de echilibru T2.Echilibrul se va stabili când apa nu va
mai fi aspirată de seringă.
4. Astupați cu degetul vârful seringii în poziția indicată în ultima figură,ricidați-o
în aer ,întoarceți-o cu orificiul în sus și măsurați înălțimea coloanei de aer rămase-
h2.
5. Calculați valoarea raportului(3),erorile respectiva și treceți datele în tabel.
6. Scrieți exemplele de calcul și formulați concluziile de rigoare.
Tabelul măsurătorilor și determinărilor 

h1,mm T1,°C h2,mm T2,°C Ŋ Δŋ Ɛŋ


69 40 41 21 0,884 0,049 0,056

Exemple de calcule:
ŋ = (69/41) * (21/40) = 0.884
Δŋ = 0,056∗0,884=¿0.049
Ɛŋ = 0.5/69+0.5/41+0.5/40+0.5/21=0.056
Rezultatul final:
ŋf = (ŋ ± Δŋ) = (0.884 ± 0.049)
ε =0.056*100=5.6%

Concluzii
În urma efectuării lucrării de laborator, am verificat legea lui Gay-
Lussac, folosind o seringă jetabilă, vas cu apă fierbinte, vas cu apă la
temperatura camerei, termometru, riglă. Am constatat că variația
volumului sau a înălțimii este direct proporțională cu temperatura, astfel
am obținut valorile ŋ=0,884 și Ɛŋ= 5,6%.
1. In conditii reale ale experimentului care dintre formulele (2) sau (3) ar duce la
o eroare mai mare? Argumentati.
A doua formulă ar duce la o eroare mai mare, deoarece este mai convenabil să lucrăm
cu înălțimea pe care o putem calcula cu exactitate cu ajutorul riglei, iat lucrând cu
volumul am primi o eroare cu mult mai mare.
2. Deduceti relatiile (3) si (4).
3. De ce se indica masurarea lui h2 atunci cand seringa este scoasa din apa?
Deoarece am putea obtine o eroare mai mare din cauza apei ramase.

S-ar putea să vă placă și