Sunteți pe pagina 1din 2

Lecţia 2

Resurse şi raţionalitate
Satisfacerea nevoilor:
-direct-prin producerea bunurilor pentru consum prin mijloace proprii
-indirect-prin schimb (cumpărare)
Resursele=bunurile folosite în activitatea economică sau la satisfacerea
unor nevoi individuale ori colective ale oamenilor.
În general, resursele sunt considerate ca fiind limitate, iar din acest motiv
trebuiesc folosite raţional.
Resurse pot fi:
-regenerabile(lemnul);
-refolosibile(plasticul);
-nerefolosibile(curentul electric);
Omul există în condiţiile unor tensiuni permanente nevoi+resurse. O soluţie
este întrebuinţarea alternativă a resurselor. Astfel, o resursă luată separat(lemnul
folosit la foc) sau în combinaţie cu altele(lemnul pentru mobilă) poate servi la
satisfacerea unor trebuinţe diferite.
Costul real (sau alternativ, de opţiune, de oportunitate) = cea mai bună
alternativă dintre cele la care renunţăm când luăm decizia de folosire a resurselor
limitate.
Resurse: 100 lei Cerinte: geantă 100 lei; bluză 90 lei; tricou 80 lei
Decizia de cumpărare: geantă 100 lei
Costul de oportunitate: bluză 90 lei
Dacă resursele ar fi nelimitate costul de oportunitate ar fi 0.
Stabilirea celei mai bune utilizări a resurselor limitate pentru acoperirea
nevoilor nelimitate este posibilă aplicând principiul raţionalităţii economice.
Principiul maximului = prin mijloacele date se obţin cele mai bune rezultate
posibile.
Principiul minimului = obţinerea rezultatelor dorite cu cele mai puţine
resurse.
Principiul mixului de min şi max = obţinerea celor mai bune rezultate cu
cele mai puţine resurse.
Risipa = un consum prea mare de resurse pentru satisfacerea unei unităţi
de nevoi.
Cauzele risipei:
-producţie mai mare decât cererea;
-produse de calitate slabă;
-producţie la costuri prea mari;
-producţie ce poluează mediul.
Timpul = o resursă irecuperabilă iar economisirea timpului este cea mai
importantă cerinţă a progresului.