Sunteți pe pagina 1din 3

ESTETICA ŞI ÎNGRIJIREA CORPULUI OMENESC – PROFESORI

Varianta 2

Proba scrisă

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 4 ore.

SUBIECTUL I ( 45 puncte)

Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară a modulului Manichiură -


Pedichiură,pentru dobândirea clificării de nivel 2.
Cunostinte Deprindrei Criterii de evaluare
Rezultatul invatarii 4 : Realizarea lucari de ingrijire a mainilor
Scopul masajului mâinilor, al băii Execută masajul mâinilor. Explicarea scopului masajului
de ulei a unghiilor şi al Efectuează baia de ulei a mâinilor, al băii de ulei a unghiilor şi al
împachetărilor cu parafină ale unghiilor. împachetărilor cu parafină ale mâinilor.
mâinilor: efectele acestor Realizează împachetarea Explicarea contraindicaţiilor
lucrări de îngrijire, situaţiile în care cu parafină a mâinilor. pentru lucrările de îngrijire a mainlor.
sunt recomandate. Acordă primulajutor în caz de Executarea masajul mâinilor
Masajul mâinilor: contraindicaţii, accident (arsură) produs respectând mişcările şi sensul
precauţii, operaţii pregătitoare, în timpul realizării băii de acestora.
produse si materiale definirea ulei a unghiilor sau a Efectuarea băii de ulei a
mişcărilor de masaj, precizarea împachetării cu parafină a unghiilor.
efectelor fiecărei mişcări de masaj, mâinilor. Realizarea împachetării cu
succesiunea mişcărilor de masaj şi parafină a mâinilor respectând
sensul de realizare a acestora. etapele de lucru şi succesiunea acestora.
Baia de ulei a unghiilor: Aplicarea procedurii de acordare a
contraindicaţii, operaţii primului ajutor în caz de accident
pregătitoare, instrumente, materiale (arsură) produs în timpul realizării băii
şi produse, etape de lucru, precauţii. de ulei a unghiilor sau a
Împachetări cu parafină: împachetării cu parafină a mâinilor.
contraindicaţii, operaţii
pregătitoare, instrumente, materiale
şi produse, etape de lucru, precauţii.
Acordarea primului ajutor în caz de
accident (arsură): produse şi
materiale necesare, procedura de
acordare a primului ajutor.
(Programa pentru modulul Manichiură-Pedichiură, nivel 2, anexa 2 la OMEdC nr. 3172/2006)

Prezentaţi strategia didactică desfăşurată în vederea formării/ dezvoltării deprinderilor precizate


în secvenţa dată, având în vedere următoarele:
- precizarea a două metode didactice, justificând totodată şi alegerea acestora din perspectiva
formării/ dezvoltării deprinderilor date;
- exemplificarea modului de formare / dezvoltare a deprinderilor date prin utilizarea
metodelor didactice pe care le-aţi ales, cu respectarea corectitudinii ştiinţifice a informaţiei de
specialitate;
- menţionarea a două forme de organizare a activităţii didactice şi justificarea modului în care
acestea pot favoriza formarea deprinderilor precizate;
- menţionarea a două mijloace de învăţământ utilizate în strategia didactică corespunzatoare
secvenţei date;
- argumentarea alegerii celor două mijloace de învăţământ din punctul de vedere al utilităţii
acestora în formarea/ dezvoltarea deprinderilor date;
- evidenţierea importanţei mediului de instruire în procesul educaţional;
- explicarea relaţiei competenţe – conţinuturi prevăzute în programele şcolare.

SUBIECTUL al II- lea ( 45 puncte)


Urmatoarea secventa face parte din programa scolara modulului Tunsori, clasa a XII-a

Unitati de Competente Continuturi tematice


competenta individuale
C1 : Tunsori clasice de dama : clasificarea in functie de linia finala ;
Realizeaza instrumente si aparate, materiale si produse, tehnica de lucru specifica
tunsori fiecareia, norme spcifice de protectie a muncii.
folosind Tunsori clasice barbatesti : clasificarea in functie de modelul de executie
diferite ( cu foarfeca, cu masina de tuns, tunsori plastice) ; instrumente si
tehnici de aparate, materiale si produse, tehnica de lucru specifica fiecareia, norme
lucru specifice de protectie a muncii.
Tehnici moderne de realizare a tunsorilor de dama si barbatesti,
descrierea si executarea diferitelor tehnici moderne de tundere, efecte,
recomandari de folosire ( pentru forma tunsorii,obtinerea volumului,
subtierea suvitelor etc.).
Tunsori moderne : tipuri, instrumente si aparate, materiale si produse,
sucesiunea etapelor de lucru.
Folosirea cunostintelor despre forme si culoare : linii imaginare, unghiuri
de taiere, asimetrie, simetrie.
Realizarea de tunsori sctuale folosind elemente ale tunsorilor clasice:
Tunsori forma de baza, linii de taiere a parului.
C2 : Conceperea tunsorii : notiuni de armonizare a formelor, criterii de
Creeaza alegere a tunsorii, corelarea formei fetei si a craniului cu tunsoarea ;
tunsoarea elemente de individualizare a tunsorii : proportiile, echilibrul si
potrivita distributia parului, simetria si asimetria potrivite liniilor fete clientului,
look echilibrat, linia stilului, alegerea cararilor, originalitate, evidentierea
trasaturilor frumaose si atenuarea imperfectiunilor.
Ritmuri compozitionale decorative : aplicarea culorilor diferite pe suvite
spcial tunse spre a focaliza coafura, urmarirea umbrelor si a luminii
cazute pe par si aplicarea culorilor diferite, cunoasterea elementelor
geometrice produse de modificarea unghiului de taiere a parului : 45,
90 , 145, alegerea tunsorii respectand liniile imaginare ce unesc punctul
de taiere al parului cu barbia, buzele, nasul, coltul ochiului, urechea.
Combinarea tehnicilor de lucru clasice si moderne pentru obtinerea
tunsorii concepute : instrumente specifice tehnicilor, tehnici de lucru,
efecte.
( Programa penru modulul TUNSORI, anexa 2 la OMEdC 3172/2006)

a) Elabortai cinci itemi de tipuri diferite ( de tip pereche, cu alegere multipla, de tip
intrebare structura, cu raspuns scurt sau de completare si de tip eseu structurat sau
rezolvare de problema), prin care sa evaluati competentele de secventa data.
Nota : Se puncteaza corectitudinea proiectarii itemilor, elaborarea detaliata a raspunsului
asteptat si corectitudinea stintifica a informatiilor de specialitate. 30 de puncte.
b) Prezentati demersul de evaluare a rezultatului invatarii prezentat in seventa data, utilizand
o metoda complementaraalternativa de evaluare, avand in vedere urmatoarele aspecte :
- numirea metodei complementare /alternative de evaluare pe care o alegeti ;
- argumentarea alegerii metodei pentru care ati optat ;
- detalierea modalitatii de evaluare prin metoda aleasa. 15 puncte.