Sunteți pe pagina 1din 36

1.

INTRODUCERE

Revizuirea de curriculum la invatamantul tehnic specializarea Coafor stilist, familia ocupationala Prestari servicii si productiei artizanala a avut ca scop realizarea continuturilor de specialitate, conferirea caracterului practic-aplicativ al acestuia si eficientizarea caracterului socio-profesionala a absolventilor. Continuturile temetice au avut la baza enuntarea de competente si criterii de performanta, pe care absolventul va trebui sa le dovedeasca pentru obtinerea certificarii. Structurarea pentru fiecare continut a competentelor de cunoastere, executie, sociale, a dus la elaborarea criteriilor de performanta. Criteriile de performanta s-au atasat competentei si a continutului si exprima gradul de realizare a unui component observabil la un nivel minimal. Criteriile de performanta stabilesc, de regula, conditiile de timp, calitate, marime, cantitate, spatiu, neexistind o corespondare biunivoca cu continutul tematic. cestea au caracter orientativ, putandu-se modifica sau completa in functie de evolutia tehnicii si cerintele partenerilor sociali !n metodologia de parcurgere a continutului tematic sunt indicate formele de activitate teoretica si"sau instruire practica. #etodele de invatamant s-au corelat cu tipul de activitate, indicandu-se preponderent metode active sau metode operatorii care succinta efectiv operatiile de gandire, cele care favorizeaza dezvoltarea unui constructivism operatoriu. S-au conceput demersurile didactice astfel ca actiunea sa fie efectiva, sa trezeasca interesul si curiozitatea, trebuinta de cunoastere si sa dezvolte operatiile intelectuale. Cuprinderea in curriculum a unui capitol pentru organizarea spatiului si resurselor, prezentat sub forma de recomandari, ofera profesorilor, specialisti in domeniu, posibilitatea alegerii solutiilor eficient de organizare in functie de spatiuclasa, cabinet"laborator. $xemplificarea resurselor si metotologia de folosire a acestora reprezinta noua modalitate de prezentare a mi%loacelor de invatamantul ofera profesorilor mobilitatea in actiune si adaptabilitate la nivelul clasei, la conditiile oferite de unitatea de invatamant. Curriculum elaborat pentru specializarea Coafor stilist asigura invatamantului un pronuntat caracter educational atat prin organizarea proceselor de invatare pe baza

de instruire tehnica si tehnologica cat si prin faptul ca elevul se transforma intr-un factor al propriei sale dezvoltari, pregatit pentru a gandi si a actiona in chp creator. Rolul profesorului, este sa organizeze invatarea de forme si activitati viabile si anga%amente, sa sustina si sa ordoneze efortul elevilor pentru atingerea nivelului minimal de performanta al competentelor analitice prezentat atingerea nivelului minimal de performanta al competentelor analitice prezentat inaintea fiecarui modul.

AUTOR

2. PLAN DE INVATAMANT

Meseria: COAFOR STILIST I. CUURRICULUM DE BAZA &imba moderna aplicata !giena si microbiologie #anagementul micilor afaceri ,esen de specialitate /otiuni de creativitate si stilistica $ducatie fizica !nformare si consiliere vocationala II. SPECIALIZARE IN MESERIE 1ehnici de executare in domeniul coafurii !nstruire practica Practica de proiect ore 2-+ ore *'' ore - sapt."an x -* ore"sapt. ) 03* 0 ora"sap. x '( sapt. ) '( 0 ora"sapt. x '( sapt. ) '( ' ore"sapt. x '( sapt. ) *+ ' ore"sapt. x '( sapt. ) *+ ' ore"sapt. x '( sapt. ) *+ - ore"sapt. x '( sapt. ) +.

Total ore e a!

"" ore # 2$ sa t. % $&' ore

". OR(ANIZAREA TEMELOR


TEMA) SAPT.
S0 S' SS4 S* S2 S. S+ S( S 03 S 00 S 0' S 0S 04 S 0* S 02 S 0. S 0+ S 0( S '3 S '0 S ''

T1

TE*NICI DE E+ECUTIE IN DOMENIUL COAFURII T2 T" T, T& TT' T.

T$

S 'S '4 S '* S '2 S '. S '+ S '(

,.1. STRUCTURA COMPETELOR


A. Competente de cunoastere 0. Sa constituieze specificul si importanta meseriei din punct de vedere estetic, igienic, de corectare si de mascare a defectelor fizice. '. Sa-si insuseasca normele de protectia muncii, modul de organizare a spatiului de lucru si normele de igiena in timpul executarii lucrarilor de coafura . -. Sa cunoasca instrumentele, aparatele si materialele specifice fiecarui tip de lucrare. 4. Sa cunoasca proprietatile si modul de actiune al diferitelor materiale asupra firului de par *. Sa recunoasca fiecare tip de par in functie de calitatea acestuia. 2. Sa-si insuseasca etapele de executie a tehnicilor de spalare a parului. .. Sa coreleze tratamentul aplicat parului cu calitatea acestuia si cu materialele necesare. +. Sa-si insuseasca metodele de tratament si intretinere a firului de par. (. Sa argumenteze logica etapelor procesului tehnologic de ondulatie cu apa si alegerea materialelor necesare. 03. Sa recunoasca coafuri potrivite fizionomiei si imperfectiunilor capului. 00. Sa descrie in succesiune logica etapele de executie ale permanentului si sa motiveze alegerea materialelor si ustensilelor necesare. 0'. Sa aleaga corespunzator fizionomiei, linia tunsorii si sa cunoasca etapele de executie ale acesteia. 0-. Sa se documenteze cu privire la noile tehnici de executie a tunsorilor. 04. Sa adapteze nuantele de par in functie de fizionomie, nuanta naturala a firului de par, varsta si stilul clientei. 0*. Sa descrie tehnicile de vopsire si decolorare.

B. Competente de executie. 0. Sa aplice si sa respecte normele de protectia muncii, modul de organizare a spatiului de lucru si normele de igiena in timpul executarii lucrarilor de coafura. '. Sa utilizeze instrumentele utilizate in coafura. -. Sa aleaga corect materialele specifice fiecarei lucrari si sa respecte modul lor de folosire. 4. Sa execute corect, respectand etapele de lucru, tehnica de ondulatie cu apa. *. Sa adapteze volumul coafurii la fizionomia si imperfectiunile capului. 2. Sa execute corect tunsorile folosind tehnicile si instrumentele specifice fiecarui tip. .. Sa prepare corect si in conditii de siguranta solutiile de permanent tinand cont de sensibilitatea si calitatea firului de par. +. Sa execute un permanent, respectand algoritmul impus si sa aleaga materialele si instrumentele potrivite. (. Sa obtina noi nuante ale firului de par tinand cont de trasaturile fizionomiei, de culoarea naturala a firului de par si de stilul clientei. 03. Sa execute corect vopsirea si decolorarea respectand algoritmul de executie al acestora. C. Competente sociale. 0. Sa studieze atent si discret caracteristicile antropometrice si faciale ale clientilor, cu sugestii in alegerea increderii si personalitatii. '. Sa fie competitivi in functie de nevoile si flexibilitatea pietii muncii. -. Sa participe la discutii si sa rezolve probleme in contextul proceselor tehnologice la care participa. 4. Sa se integreze responsabil in activitatile de executie specifice unitatilor de prestari servicii.

*. Sa decida asupra utilizarii unor substante, in conditii de risc. 2. Sa decida executarea unei lucrari sau refuzarea cu politete a clientei in cazul in care se constata boli ale pielii capului sau firului de par.

,. TE*NICI DE E+ECUTIE IN DOMENIUL COAFURII ,.2. STRUCTURA SI OR(ANIZAREA CONTINUTULUI


Nr. /rt. 1. CONTINUTUL TEMATIC Nor0e er3o!o0i/e 1e or3a!i4are a lo/5l5i 1e 05!/a /otiuni de etica profesionala !giena vestimentatiei, comportamentului si tinuta lucratorului Salonul de coafura mena%are si dotarea salonului de coafura I!str50e!te6 a arate si 0ateriale !e/esare e#e/5tarii l5/rarilorr 1i! /oa75ra !nstrumente si aparate ce intervin in procesul muncii #ateriale speciale desfasurarii lucrarilor de coafura - materiale de intretinere si igienizare specifice - materisle si produse specifice executarii lucrarilor estetice Te8!i/i 1e e#e/5tie a s alarii ar5l5i #aterialele si produsele specifice tipului si calitatii firului de par, necesare ingri%irii capilare METODOLO(IE For0e 1e a/ti2itate Meto1e - expunere - explicatie - instruire tehnologica - conversatie - instruire practica - %oc de rol - instruire tehnologica - instruire practica CRITERII DE PERFORMANTA - simuleaza primirea unei cliente prin interpretare de roluri in laborator tehnologic - alege o schita de amena%are ergonomica din variante prezentate pentru cabinetul de lucru

2.

- instruire tehnologica - instruire practica

- expunere - explicatie - conversatie euristica - observatie diri%ata

- asociaza trei instrumente si aparate specifice lucrarilor din coafura, dintr-o insiruire de sase instrumente si aparate - alege ' materiale si produse specifice ondulatiei permanente dintr-o insiruire de 4 materiale si produse de la firme diferite

".

- instruire tehnologica - instruire practica

- expunere - descriere - conversatie euristica - demonstratie

- identifica minim ' materiale de ingri%ire a parului adecvate tipului si calitatii firului de par - prezinta, fara omisiuni, algoritmul lucrarilor

$tapele tehnologice specifice tipului de lucrare

- algoritmizarea - studiul de caz - observarea diri%ata - asaltul de idei - instruire tehnologica - instruire practica - explicatia - dialogul - demonstratia - exercitiul - explicatie - conversatie euristica - demonstratie - studiu de caz

de coafura cele mai uzuale - executa un procedeu de spalare a parului din - variante de ingri%iri capilare in 0* min. - alege un tratament capilar adecvat parului degradat din - modalitati de ingri%ire si intretinere ale aceluiasi tip de par - executa un tratament capilar si alegand din ' materiale pe cel corespunzator calitatii firului de par in timp de -3 min. - asociaza o tehnica de lucru cu tipul coafurii adecvate fizionomiei - identifica un tip de melci dintr-o insusire de 2 tipuri pentru diferite zone ale capului - executa un procedeu de realizare a ondulatiei cu apa di - variantei de coafuri in timp de 033 min. - executa o tunsoare conform fizionomiei din tipuri de tunsori pe o lungime a parului, de -3 cm in timp de 43 min. - identifica ' instrumente de lucru si materiale adecvate tipului si calitatii firului de par si tipul permanentului - executa un procedeu de realizare a permanentului din 2 variante de ondulatie permanenta timp de 0+3 min. - identifica o culoare adecvata caracteristicilor

,.

&.

Trata0e!te e!tr5 i!treti!erea si re3e!erarea ar5l5i #ateriale si produse specifice calitatii firului de par #odalitati de executare ale tratamentelor capilare O!15latia /5 a a #odalitati de executie a ondulatiei cu apa daptarea volumului coafurii in functie de caracteristicile fizionomiei

- instruire tehnologica - instruire practica

-.

T5!sori - instruire tehnologica 1ehnici de executare a tunsorilor #odalitati de ingri%ire estetica prin operatia - instruire practica de tundere in urma unor tratamente O!15latia er0a!e!ta #odalitati de executare a ondulatiei permanente #odalitati de intretinere si tratament a parului supus actiunii chimice Vo sirea si 1e/olorarea ar5l5i - instruire tehnologica - instruire tehnologica - instruire practica

- algoritmizare - demonstratie - exercitii de lucru individual - explicatie - demonstratie - problematizare - exercitii de lucru individual - studiu de caz

'.

..

$.

1ehnici de executare a nuantarii parului prin procedeul de vopsire sau decolorare /uantarea parului in ' sau mai multe tonuri de culoare

- instruire practica

- explicatia - conversatia - demonstratia - exercitii de lucru individual sau in grupe mici - observatie diri%ata - conversatie euristica - demonstratie - exercitii de lucru individual

fizionomice dintr-un catalog de specialitate - executa o vopsire identificand culoarea de baza corespunzatoare fizionomiei in timp de 0'3 min. - identifica factorii de risc in vopsirea parului. - abordeaza stiluri de tunsori in concordanta cu linia modei - executa o coafura stil din trei variante propuse in timp de 0'3 min. - alege accesorii si produse asigurand estetica coafurii.

Te8!i/i 1e e#e/5tie a !oilor 0o1ele 1e /oa75ri si t5!1eri Realizari de tunsori si coafuri in concordanta cu tendinta modei $xecutii de tunsori si coafuri folosind accesorii si produse estetice stiliste

- instruire tehnologica - instruire practica

LIMBA MODERNA APLICATA 9 LIMBA FRANCEZA SPECIALIZAREA: COAFER STILIST TOTAL ORE: &. ORE AN I Nr. /rt. 0. CONTINUT TEMATIC :5i s5is9;e< - Prezentarea propriei persoane 5nume, varsta, adresa, studii, preocupari, preferinte, familie6 - &7ad%ectif numeral 5expression de la date, expression de l7adresse6 - &es pronoms personnels - &7indicatif des verbes 5gr. !, !!, !!!6 Mo! 0etier - Prezentarea in mare a meseriei alese, a cerintelor acesteia, a calitatilor necesare, argumentarea optiunii - &7article 5defini, indefini, partitif6 - &e nom 5genre, nombre6 - &es pronoms relatifs Le /or s 850ai! - 8ocabulaire de reference9 corps, tete, bras, pointure, epaules, pied, main, doigts, orteils FORME DE ACTIVITATE - activitate teoretica METODE - Conversatie - $xercitii situationale CRITERII DE PERFORMANTA - Rezolva exercitii structurale folosind corect timpurile verbale si pronumele personale - ,ialog cu prieteni, cu colegi.

'.

- activitate teoretica

- Conversatie - ,ialog diri%at

-.

- ctivitate teoretica

- Conversatie - $xercitii situationale

- Rezolva exercitii structurale folosind corect articolul, dovedind cunoasterea pluralului substantivelor si folosirea corecta a pronumelor relative - Rezolva exercitii de completare, transformare - Redacteaza un eseu pe o tema legata de meserie - Rezolva exercitii structurale folosind corect pronumele, ad%ectivele si imperativul

4.

*.

etc. - d%ectifs et pronoms possesifs - d%ectifs et pronoms demonstratifs - &7imperatif Mo! 2isa3e - 8ocabulaire de reference9 visage, teint, cheveux, les :eux, nez, bouche, menton, oreilles, souveils, %ones, etc. - &es ade%ectifs ;ualificatifs les ad%ectifs de couleur"pluriel les ad%ectifs6 Place des ad%ectifs ;ualificatifs Da!s 5! sallo! 1e /oi775re =I> - 8ocabulaire de reference9 les outils du coiffeur9 pe:ne, brasse, rouleaux, brasse roude, sechoir, demeloir, e7pingle, shampooing 5colorant6, spra:, lagne, mousse, gel, etc. - Pronoms adverbiaux 5en, :6 - Conditionel present et passe

- Rezolva corect exercitiile de completare si transformare - ctivitate teoretica - Conversatie - $xercitii situationale - Rezolva exercitii structurale care vizeaza intrebuintarea ad%ectivelor si locul lor. - Rezolva exercitii de completare - Redacteaza un eseu #on ami5e6 - Rezolva exercitii structurale vizand folosirea corecta a verbelor la modul conditional 5prezent si trecut6 si a pronumelor eu si :. - Rezolva exercitii de transformare si completare - Completeaza un chestionar de verificare - Rezolva exercitii structurale vizand folosirea corecta a modurilor si timpurilor in fraza conditionala si formularea corecta a propozitie interogative - Rezolva un exercitiu practica dupa ce realizeaza o tunsoare sau o coafura simpla, explica procedeul si metodele folosite

- ctivitate teoretica - ctivitate practica 5manuale specifice meseriei6

- Conversatie - ,ialoguri situationale

2.

Da!s 5! sallo! 1e /oi775re =II> - activitate teoretica - 8ocabulaire de reference9 cheveu5x6 - activitate practica blond, brun, chatain, roux, lang, mi-long, 5manuale speficie meseriei6 const, carper les cheveux, la coupe, boucles, crans, meches, chignon, carre, cheveux 5secs, raides, de seche7s, gras cassant6, bala:er, peigner, brosser, brushuig, nugne courte, racine, galbe, frange, pointes, creper, la raie, pe mamente, mis-eu plis, etc. carpe courte, bole, degradee, frange e7ffilee,

- Conversatie - <oc de rol - ,ialoguri situationale

..

tete herissee en brosse . - &e plurale interogative le, si conditionnel - d%ectifs et pronoms indefinis - &e sub%onctif 5!6 - &e sub%onctif 5!!6 - &7emploi du sub%onctif 5!6 &7emploi du sub%onctif 5!!6 &a concordance au sub%ounctif 5!!6 d%ectif de couleur 5revision6 - &a concordance au sub%onctif 5!!6

- activitate teoretica

- Conversatie - $xercitii situationale

+.

Visite a Paris 8ocabulaire de reference9 metro, avion, train, auto, musee, train, e7tranger touriste, ob%ectif, etc. 1our $iffel, >pera, rc de 1rionphe, /otre ,ame, 8ersaille, ?ontaine bleau - /otiuni de cultura si civilizatie franceza. Se vor prezenta cele mai importante monumente si obiective turistice. - Concordance a l7indicatif

- activitate teoetica - albume - vederi - diapozitive - casete video

- conversatie - exercitii situationale - %oc de rol

in limba franceza, utilizand vocabularul de specialitate - Rezolva exercitii structurale vizand folosirea corecta a ad%ectivelor si pronumelor nehotarate - =rmareste tabelele cu timpurile modului sub%ounctif - Rezolva exercitii vizand folosirea corecta a modului con%unctiv - Completeaza exercitiile lacunare - Rezolva exercitii structurale vizand folosirea corecta a timpurilor de la modul con%unctiv in fraza 5concordanta timpurilor la modul con%unctiv6 - Rezolva exercitii structurale vizand folosirea timpurilor de la indicativ si conditional in cadrul concordantei - Redacteaza o compunere 5eseu6 utilizand notiuni de cultura si civilizatie - Redacteaza o compunere despre @ucuresti 5oras vechi, oras nou, monumente6, despre Paris

I(IENA SI MICROBIOLO(IE SI PATOLO(IE COAFOR STLIST


Nr. /rt. 1. O?ie/ti2e Sa cunoasca structura pielii si sa inteleaga functiile ei. Sa cunoasca structura firului de par si caracteristicile tipurilor de fire de par Sa cunoasca aparatura si ustensilele de laborator si modul lor de folosire Co!ti!5t te0ati/ !mportanta studierii continuturilor de anatomie, fiziologie si patologie a pielii si acelor de microbiologie si igiena. Meto1olo3ie 1eorie"#etode de comunicare orala9 expunerea, explicatia, conversatia euristica, problematizarea #etode de explorare a realitatii9 - mi%locite - modelare - nemi%locite - observare directa &aborator" #etode de explorare a realitatii - nemi%locite - observare directaA - mi%locita - demonstratie, modelare. #etode bazate pe actiune9 lucrari practice, studiu de caz. 1eorie"#etode de comunicare orala9 expunerea, explicatia, conversatia euristica, Mi;loa/e 1e i!2ata0a!t Criterii 1e e2al5are Recunoasterea elementelor structurale ale pielii pe plansa pe mula%. ,educerea functiilor pielii, pornind de la structura acesteia. Realizarea reprezentarii grafica a firului de par, pe baza observatiilor facute pe preparate microscopice si adnotarea desenului. Recunoasterea dupa descriere si pe diferite modele a tipurilor de par. Precizarea materialelor de ingri%ire, potrivite fiecarui tip de par.

2 .

Sa inteleaga necesitatea studierii notiunilor de anatomie, fiziologie si patologie a pielii

Pielea si anexele ei. Structura pielii. ?unctiile pielii.

Planse9 structura pielii, structura firului de par #aterial intuitiv9

capului si a notiunilor de microbiologie si igiena pentru formarea unui bun coafor. ". Sa cunoasca factorii fizici si chimici folositi in meseria de coafor, care pot avea efect vatamator pentru piele si pentru par si sa inteleaga conditiile in care acestia devin novici Sa cunoasca factorii biologici ce produc infectii sau parazitoze pielii si firului de par si sa inteleaga proprietatile lor patogene. Sa cunoasca si sa inteleaga conditiile favorizate si modul de producere a infectiei.

Structura firului de par 1ipuri de fire de par

problematizarea #etode bazate pe limba%ul intern9 reflexia personala.

?actorii cu potential vatamatori pentru piele si pentru par. ?actori fizici 5temperatura, presiunea, traumatismele, curentul electric, curentii de aer, radiatii etc.6 ?actorii chimici 5substante chimice de contact9 coloranti, lacuri si spume fixativele, etc si substante chimice volatile9 esente de parfumuri6 ?actori biologici - genti patogeni 5virusuri, bacterii, ciuperci

1eorie"#etode de comunicare orala9 expunere, explicatie, conversatie euristica, problematizare. #etode bazate pe limba%ul intern9 reflexia personala. #etode de exploatare a realitatii9 - mi%locita - modelare. #etode bazate pe actiune9 descoperire, comparatie. &aborator"#etode de exploatare a realitatii9 - nemi%locita9 observare directaA - mi%locita9 modelarea #etode bazate pe actiune9 lucrari practice

diverse persoane cu tipuri diferite de par. #ateriale pentru ingri%irea parului. 1ruse pentru ingri%irea parului. 1ruse pentru realizare Planse9 structura virusului, tipuri de virusi, replicare virala, structura bacteriei, tipuri de bacteriiA structura levurilor, structura fungilor filamentosi, paduchele. Preparate microscopice9 bacterii, ciuperci microscopice. #icroscop. ?olie pentru retroproiector9 corelatii9 calea de transmitere - mod de transmitere - poarta de intrareA schema tipurilor de imunitate et.

$numerarea factorilor fizici si chimici cu potential vatamator pentru piele si pentru firul de par, identificarea lucrarilor de coafura in care pot fi intalniti si explicarea conditiilor in care acestia pot deveni nocivi si care sunt efectele lor negative asupra pielii si a firului de par. Compararea agentilor patogeni evidentiind caracterele lor de superioritate. Realizarea reprezentarii grafice a agentilor patogeni studiati, pe baza observatiilor asupra preparatelor microscopice si adnotarea desenelor

Sa cunoasca si sa inteleaga mecanismelor ce intervin in apararea organismului impotriva infectiei. Sa cunoasca ustensilele si aparatura de laborator si modul lor de folosire.

microscopice, paraziti6 - !nfectia - Rezistenta organismului

?ilm didactic.

recunoscand elementele structurale componente. Recunoasterea pe plansa sau pe diverse imagini, virusurile si elementele lor structurale. Recunoasterea tipurilor de agenti patogeni dupa descriere si pe imaginile prezentate. $xplicarea modului in care se realizeaza autoconservarea, autodezvoltarea si autoproducerea, argumentand parazitismul agentilor patogeni. ,efinirea microbiotei indigene si explicarea relatiei dintre microorganismele ce o compun si organismul uman. Caracterizarea diverselor infectii precizand9 mecanismul de transmitere, tipul de infectie, modul de evolutie. $xplicarea actiunii

, .

Sa cunoasca masurile de contracarare a actiunii factorilor cu potential vatamator pentru piele si pentru firul de par si sa inteleaga necesitatea respectarii lor. Sa inteleaga importanta aplicarii acestor masuri atat pentru sanatatea clientilor, cat si pentru sanatatea lucratorilor. Sa cunoasca si sa inteleaga importanta respectarii masurilor ecologice. Sa cunoasca si sa inteleaga masurile de igiena la locul de munca si de igiena personala.

#asuri de contracarare a actiunii factorilor cu potential vatamator pentru piele si pentru anexele ei. #asuri de prevenire a accidentelor ce pot fi produse prin folosirea necorespunzatoare a factorilor fizici si chimici in executarea lucrarilor de coafura. #asuri de profilaxie si specifica bolilor pielii si firului de par. !giena locului de munca #asuri ecologice !giena personala

1eorie"#etode de comunicare orala9 expunere, explicatie, conversatie euristica, problematizare. #etode bazate pe limba%ul intern9 reflexia personala #etode bazate pe actiune9 descoperire, comparare, simulare, asaltul de idei.

?olie retroproiector9 scheme pentru masurile de prevenire a accidentelor produse de factori fizici si chimici, pentru masurile de profilaxie generala si specifica bolilor pielii si firului de par etc. ,iverse produse pentru ingri%irea parului 5unele ce contin substante poluante6. !nstrumente si materiale folosite pentru lucrari de coafura.

mecanismelor de aparare a organismului uman. $xplicarea importantei respectarii masurilor de contracarare a actiunii factorilor cu potential vatamator pentru piele si pentru firul de par. $laborarea masurilor de protectie specifice impotriva fiecarui factor fizic si chimic folosit in executarea lucrarilor de coafura. rgumentarea necesitatii operatiilor de dezinfectare si sterilizare a instrumentelor, aparatelor si materialelor folosite pentru lucrarile de coafura. >ptiunea corecta pentru sterilizare sau dezinfectare in functie de instrumentul, aparatul sau materialul supus operatiei si in functie de situatie. legerea corecta a solutiilor dezinfectante sau a

& . 1eorie"#etode de comunicare orala9 expunere, explicatie, conversatie euristica, problematizare. #etode bazate pe limba%ul intern9 reflexia personala. #etode de explorare a realitatii9 - mi%locita modelareaA - nemi%locita9 observarea directa. #etode bazate pe actiune9 compararea, Planse9 imagini ale diferitelor boli ale pielii capului. tlas de dermatologie #aterial intuitiv9 persoane cu diverse boli ale pielii capului si ale firului de par. ?ilm didactic.

Sa inteleaga importanta cunoasterii bolilor pielii capului si a firului de par pentru practicarea corecta a meseriei de coafura. Sa cunoasca reactiile cutanate prezente in bolile pielii si ale anexelor ei si clasificarea acestora. Sa cunoasca bolile pielii capului si ale firului de par9

@oli ale pielii capului si ale firului de par. Reactii cutanate prezente in bolile pielii si ale anexelor ei. #odificari structurale ale firului de par 5tricoptiloza, tricorexis modosa, tricomodosa, parul incarnat, leucotrichia, canitia6 lopeciile5ereditare, dobandite6

metodelor de sterilizare si explicarea alegerii facute. $numerarea masurilor de igiena personala si a celor specifice locului de munca si argumentarea necesitatii respectarii lor. !dentificarea substantelor poluante din diferite produse folosite pentru executarea lucrarilor de coafura. rgumentarea importantei aplicarii masurilor antipoluante. $xplicarea necesitatii cunoasterii bolilor pielii capului si firului de par in practicarea corecta a meseriei de coafor. Recunoasterea dupa descrierea, dar si pe diverse imagini sau module a reactiilor cutanate specifice bolilor pielii capului si firului de par. Precizarea cauzelor fiecarei boli a pielii capului si a

- cauzele lor - simptomele caracteristice - evolutia lor - factorii agravati folositi in salonul de coafura. Sa inteleaga metodele de prevenire a bolilor pielii capului si a firului de par provocate de factorii fizici si chimici folositi in lucrarile de coafura. Sa inteleaga masurile de prevenire a transmiterii si agravarii bolilor infectioase. Sa inteleaga atitudinea corecta pe care trebuie sa o aiba coaforul fata de clienti ce prezinta afectiuni ale pielii9 constatarea reactiilor cutanate specifice bolilor pielii, fara a diagnostica boalaA necesitatea sfatuirii clientului sa se

descoperirea, simularea, Seboreea studiul de caz, %ocul de #atreata rol. ,ermatita seboreica ,ermatoze prin contact extern. Piodermitele 5foliculita acuta superficiala, sicozis, foliculita cheloidiana a cefei, impetigo, furunculul, intertrigo, pemfigus6. Pilomicoze 5microsporia firului de par, tricofitia uscata a pielii capului, favus, pilomicoze supurate6. Parazitoze 5pediculoza6.

firelor de par. $laborarea metodelor de prevenire a aparitiei bolilor pielii capului si ale firului de par. Recunoasterea bolilor studiate pe diverse imagini sau modele si precizarea reactiilor cutanate specifice fiecareia. $xplicarea efectelor negative ale unor decizii incorecte privitoare la executarea unor lucrari de coafura in cazul existentei unor boli ale pielii capului sau ale firelor de par. ,ecizia corecta referitoare la lucrarile de coafura ce vor fi executate, atunci cand clientul prezinta o anumita boala a pielii capului sau a firului de par. Simularea oferirii de sfaturi clientilor in conditiile existentei unor boli ale pielii capului sau ale firului de par.

- .

prezinte la medicul dermatolog pentru o diagnosticare corecta a bolii si pentru prescrierea tratamentului. Sa cunoasca bolile favorizate de meseria de coafor. Sa inteleaga conditiile favorizate pentru aparitia acestor boli. Sa cunoasca si sa inteleaga masurile ce trebuie luate pentru prevenirea bolilor favorizate de meseria coafor.

@oli favorizate de meserie. ,eformari ale coloanei vertebrale. @oala varicoasa. ,ermatoze de control stm bronsic.

1eorie"#etode de comunicare orala9 expunere, explicatie, conversatie euristica, problematizare. #etode bazate pe limba%ul intern9 reflexia personala. #etode bazate pe actiune9 descoperirea, simularea, studiul de caz. #etode de explorare a realitatii9 modelarea, observatia directa.

?ilm didactic. tlas de dermatologie ?otografii

Precizarea cauzelor favorizate pentru fiecare boala prezentata si elaborarea de solutii de contracararea actiunii lor. Recunoasterea, dupa simptomele caracteristice, a bolilor favorizate de meseria de coafor. rgumentarea necesitatii prezentarii la medic, imediat ce a remarcat aparitia primelor simptome.

NR. CRT. 1.

OBIECTIVE - Sa constientizeze rolul indeplinit de agentul economic in activitatea economica a unei tari - Sa stabileasca agentii economici dupa obiectul activitatii lor

TEMA A3e!t5l e/o!o0i/ 9 s5?ie/t al a/ti2itatii e/o!o0i/e a 5!ei tari

METODOLO(IE FORME DE METODE ACTIVITATE - activitate - expunere teoretica - dezbatere - prelegere - problematizare

DIVERSE RESURSE -documentatie specifica - folii - planse - fise de lucru - manuale de specialitate - folii - planse - fise de lucru - manuale de specialitate -folii -planse -fise de lucru - manuale de specialitate - folii - planse - fise de lucru - &egea nr. -0"0((3 privind societatile comerciale - manuale de specialitate - folii

CRITERII DE EVALUARE

2.

- Sa explice notiunea aferenta economiei de piata Sa precizeze trasaturile economiei de piata - Sa explice notiunea de proprietate si elementele sub care se prezinta - Sa specifice din ce este constituit obiectul si subiectul proprietatii in economia de piata - Sa specifice tipurile de inteprinderi aferente formelor principale de proprietate - Sa inteleaga importanta liberei initiative in desfasurarea activitatii agentilor economici - Sa-si insuseasca tipurile de agenti economici conform &egii nr. -0"0((3 privind societatile comerciale - Sa precizeze conditiile de fond si de forma necesare constituirii societatilor comerciale

Trasat5rile e/o!o0iei 1e iata

- activitate teoretica

- expunere - dezbatere - prelegere - expunere - dezbatere - prelegere

Precizeaza in ce consta rolul agentu economic in activitatea econom a unei tari Stabileste agentii economici constituie sectoarele institution din economia unei tari $xplica notiunea aferenta economiei piata Precizeaza trasaturile economiei piata

".

Pro rietatea si ele0e!tele ei i! e/o!o0ia 1e iata

- activitate teoretica

$xplica notiunea de proprietate elementele ei Prezinta bunurile-obiect al proprieta respectiv agentii economici - subiec proprietatii

,.

Pl5ralis05l 7or0elor 1e ro9 rietate i! e/o!o0ia 1e iata Li?era i!itiati2a 9 e# resie a li?ertatii a3e!t5l5i e/o!o0i/ For0ele ;5ri1i/e 1e or3a!i4are a a3e!tilor e/o!o0i/i /o!7or0 Le3ii !r. "1)1$$@ ri2i!1 so/ietatile /o0er/iale Co!1itii 1e 7o!1 si 1e 7or0a !e/esare /o!stit5irii so/ietatilor /o0er/iale

- activitate teoretica

- expunere - dezbatere - prelegere

Realizeaza schema diversitatii forme de proprietate asu intreprinderilor $xplica in ce se concretizeaza lib initiativa a agentilor economici

&.

- activitate teoretica

- expunere - dezbatere - problematizare

Stabileste tipurile de agenti econom conform &egii nr. -0"0((3 priv societatile comerciale Precizeaza conditiile de forma si fond necesare constitu societatilor comerciale

-.

- Sa evidentieze modalitatea de dobandire a calitatii de persoana %uridica - Sa specifice actele legislative care precizeaza formele de organizare a unitatilor ce apartin agentilor economici - Sa clasifice societatile comerciale conform &egii nr. -0"0((3 privind societatile comerciale - Sa-si insuseasca modalitatea de constituire a tipurilor de societati in nume colectiv, in comandita simpla, societati pe actiuni, societati mixte - Sa deosebeasca actiunile si obligatiunile - Sa stie drepturile care ii revin detinatorului de actiuni si obligatiuni intr-o societate comerciala pe actiuni - Sa stabileasca organele de conducere ale societatilor comerciale - Sa treaca in revista atributiile fiecarui organ de conducere - Sa inteleaga importanta asumarii riscului pentru manager - Sa stabileasca categoriile de clienti care intra in relatie cu firma - Sa precizeze principalele forme in care se concretizeaza relatiile

Calitatea 1e ersoa!a ;5ri1i/a a 5!5i a3e!t e/o!o0i/

- activitate teoretica

- expunere - dezbatere

'.

For0ele ;5ri1i/e 1e or3a!i4are a a3e!tilor e/o!o0i/i /o!7or0 Le3ii !r. "1)1$$@ ri2i!1 so/ietatile /o0er/iale Mo1alitati 1e i!0atri/5lare a /o0er/ia!tilor i! re3istr5l e/o!o0i/ Co!stit5irea si 75!/tio!area so/ietatilor /o0er/iale

- activitate teoretica

- expunere - dezbatere - prelegere

- &egea nr. -0"0((3 privind societatile comerciale - fise de lucru - folii - &egea nr. -0"0((3 privind societatile comerciale - fise de lucru

$videntiaza demersurile intreprinse o societate pentru obtinerea calit de persoana %uridica

$videntiaza formele %uridice in care pot constitui societatile comercia Precizeaza elemetele cuprinse in cerere de inmatriculare in fun de tipul societatii

+.

- activitate teoretica

- prelegere - observatie individuala - prelegere - observatie individuala

- &egea nr. -0"0((3 privind societatile comerciale - fise de lucru - documentatie specifica - folii

,eosebeste tipurile de societati in functie de conditiile de constitui si functionare

(.

Ti 5rile si trasat5rile a/ti5!ilor si o?li3ati5!ilor

-activitate teoretica

03 .

Or3a!ele 1e /o!15/ere ale so9 /ietatilor /o0er/iale si atri?5tiile lor Ma!a3e0e!t5l ris/5l5i Ma!a3e0e!t5l relatiilor 1i!tre 7ir0a si /lie!ti

- activitate teoretica

- expunere - dezbatere - prelegere - expunere - dezbatere - expunere - dezbatere - exercitiu

- &egea nr. 0"0((3 privind societatile comerciale - documentatie specifica - folii - calculator - documentatie specifica

$xprima continutul actiunii si obligatiunii $videntiaza drepturile ce ii revin une persoana detinatoare de actiuni si"sau obligatiuni intr-o societate comerciala pe actiuni Precizeaza organele de conducere Precizeaza atributiile organelor de conducere ale societatilor comerciale

00 . 0' .

- activitate teoretica - laborator tehnologic

Stabileste fazele ce formeaza obiectu functionarii riscului managerial !dentifica clientii care sunt in relatie colaborare cu o firma Precizeaza formele in care se concretizeaza relatiile dintre o

0.

04 .

0* .

firma si client Sa-si formeze abilitatea intocmirii unui contract economic instrumentul principal in concretizarea relatiilor firma-client Sa-si formeze abilitatea intocmirii unei scrisori de afaceri - Sa schematizeze structura pretului - Sa-si insuseasca obiectivele politicii de pret a unei firme - Sa precizeze indicatorii sintetici care caracterizeaza eficienta economica - Sa aiba abilitatea de a determina un prag de rentabilitate - Sa stabileasca competentele patrimoniului unei firme 5intreprinderi6 - Sa recunoasca un bilant contabil, functie de elementele componente - Sa precizeze deciziile si decretele =C$C># care reglementeaza organizaerea si functionarea cooperatiei mestesugaresti - Sa distinga formele de organizare a activitatii in unitatile prestatoare de servicii Sa-si insuseasca etapele procesului decizional la nivelul unitatilor cooperatiei Sa inteleaga importanta sistemului informational in conducerea unitatilor cooperatiei - Sa cunoasca categoriile de rsurse utilizate de agentii economici - Sa precizeze elementele de care

firma si clientii de pe piata $laboreaza pe calculator un model de contract economic Redacteaza un model de oferta

Pret5rile si e7i/ie!ta e/o!o0i/a a a/ti2itatii /o0er/iale Mo1elarea ri! ?ila!t a atri0o!i5l5i

- activitate teoretica - laborator tehnologic

- expunere - dezbatere - exercitiul

- manual de specialitate - documentatie de contabilitate - calculator

Reprezinta structura pretului Precizeaza obiectivele politicii de pre ale unei firme ,etermina indicatorii prin care se masoara rentabilitatea unei firme Reprezinta grafic si determina un pra de rentabilitate Reprezinta ecuatia patrimoniala !ntocmeste pe calculator un bilant contabil simplificat

Or3a!i4area si 75!/tio!area 5!itatilor 1i! siste05l /oo eratiei 0estes53aresti

- activitate teoretica - laborator tehnologic

- expunere - dezbatere - exercitiul

- ,ecizii, ,ecrete =C$C># - calculator

Precizeaza deciziile si decretele =C$C># care reglementeaza organizarea si functionarea formelor de organizare din cooperatie ,istinge formele de organizare a institutiilor in functie de tipul lor Precizeaza etapele procesului de deci $laboreaza un plan de logistica a desfacerii pe calculator

Ma!a3e0e!t5l res5rselor 7ir0ei

- activitate teoretica

- expunere - dezbatere - conversatie

- planse - folii - documentatie

Stabileste categoriile de resurse utiliz in cadrul firmei

va tine seama managerul pentru folosirea %udicioasa a resurselor 02 . Sa specifice activitatile managementului aprovizionarii si desfaceriii - Sa sintetizeze sistemele de organizare ale compartimentelor de 1# si desfacere-vanzare in cadrul firmei - Sa identifice factorii din afara care intra in relatii cu firma producatoare - Sa-si insuseasca structura de personal specifica activitatilor de aprovizionare desfacere - Sa constientizeze importanta rolului marBetingului in cadrul firmei - Sa realizeze legatura intre functiile marBetingului, baza consolidarii pozitiei firmei pe piata - Sa faca distinctia intre politica de marBeting, strategia de marBeting si tactica de marBeting - Sa realizeze un plan de marBeting - Sa precizeze componentele mecanismului de comunicatie - Sa constientizeze importanta publicitatii pentru firma - Sa sintetizeze situatiile in care are loc fuziunea, divizarea, lichidarea sau dizolvarea Ma!a3e0e!t5l a/ti2itatilor /o0er/iale ri2i!1 a ro2i4io9 area si 1es7a/erea 1e ?5!5ri si ser2i/ii - activitate teoretica - laborator tehnologic

euristica - conversatia euristica - expunere - dezbatere

specifica - planse - documentatii specifica - calculator

0. .

Co!/e tia 1e 0arAeti!3 si strate3ia 1e iata

- activitate teoretica - laborator tehnologic

- conversatia euristica - expunere - dezbatere - exercitiul

- documentatie specifica - calculator

Precizeaza elementele de care trebuie tina seama un manager pentru folosirea %udicioasa a resurselor Specifica activitatile managementulu aprovizionarii-desfacerii Sintetizeaza sistemele de organizare comportamentelor de 1# si desfacere-vanzare ,a exemplu de clienti care conlucrea cu o firma producatoare, pentru desfasurarea activitatilor de aprovizionare-desfacere Precizeaza categoriile de posturi pe c le cuprinde structura de personal specifica activitatilor de aprovizionare-desfacere Realizeaza organigrama pe calculator ?ace distinctie intre conceptul de distributie si conceptul de marBeting intr-o firma ,escopera efectele transpunerii in practica a functiilor marBetingul asupra pozitiei firmei pe piata ?ace distinctie intre politica de marBeting, strategia de marBetin tactica de marBeting $laboreaza un plan de marBeting

0+ .

Co!/e tia 1e 0arAeti!3 si strate3ia 1e iata

- activitate teoretica - laborator tehnologic - activitate teoretica

- expunere - dezbatere - exercitiu - expunere - dezbatere

- planse - calculator

0( .

Co!1itiile 1e 1i4ol2are6 754i5!e6 li/8i1are sle so/ietatilor /o0er/iale e a/ti5!i

- &egea nr. -0"0((3 privind societatile comerciale

!ndica cel mai potrivit tip de reclama 5functie de meserie6 Realizeaza pe calculator un model gr de reclama Precizeaza conditiile de dizolvare, fuziune, lichidare ale societatilor comerciale

'3 . '0 .

societatilor comerciale - Sa opteze pentru un anumit tip de societate avand in vedere avanta%ele si dezavanta%ele fiecarui tip de societate - Sa specifice tipul activitatilor desfasurate de o societate - Sa realizeze legatura intre functiile firmei - Sa constientizeze rolul firmei in economie Sa inteleaga importanta organizarii structurale a unei firme - Sa aiba in vedere o succesiune logica a etapelor, pentru organizarea firmei pe componente - Sa-si formeze abilitatea intocmirii planului de afaceri propriu in cazul inceperii unei afaceri - Sa-si insuseasca sensurile principale ale conceptului de management si atributiile exercitate de managerul firmei - Sa invete caracteristicile fiecarei functii a managementului - Sa determine in succesiune logica etapele necesare exercitarii conducerii unei firme - Sa nteleaga in ce consta importanta continutului economic al procesului managerial

A2a!ta;ele si 1e4a2a!ta;ele 7or0elor ;5ri1i/e 1e or3a!i4are a a3e!tilor e/o!o0i/i O?ie/t5l 1e a/ti2itate si 75!/tiile so/ietatilor /o0er/iale

- activitate teoretica - laborator tehnologic - activitate teoretica - laborator tehnologic - activitate teoretica - activitate teoretica - laborator tehnologic -activitate teoretica - activitate teoretica

- expunere - dezbatere - expunere - dezbatere - prelegere - conversatia euristica - expunere - prelegere - exercitiul

- &egea nr. -0"0((3 privind societatile comerciale - calculator - fise de lucru

Prezinta avanta%ele"dezavanta%ele fiecarui tip de societate comercia

'' . '.

Fir0a e/o!o0i/a si rol5l ei i! e/o!o0ie Or3a!i4area str5/t5rala a 5!ei 7ir0e

- planse - manual de specialitate - calculator

'4 . '* .

Pla!5l 1e a7a/eri si str5/t5ra a/est5ia Ma!a3e0e!t5l /a1r5l 7ir0ei 0o1er! i!

- dezbatere - prelegere - exercitiul - expunere - prelegere - conversatia euristica

- documentatie specifica - folii - planse - fise de lucru

Specifica felul activitatilor desfasurat in societate Schematizeaza interdependenta dintr functiile firmei $xplica in ce consta rolul firmei in economia de piata Reliefeaza importanta organizarii structurala a firmei Realizeaza etapele ce trebuie urmate pentru proiectarea unei structuri organizatorice pe calculator !ntocmeste un model al planului de afaceri

Realizeaza o trecere in revista a sensurilor conceptului de management >bserva atributiile care le implica exercitarea functiilor managementului ,etermina etapele necesare exercitari conducerii unei firme Precizeaza esenta continutului econom al procesului managerial

DESEN DE SPECIALITATE 9 NOTIUNI DE CREATIVITATE SI STILISTICA


ANUL I 9 " ore # 2$ sa ta0a!i % .' ore)sa ta0a!a Nr. /rt. 0. O?ie/ti2e - Sa inteleaga necesitatea studierii celor doua obiete si a relatiilor existente intre acestea si meseria aleasa - Sa-si dezvolte capacitatea de a creea cu sensibilitate frumosul si de a-l integra in activitatea practica - Sa definieasca si sa recunoasca fenomenul Citch aparut in estetica produselor meseriei - Sa defineasca conceptul de Stilistica si rolul pe care-l are in domeniul meseriei Te0a IMPORTANTA SI SCOPUL INSTRUCTIV9 EDUCATIV AL STUDIE9 RII BDESENULUI DE SPECIALITATEC6 AL BNOTIUNII DE CULOA9 REC SI BSTILISTICAC !mportanta cunoasterii culorilor si a relatiilor dintre ele si implicarea acestora in meserie $stetica produselor meseriei 5tunsori, coafuri6 si fenomenul Citsch DESENUL DE SPECIA9 LITATE NOTIUNI DE CULOARE Cercul cromatic contributii la dezvoltarea teoriei culorilor 1onuri cromatice si acromatice NOTIUNI DE CREATI9 VITATE SI STILISTICA Meto1olo3ie For0e 1e Meto1e a/ti2itate Completarea Conversatia unui test euristica !ntuitia >bservatia Res5rse 0ateriale - Reviste de specialitate - lbume de arta - ,iapozitive - #ateriale si instrumente de lucru necesare Criterii 1e e2al5are

8a numi punctele comune dintre ,esenul de specialitate, /otiunile de creativitate, Stilistica si meserie 8a explica, prin exemplificare, cum poate fi recunoscut prostul gust in estetica meseriei 8a defini conceptul de Stilistica 8a arata, prin argumentare, care este rolul stilisticii in cadrul meseriei

' - Sa identifice grupele de . culori ce alcatuiesc cercul cromatic - Sa defineasca amestecurile obtinute din culori9 nuante, tonuri si griuri cromatice - Sa observe modul de construire a corpului uman si a proportiilor - Sa stabileasca numarul de tipuri de fete si cranii - Sa sesizeze diferentele sau

$xecutarea unor compozitii in culoare Schite, desene reprezentand tipuri de cranii si fete

$xplicatia ,emonstratia >bservatia Conversatia euristica !ntuitia $xercitiul #unca independenta

- Planse cu cercul cromatic - Planse anatomice - lbume de arta - Reviste de specialitate - ,iapozitive

8a numi grupele de culori cuprinse in cercu cromatic 8a desena o forma grafica in forma de cerc sau de stea si va colora suprafetele obtinute, prin amplificarea grupelor de culori, respectand locul cuvenit fiecareia 8a obtine prin amestec de nuante, tonuri cromatice si acromatice 8a desena schematic tipuri de fete si cranii 8a reproduce printr-un desen simplu raporturile 5proportiile6 existente intre

asemanarile dintre sexe, rase, varste, corpolenta - Sa elaboreze unele compozitii cu subiecte specifice temelor - Sa identifice culorile complementare si a modul de grizare a culorii - Sa defineasca notiunea de armonie cromatica - Sa inteleaga modul de obtinere a unei dominante de culoare - Sa sesizeze si sa numeasca contrastele cromatice - Sa precizeze tipul de contrast cromatic folosit pentru redarea unei expresii sau impresii - Sa creeze compozitii decorative 5picturale6 cu subiectele temelor - Sa selecteze solutiile optime in procesul de corectare a diferitelor imperfectiuni ale craniului sau fetei - Sa transforme forme initiala a craniului sau fetei, prin intermediul frizurii, coafurii spre forma ideala - Sa reproduca in schite sau desene solutiile propuse 4 - Sa-si insuseasca . elementele de baza ale desenului decorativ -.

Clasificarea corpurilorA /otiuni de anatomie, antroprografie - 1ipuri de cranii - 1ipuri de fete $xercitii de culoare $xecutarea unor compozitii decorative cu dominanta de culoare si contraste cromatice Schite, desene in tehnici diferite 5creion, carbune, tus, culoare6 Completarea fiselor individuale de lucru $xplicatia ,emonstratia Conversatia euristica >bservatia !ntuitia #unca independenta #etoda sinectica - Planse - lbume de arta - si albume de specialitate - Planse anatomice - ?otocopii - ,iapozitive

elementele componente ale fetei 5ochi, nas, gura, pometi, maxilare, barbie, frunte6

DESEN DE SPECIALI9 TATE Drizarea culorii sau ruperea tentei rmonia cromatica. ,ominanta cromatica Contraste cromaticeA Contrastele ca elemente de expresie plastica NOTIUNI DE CREATI9 VITATE SI STILISTICA tenuarea sau corectarea imperfectiunilor craniului sau fetei cu a%utorul tunsorii si coafurii - craniul mic, mare, cu ceafa dreapta sau scobita, craniu alungit, plat - fata rotunda, patrata, triunghiulara, diamant, para, ovala mare sau mica DESEN DE SPECIALI9 TATE DESENUL DECORATIV

8a defini grupa culorilor complementare si notiunea de armonie cromatica 8a concepe o compozitie decorativa pe care o va colora cu griuri cromatice obtinute din amestecul culorilor complementare 8a obtine, prin reunirea intr-o compozitie decorative a nuantelor, tonurilor cromatice si griurilor cromatice ale unei singure culori, o dominanta de culoare aflata in armonie cromatica 8a exemplifica, prin exercitii de culoare diferitele contraste cromatice 8a aplica intr-o compozitie decorativa 5picturala6 unul din contrastele cromatic 8a propune, prin desene schematice, cateva solutii de corectare a formei fetei sau craniului prin intermediul frizurii sau coafarii parului !si va autoaprecia plansele urmarind atingerea obiectivelor propuse

$xecutarea unor compozitii cu

Conversatia euristica

- Planse - Reproduceri de arta specifice temei

8a concepe o compozitie decorativa cu puncte, linii si pete de culoare

*.

- Sa recunoasca punctele, liniile si petele de culoare in desene sau opere de arta, precizand rolul lor constructiv sau decorativ - Sa asocieze aspectul decorativ al liniilor cu formele pe care le pot capata suvitele de par - Sa inteleaga rolul petei de culoare la realizarea de suprafete si asocierea cu efectele produse prin vopsirea parului 5suvite, mese6 - Sa creeze compozitii cu linii, puncte si pete de culoare ca elemente de limba% plastic, dar si ca element de limba% al meseriei - Sa defineasca notiunea de stilizare - Sa enumere regulile de baza ale stilizarii - Sa transforme o forma, prin stilizare, in simbol - Sa conceapea forme noi, aplicand regulile stilizarii in forma, culoare si formaculoare - Sa asocieze tipuri de coafuri cu unele forme naturale, stilizate - Sa creeze compozitii decorative 5picturale6 cu elemente stilizate

Punctul, linia si pata de culoare ca elemente de limba% plastic

NOTIUNI DE CREATI9 VITATE SI STILISTICA Punctul, linia si pata de culoare in coafura - tipuri de tunsori pe par scurt si mediu - conceperea unor coafuri originale prin colorarea, impletirea, sucirea, rularea suvitelor de par

puncte, linii si pete de culoare ca elemente de limba% plastic Schite, desene reprezentand tipuri de tunsori, coafuri inspirate de aplicarea punctului, liniei, petei de culoare Completarea fiselor individuale de lucru Crearea unor forme stilizate Conceperea unor compozitii decorative cu respectivele elemente stilizate Schite, desene cu forme de coafuri si tunsori inspirate de elemente din

>bservatia !ntuitia $xplicatia ,emonstratia #unca independenta

- Reviste de specialitate - ?otocopii - ,iapozitive

8a reproduce in schite, forma parului prin linii de forme diverse 5drepte, ondulate, zigzacate, curbe, modulate, segmentate6 sau pete de culoare 8a ilustra, prin desenare, modul de reprezentare a suvitelor, meselor de par prin petele de culoare aflate in armonie sau contrast cromatic 8a executa schite prin care va exemplifica modul de folosire a petelor si liniilor la reproducerea unui tip de tunsoare

DESEN DE SPECIALI9 TATE StilizareaA regulile de baza ale stilizarii NOTIUNI DE CREATI9 VITATE SI STILISTICA Stilizarea - motiv de inspiratie la conceperea unor tunsori sau coafuri

$xplicatia ,emonstratia >bservatia !ntuitia ,ialogul diri%at $xercitiul #unca independenta

- Planse specifice temei - Reproduceri de arta - tlas fotonic si zoomorfic - Reviste de specialitate - ?otografii - ,iapozitive

8a enunta definitia stilizarii si va specifica care sunt formele si tipurile de stilizare 8a crea o forma stilizata si o va folosi ca element decorativ in conceperea unei compozitii 8a propune, prin reprezentari schematice, tipuri de frizuri saui coafuri inspirate de diferite forme naturale 8a executa un desen, ce va ilustra o forma stilizata a unei flori sau frunze transpusa intr-o coafura 5forma coafata6 !si va autoaprecia plansa, prin analiza si compararea cu plansele celorlalti elevi

- Sa conceapa unele tunsori sau coafuri, avand ca punct de inspiratie un element din natura 2 - Sa enumerare ritmurile . compozitionale - Sa defineasca ritmurile compozitionale - Sa inteleaga rolul ritmurilor compozitionale la conceperea unei compozitii plastice sau din domeniul meseriei - Sa recunoasca ritmurile compozitionale, prin modul de reprezentare grafica sau prin aplicatiile din domeniul meseriei - Sa elaboreze planse ce vor ilustra compozitii decorative din domeniul meseriei, construite, pe baza ritmurilor compozitionale - Sa defineasca conceptul de compozitie plastica - Sa inteleaga sensurile notiunii de compozitie in arta plastica, dar si in cadrul meseriei - Sa sesizeze similitudinile si a modul de aplicare a cunostintelor despre compozitiile plastice in meserie - Sa realizeze compozitii, prin aplicarea tehnicilor si DESEN DE SPECIALI9 TATE Constructii de compozitii si ritmuriA gradatia, alternanta, con%ugarea, suprapunerea, repetitia, simetria 5asimetria, disimetria6 si echilibrul - Compozitia inchisa sau deschisa - Compozitia cu unul sau mai multe centre de interes NOTIUNI DE CREATI9 VITATE SI STILISTICA Ritmul compozitional in stilistica - 1ipuri de tunsori si coafuri bazate pe principiile simetriei si asimetriei, suprapunerii, gradatiei - 1ipuri de coafuri realizate prin aplicarea disimetriei, alternantei, repetitiei - $chilibrul - baza conceptiei stilistice - ?olosirea elementelor

natura Completarea fiselor individuale de lucru Crearea unor forme stilizate Conceperea unor compozitii decorative cu respectiv unul sau mai multe centre de interes Schite, desene ilustrand tipuri de coafuri, tunsori cu unul sau mai multe centre de interes Completarea fiselor individuale de lucru

$xplicatia ,emonstratia >bservatia !ntuitia ,ialogul diri%at $xercitiul #unca independenta

- Planse specifice temei - Reproduceri de arta reprezentative - Reviste si albume de specialitate - ?otocopii - ,iapozitive

8a enunta definitia si va descrie fiecare ritm compozitional 8a concepe si va reda prin desen si culoare o compozitie cu unul sau mai multe ritmuri compozitionale, tratata pictural sau decorativ 8a executa o serie de schite in care va ilustra aplicarea fiecarui ritm compozitional in domeniul meseriei, prin tunderea sau coafarea parului 8a numi tipurile de compozitii 8a enunta definitia notiunii de centru de interes al unei compozitii 8a recunoaste si va indica cronologic numarul centrelor de interes de la una sau mai multe compozitii 8a desena si colora o compozitie decorativa 5picturala6 cu unul sau mai multe centre de interes 8a face schite in care va ilustra schematic modul de creare a centrului"centrelor de interes in cazul unei coafuri sau tunsori

procedeelor invatate - sa defineasca notiunea de centru de interes - Sa observe numarului de centre de interes dintr-o compozitie, modul de realizare si amplasare a acestora - Sa-si insuseasca metodele de realizare a centrului 5centrelor6 de interes in cadrul meseriei - Sa creeze compozitii cu unul sau mai multe centre de interes 5decorative sau in domeniul meseriei6 . - Sa defineasca notiunea de . stil in coafura - Sa precizeze evolutia stilurilor in coafura 5pana la moda actuala6 - Sa observe caracteristicile stilistice la frizura actuala - Sa recunoasca elementele de stil reluate si adaptate la cerintele modei actuale - Sa conceapa unele frizuri 5tunsoareEcoafat6 moderne aflate in armonie cu tipurile de fete sau cranii cunoscute

decorative a%utatoare 5motiv decorativ unic6 in procesul de elaborare a unei coafuriA Rafinament sau prost gust - Centrul de interes in estetica produsului 5coafura, tunsoare6 9 Centre de interes create prin coafare sau cu a%utorul unor elemente decorative a%utatoare 5voal, flori, panglici, clame, etc.6 STILURI IN COAFURAD ISTORIC6 EVOLUTIE6 ACTUALITATE ?actorii esentiali de care se va tine seama la alegerea frizurii 5tunsoare, coafura6 Realizarea armoniei intre imperativele modei si caracteristicile fizice ale fiecarei cliente, individualizat

8a da exemple de stiluri cunoscute in decursul timpului 8a descrie tipurile de coafuri specifice epocii sau stilului exemplificat 8a enumera care sunt factorii esentiali ce trebuiesc luati in seama la alegerea unei frizuri 8a face schite, desene schematice cu diferite tipuri de frizuri moderne armonizate la forma fetei si a craniului

&. RECOMANDARI PENTRU ACTIVITATILE DE INVATARE

5.1. Organizarea spatiului didactic >rganizarea spatiului presupune organizarea activitatilor fie in forma frontala, fie in echipe sau individuala, cu scopul eficientizarii activitatilor didactice de predareinvatare-evaluare cat si a resurselor umane si materiale. !n acest mod profesorul asigura adaptarea de decizii didactice optime. 1impul de invatare este indicat in planul de invatamant prin specificarea numarului total de ore din care fac parte orele de instruire practica si de laborator tehnologic. !n acest fel se contureaza o noua modalitate de prezentare a structurii si a organizarii continutului. Profesorii specialisti si maistrilor instructori le revine obligatia sa planifice semestrial, saptamanal, continutul tematic prevazut la curriculum. 1impul 5durata6 de studiu teoretice si aplicative in specialitatea Coafor stilist este de -' saptamani. =ltimile - saptamani din anul scolar, sunt destinate elaborarii proiectului si pregatirii evaluarii finale. >rganizarea si desfasurarea activitatii didactice se poate realiza in clase sau cabinete, frontal, pe echipe sau individual. Strategiile didactice se vor adapta spatiului si timpului folosindu-se mi%loace, metode si forme de activitate, corespunzator cerintelor care satu la baza realizarii competentelor, cerintelor care stau la baza realizarii competentelor, performantelor si continuturilor tematice. Principiul feed-bocB-ului didactic prin care se stipuleaza optimizarea procesului de predare. 8or fi folosite forme de evaluare continuua si sumativa. $valuarea sumativa incepe prin realizarea proiectului si se finalizeaza cu proba scrisa si lucrarea practica fara de care nu se poate obtine diploma care confera certitudinea competentelor profesionale. 5.2. Organizarea resurselor. Sala de clasa si in principal cabinetul de coafura, trebuie sa aiba o ambianta potrivita cu scopul si destinatia lor speciala. Se va acorda atentie, conditiilor de iluminat, cromaticii interioarelor, aerisirii, comoditatii fizice pentru executant-elev si client, nevoile de alternare a activitatilor linistite cu cele exuberante, a claustrarii cu interactiunea.

Resursele materiale vor fi considerate mi%loace de predare a temelor mentionate si pot fi folosite flexibil astfel incat sa permita respectarea ritmurilor inaintarii in materie a fiecarui elev. !n specificul acestei meserii, mobilierul, trusa de lucru, individual, cremele de vopsit, substantele pentru tratamentele capilare, solutiile pentru permanent, substantele fixative si estetica, promoveaza activarea imaginatiei si cercetarea efectului lor asupra clientului, in general si a parului in special. Cu a%utorul truselor pentru tuns, a truselor de bigudiuri, a materialelor, revistelor de specialitate, maistrul instructor declanseaza creativitatea elevilor. $ste necesar sa se acorde incredere mi%loacelor tehnice din dotarea audiovizuala si dotarea cu echipamente obtinute prin programul PF R$-8$1, acolo unde ele exista. =tilizarea strict instrumentala a mi%loacelor de tehnice adecvate, se va realiza in continutul anumitor metode de invatare 5explicatia, conversatia euristica, observarea diti%ata, descrierea, exercitiul6 caror li se va asocia o imbunatatire a relatiilor dascalelev. !n cadrul fiecarei metode, resursele materiale, reprezinta caile de atingere a obiectelor prestabilite, o actiune exterioara care devine conditie favorizanta unei schimburi interioare daca reuseste sa anga%eze elevul intr-un efort de invatare si de gandire.

S-ar putea să vă placă și