Sunteți pe pagina 1din 5

Lab.

2 TGIA

Evidentierea experimental a separrii seminelor pe site, trioare i în


curenti de aer. Sistemul automat de curätare probe model SLN3

Scopul ucrni
in lucrare se urmreste evidenierea procesului de separare a semintelor pe site cu mi_care
oscilant. trioare, în curenti de aer si cu sistemul automat de curatare probe model SLN 3.
Punerea în eviden a principalilor factori de influen asupra procesuluí de separare se poate
realiza cu mai mult succes pe modele functionale independente care efectueaz separarea dup
un singur criteriu si anume: dup una din cele trei dimensiuni geometrice (pe site sau trioare) i
dup viteza de plutire (în canale de aer). Se vor efecuta, însä, experimentri si cu ajutorul
sistemului automat de curtare probe model SLN3 (mini-tarar), care efectueaz separarea atât
dup dimensiunile geometrice ale semintelor, cât si dup viteza lor de plutire.

Elemente teoretice
Graul ca materie prim utilizat în mori reprezint o mas neomogen alctuit din boabele aulurii
de bazà care umeaz s fic mäcinate i corpurile staine (impuritaji) ce trebuie îindeprtate. inainte de a fi
rimise la màcinis, cerealele sumt supuse unor operajï de preglire. Aceste operaji de pregätire vizeazà in

principal curirea masei de cereale de corpurile strine _i condiionarea acestora.


* In funcie de tipul de impuriti _i corpuri strine din masa de grâu înainte de mcinare, se utilizeaz
o garna mare de echipamente i instalatí pentrurealizarea procesului de curtire i condiionare astfel
echipamente pentru separarea impuritilor dup form _i dimensiuni;
echipamente pentru separarea impuritilor dup proprieti acrodinamice;
echipamente pentru separarea combinat a impuritilor (dimensiuni i proprieti aerodinamice);
echipamente pentru separarea impuritilor dup masa volumetric (masa specific);
echipamente pentru separarea inmpurittilor dup proprieti magnetice;
echipamente pentru sortarea cerealelor dup culoare. - |

Sita pland
Separarea amestecurilor de semine, atunci când componentele acestuia se diferentiaz
cel mai bine dup grosimea sau ltimea seminelor, se efectueaz pe site cu orificii
dreptunghiulare, respectiv pe site cu orificii circulare.
Pe o suprafa de separare, constituit sub forma unei table perforate sau împletitur din
sâm, amestecul iniial se împarte în doua fraciuni, deci pentru a obine n fraciuni diferite
dimensional este nevoie de n-1 suprafee de separare cu orifici de dimensiuni diferite.
Pentru un amestec iniial compus din dou componente (fig.2.1) care se difereniaz dup
orificii dreptunghiulare (alungite). Dac
grosime c <e2, separarea se face pe site cu
bi << bz, se folosesc site cu orificii circulare cu diametrul
diferentierea se face dup lime
orificiilor, d.

refuz

Scernut OO00O00

ascC2 b <d < b

1
Fig. 2.1. Caracteristicile tablelor perforate fie o sit cu orificin
In ambele
cazuri, fie c se folose_te o sit cu orificii dreptunghiulare,
Circulare, componentele cu dimensiunile ci, respectiv bi, se vor gsi sub sit in timp ce
fi colectate la
componentele cu dimensiunile c2, respectiv b, vor rmâne pe sit _i vor putea
captul acesteia opus alimentrii.
Dup natura materialului din care sunt executate, sitele pot fi realizate din:
testur metalic (fire de otel, cupru, alam, bronz fosforos);
mtase natural;
fire sintetice:
tabl perforat (cu guri de diferite forme _i dimensiuni geometrice);
grtar asamblat din bare metalice.
Separarea seminelor prin orificiile sitelor plane este posibil numai dac se imprim
acestora o stare de cernere fa de suprafata sitei, deci o anumit mi_care relativ a seminelor
fat de sit care se poate realiza, fie prin înclinarea corespunzätoare a unei site plane fixe, fie prin
imprimarea unei mi_cri acesteia.
Dup mi_carea imprimat suprafetei se disting suprafee de cernere fixe, suprafete de
cernere cu mi_care de circular plan, suprafete cu mi_care de rotaie _i suprafete de cernere cu
mi_care vibratorie oscilant.
In practic, cele mai utilizate ma_ini care fac separarea _i sortarea semintelor unui amestec
de cereale sunt cele care au în componen site cu mi_care oscilant. Aceste site pot fi dispuse
singulare în cadrul ma_inii respective sau sub forma unui bloc cu mai multe site care pot lucra în
serie sau în paralel.
Sitele îndeplinesc atât rolul de separare, pentru particulele care se separ prin orificii (care
constituie cernutul sitei), cât _i rolul de transport pentru particule rämase pe sit (refuzul) care se
colecteazä la capätul opus alimentärii.

Triorul cilindric
Trioarele cilindrice sunt suprafete cilindrice alveolare confectionate din tabl cu alveolele
realizate prin ambutisare pe suprafata interioar. Alveolele au o formm semisferic putin alungit
(form de "buzunar").
În trioarele cilindrice separarea amestecurilor de seminte in dou fractii are loc pe baza
diferentelor între lungimile semintelor, fractia format din semintele scurte (cu lungimea mai
mic decát diametrul alveolelor) find colectate in jgheabul din interiorul cilindrului, iar cealalt
fractie care rmâne pe suprafata cilindric se colecteaz la captul opus celui de alimentare,
fig.2.2.
Suprafata cilindric se monteaz cu axa orizontal sau înclinat cu un unghi de 1...2° fat
de orizontal si este antrenat într-o miscare uniform de rotatie în jurul axei propri.
Alimentarea cu material se face pe suprafata cilindric interioar pe la un capt al
acesteia.
Cilindru cuahveole

Jgheab
b

2
Fig. 2.2. Principiul separrii impuritilor în trior, în funcie de forma boabelor
a-impuritäi rotunde; b - impuritji alungite
Canale de aer
*In canalele de acr are loc separarea amestccurilor de seminte ca urmare a diferentierii în
comportamentul lor în curentul de aer, caracterizat, de regul, prin viteza de plutire a particulelor
produselor ce urmeaz a fi separate.aCanalele de aer separatoare sunt, de regul, verticale în care
curentul de aer, de aspiratie sau refulare, este ascendent. In canalul de aer respectiv se introduce
materialul destinat separärii. Viteza curentului de aer, pentru a efectua separarea, se alege în
functie de vitezele de plutire a componentelor care se diferentiaz dup aceast caracteristic, în
domeniul intermediar de nesuprapunere a vitezelor de plutire a componentelor de separat.
Schema unui astfel de canal de aer este prezentat în fig. 7.

Fig. 2.3. Separator cascad SC


1-racord de allimentare; 2 racord de aspiraie; 3 - tvlug de
alimentare; 4-clapet cu contragreutate; 5-clapet; 6-_icane fixe;
7- clapetä; 8- magnei pernaneni; 9-u_ide vizitare; 10-racord
de evacuare cereale; - 11 - racord de evacuare impurit i u_oare; 12-
fante; 13-fereastr de vizitare; 14 camer de decantare; 15-
clapet pentru reglarea vitezei de aspiraie.

In canalele de aer se realizeaz, de obicei, curtirea amestecurilor de seminte de prtile


pioase continute dup recoltarea cu combina.
Canalele de aer sunt prevzute în cadrul masinilor de curtat si sortat seminte si
efectueazä operatii de precurätire si curtire propriu-zis, uneori chiar sortare, dar se întâlinesc si
sub forma unor masini de sine stttoare, separatoare numai cu ajutorul curentilor de aer.
In laborator se afl o masin de sine stttoare de separare în curenti de aer, a crui
schem este prezentat înfig.8. în aceasta se efectueaz separarea în dou trepte, obtinându-se trei
fractii ca rezultat al separrii, aceste fractii diferentiindu-se între ele dup viteza lor de plutire.

Sistemul automat de curtare probe model SLN3


Acest curatitor reprezinta un mijloc de curätire _i clasificare dup dimensiuni a
semintelor de cereale. Curtitorul asigur separarea corpurilor strine mai mari sau mai mici
decât semintele cereale din prob, precum si separarea celor care se deosebesc de masa de
cereale prin însusiri aerodinamice (mai usoare decât bobul de cereale). Aparatul poate fi utilizat
pentru curtirea unei game variate de cereale, seminte de floarea soarelui, de legume si de
oleaginoase.
In figura 1 este prezentat schema tehnologic a aparatului.

3
e
2
13

a curtitorului
1 - buton de pornire; 2- cuv
Schematehnologic
Fig. de1. alimentare; 3 - buton evacuare din jgheab; 4 - manet reglare debit de
material; 5 tav colectare corpuri de dimensiuni mici; 6 -tav colectare seminte bune; 7-ventilator; 8-jgheab si
arbore cu palete; 9 - ciclon; 10 manet reglare debit de aer; 11 - electomagnet pentru desc rcare automat a
tavä pentru impuritti mari si mici; 16 -

materialului, 12 prima sit; 13 a doua sit; 14 sita de sortare; 15


-
- - -

pung de colectare a impurit tilor usoare; 17-reglare timp de desc rcare; 18-t vi de colecatre secundare.

Alimentarea cu seminte de cereale se face prin gura de alimentare (2), de aici ajungândin
jgheabul (8) in care se afl un arbore cu palete cu ajutorul cruia materialul probei este
omogenizat si dozat. Masina intr în functiune numai în momentul în care capacul cuvei de
alimentare este închis. In urma actionrii butonului (3), dup 20-60 secunde (reglabil), materialul
este eliberat si repartizat pe toat ltimea primei site (12). Debitul de material evacuat din jgheab
este reglat prin intermediul manetei 4. Înainte ca proba de material s fie evacuat pe prima sit,
particulele usoare sunt antrenate de curentul de aer, creat de ventilatorul (9) si depuse în pnga
din material plastic (16). Reducerea sau cresterea vitezei aerului se regleaz prin intermediul
manetei de reglare debit (10). Seminele probei trec prin orificiile primei site, în timp ce
particulele de dimensiuni mai mari sunt retinute de aceasta, fiind directionate spre canalul de
evacuare si colectate de tvita (15).
Semintele care au trecut prin orificile primei site ajung pe a doua sit (13), unde are loc
separarea de corpurile de dimensiuni mici (impuritti mici). Astfel, pe sit rmân semintele
probei, care sunt dirijate prin intermediul unei tvite colectoare oscilant pe sita de sortare (a
treia sit) (14), în timp ce impurittile mici trec prin orificii, ajungând în canalul de evacuare care
le dirijeaz în tvita (15), împreun cu impurittile mari retinute de prima sit.
Cernutul sitei de sortare îl reprezint particulele de dimensiuni mai mari (sprturi, nisip,
seminte de buruieni) decât dimensiunile semintelor probei (dar mai mici decât particulele
separate de prima sit), fiind colectat de tvita (5). Semintele bune sunt dirijate de sit spre
jgheabul de evacuare si colectate în tava din partea dreapt (6).
In timpul functionrii, orificiile sitei de sortare sunt mentinute curate (desfundate) cu
ajutorul unor bile de cauciuc, plasate în trei sectiuni separate, în fiecare sectiune aflându-se câte
10 bile.
Caracteristici tehnice: - Înltime 970 mm;
Ltimea sus 580 mm;
Lätimea jos 413 mm;
Lungime 680 mm,
Greutate 85 kg.
Greutatea probei aprox. I kg.
4
cu-lurur mtdel LN3
kema funchordh

Jnpuitikima (i.rn)
impulai mic (i.m)
parhoi
ermilunL

Q )
M J ob eau at
i.m
(16)

patue emunke
15)
(6)

S-ar putea să vă placă și