Sunteți pe pagina 1din 2

Schiţa lecţiei

„Marea colonizare greacă” , clasa a V-a


Timpul istoric: secolele al VIII-lea – al VI-lea î.Hr.
Spațiul istoric – Grecia Antică

În secolul al VIII-lea î.Hr. – grupuri de oameni au început să părăsească teritoriul Greciei în


căutare de noi teritorii dincolo de mare.
Colonizare – fenomenul de migraţie a elenilor din cetăţile lor care au dus la întemeierea de noi
aşezări numite colonii
Metropolă – oraşele de unde proveneau coloniştii ( cetate – mamă)

I. Cauzele colonizării:
a) economice – necesitatea unor terenuri agricole
- dezvoltarea comerţului
b) sociale – suprapopularea
- foametea
- accentuarea diferenţelor dintre cetăţeni
- intensificarea conflictelor sociale
c) politice – lupta pentru putere între polisuri
- pericolul persan

II. Direcţii de colonizare:


1. Marea Mediterană: Marsilia, Syracusa, Naukratis, Tarent, Cumae etc.
2. Marea Neagră: Tomis, Histria, Callatis, Istros, Bizantion

III. Colonii: - Marsilia, Syracusa, Naukratis, Tarent, Cumae etc. (Marea Mediterană)
- Tomis, Histria, Callatis, Istros, Bizantion ( Marea Neagră)

Metropole: Milet, Corint, Megara, Heracleea Linkestis


- locul unde s-au stabilit grecii era un port natural, teren agricol cu oameni
prietenoşi.
- populaţiile pe a căror teritorii au fost întemeiate colonii erau numite de greci
barbare ( nevorbitoare de limbă greacă)
- relaţiile dintre ele erau paşnice, reciproc avantajoase, dar au existat şi
conflicte
- în schimbul produselor meşteşugăreşti fabricate de greci, băştinaşii dădeau
produse agricole şi materii prime.
IV. Etapele unei expediţii de colonizare sunt:
1. Asigurarea bunăvoinţei zeilor;
2. Îmbarcarea pe corăbii a tot ceea ce este necesar construirii şi apărării noii
aşezări;
3. Găsirea locului prielnic pentru colonizare;
4. Construirea coloniei după modelul metropolei.
V. Urmările marii colonizări greceşti:

Dezvoltarea comerţului maritim


Impunerea controlului grecesc asupra căilor comerciale dintre Asia şi Europa
Perfecţionarea navigaţiei
Răspândirea culturii şi civilizaţiei greceşti în noile ţinuturi
VI. Coloniile greceşti din Dobrogea:

MAREA NEAGRĂ
COLONIA Întemeiată în METROPOLA
secolul

Litoralul HISTRIA VII î.Hr. MILET


dobrogean al
Mării Negre TOMIS
(Constanţa) VI î.Hr. MILET

CALLATIS VI î.Hr. HERACLEEA


(Mangalia)