Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a V –Istorie

GETO-DACII
Geţii şi dacii - rânduieli, obiceiuri, credinţe
- schiţa lecţiei -

- geto-dacii reprezentau ramura nordică a tracilor indo-europeni;


- între geţi şi daci nu exista nicio deosebire, erau unul şi acelaşi popor, romanii numindu-i daci
iar grecii geţi;
- cele mai vechi informaţii scrise despre geto-daci le avem de la istoricul grec Herodot (sec.V î.
Hr.).

Economia:
- agricultura, pomicultura, viticultura, apicultura, creşterea animalelor;
- meşteşugurile: extrăgeau aurul, prelucrau fierul şi argintul;
- comerţ cu grecii, romanii, celţii, sciţii; de la greci au învăţat să folosească roata olarului şi
scrierea cu litere greceşti.

Societatea:
existau două clase sociale:
a. nobilimea, purta o căciulă pe cap - tarabostes (pileati);
b. oamenii liberi - comati (capillati).

Locuinţele:
- erau mai ales din lemn, pe fundaţii de piatră, acoperite cu paie sau cu şindrilă;
- cetăţile lor erau construite pe locuri înalte, din ziduri de piatră fără mortar (zidul dacic -murus
dacicus), iar denumirea lor se termina în dava.

Religia:
- politeistă;
- zeul principal era Zalmoxis, o divinitate a pământului, a naturii şi a numuririi;
- alţi zei erau Gebeleizis (zeul Cerului), Bendis (zeiţa Lunii şi al pădurilor, un zeu al războiului
asemănător cu zeul roman Marte);
- principalul centrul religios al geto-dacilor a fost cetatea Sarmizegetusa, aflată în Munţii
Orăştiei.