Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a V – a Istorie

LUMEA ROMANĂ
Romanizarea
- schiţa lecţiei -

Definiţie: Romanizarea este procesul prin care populaţiile cucerite îşi însuşesc
civilizaţia, cultura, obiceiurile, limba latină şi religia romanilor.
Romanizarea s-a realizat prin intermediul unor factori:
a. coloniştii: cetăţeni romani din alte provincii, vorbitori de limbă latină;
b. armata: pentru apărarea teritoriilor cucerite;
c. veteranii: soldaţi care au terminat serviciul militar, rămân de cele mai multe ori în provinciile
cucerite, fiind împroprietăriţi;
d. administraţia: funcţionari publici romani care să conducă provinciile cucerite; erau conduse
de guvernatori care aplicau legile romane.
e. urbanizarea: construirea de oraşe după modelul celor romane;
f. drumurile romane: construite pentru a permite armatei să se deplaseze uşor dintr-un loc în
altul, sunt folosite de localnici pentru comerţ dar şi pentru alte îndeletniciri.
Romanizarea a fost un proces ireversibil în partea centrală şi sudică a Europei, acolo unde
Hispania, Galia, Britannia, Dacia au fost transformate în provincii romane. Limba latină vorbită
de popoarele romanizate se află la originea limbilor moderne franceză, italiană, spaniolă,
portugheză, română.