Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a V – a Istorie

GETO-DACII
Geţii şi dacii - rânduieli, obiceiuri, credinţe
- schiţa lecţiei -
I. Priveşte imaginea, citeşte textele de mai jos, apoi răspunde cerinţelor:
A. Iată cum se cred nemuritori geţii: ei cred că nu mor şi că acela care dispare din
lumea noastră se duce la zeul Zalmoxis ... Tot în al cincilea an ei trimit la Zalmoxis un sol tras
la sorţi, cu porunca să-i spună lucrurile de care, de fiecare dată, au nevoie. Iată cum trimit un
sol: unii dintre ei primesc poruncă să ţină trei suliţe cu vârful în sus, iar alţii, apucând de mâini
şi de picioare pe cel ce urmează să fie trimis la Zalmoxis şi, ridicându-l în sus, îl aruncă în
suliţe. Dacă - străpuns de suliţe - acesta moare, geţii socot că zeul le este binevoitor. Iar dacă nu
moare, aduc învinuiri solului şi trimit un altul, căruia îi dau însărcinări fiind încă în viaţă.
Aceiaşi traci, când tună şi fulgeră, trag cu săgeţile în sus spre cer şi ameninţă divinitatea,
deoarece ei cred că nu există alt zeu în afară de al său.
(Herodot, Istorii)
B. Eu îi numesc daci pe oamenii pomeniţi mai
sus, cum îşi spun ei înşişi şi cum le zic romanii, măcar
că ştiu prea bine că unii dintre helleni (greci) îi numesc
geţi fie pe drept, fie pe nedrept. Căci eu îmi dau bine
seama că geţii locuiesc dincolo de Haemus, de-a lungul
Istrosului (Dunării).
(Dio Cassius, Istoria romană)
1. Indică un element comun ale celor două texte.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Transcrie, din primul text, două infomaţii referitoare la viaţa spirituală a poporului descris.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. Realizează, pe baza informaţiilor din lecţie şi din alte surse, o listă cu zeităţile geto-dace.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
II. Completează fişa următoare cu informaţiile cerute:
Geto-dacii şi lumea mediteraneană
a. Localizarea geto-dacilor
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
b. Organizarea socială:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
c.Religie:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
d.Alte populaţii cu care au intrat în contact:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
e.Influenţe din partea altor populaţii:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................