Sunteți pe pagina 1din 3

Fisa de lucru

Alexandru Macedon şi civilizaţia elenistică

1. Citeşte textul şi rezolvă cerinţele:


,,Cuceririle regelui Filip al II lea au fost favorizate de organizarea unei armate deosebit de eficiente.
Fiecare provincie a Macedoniei contribuia cu câte trei unităţi, una de cavalerie şi două de infanterie, la
armata regelui. Forţa armatei o constituia falanga, formată din unităţi de luptători dotaţi cu o lance lungă
de 5-7 m (sarisă). Filip al II lea a ombinat campanile militare cu negocierile diplomatice, duse cu mult ă
măiestrie. Această politică a fost continuată de fiul său, Alexandru Macedon.”

a. Precizează un avantaj de care s-a folosit regele Filip al II lea pentru a obţine victoria în campaniile
sale militare.
b. Care era forţa armată a regelui Filip al II lea?
c. Cine a continuat politica lui Filip al II lea?

Falanga macedoneană
Fişă de lucru

Alexandru Macedon şi civilizaţia elenistică

2. Colorează pe hartă ţinutul Imperiului Macedonian. Scrie limitele graniţelor.

Vest – _____________

Est – _______________

Nord – _____________

Sud - _______________
3. ,,Plăcut la chip încă de la naştere, Alexandru era de statură mijlocie şi chiar vânjos. Avea pielea albă,
obrajii trandafirii, părul blond şi cârlionţat şi nasul acvilin.

Era înzestrat cu toate darurile minţii şi ale norocului .........un bărbat ales de soartă."

(Quintus Curtius Rufus – Viaţa şi faptele lui Alexandru cel Mare)

* ,,Nimic nu este imposibil pentru cel care încearcă."

Alexandru Macedon

 Istoricul Plutarh scria despre Alexandru Macedon că:


,,...avea un temperament năvalnic, impulsiv.....care trecea de la accese de de furie nebunească la căinţă şi
ruşine pentru cele făptuite. .....era un om brav, energic, rabdător, şef militar nrîntrecut. Pe măsură ce obţinea
marile succese în bătălii, Alexandru a pierdut o parte din simţul măsurii, al ordinii şi cumpătării."

ALEXANDRU MACEDON

ÎNSUŞIRI
FIZICE

ÎNSUŞIRI
MORALE