Sunteți pe pagina 1din 8

MEMORIU DE SECURITATE LA INCENDIU

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI SAU AMENAJARII

1.1. DATELE DE IDENTIFICARE


A. DENUMIRE CENTRU DE AFACERI- TURN DE BIROURI SI FUNCTIUNI CONEXE

BENEFICIAR UAUIM

ADRESA Str. Buzesti, nr. 82-94, Sector 1, Bucuresti


B. PROFILUL DE ACTIVITATE Spatii adminitrative- birouri, servicii si comert
PROGRAMUL DE LUCRU AL 9-21
OBIECTIVULUI
1.2. DESTINATIA
Ansamblul este format din 3 corpuri de cladire distincte dupa cum urmeaza:
Corp A- P+1+2 retras- cu o sala aglomerata- Gr I RF
Corp B- P+11+13 th- cladire foarte inalta- Gr I RF
Corp C- P+6+7 th- cladire de birouri- Gr II RF
Functiunea principala Spatii administrative- birouri- Corp B si C
Functiuni secundare Restaurant, Cantina, Sala multifunctionala- - Corp A
Sucursala bancara, Corp C
Functiuni conexe Subsol- spatii de parcare, anexe tehnice
1.3. CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA
A. CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI C
(cf. Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997)
B. CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI II
1.4. PARTICULARITATI SPECIFICE CONSTRUCTIEI / AMENAJARII
A. Se prezinta principalele caracteristici ale constructiei/ amenajarii privind:
a) tipul cladirii
(i) civilă: înaltă, foarte înaltă, cu săli Corp A- cladire cu o sala aglomerata
aglomerate etc.; Corp B- cladire foarte inalta
Corp C- cladire cu pardoseala ultimului nivel
util sub 28 m
(ii) de productie sau depozitare: de tip De tip obisnuit
obisnuit, monobloc, blindată etc.;
(iii) cu functiuni mixte; Cu functiuni mixte
b) regimul de inaltime si volumul constructiei
Regim de inaltime 3S+P+11E+12Eth
Volum subteran 21780 m3
Volum suprateran 43544 m3
c) arie construita (Ac) si desfasurata (Ad) cu principalele destinatii
Arie construita subterana 2780 mp

1
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Arie construita supraterana 1650 mp
Arie desfasurata subterana 10820 mp
Arie desfasurata supraterana 7880 mp

Principalele destinatii
Subsol Parcare si anexe tehnice
Parter Restaurant, Receptie, Sucursala bancara, Spatiu expozitional
Etaj 1 Cantina, Spatiu expozitional, Sali sedinte
Etaj 2 Sala multifunctionala, Lobby, Sali sedinte
Etaj 3-11 Birouri
Etaj 12 Etaj tehnic
d) nr. compartimente de incendiu si ariile acestora
Compartiment 1- Subsol -3- 2780 mp
Compartiment 2- Subsol -2- 2700 mp
Compartiment 3- Subsol -1- 2780 mp
Compartiment 4- Parter, Etaj 1, Etaj 2 Corp C- 678 mp
Compartiment 5- Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5 Corp C- 678 mp
Compartiment 6- Etaj 6, Etaj 7 Th Corp C- 452 mp
Compartiment 7- Parter, Etaj 1, Etaj 2 Corp B- 1539 mp
Compartiment 8- Etaj 3, Etaj 4, Etaj 5 Corp B- 1539 mp
Compartiment 9- Etaj 6, Etaj 7, Etaj 8 Corp B- 1539 mp
Compartiment 10- Etaj 9, Etaj 10, Etaj 11 Corp B- 1539 mp
Compartiment 11- Etaj 12 Th Corp B- 513 mp
Compartiment 12- Parter, Etaj 1, Etaj 2 retras Corp A- 1968 mp
e) precizari referitoare la numarul maxim de utilizatori
Corp A:
Parter- vizitatori 170 pers, personal 8 persoane
Etaj 1- vizitatori 245 pers, personal 4 persoane
Etaj 2- vizitatori 91 pers, personal 3 persoane

Corp B:
Parter- maxim 20 pers
Etaj 1- maxim 15 pers
Etaj 2- maxim 60 pers
Etaj 3-12- maxim 45 pers

Corp C:
Parter- maxim 20 pers
Etaj 1- maxim 25 pers
Etaj 2- maxim 35 pers
Etaj 3-12- maxim 16 pers

f) capacitati de depozitare sau adapostire


Pentru functiunea principala – BIROURI – depozitarea se va face conform P118/99 privind
protectia la foc. Nu au fost prevazute depozitari mai mari de 36mp. Depozitarile mai mari de
36mp sunt prevazute in subsolurile constructiei si sunt protejate la foc conform normativului.
In subsolul 2, este prevazut un adapost pentru protectia civila, dimensionat astfel incat sa poata
primi 2/3 din nr maxim al persoanelor ce utilizeaza cladirea, considerand 1mp/persoana.

2
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Adapostul ALA respecta normele prevazute pentru constructia adaposturilor ALA si sunt
prevazute cu pereti rezistenti la foc PAF A1 EI 240 si usi cu autoinchidere EI 90-C. Adapostul
este impartit in doua compartimente si este dotat cu instalatii de ventiatie corespunzatoare si
grupuri sanitare uscate pe sexe.
i) numarul cailor de evacuare
Subsoluri- 3 cai de evacuare catre cele doua noduri principale
Parter- 6 usi batante de 1.10x2.20 m pentru restaurant
- 4 usi batante de 1.10x2.20 m pentru receptie in care debuseaza scarile corpului B si C
- 1 usa batanta 1.10x2.20 m pentru sucursala bancara
Etaj 1-7- 3 scari de evacuare
1 scara de evacuare pentru corpul C cu gabaritul de 1.10 m- 2 fluxuri prevazuta cu usa EI 45 C
2 scari de evacuare pentru corpul B cu gabaritul de 1.10 m fiecare- 2 fluxuri de fiecare
prevazute cu usi EI 60 C
Etaj 8-11- 2 scari de evacuare
2 scari de evacuare pentru corpul B cu gabaritul de 1.10 m fiecare- 2 fluxuri de fiecare
prevazute cu usi EI 60 C
Casele de scari sunt din punct de vedere constructiv, minim REI 150 min respectiv REI 180
minute pentru cladirea foarte inalta. Ele sunt dimensionate astfel incat sa aiba min. 1.10m
latime libera pentru scari si min 1.10m latime si 2.20m inaltime pentru usi.
Caile de evacuare tip holuri sau coridoare in cladirea foarte inalta sunt de minim REI 120
minute iar in cladirea C, ce nu este inalta de minim 90 minute.

2. RISCUL DE INCENDIU

NIVELURILE RISCULUI DE INCENDIU


In baza activitatii desfasurate, a caracteristicilor de ardere a materialelor si substantelor
utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate si densitatea sarcinii termice, conform art. 2.1.1.
– 2.1.7. din Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118/99, s-au stabilit
urmatoarele niveluri de risc/categorii de pericol de incendiu:
Risc mare Parcaj auto, depozitari peste 36mp
Risc mijlociu Bucatarie, restaurant(dotat cu sistem de sprinklere), Sali de
sedinte(dotat cu sistem de sprinklere), amfiteatru(dotat cu sistem de
sprinklere), cafenea(dotat cu sistem de sprinklere), birouri open
space(dotate cu sistem de sprinklere), birourile individuale, oficii, spatii
tehnice electrice, tablou electric, grup electrogen, centrala termica, zone
expozitionale(dotate cu sistem de sprinklere), spatii pentru copierea
documentelor, zona alimentatie publica(dotata cu sistem de sprinklere)
Risc mic Holuri, grupuri sanitare, zona, lobby, bar, garderobe, foaier
CONCLUZIE Deoarece spatiile cu risc MARE NU dapasesc 30% din volumul
constructiei: RISC MEDIU DE INCENDIU

3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

3.1. STABILITATEA LA FOC


Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale de aparare impotriva
incendiilor si reglementarilor tehnice, in functie de:

3
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
a) rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie (in special a celor portante sau cu
rol de compartimentare)
Element Clasa de Rezistenta la Alcatuire constructiva
reactie la foc foc minima
minima
Stalpi, coloane C0 R150’ Sambure metalic imbracat in beton
sau vata minerala, dupa caz
Pereti portanti C0 REI 120’ Zidarie din blocuri ceramice
REI 150’ Beton armat
REI 180’ Beton armat
REI 240’ Beton armat
Pereti interiori neportanti C0 EI 30’ Zidarie/gips carton
EI 60’ Zidarie/gips carton
EI 120’ Zidarie/gips carton
Pereti exteriori neportanti C0 EI15’ Zidarie ceramica
Pereti cortina cu montanti metalici
Grinzi, nervuri C0 R60’ Grinzi metalice, Beton armat
Plansee, acoperisuri terasa C0 REI 60’ Beton armat / plafon fals din gips
carton
Acoperisuri autoportante fara - -
pod (inclusiv contravantuiri),
sarpanta acoperisurilor fara
pod.
Panouri de invelitoare si C0 EI 15’ Sapa armata
suportul continuu al invelitorii Hidroizolatie terasa
combustibile. Termoizolatie ignifuga
b) gradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compartimentului de incendiu
Cladirea se incadreaza in Gradul I rezistenta la foc/nivelul de stabilitate la incendiu
3.2. LIMITAREA APARITIEI SI PROPAGARII FOCULUI SI FUMULUI IN INTERIORUL
CONSTRUCTIEI
a) elementele de constructie de separare a compartimentelor de incendiu si de protectie a
golurilor functionale din acestea;
Compartimentele de incendiu sunt asezate la distantele normate de prevenire a propagarii incendiilor
intre ele, dar comunica cu subsolul comun.
Din punct de vedere al golurilor intre elemente, se pot mentiona urmatoarele:
-la nivelurile subterane, accesul in casele de scari se va face prin intermediul unor incaperi tampon
prevazute cu usi rezistente la foc minim 60 de minute, dota cu sisteme de autoinchidere pentru
cladirile inalte si usi rezistente la foc minim 90 min pentru cladirile foarte inalte.
-elementele de compartimentare dintre spatiile de parcare a autoturismelor si cladirile care le
inglobeaza vor fi rezistente la foc min 4 ore in cazul peretilor si min 3 ore in cazul planseelor.
-rampele scarilor aferente nivelurilor subterane vor fi separate de cele supraterane prin pereti si
plansee rezistente la foc 4 respectiv 3 ore, iar comunicarea printre ele se va face cu o usa rezistenta
la foc minim 90 de minute.
-peretii cortina sunt prevazuti cu parapet, conform normativului P118-99, cu inaltimea de min 120 cm,
rezistenti la foc min 30min.
b) măsurile constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectiv actiunea termică
estimată în constructie, pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului
de incendiu si în afara lui: peretii, planseele rezistente la foc si elementele de protectie a
golurilor din acestea, precum si posibilitatea de întrerupere a continuitătii golurilor din
elementele de constructii;
-ghenele verticale se vor separa la trecerea prin planseul care delimiteaza compartimentele de
incendiu cu elemente C0 care vor asigura aceeasi rezistenta la foc a planseului, sau vor fi protejate

4
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
cu pereti rezistenti la foc min 3 ore si usi de vizitare rezistente la foc minim 90 de min.
-planseul peste subsolul 1 este rezistent la foc 180 de minute.
-peretii de compartimentare subsol/parter sunt rezistenti la foc minim 240 de minute.
De asemenea, se vor prevedea si trape de evacuare a fumului la partea superioara si introduceri de
aer la partea inferioara dimensionata conform P118-99.
c) sistemele de evacuare a fumului si, după caz, a gazelor fierbinti
Evacuarea fumului din subteran se face independent fata de evacuarea fumului din suprateran.
La nivelul subsolului, din spatiul destinat parcarii autoturismelor, desfumarea se va realiza printr-un
sistem mecanic, care, conform normativului nu va depasi 1/1000 din aria utila a fiecarui nivel. Pentru
protectia la fum se vor dispune ecrane 50cm inaltime C0 sub fiecare plafon la fiecare 30m pe ambele
directii, constituinduse celule, care au, fiecare, goluri de desfumare separat de 1mp/ nivel.
Casele de scari supraterane sunt prevazute cu o trapa de dsfumare de cca 1mp. Casele de scari
inchide se vor proteja prin punerea lor in suprapresiune fata de incaperile invecinate, atat a lor cat si a
sasurilor lor.
d) instalarea de bariere contra fumului
Fatadele nu au parapeti plini cu inaltime de 1,20m intre etaje, prin urmare, pentru intarzierea
propagarii fumului si a focului, va fi prevazut sub planseu un ecran continuu din gips-carton rosu,
dublu strat, pe structura metalica si vata minerala, de 50cm latime, clasa de reactie la foc A1, care sa
asigure EI 30’. Pentru ca tavanele false din gips-carton vor fi la fata acestor ecrane, in plafoane vor fi
asigurate traforuri prin care fumul sa patrunda in spatele ecranului. Spatiul dintre plafonul suspendat
si placa de B.A. va fi intrerupt la distanta de maxim 25m cu diagrame din gips-carton, clasa de RF A1.
La nivelul subsolului, din spatiul destinat parcarii autoturismelor, desfumarea se va realiza printr-un
sistem mecanic, care, conform normativului nu va depasi 1/1000 din aria utila a fiecarui nivel. Pentru
protectia la fum se vor dispune ecrane 50cm inaltime C0 sub fiecare plafon la fiecare 30m pe ambele
directii, constituinduse celule, care au, fiecare, goluri de desfumare separat de 1mp/ nivel.
e) sistemele si instalatiile de detectare, semnalizare si stingere a incendiului
Cladirile sunt prevazute cu un sistem automat de semnalizare a incendiilor. In subsol, se prevede un
post de telefonie in legatura directa cu pompierii.
Incaperile ce ar fi avut risc mare de incendiu, au scazut la risc mediu de incendiu (restaurant, bar,
cafenea, Sali de sedinte, birouri open space, spatii expozitionale) datorita dotarilor cu sisteme de
sprinklere cu aer-apa, instalatii cu functionare automata in caz de incendiu. In subsoluri, de
asemenea sunt prevazute aceleasi tipuri de sisteme de sprinklere.
Instalatie detectie si semnalizare ECS parter
Hidranti interiori DA
Hidranti exteriori DA
Stingere cu sprinklere DA
Sprinklere de perdea DA
Stingatoare portabile DA
f) masurile de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare, de exemplu: canale
de ventilare rezistente la foc, clapete antifoc etc.
Ghenele care cuprind instalatii de ventilare-climatizare vor fi separate de restul constructiei cu pereti
rezistenti la foc minim o ora si vor avea trape de vizitare rezistente la foc minim 30 de min. In cazul in
care acestea penetreaza un planseu ce separa doua compartimente de incendiu, se vor separa cu
elemente C0 care asigura aceeasi rezistenta cu cea a planseului.
In subsolul, canalele de ventilatie care traverseaza spatiul comun vor fi rezistente la foc 15 min, iar la
trecerea prin pereti care separa spatiul de parcare de functiuni diferite vor fi protejate cu clapete
antifoc cu aceeasi rezistenta la foc ca a peretelui pe care il strapung.
Pentru desfumarea spatiilor inchise (case de scari subterane si supraterane, spatiu parcarilor)
ventilatoarele de introducere, respectiv de evacuare trebuie sa poata fi pornite automat si manual.
Acestea trebuie sa poata fi actionate numai in zona in care a izbucnit incendiul.
In parcaj se vor monta detectori de noxe.

5
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
g) măsurile constructive pentru fatade si pentru împiedicarea propagării focului la părtile
adiacente ale aceleiasi clădiri.
Fatadele realizate din pereti cortina au parapeti plini de 120cm etansi la foc min 30min finisati cu
sticla mata, iar tamplaria exterioara e C0.
La nivelul planseelor, si pe toata grosimea lor, spatiul liber dintre planseu si peretele cortina va fi
etansat cu materiale C0, asigurandu-se o etanseitate la foc de 30 de min.
Pentru ceilalti pereti realizati din zidarie din blocuri ceramice, s-a realizat o etanseitate la foc de minim
120 de minute.
3.3. LIMITAREA PROPAGARII INCENDIULUI LA VECINATATI
Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiilor la vecinatati se precizeaza:
a) distantele de siguranta asigurate conform reglementarilor tehnice sau masurile alternative
conforme cu reglementarile tehnice, atunci cand aceste distante nu pot fi realizate:
Nord 10 m pana la bloc de locuinte P+12E, grad II de RF, risc mic
Sud Lipit la calcan de cladire de birouri P+9E, grad II de RF, risc mic
Est 16 m pana la cladire de birouri P+2E, grad II de RF, risc mic
Vest 30m pana la cladire de birouri P+12E, grad II de RF, risc mic
b) masurile constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatade si pe acoperis, de
exemplu performanta la foc exterior a acoperisului/invelitorii de acoperis

c) după caz, măsuri de protectie activă

3.4. EVACUAREA UTILIZATORILOR


A. PENTRU CAILE DE EVACUARE A PERSOANELOR IN CAZ DE INCENDIU SE PRECIZEAZA
a) alcatuirea constructiva a cailor de evacuare, separarea de alte functiuni prin elemente
de separare la foc si fum, protectia golurilor din peretii ce le delimiteaza
Caile de evacuare sunt din punct de vedere constructiv, RF min 1 ora. Ele sunt dimensionate
astfel incat sa aiba min. 1.25m latime pentru scari si min 1m latime si 2.20m inaltime pentru usi.
Sunt respectate prevederile Normativului P-118-99, astfel:
- Pereții casei scării sunt realizați din materiale C0, ce au o rezistență la foc de 180
minute, fiind separați de celelalte spații interioare
- Pereții puțului ascensoarelor sunt realizați din materiale C0, ce au o rezistență la de
180 de minute, iar ușile ascensorului au o rezistență la foc de 120 de minute
- Ușile prin care se accesează scara au o rezistență la foc de 90 de minute
- De-a lungul culoarului prin care se accesează casa scării, au fost dispuși pereți cu
rezistență la foc de 180 de minute și uși cu rezistență la foc de 60 de minute
Rampele, grinzile și podestele de la nivelul scărilor de evacuare sunt realizate din materiale C0,
cu rezistență la foc de 60 de minute
b) masuri pentru asigurarea controlului fumului, de exemplu prevederea de instalatii de
presurizare si alte sisteme de control al fumului
Pentru desfumarea spatiilor inchise (case de scari subterane si supraterane, spatiu parcarilor)
ventilatoarele de introducere, respectiv de evacuare trebuie sa poata fi pornite automat si
manual. Acestea trebuie sa poata fi actionate numai in zona in care a izbucnit incendiul.
c) tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor: interioare, exterioare deschise,
cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc.
Scarile de evacuare sunt dispuse in case de scari inchise si sunt conformate astfel incat sa preia
fiecare cate doua fluxuri de evacuare. Fiecare rampa are 1.25m latime, iar treptele respecta
normele in vigoare si vor fi finisate cu materiale antiderapante si vor asigura inaltimea libera
minima de 2m.
Balustradele au 90cm inaltime, iar treptele sunt dispuse in asa fel incat urmarirea lor nu
ingreuneaza evacuarea.
d) geometria cailor de evacuare: gabarite - latimi, inaltimi, pante etc.

6
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
Rampele scarilor vor avea latimea de 1.25m, corespunzatoare asigurarii evacuarii a doua fluxuri.
Scarile de evacuare vor respecta cerinta 2H+L=62-64, avand treptele de 30cm latime si
contratreptele de 16cm. Inaltimea pe caile de evacuare este de minim 2,50m la subsol si minim
3.65m in suprateran.
e) timpii/lungimile de evacuare
Lungimile de evacuare in cadrul tuturor corpurilor se incadreaza in lungimile maxime admise de
normativul P118.
f) numarul fluxurilor de evacuare
Corp A- 8 fluxuri
Corp B- 6 fluxuri
Corp C- 2 fluxuri
g) existenta iluminatului de siguranta, tipul si sursa de alimentare cu energie electrica de
rezerva
In camerele tehnice, vor fi prevazute instalatii de iluminat de siguranta. Sunt prevazute
corpuri de luminat de tipul ”luminobloc” avand acumulatori inclusi care asigura functionarea
corpurilor de iluminat minim inca o ora si jumatate.
Circulatiile comune sunt prevazute cu iluminat de siguranta pentru evacuare.
Sunt prevazute instalatii electrice pentru iluminatul de securitate:
-instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului,
conform art.7.23.5.1 din Normativul I 7-2011 – cladiri dotate cu instalatii de semnalizare
incendii;
-instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru interventii, conform art.
7.23.6.1 din Normativul I 7-2011 la incaperea centralelor termice si camerele tehnice;
-instalatii electrice pentru iluminatul de securitate contra panicii, conform art.
7.23.9.1 din Normativul I 7-2011 – la incaperile cu suprafata mai mare de 60 mp.
-instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru marcarea hidrantilor
interiori, conform art. 7.23.11.1.1.1. din Normativul I 7-2011.
-iluminat de securitate pentru evacuare, pentru continuarea lucrului, împotriva panicii
pentru interventii.

h) prevederea de dispozitive de siguranta la usi


In camerele tehnice, parcaj si pe casele de scara sunt prevazute instalatii de iluminat de
siguranta pentru o evacuare sigura.
Toate usile sasurilor si spatiilor de circulatie comune folosite pentru evacuare in caz de incendiu
vor fi dotate cu dispozitive de autoinchidere si bara antipanica dupa caz. Ele vor avea
intotdeauna deschiderea orientata catre spatiul de evacuare si dimensiuni corespunzatoare
fluxurilor pe care le preiau, minim 1.25m latime si minim 2.20m inaltime.
i) timpul de siguranta a cailor de evacuare si, dupa caz, a refugiilor
Timpul de supravietuire estimat este cel dat de elementul structural cu cea mai
mica rezistenta la foc din cadrul constructiilor, anume grinzi/plansee RF 60 min.
j) marcarea cailor de evacuare
Corpurile de iluminat pt evacuare vor fi omologate cf SR EN 60598-2-22, vor respecta tipurile de
marcaj (sens, schimbari directie) cf. H.G. 971/2006, SR ISO 3864-1 (simboluri grafice), SR EN
1838 (distante identificare, luminanta, iluminare panouri semnalizare de securitate)
3.5. SECURITATEA FORTELOR DE INTERVENTIE
A. SE PRECIZEAZA AMENAJARILE PENTRU ACCESUL FORTELOR DE INTERVENTIE IN
CLADIRE SI INCINTA, PENTRU AUTOSPECIALE SI PENTRU ASCENSOARELE DE
INCENDIU
Doua dintre fatade sunt accesibile direct din strada. La nivelul casei scărilor sunt prezente
ascensoare de intervenție.
B. SE PRECIZEAZA CARACTERISTICILE TEHNICE SI FUNCTIONALE ALE ACCESELOR

7
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU
CAROSABILE SI ALE CAILOR DE INTERVENTIE ALE AUTOSPECIALELOR, PROIECTATE
CONFORM REGLEMENTARILOR TEHNICE, REGULAMENTULUI GENERAL DE URBANISM
SI REGLEMENTARILOR SPECIFICE DE APLICARE, REFERITOARE LA
a) numarul de accese
2 accese – ambele de pe strada secundara, adiacenta strazii Buzesti
Incinta va fi asigurata cu hidranti exteriori alimentati din rezerva de apa de incendiu
prevazuta in subsol.
Pe sistemul de securitate al constructiei, ascensoarele vor putea, la darea semnalului de
alarma, sa ajunga automat la nivelul parterului, pentru asigurarea evacuarii persoanelor.
b) dimensiuni/gabarite
Latime mai mare de 2.90 m pentru ambele accese
c) trasee
Detasamentul ”Palatul Victoria” - Strada Paris, nr. 2, sector 1, Bucuresti –
traseu : Str.Paris, Piata Victoriei, Strada Buzesti – distanta
C. PENTRU ASCENSOARELE DE POMPIERI SE PRECIZEAZĂ:
a) tipul, numărul si caracteristicile acestora
Ascensoarele de pompieri sunt in numar de 2 amplasate in cladirea foarte inalta. Aceste sunt
usor accesibile, au peretii putului REI 120 min si usile lor EI 120 min.
b) amplasarea si posibilitătile de acces, sursa de alimentare cu energie electrică de
rezervă
Ele sunt amplasate in nodurile comune de evacuare, fiind astfel accesibile din toate spatiile
adiacente.
Aceste ascensoare vor fi alimentate din posturile de transformare existente, fiind conectate la
generatorul de siguranta, pentru a putea functiona in caz de incendiu.Accesul la aceste spatii
tehnice se poate face din exteriorul constructiei printr-o curte de lumina.
c) timpul de sigurantă a ascensoarelor de pompieri
Usile ascensoarelor vor fi rezistente la foc 120 min, conform normativului P118-99.

Intocmit: Stud. arh. Alexoiu Gabriel Andrei , Paun Bianca Maria


grupa 56

8
SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU