Sunteți pe pagina 1din 1

REFERINȚA

studentului stagiar
Prin prezenta se adeverește că studentul(a)
_________________________a realizat stagiul de practică
pedagogică la specialitatea „Pedagogie în învăţământul primar”
în instituția _________________________________, în
perioada ____________________.
Pe parcursul stagiului de practică pedagogică,
menționăm că studentul(a) a desfășurat activitățile (se va
descrie şi aprecia modul în care studentul a realizat sarcinile
atribuite):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

NOTA OBȚINUTĂ (cu cifre și litere) __________________

Învăţător-mentor (Nume, prenume și semnătura)

Director (Nume, prenume, semnătura și ștampila)