Sunteți pe pagina 1din 1

Reguli

 Respectați tehnoredactarea/formatarea/paragrafele din original.


 Fiți consecvent în alegera și utilizarea termenilor.
 Citiți texte în ambele limbi.
 Respectarea conceptelor juridico-culturale și diferențelor dintre sistemele juridice.
 În cazul în care nu există un echivalent perfect, se apelează la parafrazări, la explicări pe
scurt.

Characteristics of the English language (law)


 Verbul modal shall are sensul de trebuie, este necesar, iar în română acest sens e
exprimat prin verbe la conjunctiv sau prin exprimare impersonală)
 Termenii generali nu trebuie precedați de articolul hotărât the
 Prepoziția prin ar trebui tradusă în engleză cu by, nu through (care exprimă mișcarea)
 Propozițiile secundare trebuie să conțină și ele subiectul obligatoriu
 United Nations + Verb in singular

Criterii de evaluare