Sunteți pe pagina 1din 67

Programul local multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte

din sectorul 3

Etapele necesare implementarii programelor de interventie sunt urmatoarele: Identificarea si


inventarierea blocurilor de locuinte construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950-1990;
Instiintarea asociatiilor de proprietari de catre coordonatorul local privind inscrierea in programul
local; Hotararea adunarii generale a proprietarilor de inscriere in programul local si semnarea
contractului de mandat;Proiectarea lucrarilor de interventie; Executarea lucrarilor de
interventie;Receptia la terminarea lucrarilor si eliberarea certificatului de performanta energetica,
cu evidentierea consumului anual specific de energie calculat pentru incalzire;Receptia finala ,
dupa expirarea perioadei de garantie de buna executie de 3 ani.

Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

0 1 2 3 5

1 Str. Constantin Brâncuşi nr.8, bl.A13bis 1968 S+P+10E 44

2 Str. Şapte Drumuri nr.16, bl.36B 1969 S+P+10E 132

3 Str. Ion Nedelcu nr.4, bl.A9 1970 S+P+10E 44

4 B-dul Theodor Pallady nr.4, bl.M2 1973 S+P+10E 264

5 Aleea Barajul Sadului nr.7, bl.M4 1978 S+P+10E 174

6 Str. Câmpia Libertăţii nr.4, bl.PM51 1980 S+P+10E 174

7 Str. Baba Novac nr.8, bl.T1 1962 S+P+4E 80

8 Intrarea Bădeni nr.4, bl.Y7, sc.1-3 1966 S+P+4E 60

9 Str. Postăvarul nr.5, bl.C5, sc.5-8 1966 S+P+4E 50

10 Aleea Postăvarul nr.4, bl.C4 1967 S+P+4E 120

11 Str. Segovia nr.1, bl.C8 1967 S+P+4E 60

12 B-dul 1 Decembrie 1918 nr.46, bl.O20 1968 S+P+4E 30

13 Str. Gura Ialomiţei nr.18, bl.PC12 1973 S+P+4E 40

14 Str.Valea Buzăului nr.5, bl.G12 1974 S+P+4E 50

15 Str. Baba Novac nr.22, bl.24C 1977 S+P+14E 118

16 B-dul Nicolae Grigorescu nr.23, bl.Y9A 1969 S+P+11E 44

17 B-dul Camil Ressu nr. 45, bl. N8 1969 S+P+11E 44

18 Str. Baba Novac nr.16, bl. 23 1964 S+P+10E 264

19 Aleea Barajul Dunării nr. 3, bl. M35 1965 S+P+10E 352

Page 1 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

20 Str. Baba Novac nr.21,bl.G11 1965 S+P+10E 88

21 Aleea Barajul Dunării nr.6, bl.M37 1965 S+P+10E 44

22 Str. Liviu Rebreanu nr.9, bl.50 1966 S+P+10E 176

23 Str. Odobeşti nr.7, bl.V12 1967 S+P+10E 44

24 Str. Constantin Brancusi nr.1, bl.S14 1967 S+P+10E 44

25 Str. Constantin Brancusi nr.6, bl.A13 1968 S+P+10E 44

26 Str. Copăceni nr.47, bl.W3 1969 S+P+10E 132

27 B-dul Camil Ressu nr.14, bl.A4 1969 S+P+10E 44

28 B-dul Nicolae Grigorescu nr.25, bl.Y9B 1969 S+P+10E 44

29 Str. Ciucea nr.5, bl.L19 1970 S+P+10E 231

30 B-dul Camil Ressu nr.55, bl.N12 1970 S+P+10E 44

31 B-dul Camil Ressu nr.51, bl.N11 1971 S+P+10E 44

32 Str. J.Al. Steriadi nr. 1, bl. G3 1973 S+P+10E 110

33 Str. Râmnicu Vâlcea nr.1, bl.4A 1975 S+P+10E 44

34 Aleea Ilioara nr.16, bl.M32, sc.B 1976 S+P+10E 44

35 Aleea Barajul Sadului nr.7A-7B, bl. M4A2, 1978 S+P+10E 162

36 Str. Ghita Serban nr.12, bl.8B 1978 S+P+10E 108

37 Str. Gheorghe Petraşcu nr.12, bl.B8 1961 S+P+9E 158

38 Aleea Barajul Lotru nr.4, bl.N6 1976 S+P+9E 88

39 B-dul Th. Pallady nr.24, bl.R11 1973 S+P+8E 72

40 Aleea Barajul Rovinari nr. 14, bl. M7A 1976 S+P+8E 72

41 Str. Baba Novac nr.15A, bl.3, sc.A+B 1976 S+P+8E 64

42 B-dul Hristo Botev nr.5 1980 S+P+8E 16

43 Str. Ticuş nr.3, bl.M31B,sc.2 1981 S+P+8E 54

44 Str. Istriei nr.10, bl.19C, sc.1 1982 S+P+8E 44

45 Str. Danubius nr.21, bl.31A 1984 S+P+8E 52

46 Str. Theodor Sperantia nr. 104, bl. S26, sc. 3 1989 S+P+8E 27

47 Str. Drumul Murgului nr.2, bl.C3 1964 S+P+4E 70

48 Str. Liviu Rebreanu nr.21, bl.M9 1965 S+P+4E 40

Page 2 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

49 Str. Cozla nr.8, bl.A7 1966 S+P+4E 50

50 Aleea Postavarul nr.1, bl.C3, sc.7+8 1966 S+P+4E 25

Str. J. Al. Steriadi nr.10-12, bl.I 17, sc.E-H


51 1968 S+P+4E 50
(reziliere)

52 Aleea Onisifor Ghibu nr.6, bl.O30 1968 S+P+4E 50

53 Str. Gruiul Argesului nr.3, bl.31B 1968 S+P+4E 50

54 Aleea Pleşeşti nr.2, bl.Z7 1968 S+P+4E 30

55 B-dul Camil Ressu nr.44-48, bl.C14-C15 1969 S+P+4E 160

56 Aleea Feteşti nr.2-4, bl. I25, sc.1-10 1969 S+P+4E 130

57 Str. J. Al. Steriadi nr. 20, bl. I21 1969 S+P+4E 120

58 Str. Armenis nr. 8-10, bl. J5 1969 S+P+4E 120

59 Str. Dumitru Pene nr. 2, bl. J7 1969 S+P+4E 70

60 Str. Iosif Hodoş nr. 6, bl. J15 1969 S+P+4E 60

61 Aleea Feteşti nr.1, bl.F4 1969 S+P+4E 60

62 Str. Armeniş nr.6, bl.J3, sc.3,4,5,6 1969 S+P+4E 50

63 Str. Ciucea nr.1, bl.P16 1969 S+P+4E 50

64 Str. Câmpineanca nr.6, bl.2T(reziliere) 1969 S+P+4E 30

65 Str. Ciucea nr.6, bl.4T 1969 S+P+4E 30

66 Str. Câmpineanca nr.10, bl.4T(reziliere) 1969 S+P+4E 30

67 Aleea Feteşti nr.6-12, bl.I26 1970 S+P+4E 150

68 Str. Feteşti nr.10, bl.V13 1970 S+P+4E 80

69 Str. Campineanca nr.4, bl.1T(reziliere) 1970 S+P+4E 30

70 B-dul Nicolae Grigorescu nr.37A, bl.B4bis 1976 S+P+4E 30

71 Str. Alunelului nr.4, bl.57, sc.1 1980 S+P+4E 15

72 Str. Alunelului nr.4, bl.57, sc.2 1980 S+P+4E 15

73 Str. Odobeşti nr.11, bl.T1, sc.B 1978 S+P+13E 83

74 Str. Baba Novac nr.2, bl.U1 1962 S+P+11E 43

75 Str. Nicolae Sebe nr.3, bl.L42 1981 S+P+11E 44

76 Str. Reconstrucţiei nr.8, bl.28bis 1964 S+P+10E 132

Page 3 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

77 Str. Reconstrucţiei nr.10, bl.29 1965 S+P+10E 308

78 Str. Drumului Murgului nr.40, bl.54 1965 S+P+10E 176

79 Str. Intr. Părului nr.32, bl.G59 1965 S+P+10E 132

80 Str. Baba Novac nr.15, bl.G15 1965 S+P+10E 88 ~

81 Aleea Vasile Goldiş nr.2, bl.M43 1965 S+P+10E 44

82 Str. Baba Novac nr.17, bl.G13, sc.2 1965 S+P+10E 44

83 Str. Liviu Rebreanu nr.7, bl.51 1966 S+P+10E 176

84 Str. Fizicienilor nr.9, bl.D4A 1966 S+P+10E 88

85 Str. Odobesti nr. 8, bl. V8 1966 S+P+10E 44

86 Intr. Odobeşti nr.2, bl.V11 1966 S+P+10E 44

87 Str. Baba Novac nr.17, bl.G13, sc.1 1966 S+P+10E 44

88 B-dul Camil Ressu nr.35, bl.N5 1967 S+P+10E 230

89 Str. Burdujeni nr.7, bl.B2 1967 S+P+10E 88

90 Str. Fizicienilor nr.5, bl.D3A, sc. 1-2 1969 S+P+10E 88

91 B-dul Nicolae Grigorescu nr.29, bl.Y9D, sc.1 1969 S+P+10E 44 corect este bl. Y9D

92 Str. Gheorghe Tăttărescu nr.8, bl.S13 1969 S+P+10E 44

93 Str. Jean Steriadi nr. 29, bl. V3 1971 S+P+10E 55

94 Str. Ciucea nr.7, bl.L20, sc.1 1971 S+P+10E 44

95 Str. J.Al.Steriadi nr.27, bl.L15 1972 S+P+10E 220

96 Str. Gheorghe Petraşcu nr.14bis, bl.A9bis 1972 S+P+10E 44

97 Str. J.Al.Steriadi nr.23-25, bl.l16, sc.5 1972 S+P+10E 44

98 Str. J.Al.Steriadi nr.23-25, bl.l16, sc.1 1972 S+P+10E 44

99 Str. J.Al.Steriadi nr.23-25, bl.l16, sc.3 1972 S+P+10E 44

100 Str. Liviu Rebreanu nr. 7A, bl.51A 1972 S+P+10E 44

101 Str. Plt. Petre Ionescu nr.2, bl.6, sc.2 1973 S+P+10E 54

102 Str. Trapezului nr.2, bl.M6 1974 S+P+10E 264

103 Str. Ceairului nr.13, bl.M2 1974 S+P+10E 78

104 B-dul Theodor Pallady nr.18, bl.M5, sc.C 1974 S+P+10E 54

105 B-dul Th. Pallady nr.6, bl.A11 1975 S+P+10E 264

Page 4 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

106 Str. Câmpia Libertăţii nr. 41, bl. MC4 1975 S+P+10E 66

107 Str. Petre D. Ionescu nr. 2, bl. 6, sc. 1 1975 S+P+10E 55

108 B-dul Camil Ressu nr. 10, bl. 3, sc. 2 1975 S+P+10E 44

109 Str. Câmpia Libertăţii nr.43, bl.MC6 1975 S+P+10E 44

110 B-dul Camil Ressu nr.10, bl.3, sc.1 1975 S+P+10E 44

111 Str.Cerceluş nr.52, bl.11, sc.B 1975 S+P+10E 40

112 B-dul Camil Ressu nr.4, bl.5 1976 S+P+10E 157

113 Aleea Vlăhiţa nr.2, bl.PM20A 1976 S+P+10E 65

114 B-dul Nicolae Grigorescu nr.21, bl.Y9 1976 S+P+10E 44

115 B-dul Th. Pallady nr.14, bl.M3A 1976 S+P+10E 44

116 Aleea Solidarităţii nr.1B, bl.M31C 1976 S+P+10E 44

117 B-dul Camil Ressu nr.17, bl.57A 1976 S+P+10E 44

118 Str. Câmpineanca nr.2, bl.RE3 1976 S+P+10E 44

119 Str. Odobeşti nr.2A, bl.N2B 1977 S+P+10E 44

120 Str. Şapte Drumuri nr.18, bl.PM40A, sc.1-2 1978 S+P+10E 129

121 Şos. Mihai Bravu nr.291, bl.12A 1978 S+P+10E 44

122 Str. Dristorului nr.96, bl.12B, sc.B 1978 S+P+10E 44

123 Str. Dristorului nr.96, bl.12B, sc.A 1978 S+P+10E 44

124 Str. Sold Ghiţă Şerban nr.18, bl.8D 1978 S+P+10E 44

125 Aleea Râmnicu Sărat nr.26, bl.2B 1979 S+P+10E 132

126 Str. Cîmpia Libertăţii nr.5, bl.PM60 1979 S+P+10E 110

127 Str. Cpt. Nicolae Licăreţ nr.10, bl.PM41 1979 S+P+10E 88

128 Str. Lotrioara nr.15, bl.V37 1979 S+P+10E 88

129 Str. Câmpia Libertăţii nr.7, bl.PM61, sc.B 1979 S+P+10E 54

130 Str. Lotrioara nr.13-15, bl.V41 1979 S+P+10E 54

131 Str. Câmpia Libertăţii nr.7, bl.PM61, sc.A 1979 S+P+10E 43

132 Str. Tina Petre nr.7, bl.L33, sc.1 1980 S+P+10E 54

133 Calea Vitan nr.215-217, bl.21-22, sc.2 1981 S+P+10E 30

134 Aleea Şcolarilor nr.8, bl.S23, sc.2 1982 S+P+10E 43

Page 5 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

135 Aleea Şcolarilor nr. 6, bl. S4 1982 S+P+10E 43

136 Str. Pătulului nr. 2A, bl. 27 1983 S+P+10E 76

137 Str. Pătulului nr. 2, bl. 28 1983 S+P+10E 40

138 Str. Baba Novac nr. 1, bl.S3 1962 S+P+9E 96

139 Str. Constantin Brâncuşi nr.7, bl.D14 1962 S+P+9E 80

140 Str. Niculae Sebe nr.7, bl.S23 1962 S+P+9E 38

141 Intr. Bădeni nr.10, bl.T5 1970 S+P+9E 40

142 Str. Ciucea nr.8, bl.L18 1971 S+P+9E 231

143 Str. Lotrioara nr.9, bl.V33 1976 S+P+9E 74

144 Str. Lotrioara nr.11, bl.V34 1976 S+P+9E 74

145 Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr.19, bl.MC18A, sc.1 1984 S+P+9E 35

146 Str. Emil Gârleanu nr.9, bl.A4, sc.2 1989 S+P+9E 36

147 Str. Emil Gârleanu nr.9, bl.A4, sc.3 1989 S+P+9E 36

148 Str. Anastasie Panu nr.4, bl.A4, sc.1 1989 S+P+9E 27

149 B-dul Octavian Goga nr.4, bl.M26, sc.3 1993 S+P+9E 26

150 Str. Nicolae Sebe nr.13, bl.S20 1962 S+P+8E 37

151 Str. Prevederii nr.23, bl.G16 1974 S+P+8E 144

152 Str. Prevederii nr.17, bl.R13 1974 S+P+8E 72

153 Str. Mizil nr. 2, bl. G17, sc. C 1974 S+P+8E 36

154 Str. Vlăhiţa nr. 4, bl. PM8 1975 S+P+8E 144

155 Aleea Ilioara nr.1, bl. PM29, sc.1-3 1975 ALA+S+P+8E 108

156 B-dul Camil Ressu nr. 72, bl. PM31 1975 S+P+8E 72

157 Str. Prevederii nr. 24, bl. G4-G5 1976 S+P+8E 108

158 Aleea Barajul Dunării nr.10, bl.M8A 1977 S+P+8E 72

159 Str. Stelian Mihale nr.15, bl.PM92 1979 S+P+8E 54

160 B-dul Râmnicu Sărat nr. 13, bl.19 1981 S+P+8E 132

161 Calea Vitan 207-209, bl.31 1981 S+P+8E 108

162 Str. Tina Petre nr.4, bl.L30 1981 S+P+8E 108

163 Str. Murgeni nr.3, bl.L29 1981 S+P+8E 108

Page 6 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

164 Str. Ticuş nr.3, bl.M31B, sc.1 1981 S+P+8E 54

165 Str.Murgeni nr.5, bl.L28 1981 S+P+8E 54

166 Str. Bogdan Gheorghe Tudor nr.5, bl.21G, sc1 1982 S+P+8E 54

167 Str. Laborator nr.133, bl.S5 1982 S+P+8E 54

168 Str. Drumul Murgului nr. 1, bl.S33 1982 S+P+8E 54

169 Aleea Fizicienilor nr.8, bl.3D, sc.3 1983 S+P+8E 52

170 Str. Rîmnicu Vîcea nr.7, bl.S35A 1983 S+P+8E 44

171 Str. Schitului nr.18, bl.20B 1984 S+P+8E 52

172 Str. Nedelcu Ion nr.1, bl.1 1984 S+P+8E 52

173 Str. Răcari nr.10A, bl.42, sc.1 1984 S+P+8E 52

174 Aleea Mădăraşi nr.1, bl.D10 1984 S+P+8E 35

175 Str. Liviu Rebreanu nr. 12, bl.K1A 1984 S+P+8E 32

176 Aleea Adrian Cîrstea nr.1, bl.74 1985 S+P+8E 52

177 Str. Aurel Botea nr.6, bl.B6A 1986 S+P+8E 52

178 Str. Zizin nr.11, bl.V40, sc.A 1987 S+P+8E 27

179 Str. Anastasie Panu nr.6, bl.A5 1988 S+P+8E 72

180 Str. Foişorului nr.9, bl.F6C 1988 S+P+8E 72

181 Str. Foişorului nr.8, bl.F3C, sc.1 1988 S+P+8E 36

182 Calea Vitan nr.117, bl.V21A, sc.1 1988 S+P+8E 27

183 Calea Vitan nr.113, bl.V16B 1988 S+P+8E 27

184 Str. Brăiliţa nr.3, bl.V18, sc.2 1988 S+P+8E 27

185 Str. Anastasie Panu nr.3, bl.A3 1989 S+P+8E 99

186 Str. Vasile Cârlova nr.6, bl.A7 1989 S+P+8E 98

187 Str. Emil Gârleanu nr.13, bl.A9,sc.1+2 1989 S+P+8E 72

188 B-dul 1Decembrie 1918 nr.2, bl.MY9 1989 S+P+8E 63

189 B-dul Basarabia nr.244, bl.MY8, sc.A 1989 S+P+8E 36

190 Str. Foişorului nr.11, bl.F7C, sc.1 1989 S+P+8E 36

191 B-dul Basarabia nr.244, bl.MY8, sc.B 1989 S+P+8E 27

192 Str. Vlad Judeţu nr.8, bl.V11, sc.3 1989 S+P+8E 27

Page 7 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

193 Str. Alex. Moruzzi Voievod nr.5, bl.A13, sc.1 1989 S+P+8E 27

194 Aleea Foişorului nr.11, bl.F7C, sc.2 1989 S+P+8E 27

195 B-dul Corneliu Coposu nr.53, bl.CC 1961 S+P+7E 28

196 Aleea Barajul Dunării nr.9, bl.Z10, sc.2 1968 S+P+5E 15

197 Aleea Buchetului nr.5-7, bl.C4 1960 S+P+4E 74

198 Str. Gheorghe Tăttărescu nr.6, bl.P2 1960 S+P+4E 60

199 Str. Niculae Sebe nr.15, bl.V11 1962 S+P+4E 120

200 Str. Baba Novac nr.4, bl.R1 1962 S+P+4E 40

201 Intr. Bădeni nr.1, bl.M13 1963 S+P+4E 100

202 Intr. Bădeni nr.7, bl.M61 1964 S+P+4E 120

203 Intr. Bădeni nr.5, bl.M19 1964 S+P+4E 60

204 Intr. Bădeni nr.3, bl.M18 1964 S+P+4E 60

205 Aleea Lunca Bradului nr.1, bl.H4bis 1967 S+P+4E 60

206 Aleea Barajul Uzului nr.1, bl.Y14 1968 S+P+4E 100

207 Aleea Barajul Bistriţei nr.6, bl.Z13 1968 S+P+4E 100

208 Aleea Onisifor Ghibu nr.7, bl.O25 1968 S+P+4E 80

209 Aleea Barajul Uzului nr.2, bl.Y16 1968 S+P+4E 60

210 Str. Onisifor Ghibu nr.9, bl.O24 1968 S+P+4E 60

211 Aleea Onisifor Ghibu nr.5, bl.O26 1968 S+P+4E 60

212 Str. Onisifor Ghibu nr.3, bl.O27 1968 S+P+4E 40

213 B-dul Camil Ressu nr.54, bl.C17 1968 S+P+4E 20

214 Aleea Barajul Uzului nr.4, bl.Y15. sc.A 1968 S+P+4E 20

215 B-dul 1Decembrie 1918 nr.47, bl.J40 1969 S+P+4E 130

216 Intr. Odobeşti nr.1, bl.Z2 1969 S+P+4E 80

217 Aleea Ciucea nr.5, bl.P20 1969 S+P+4E 80

218 B-dul Camil Ressu nr.37, bl.Z4 1969 S+P+4E 80

219 Str. Armeniş nr.4, bl. J1, sc.1-4 1969 S+P+4E 60

220 Aleea Ciucea nr.3, bl.P19 1969 S+P+4E 60

221 Str. Ceairului nr.3, bl.J10, sc.C-F 1969 S+P+4E 60

Page 8 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

222 Aleea Ciucea nr.4, bl.P18 1969 S+P+4E 50

223 Str. Burdujeni nr. 6-8, bl. N11 1969 S+P+4E 50

224 Aleea Leorda nr.5, bl.N21 1969 S+P+4E 40

225 Aleea Onisifor Ghibu nr.11, bl.O24bis, sc.1-2 1969 S+P+4E 30

226 Str. Ceairului nr.3, bl.J10, sc.A+B 1969 S+P+4E 30

227 B-dul 1 Decembrie 1918 nr.38, bl.U3, sc.1-2 1969 S+P+4E 30

228 Aleea Ciucea nr.1, bl.P19bis 1969 S+P+4E 30

229 Str. J. Al. Steriadi nr.8, bl.I20 1969 S+P+4E 30

230 Str. Jean Alexandru Steriadi nr.5, bl.I23 1969 S+P+4E 20

231 Aleea Lipăneşti nr.2, bl.J21 1969 S+P+4E 20

232 Str. J.Al.Steriadi nr.7, bl.I22 1969 S+P+4E 20

233 Aleea Lipăneşti nr.2, bl.J12, sc.A+B 1969 S+P+4E 20

234 Aleea Lipăneşti nr.8, bl.J19 1969 S+P+4E 20

235 Aleea Lipăneşti nr.15, bl.J20, Sc.B 1969 S+P+4E 15

236 Str. Feteşti nr. 4, bl. F5 1970 S+P+4E 120

237 Str. Codrii Neamţului nr.70, bl.N18 1970 S+P+4E 90

238 Aleea Lipăneşti nr.2, bl.J22 1970 S+P+4E 20

239 Str. Gura Ialomiţei nr.10, bl.H32 1973 S+P+4E 20

240 Str. Gura Ialomiţei nr.3, bl.PC9 (sc. D+E) 1973 S+P+4E 20

241 Str. Gura Ialomiţei nr.3, bl.PC9, sc.A 1973 S+P+4E 10

242 Str. Gura Ialomiţei nr.3, bl.PC9, sc.C 1973 S+P+4E 10

243 Str. Gura Ialomiţei nr.3, bl.PC9, sc.F 1973 S+P+4E 10

244 Str. Mizil nr. 4, bl. G11 1974 S+P+4E 80

245 Str. Prevederii nr.28, bl.G9 1974 S+P+4E 60

246 Str. Aleea Postăvarul nr. 1, bl. C2bis 1976 S+P+4E 50

247 Aleea Postăvarul nr. 7, bl. C1bis 1976 S+P+4E 30

248 Aleea Postăvarul nr. 2D, bl. C4B 1976 S+P+4E 30

249 Aleea Postăvarul nr. 2C, bl. C4A 1976 S+P+4E 30

250 Str. Ozana nr. 2, bl. I32 1980 S+P+4E 60

Page 9 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

251 Aleea Jienească nr.5, bl.34 1980 S+P+4E 60

252 Str. Marin Pazon nr. 2A, bl. G7bis 1983 S+P+4E 48

253 Str. Suraia nr.6, bl.50, sc.2 1983 S+P+4E 15

254 Str. Lugojana nr.7-9, bl.50-50A 1984 S+P+4E 42

255 Str. Crivăţului nr. 2, bl.51 1984 S+P+4E 33

256 Str. Voroneţ nr.12, bl.D7, sc.3 1987 S+P+4E 14

257 Str. Agatha Bârsescu nr.19, bl.V25 1989 S+P+4E 38

258 Str. Caloian Judeţul nr.4, bl.D21A, sc.1+2 1989 S+P+4E 33

259 Str. Caloian Judeţul nr.8, bl.D19A, sc.1+2 1989 S+P+4E 33

260 Str. Emil Gârleanu nr.6, bl.V52C 1990 S+P+4E 42

261 Str. Baba Novac nr.14, bl.N2 1959 D+P+3E 40

262 Str. Baba Novac nr.12, bl.M3 1960 D+P+3E 48

263 Str. Odobesti nr 11, Bl T1, sc A 1978 S+P+13E 83

264 Str. Stelian N. Mihale nr. 17 bl. X8 sc. 1 1979 S+P+11E 43

265 Str. Baba Novac, nr 23, Bl G10 1962 S+P+10E 88

266 Intr. Reconstructiei nr. 6 bl. 28 sc.1 1964 S+P+10E 44

267 B-dul N Grigorescu nr 49, Bl E1 1965 S+P+10E 88

268 Aleea Barajul Sadului, nr 9, Bl Y10, sc 1 1967 S+P+10E 44

269 Str. Fizicienilor nr. 1 bl. D2A 1968 S+P+10E 88

270 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 66, bl. U23 1970 S+P+10E 66

271 Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 4 bl. R2 1971 S+P+10E 88

272 Bd. Camil Ressu nr. 10 bl. 3, sc. 3+4 1975 S+P+10E 88

273 Bd. Th. Pallady nr. 18 bl. M5A sc. A 1975 S+P+10E 54

inlocuieste Aleea Barajul Lotru nr. 4


274 Bd. Camil Ressu nr. 74 bl. S2, sc. A+B 1977 S+P+10E 88
Bl. N6 care se repeta, vezi pozitia 38

275 B-dul Râmnicu Sărat nr. 31, bl.11B 1976 S+P+10E 87

276 Str. Lotrioara nr. 17, bl. M31B 1978 S+P+10E 88

277 Str. Baia Mare nr. 2 bl. 4 sc. A 1979 S+P+10E 44

278 Str. Codrii Neamtului nr. 15, bl. 6, sc. 2 1981 S+P+10E 30

Page 10 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

279 Calea Vitan nr. 227, bl. 2A 1985 S+P+10E 43

280 Str. Lucretiu Patrascanu nr. 7 bl. G2 1964 S+P+9E 280

281 Str. Constantin Brancusi, nr. 9, bl. D15 1969 S+P+9E 80

in anexa la hotarare este scris gresit


282 Intr. Horbotei nr. 8 bl. 3 Titan 1969 S+P+9E 40
Horbotei nr. 1 bl. 3 Titan

283 Str. Patriotilor nr. 9, bl. PM7, sc. E 1974 S+P+8E 36

284 Aleea Ilioara nr.3, bl.PM27 1975 S+P+8E 144

285 B-dul Camil Ressu nr 64, Bl PM 28 1975 S+P+8E 36

inlocuieste Str. Baba Novac nr. 15A, bl. 3, sc


286 Str. Mizil nr. 2, bl. G17, sc. A+B 1974 S+P+8E 72
A+B care se repeta, vezi pozitia 41

287 B-dul 1 Decembrie 1918, nr 27A, Bl PM73 1979 S+P+8E 54

288 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 29E, Bl PM82 1980 S+P+8E 54

289 Aleea Fizicienilor nr.14, bl.1G 1980 S+P+8E 52

290 Str. Adrian Carstea nr. 3, Bl 33B, sc 1 1983 S+P+8E 52

291 Aleea Suraia, nr. 2, Bl 21 1983 S+P+8E 52

292 Aleea Fizicienilor nr. 4 bl. 3F 1983 S+P+8E 52

293 B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 41, Bl P108, sc B 1986 S+P+8E 32

294 Calea Vitan nr. 110 bl. 34A sc. B 1989 S+P+8E 36

295 Str. Anastasie Panu, nr 8, Bl A12, sc 2 1989 S+P+8E 36

296 Str. Vlad Dracu nr. 11 bl. C14 sc.3 1989 S+P+8E 27

297 Str. Vlad Dracu nr. 3 bl. B12 1989 S+P+8E 27

298 Str. Râmnicu Sarat nr. 9 bl. 19B sc. 2 1980 S+P+7E 44

299 Str. Matei Basarab nr. 100 bl. 85 sc. 2 1988 S+P+7E 27

300 Str. Matei Basarab nr. 100 bl. 85 sc. 1 1988 S+P+6E 28

301 Aleea Barajul Iezer, nr 6, Bl M3A, sc 1-3 1964 S+P+4E 60

302 Str. Liviu Rebreanu nr. 25 Bl. M11 1965 S+P+4E 40,00

303 Aleea Zavideni nr 1, Bl A10 1966 S+P+4E 85

304 Str. Rotunda nr 11, Bl H21 1966 S+P+4E 28

305 Str. Valeriu Braniste nr. 56 bl. A+B 1968 S+P+4E +pod 50

306 Str. Jean Steriadi nr. 6 bl. I18 bis 1968 S+P+4E 30

307 B-dul Camil Ressu, nr 32, Bl C11, sc 1-2 1968 S+P+4E 30

Page 11 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

308 Str. Tomis nr. 5 bl. H8 1968 S+P+4E 20

309 Aleea Giurgeni nr 6, Bl F12, sc 1-6 1969 S+P+4E 90

310 Str. Ceairului nr. 1 bl. J9 1969 S+P+4E 70

311 Str. Burdujeni nr. 16 bl. N14 sc. A 1969 S+P+4E 10

312 Str Pazon Marin, nr 4, Bl G28 1974 S+P+4E 60

313 Aleea Postavarul nr. 3 bl. C2A 1976 S+P+4E 30

314 Str. Ozana, nr 3, Bl I31 1979 S+P+4E 90

315 Aleea Moreni nr. 2 bl. 6G1 1982 S+P+4E 60

316 Str. Iosif Ion nr. 12 bl. 6C2 1982 S+P+4E 30

317 Bd. Th. Pallady nr. 37 bl. N4A sc. 2 1982 S+P+4E 18

318 Aleea Fizicienilor, nr 23, Bl1A 1983 S+P+4E 48

319 B-dul Camil Ressu, nr 66, Bl 2A1 1983 S+P+4E 38

320 B-dul Camil Ressu nr 62, Bl 1D 1983 S+P+4E 32

321 B-dul Camil Ressu, nr 64, Bl 1C 1983 S+P+4E 32

322 B-dul N. Grigorescu nr 45, Bl C1 1989 S+P+4E 120

323 Aleea Barajul Dunării nr. 2 bl. M39 1965 S+P+10E 44

324 Str. Drumul Murgului nr. 10 bl. B4 1968 S+P+10E 54

325 Aleea Barajul Bistrita nr. 10 bl. Y7 1968 S+P+10E 44

326 Aleea Barajul Bistrita nr. 8 bl. Y8 1968 S+P+10E 44

327 Str. Câmpia Libertăţii nr. 66 bl. 35A sc.1 1968 S+P+10E 44

328 Str. Moise Nicoară nr. 39, bl. A3 1969 S+P+10E 109

329 Str. Daniel Barcianu nr. 31, bl. A2 1969 S+P+10E 109

330 Aleea Nicolae Licăreţ nr. 1 bl. 33B 1970 S+P+10E 264

331 Bd. Camil Ressu nr. 13 bl. 58B 1970 S+P+10E 44

332 Str. Jean Steriadi nr. 2 bl. G4 1975 S+P+10E 110

333 B-dul Theodor Pallady nr. 7-13 bl. R5 1975 S+P+10E 317

334 B-dul Camil Ressu nr. 3 bl. 13A 1976 S+P+10E 132

335 Str. Codrii Neamţului nr. 11 bl. 2 1977 S+P+10E 195

336 Intr. Horbotei nr. 2A bl. M11 1977 S+P+10E 106

Page 12 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

337 Str. Burdujeni nr. 3A, bl. GC5 1977 S+P+10E 44

338 Aleea Buhusi nr. 3 bl. 5 sc. 1,2,3 1978 S+P+10E 162

339 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 27D bl. PM76 1980 S+P+10E 54

340 Str. Constantin Brâncuşi nr. 11 bl. D16 1963 S+P+9E 280

341 Str. Baba Novac nr. 11A bl. 1 sc. AB 1976 S+P+8E 64

342 Str. Cozla nr. 2 bl. F4 1972 S+P+10E 44

343 Str. Prevederii nr. 5 bl. PM11A sc. E 1976 S+P+8E 36

344 Str. Codrii Neamţului nr. 9 bl. C2B 1977 S+P+8E 72

345 Str. Minis nr. 6, bl. PM 90, sc. A 1979 S+P+8E 54

346 Intr. Patinoarului nr. 23, bl. PM55, sc. C 1979 S+P+8E 44

347 Aleea Mădăraşi nr. 7 bl. D7 1984 S+P+8E 52

348 Aleea Adrian Cârstea nr. 1 bl. 30B sc. 2 1984 S+P+8E 52

349 Aleea Marius Emanoil Buteica nr. 8 bl. 62 1985 S+P+8E 52

350 Str. Apostol Margarit nr. 1 bl. 106 1986 S+P+8E 98

351 Str. Bârsei nr. 4, bl. G8, sc. 2 1986 S+P+8E 52

352 Str. Apostol Mărgărit nr. 3 bl. 108 sc. A 1986 S+P+8E 36

353 Str. Textilistilor nr. 1, bl. MY 1, sc. 1 1988 S+P+8E 34

354 Str. Textilistilor nr. 3, bl. MY 2 1988 S+P+8E 30

355 Str. Banu Udrea nr. 12 bl. H5 1989 S+P+8E 36

356 Str. Voievod Alex. Moruzzi nr. 6, bl. B6, sc. 1+2 1990 S+P+8E 63

357 Str. Anastasie Panu nr. 30 bl. A16 1992 S+P+8E 72

358 Aleea Barajul Cucuteni nr. 2 bl. M4A 1963 S+P+4E 60

359 Aleea Barajul Lotru nr. 1 bl. M4B 1963 S+P+4E 40

360 Str. Liviu Rebreanu nr. 37, bl. M24 1964 S+P+4E 40 necesita consolidare blocul

361 Aleea Barajul Bistriţei nr. 11 bl. M23 1965 S+P+4E 100

362 Aleea Baraj Bicaz nr. 5 bl. M3B sc. 4 1965 S+P+4E 40

363 Aleea Barajul Sadului nr. 2 bl. Z11A, sc, 1-6 1967 S+P+4E 90

364 Str. Postăvarului nr. 5, bl. C5, sc. 1-4 1967 S+P+4E 50

365 Str. Cozla nr. 4, bl. A9, sc. 1-4 1967 S+P+4E 50

Page 13 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

366 B-dul Camil Ressu nr. 40, bl. C13 1968 S+P+4E 60

367 Str. Istriei nr. 9, bl. C7 1968 S+P+4E 60

inlocuieste str. Tomis nr. 5, bl. H8,


368 Aleea Banu Udrea nr. 1, bl. 5, sc. A 1970 S+P+4E 50
vezi pozitia 308
ESTE INLOCUIT PT CA se repeta la
369 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 70, bl. VN6 1976 S+P+10E 44
poz 215

370 Str. Rotunda nr. 7, bl. H20 1969 S+P+4E 30

371 Aleea Leorda nr. 8, bl. N20, sc 1-2 1969 S+P+4E 30

372 Str. Codrii Neamtului nr. 66, bl. N19 1969 S+P+4E 30

373 Str. Codrii Neamţului nr. 19 bl. NB2 1974 S+P+4E 20

374 Aleea Fizicienilor nr. 27 bl. 2A 1982 S+P+4E 20

375 Str. Negoiu nr. 4 bl. D16 1989 S+P+4E 33

376 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 53, bl. P2 1974 S+P+10E 78 1

377 Piaţa Alba Iulia nr. 4, bl. I3 1985 S+P+13E 64 2

378 Piaţa Alba Iulia nr. 5, bl. I4 1987 S+P+13E 64 3

379 Str. Alex. Moruzzi nr. 10, bl. V57 1989 S+P+4E 28 4

380 Str. Alex. Moruzzi nr. 4, bl. B1, sc. 2 1989 S+P+8E 36 5

381 Str. Anastasie Panu nr. 23, bl. D6, sc. 2 1985 S+P+8E 36 6

382 Str. Aurel Botea nr. 8, bl. B6, sc. 1 1985 S+P+8E 52 7

383 Str. Aurel Botea nr. 4, bl. B8, sc. 1 1985 S+P+8E 52 8

384 Str. Baba Novac nr. 19, bl. G12 1965 S+P+10E 88 9

385 Str. Banu Udrea nr. 7, bl. 8 1970 S+P+4E 20 10

386 Str. Banu Udrea nr. 2, bl. 4, sc. A 1970 S+P+4E 50 11

387 Str. Banu Udrea nr. 2, bl. 4, sc. B 1970 S+P+4E 50 12

388 Aleea Banu Udrea nr. 3, bl. 6 1970 S+P+4E 20 13

389 Aleea Banu Udrea nr. 1, bl. 5, sc. B 1970 S+P+4E 50 14

390 Aleea Barajul Cucuteni nr. 3, bl. A14, sc. 1 1968 S+P+10E 44 15

391 Aleea Barajul Sadului nr. 5A, bl. M4PRIM 1977 S+P+10E 66 16

392 Str. Becaţei nr. 4, bl. R4, sc. C 1975 S+P+10E 55 17

393 Aleea Blăjel nr. 13, bl. V6 1987 S+P+8E 36 18

Page 14 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

394 Aleea Blăjel nr. 11, bl. V5 1986 S+P+8E 27 19

395 Aleea Buhuşi nr. 1, bl. 4, sc. 3 1979 S+P+10E 54 20

396 Aleea Buhuşi nr. 1, bl. 4, sc. 4 1979 S+P+10E 54

397 Aleea Buhuşi nr. 1, bl. 4, sc. 2 1979 S+P+10E 54 21

398 Aleea Buhuşi nr. 3, bl. 5, sc. 4 1979 S+P+10E 54 22

399 Aleea Buhuşi nr. 4, bl. 2 1979 S+P+10E 87 23

400 Str. Burdujeni nr. 10, bl. N13 1969 S+P+4E 60 24

401 Str. Burdujeni nr. 1, bl. A12 1967 S+P+4E 85 25

402 Calea Călăraşilor nr. 245-247, bl. B1 1969 S+P+4E 40 26

403 Str. Caloian Judeţul nr. 2, bl. D21B 1989 S+P+4E 33 27

404 Str. Caloian Judeţul nr. 8, bl. D19B 1988 S+P+4E 28 28

405 B-dul Camil Ressu nr. 26, bl. A7 1970 S+P+10E 46 29

406 B-dul Camil Ressu nr. 20, bl. B6 Bis 1977 S+P+10E 80 30

407 B-dul Camil Ressu nr. 23, bl. 55 1967 S+P+10E 176 31

408 B-dul Camil Ressu nr. 2, bl. R1 1984 S+P+10E 118 32

409 Aleea Codrii Neamţului nr. 6, bl. PM26 bis, sc. 2-3 1977 S+P+8E 72 33

410 Str. Complexului nr. 8, bl. 41, sc. 3 1987 S+P+8E 36 34

411 Str. Complexului nr. 10, bl. 40 1988 S+P+8E 99 35

412 B-dul Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 1 1986 S+P+9E 36 36

413 B-dul Decebal nr. 13, bl. S15, sc. 2 1988 S+P+7E 21 37

414 B-dul Decebal nr. 12, bl. S7, sc. 2 1987 S+P+7E 21 38

415 Str. Dristorului nr. 5, bl. A20, sc. 2 1988 S+P+4E 14 39

416 Str. Gura Ialomiţei nr. 3, bl. PC9, sc. B 1973 S+P+4E 10 40

417 Intr. Horbotei nr. 1, bl. M1 1965 S+P+4E 120 41

418 Str. Iosif Hodoş nr. 4, bl. J50 1982 S+P+4E 38 42

419 Aleea Ilioara nr. 16, bl. M32, sc. A 1971 S+P+10E 43 43

420 Str. Ion Pillat nr. 2, bl. G1 - Ansamblul Unirii 1987 S+P+10+M 123 44

421 Str. Jean Steriadi nr. 46, bl. M13 1971 S+P+4E 60 45

Page 15 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

422 Str. Jean Steriadi nr. 40, bl. M11 1970 S+P+4E 60 46

423 Str. Jean Steriadi nr.19, bl.P20 bis 1969 S+P+4E 90 47

424 Str. Jean Steriadi nr. 29, bl. V2, sc. A 1971 S+P+10E 55 48

425 Str. Laborator nr. 130-132, bl. S18 1981 S+P+8E 88 49

426 Str. Laborator nr. 128, bl. 39 1983 S+P+8E 52 50

427 Aleea Lipăneşti nr. 15, bl. J20, sc. A 1969 S+P+4E 15 51

428 Str. Liviu Rebreanu nr. 12, bl. K2, sc. B 1984 S+P+7E 27 52

429 Str. Liviu Rebreanu nr. 37, bl. M16, sc. 1-3 1963 S+P+4E 60 53

430 Str. Liviu Rebreanu nr. 39, bl. PM22, sc. C 1975 S+P+8E 36 54

431 Str. Liviu Rebreanu nr. 18, bl. A5 1967 S+P+4E 85 55

432 Str. Liviu Rebreanu nr. 16, bl. A4, sc. 1-7 1967 S+P+4E 85 56

433 Str. Logofat Tăutu nr. 6, bl. C5, Armonia 1987 S+P+8E 27 57

434 Str. Lotrioara nr. 17, bl. V38 1979 S+P+10E 44 58

435 Str. Lugojana nr. 4, bl. 12 1980 S+P+11E 44 59

436 Str. Matei Basarab nr. 98, bl. 86, sc. 2 1988 S+P+7E 28 60

437 Str. Matei Basarab nr. 65, bl. L109 1988 S+P+4E 80 61

438 Şos. Mihai Bravu nr. 200, bl. 103, sc. 2 1988 S+P+9E 34 62

439 Şos. Mihai Bravu nr. 286, bl. 2 1975 S+P+10E 118 63

440 Şos. Mihai Bravu nr. 444, bl. V10 1987 S+P+8E 99 64

441 Şos. Mihai Bravu nr. 442, bl. V11 1988 S+P+9E 39 65

442 Şos. Mihai Bravu nr. 304, bl. B13, sc. C 1987 S+P+10E 40 66

443 Str. Moise Nicoară nr. 38, bl. C4 1978 S+P+10E 67 67

444 Str. Murgeni nr. 10, bl. L25 1980 S+P+4E 60 68

445 Str. Murgeni nr. 7, bl. L27, sc. 1 1981 S+P+8E 54 69

446 Str. Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 1 1988 S+P+8E 35 70

447 Str. Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 2 1988 S+P+8E 35 71

448 Str. Negru Vodă nr. 2, bl. C4, sc. 3 1988 S+P+8E 35 72

449 B-dul N. Grigorescu nr. 47, bl. C2 1967 S+P+4E 120 73

450 B-dul N. Grigorescu nr. 61, bl. PM3 1975 S+P+8E 72 74

Page 16 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

451 B-dul N. Grigorescu nr. 5, bl. M4 1964 S+P+4E 120 75

452 B-dul N. Grigorescu nr. 7, bl. L2 1959 S+P+3E 16 76

453 B-dul N. Grigorescu nr. 19, bl. V18 1962 S+P+4E 120 77

454 Str. Nicolae Licaret nr. 4, bl. 51, sc. 1 1986 S+P+10E 175 78

455 Str. Nicolae Sebe nr. 11, bl. S21 1962 S+P+9E 38 79

456 Str. Nicolae Sebe nr. 1, bl. W2 1968 S+P+10E 132 80

457 Str. Odobeşti nr. 5, bl. Z1 1966 S+P+4E 90 81

458 Str. Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 1 1989 S+P+8E 27 82

459 Str. Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 4 1989 S+P+8E 27 83

460 Str. Panait Cerna nr. 4, bl. M57, sc. 1 1989 S+P+8E 27 84

461 Str. Papazoglu Dumitru nr. 7, bl. B10, sc. 2 1989 S+P+8E 36 85

462 Str. Patrioţilor nr. 8, bl. PM12 1976 S+P+8E 180 86

463 Str. Pătulului nr. 4, bl. V9 1973 S+P+10E 165 87

464 Str. Plt. Petre Ionescu nr. 1, bl. X14, sc.1 1972 S+P+10E 65 88

465 Str. Poştaşului nr. 4, bl. 10, sc. 1-4 1977 S+P+10E 176 89

466 Str. Postăvarul nr. 3, bl. E3 1968 S+P+10E 44 90

467 Str. Postăvarul nr. 7, bl. C6 1967 S+P+4E 70 91

468 Str. Postăvarul nr. 4, bl. E4 1966 S+P+10E 44 92

469 Str. Postăvarul nr. 22, bl. 12 1970 S+P+10E 109 93

470 Str. Prevederii nr. 15A, bl. C1, sc. A+B 1978 S+P+10E 88 94

471 Str. Plt. Radu Gheorghe nr. 5, bl. 12Titan 1978 S+P+10E 88 95

472 Str. Râmnicu Sărat nr. 11, bl. 19A 1982 S+P+8E 35 96

473 Str. Râmnicu Sărat nr. 9, bl. 6B2 1982 S+P+4E 20 97

474 Str. Râmnicu Vâlcea nr. 13, bl. S31 1982 S+P+8E 54 98

475 Str. Râmnicu Vâlcea nr. 22, bl. 31 1983 S+P+8E 52 99

476 Str. Răşinari nr. 4, bl. N10 1969 S+P+4E 70 100

477 Intr. Reconstrucţiei nr. 6, bl. 28, sc. 3 1964 S+P+10E 132 101

478 Intr. Reconstrucţiei nr. 4, bl. 27 1964 S+P+10E 132 102

479 B-dul Regina Elisabeta nr. 15-19, sc. 1-2 1979 S+P+8E 63 103

Page 17 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

480 Str. Schitului nr. 11, bl. 11B 1984 S+P+8E 52 104

481 Str. Sf. Vineri nr. 23, bl. 105B, sc. 2 1989 S+P+8E 31 105

482 Str. Sf. Vineri nr. 25, bl. 105C, sc. 2 1988 S+P+8E 31 106

483 Aleea Suraia nr. 8, bl. 51 1983 S+P+4E 60 107

484 Aleea Textiliştilor nr. 7, bl. MY12 1989 S+P+8E 63 108

485 B-dul Theodor Pallady nr. 1, bl. 26, sc. 1 1983 S+P+10E 40 109

486 Str. Theodor Speranţia nr. 98, bl. S28, sc. C 1989 S+P+8E 27 110

487 Str. Tina Petre nr. 1, bl. L13 1979 S+P+10E 110 111

488 B-dul Unirii nr. 74, bl. J3B, sc. 3 1987 S+P+7E 21 112

489 B-dul Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 3 1989 S+P+8E 33 113

490 B-dul Unirii nr. 64, bl. K4, sc. 4 1989 P+M+6+pod 24 114

491 Calea Vitan nr. 104, bl. V42A, sc. 4 1986 S+P+8E 36 115

492 Str. Vâlsăneşti nr. 68, bl. 1 1978 S+P+4E 76 116

493 Str. Vulcan Judeţu nr. 37, bl. B1C 1979 S+P+10E 43 117

494 Str. Zizin nr. 5, bl. 80A 1989 S+P+4E 47 118

495 Str. Logofăt Tăutu, nr. 2, bl. C3 1989 S+P+8E 36 119

496 Str. Eugeniu Carada nr. 5-7 1958 S+P+M+4E 70 120

497 Şos. Câmpia Libertăţii nr. 31, bl. 6A, sc. 1,2,3 1960 S+P+9E 119 121

498 Str. Matei Basarab nr. 96, bl. L122, sc. 1 1989 S+P+4E 20 122

499 Str. Labirint nr. 149, bl. L117bis, sc. 1 1986 S+P+8E 33 123

500 Str. Matei Basarab nr. 62, bl. L108, sc. A 1989 S+P+4E 20 124

501 Aleea Solidarităţii nr. 1, bl. M17 1965 S+P+4E 40 125

502 Str. Răşinari nr.1-3, bl.U6-N9 1970 S+P+4E 90 126

503 Aleea Stănilă nr. 3, bl. H9 1966 S+P+4E 60 127

504 Str. Lt. Aurel Botea nr. 3, bl. B5C, sc. 1-2 1986 S+P+4E 38 128

505 Intr. Reconstrucţiei nr. 1, bl. 24 (sc. 1-8) 1965 S+P+10E 352 129

506 Str. Vlaicu Vodă nr. 25, bl. 34C 1988 S+P+8E 27 130

507 B-dul Unirii nr. 67, bl. G2A, sc. 2 1990 S+P+9E 32 131

508 Str. Plt. Nedelcu Ion nr. 3, bl. 3, sc. 1 1983 S+P+8E 52 132

Page 18 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

509 Str. Minis nr. 6, bl. PM 90, sc. B 1981 S+P+7E 54 133

510 Str. Lăcrămioarei nr. 4, bl. 9C 1982 S+P+4E 60 134

511 Str. Apostol Mărgărit nr. 3, bl. 108B 1984 S+P+8E 36 135

512 Str. Apostol Mărgărit nr. 2, bl. 107 1983 S+P+8E 72 136

513 Str. Fizicienilor nr. 20, bl. 20A 1983 S+P+8E 52 137

514 Calea Călăraşilor nr. 163, bl. 38, sc. 1 1990 S+P+8E 34 138

515 Aleea Giurgeni nr. 1, bl. F6 1969 S+P+4E 50 139

516 Str. Liviu Rebreanu nr. 41, bl. Z22, sc. A 1974 S+P+10E 65 140

517 Str. Emil Gârleanu nr. 12, bl. A1, sc. 1 1989 S+P+8E 36 141

518 Str. Dumitru Pene nr.1A, bl. I34 TITAN 1983 S+P+4E 38 142

519 Str. Voroneţ nr. 1, bl. D1 1989 S+P+4E 14 143

520 Splaiul Unirii nr. 45, bl. M15 1987 S+P+8E 99 144

521 Str. Danubiu nr. 19, bl. 31, sc. 1 1983 S+P+8E 52 145

522 Str. Matei Basarab nr. 96, bl. L122, sc. 3 1987 S+P+4E 20 146

523 Str. Baba Novac nr. 10, bl. N1, sc. 1-3 1959 S+P+3E 39 147

524 Str. Foişorului nr. 7, bl. F5C, sc. 2 1988 S+P+8E 36 148

525 Str. Marius Emanoil Buteică nr. 6, bl. 72 1985 S+P+8E 35 149

526 Str. Foişorului nr. 7, bl. F5C, sc. 1 1988 S+P+8E 27 150

527 Aleea Barajul Sadului nr. 3-5, bl. N12-N13, sc. A-B 1978 S+P+13 166 151

528 B-dul Nicolae Grigorescu nr. 2, bl. W1, sc. 1-3 1968 S+P+10E 132 152

529 B-dul Nicolae Grigorescu nr. 14, bl. V20 1962 P+4E 120 153

530 Str. Gheorghe Petraşcu nr. 10, bl. B7 1964 S+P+9E 158 154

531 Aleea Postăvarul nr. 2A, bl. C5bis 1976 S+P+4E 30 155

532 Str. Emil Gârleanu nr. 11, bl. A8 1989 S+P+8E 63 156

533 Str. Anastasie Panu nr. 23, bl. D6, sc. 1 1985 P+8E 36 157

534 Splaiul Unirii nr. 35, bl. M7, sc. 2 1987 P+8E 33 158

535 Str. Bucovina nr. 1, bl. F2 1959 P+4E 34 159

536 Intr. Bârsei nr. 7, bl. G4 1986 P+8E 52 160

537 B-dul Nicolae Grigorescu nr. 9, bl. L3 1959 P+3E 16 161

Page 19 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

538 Str. Alexandru Papiu Ilarian nr. 6, bl. 42 1987 P+8E 153 162

539 Calea Vitan nr. 205, bl. 41 (sc.2) 1979 P+8E 54 163

540 Str. Bucovina nr. 7, bl. G2 1961 P+4E 60 164

541 Şos. Mihai Bravu nr. 202, bl. 104 1986 P+8E 31 165

542 Str. Liviu Rebreanu nr. 31, bl. M13, sc. 1-3 1965 P+4E 60 166

543 Str. Liviu Rebreanu nr. 32C, bl. PM72 1980 P+8E 54 167

544 Str. Jean Alex. Steriadi nr. 24-28, bl. M9, sc. A-L 1970 P+4E 160 168

545 B-dul Unirii nr. 63, bl. F4, sc. 3 1984 P+9E 32 169

546 Str. Poet Panait Cerna nr. 1, bl. M52, sc. 1 1988 P+8E 27 170

547 Str. Zizin nr. 11, bl. V40, sc. 2 1987 P+8E 27 171

548 Intr. Bădeni nr. 14, bl. G1 1986 P+8E 98 172

549 Str. Gheorghe Petraşcu nr. 14A, bl. 9A 1964 P+10E 44 173

550 Şos. Mihai Bravu nr. 200, bl. 103, sc. 1 1988 P+9E 34 174

551 Al. Suraia nr. 5, bl. 31B 1984 P+8E 52 175

552 Str. Voroneţ nr. 14, bl. D8 1987 P+4E 66 176

553 Str. Gura Ialomiţei nr. 7, bl. 8 Titan-Ozana 1979 P+10E 220 177

554 Str. Patrioţilor nr. 1, bl. PM16, sc. D 1975 P+8E 36 178

555 Str. Voroneţ nr. 16-16 bis, bl. A15-A15 bis 1987 P+4E 66 179

556 Str. Valeriu Branişte nr. 56 bl. 3 1950 S+P+2E 12 180

557 Str. Valea Buzăului nr. 3, bl. G13 1974 P+4E 50 181

558 Str. Câmpineanca nr. 3, bl. P109, sc. B 1984 S+P+8E 35 182

559 Str. Dristorului nr. 108-110, bl. 16ABC, sc. B+C 1977 P+10E 108 183

560 Str. Theodor Speranţia nr. 104, bl. S25, sc. B 1987 P+8E 36 184

561 Str. Theodor Speranţia nr. 104, bl. S25, sc. A 1987 P+8E 36 185

562 Str. Râmnicu Sărat nr. 2, bl. H7 1966 P+4E 20 186

563 Calea Călăraşilor nr. 165, bl. 38, sc. 3 1988 S+P+8E 34 187

564 Al. Zăvideni nr. 3, bl. A12bis 1975 S+P+4E 40 188

565 Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 15, bl. MC19, sc. 1 1982 S+P+8E 24 189

566 B-dul Theodor Pallady nr. 37, bl. N4A, sc. 1 1983 P+4E 18 190

Page 20 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

567 B-dul Theodor Pallady nr. 3, bl. X1 1970 S+P+10E 176 191

568 Str. Jean Alex. Steriadi nr. 4, bl. I-18, sc. A-D 1968 S+P+4E 50 192

569 Aleea Vasile Goldiş nr. 6, bl. M41 1965 S+P+10E 44 193

570 Aleea Bucovina nr. 1A, bl. L10 1975 S+P+10E 132 194

571 Aleea Suraia nr. 1, bl. 30, sc. A 1982 S+P+8E 52 195

572 Str. Lotrioara nr. 20, bl. V39 1978 S+P+10E 159 196

573 Aleea Barajul Sadului nr. 4, bl. T2 1968 S+P+10E 132 197

574 B-dul Theodor Pallady nr. 5, bl. X4 1972 S+P+10E 264 198

575 Str. Pene Dumitru Sgt. nr. 1, bl. J52, sc. 1 1980 S+P+8E 54 199

576 Str. Pene Dumitru Sgt. nr. 1, bl. J52, sc. 2 1980 S+P+8E 54

577 Str. Spiridon Matei nr. 2, bl. 12, sc. A 1975 S+P+10E 44 200

578 Str. Prevederii nr. 6, bl. D2 1983 S+P+8E 52 201

579 Str. Patrioţilor nr. 1, bl. PM16, sc. B 1974 S+P+8E 36 202

580 Str. Jean Alex. Steriadi nr. 9, bl. PC4 1971 P+4E 60 203

581 Str. Gura Vadului nr. 4, bl. G25 1973 S+P+4E 60 204

582 Str. Gura Vadului nr. 1, bl. G26 1967 S+P+4E 80 205

583 B-dul Decebal nr. 4, bl. S11, sc. 3 1986 P+8E 21 206

584 Str. Brăiliţa nr. 5, bl. V10 1987 S+P+8E 90 207

585 Aleea Giurgeni nr. 2, bl. F14 1963 S+P+4E 80 208

586 Şos. Mihai Bravu nr. 293, bl. 12, sc. A 1977 P+10E 44 209

587 Str. Liviu Rebreanu nr. 32B, bl. PM71 1976 P+8E 54 210

588 Str. Patrioţilor nr. 1, bl. PM16, sc. E 1972 P+8E 36 211

589 Intrarea Horbotei nr. 4, bl. G5 1964 P+8E 40 212

590 B-dul Unirii nr. 62, bl. K5, sc. 1 1988 P+8E 25 213

591 Str. Tudor Gheorghe Bogdan nr. 3, bl. 21F 1979 P+8E 54 214

592 Str. Liviu Rebreanu nr. 32A, bl. PM70 (sc. 1-2) 1978 P+8E 108 215

593 Str. Baba Novac nr. 7, bl. M2 1957 P+3E 45 216

594 Str. Dristor nr. 102, bl. 10 (sc. 1-4) 1974 P+10E 176 217

Page 21 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

595 Str. Laborator nr. 123, bl. V14 1985 P+8E 99 218

596 Str. Prevederii nr. 21, bl. G15 1971 P+8E 144 219

597 Str. Stelian Mihale nr. 5, bl. 3, sc. B 1974 P+10E 54 220

598 Str. Postăvarul nr. 19, bl. 9 1975 P+10E 109 221

599 Str. Alunelului nr. 1, bl. 40 1977 P+10E 44 222

600 Str. Laborator nr. 137, bl. S7 1982 P+8E 54 223

601 Str. Prevederii nr. 2, bl. D13 1980 P+8E 52 224

602 Intr. Patinoarului nr. 23, bl. PM55, sc. B 1977 P+10E 44 225

603 Al. Suraia nr. 6, bl. 50, sc. 1 1981 P+4E 15 226

604 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 39, bl. P100-101, sc. B 1983 P+8E 32 227

605 Al. Berevoieşti nr. 3, bl. 53, sc. 1-2 1982 P+4E 38 228

606 Str. Prevederii nr. 15, bl. A12, sc. 1-4 1976 P+10E 176 229

607 Str. Prevederii nr. 11A, bl. M29E 1974 P+8E 36 230

608 Str. Poet Panait Cerna nr. 1, bl. M52, sc. 3 1989 P+8E 27 231

609 Str. Prevederii nr. 11B, bl. M29H 1974 P+8E 36 232

610 Str. Plut. Petre Ionescu nr. 13, bl. 7bis, sc. 1-2 1974 P+10E 130 233

611 Str. Hristo Botev nr. 10 1977 P+8E 16 234

612 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 25, bl. U6 1980 P+8E 80 235

613 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 39, bl. P100-101, sc. A 1983 P+8E 32 236

614 Aleea Giurgeni nr. 3-5, bl. F7, sc. 1-4 1970 P+4E 50 237

615 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 48, bl. O22 1968 P+4E 30 238

616 Str. Baba Novac nr. 3, bl. S2 1962 P+9E 94 239

617 Aleea Fizicienilor nr. 8, bl. 3D, sc. 2 1982 P+8E 52 240

618 Str. Agatha Bârsescu nr.11, bl.V11, sc. 1 1988 P+8E 36 241

619 Str. Cerceluş nr. 52, bl. 10-11, sc. A 1975 P+10E 40 242

620 Str. Lemnişorului nr. 6, bl. G41 1976 P+4E 30 243

621 Aleea Fizicienilor nr. 17, bl. 2C 1982 P+8E+M 53 244

622 Str. Istriei nr. 23, bl. 2B 1982 P+8E 52 245

623 Str. Ion Ţuculescu nr. 42A, bl. PM40, sc. 1-3 1978 P+10E 149 246

Page 22 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

624 Aleea Fizicienilor nr. 15, bl. 2D 1982 P+8E 44 247

625 Aleea Fizicienilor nr. 21, bl. 1F 1983 P+4E 29 248

626 Str. Danubiu nr. 5, bl. 20H 1981 P+8E 44 249

627 Str. Danubiu nr. 9, bl. 6F 1979 P+4E 29 250

628 Str. Răcari nr. 55, bl. 71 1984 P+8E 52 251

629 Aleea Perişoru nr. 14, bl. N4B 1983 P+4E 38 252

630 Str. Prevederii nr. 26, bl. G8 1971 S+P+4E 60 253

631 Str. Danubiu nr. 3, bl. 20C 1981 P+4E 77 254

632 Str. Armeniş nr. 2, bl. P3, sc. A 1973 P+10E 39 255

633 Str. Armeniş nr. 2, bl. P3, sc. B 1973 P+10E 39 256

634 Str. Alex. Vlahuţă nr. 2, bl. M50, sc. 3 1989 S+P+8E 36 257

635 Str. Alex. Vlahuţă nr. 1, bl. M49 1989 S+P+8E 99 258

636 Str. Istriei nr. 1, bl. C2 1967 S+P+4E 80 1

637 Str. Râmnicu Vâlcea nr. 26, bl. 15B 1984 S+P+8E 52 2

638 Calea Vitan nr. 203, bl. 42 1980 S+P+8E 86 3

639 Al. Fizicienilor nr. 19, bl. 2B, sc. B 1980 S+P+8E 54 4

640 Str. Matei Basarab nr. 85, bl. L119bis, sc. 1 1989 S+P+8E 33 5

641 Str. Becaţei nr. 31, bl. U24 1970 S+P+10E 66 6

642 Aleea Barajul Lotru nr. 6, bl. N8, sc. A-B 1976 S+P+10E 108 7

643 Str. Răcari nr. 12A, bl. 43 1982 S+P+8E 104 8

644 Şos. Mihai Bravu nr. 288, bl. 3 1973 S+P+10E 117 9

645 Str. Câmpineanca nr. 1, bl. P103, sc. 2 1983 S+P+8 31 10

646 Str. Câmpineanca nr. 1, bl. P103, sc. 1 1981 S+P+8 34 11

647 Str. Postăvarul nr. 2B, bl. D4bis 1976 S+P+4 30 12

648 Str. Gura Ialomiţei nr. 2, bl. H28 1970 S+P+4 20 13

649 Str. Pictor Ion Ţuculescu nr. 25, bl. L2 1959 D th.+P+3E 35 14

650 Str. Istriei nr. 16, bl. 3E 1980 S+P+4 60 15

Page 23 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

651 Str. Patrioţilor nr. 7, bl. PM6, sc. A 1972 S+P+9E 36 16

652 B-dul I.C.Brătianu nr. 35, bl. Doinaş 1958 S+(P+Mez)+6 31 17

653 Aleea Barajul Bistriţa nr. 12, bl. 4 1985 S+P+10E 121 18

654 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 14, bl. Y11 1966 S+P+10E 198 19

655 Aleea Râmnicu Vâlcea nr. 5-7, bl. S15 1981 S+P+8E 36 20

656 Str. Patrioţilor nr. 7, bl. PM6, sc. D 1972 S+P+9E 36 21

657 Str. Patrioţilor nr. 9, bl. PM7, sc. B 1972 S+P+9E 36 22

658 Str. Patrioţilor nr. 9, bl. PM7, sc. D 1972 S+P+9E 36 23

659 Str. Patrioţilor nr. 9, bl. PM7, sc. C 1972 S+P+9E 36 24

660 Str. Patrioţilor nr. 1, bl. PM16, sc. A 1972 S+P+9E 36 25

661 Aleea Emil Botta nr. 3, bl. M105, sc. 2 1988 S+P+8E 36 26

662 Str. Poet Panait Cerna nr. 4, bl. M57, sc. 3 1989 S+P+8E 27 27

S+P+9E(corp
B);
663 B-dul Carol I nr. 23, bl. 23, sc. A+B 1976 63 28
S+P+10(corp
A)

664 Str. Râmnicu Vâlcea nr. 33, bl. 16A, sc. 1 1985 S+P+9E 45 29

665 Str. Istriei nr. 22, bl. 3D 1979 S+P+4E 60 30

666 Str. Valea Buzăului nr. 14, bl. G26Bis 1977 S+P+10E 78 31

667 Str. Unităţii nr. 89, bl. B10 1982 S+P+8E 52 32

668 Str. Matei Basarab nr. 101, bl. 64 1987 S+P+8E 34 33

669 Aleea Dimitrie Anghel nr. 1, bl. M45 1988 S+P+8E 98 34

670 Str. Plut. Petre Ionescu nr. 52, bl. U22 1968 S+P+10E 66 35

671 Str. Rotundă nr. 9, bl. H20A 1963 S+P+4E 30 36

672 Str. Patrioţilor nr. 3A, bl. M3G 1974 S+P+10E 44 37

673 Str. Râmnicu Sărat nr. 33, bl. 11B1, sc. A 1972 S+P+10E 55 38

674 Calea Vitan nr. 213, bl. 20 1978 S+P+10E 30 39

675 Str. Mureşana nr. 9, bl. 52 1984 S+P+4E 38 40

676 Str. Copăceni nr. 5, bl. L20 1980 S+P+4E 60 41

677 Str. Liviu Rebreanu nr. 12, bl. A3 1967 S+P+4E 65 42

678 Calea Călăraşilor nr. 176, bl. 59 1987 S+P+8E 99 43

Page 24 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

679 Str. Câmpia Libertăţii nr. 62, bl. G14 1965 S+P+10E 88 44

680 Aleea Barajul Dunării nr. 2A, bl. 21C 1976 S+P+10E 84 45

681 Str. Constantin Tudor nr. 6, bl. 40 1960 S+P+4E 80 46

682 Str. Lotrioara nr. 1, bl. N10 1967 S+P+10E+M 44 47

683 Aleea Ilioara nr. 2, bl. PM30A 1973 S+P+8 72 48

684 Str. Octavian Goga nr. 21, bl. M103 1988 S+P+8E 66 49

685 B-dul Camil Ressu nr. 68, bl. 2 1975 S+P+10E 44 50

686 B-dul Camil Ressu nr. 66, bl. 1 1975 S+P+10E 44 51

687 B-dul Theodor Pallady nr. 19, bl. P4, sc. A 1973 P+2MEZ+9 35 52

688 Str. Nicolae Sebe nr. 8, bl. L32 1979 S+P+10E 97 53

689 Aleea Barajul Bistriţei nr. 1, bl. G4 1965 S+P+10E 44 54

690 B-dul Camil Ressu nr. 34, bl. A10 1967 S+P+10E 44 55

691 Str. Jean Al. Steriadi nr. 18, bl. I 19, sc. 1-2 1968 S+P+4E 30 56

692 Str. Liviu Rebreanu nr. 5, bl. 52, sc. 1-2 1963 S+P+10E 88 57

693 Intr. Horbotei nr. 2, bl. M10 1963 S+P+4E 70 58

694 Str. Prisaca Dornei nr. 9-11, bl. N16 1969 S+P+4E 60 59

695 B-dul Theodor Pallady nr. 16, bl. M3B 1973 S+P+10E 44 60

696 B-dul Theodor Pallady nr. 18, bl. M5, sc. A 1975 S+P+10E 54 61

697 B-dul Theodor Pallady nr. 18, bl. M5, sc. B 1970 S+P+10E 54 62

698 Str. Baba Novac nr. 5, bl. M1, sc. 1-4 1959 D+P+3E 45 63

699 Aleea Râmnicu Sărat nr. 7, bl. 3C 1980 S+P+4E 60 64

700 Str. Istriei nr. 20, bl. 3E1 1980 S+P+4E 29 65

701 Şos. Mihai Bravu nr. 390, bl. B2C 1978 S+P+10 86 66

702 Şos. Mihai Bravu nr. 386, bl. B2A 1978 S+P+10 86 67

703 Şos. Mihai Bravu nr. 388, bl. B2B 1978 S+P+10 86 68

704 Str. Plt. Petre Ionescu nr. 10, bl. 10 1976 S+P+10 110 69

705 Str. Drumul Murgului nr. 4, bl. C4 1966 S+P+4E 70 70

706 Al. Barajul Dunării nr. 9, bl. Z10A, sc. 6 1967 S+P+4E 15 71

707 Str. Jean Al. Steriadi nr. 48, bl. M14 1967 S+P+4E 70 72

Page 25 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

708 Str. Codrii Neamţului nr. 13, bl. NB1bis, sc. 1 1972 S+P+10E 65 73

709 Str. Radu Gheorghe nr. 9, bl. 13 1980 S+P+10E 44 74

710 B-dul Theodor Pallady nr. 12, bl. M3H 1973 S+P+10E 44 75

711 Str. Baba Novac nr. 13A, bl. 2, sc. 1+2 1974 S+P+8E 64 76

712 Str. Gura Vadului nr. 8, bl. G20 1973 S+P+4E 60 77

713 Str. Laborator nr. 131, bl. S2 1981 S+P+8E 35 78

714 Str. Copăceni nr. 3, bl. L21 1978 S+P+4E 30 79

715 Intr. Părului nr. 30, bl. 59bis 1963 S+P+10E 172 80

716 B-dul Theodor Pallady nr. 25, bl. V11, sc. 1-4 1971 S+P+10E 176 81

717 Str. Laborator nr. 129, bl. S2A 1981 S+P+8E 35 82

718 Str. Banu Udrea nr. 9-11, bl. J2 sc. 1 1985 S+P+8E 36 83

719 B-dul Theodor Pallady nr. 2, bl. M2A, sc. A-D 1974 S+P+10 156 1

720 Str. Vulcan Judeţu nr. 31-35, bl. B3A, sc. 1 1980 S+P+8E 54 2

721 Str. Vulcan Judeţu nr. 31-35, bl. B3A, sc. 2 1980 S+P+8E 54 3

722 Calea Vitan nr. 102, bl. V42C, sc. 1 1986 S+P+8E 27 4

723 Str. Mizil nr. 9, bl. G24 1973 S+P+4E 60 5

724 Str. Poştaşului nr. 6, bl. 9, sc. 1-2 1978 S+P+10E 87 6

725 Al. Moreni nr. 4, bl. 6G 1979 S+P+4E 30 7

726 Str. Postavarului nr. 1, bl. C3, sc. 3, 4, 5 1965 S+P+4E 40 8

727 Str. Baba Novac nr. 6, bl. T2, sc. A-D 1961 S+P+4E 80 9

728 Str. Campia Libertatii nr. 42, bl. B2, sc. 1-6 1962 S+P+9E 240 10

729 Str. Banu Udrea nr. 9-11, bl. J2, sc. 2 1985 S+P+8E 36 11

730 Str. Anastasie Panu nr. 13, bl. D1, sc. 1 1987 S+P+8E 27 12

731 Str. Valea Buzăului nr. 10, bl. G30 1973 S+P+4E 60 13

732 Str. Valea Buzăului nr. 12, bl. G29 1973 S+P+4E 60 14

733 Al. Suraia nr. 6, bl. 50, sc. 4 1981 S+P+4E 15 15

734 B-dul Camil Ressu nr. 57A, bl. Y2-A-B-C-Z 1967 S+P+10E 535 16

735 Str. Istriei nr. 28, bl. 42, sc. 2 1984 S+P+8E 52 17

Page 26 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

736 Str. Liviu Rebreanu nr. 3, bl. 53, sc. 1-4 1965 S+P+10E 176 18

737 Str. Vlaicu Vodă nr. 4, bl. C14, sc. 1-2 1989 S+P+8E 63 19

738 Str. Campia Libertatii nr. 33, bl. 21A, sc. 5-6-7 1964 S+P+9E 120 20

739 Splaiul Unirii nr. 43, bl. M16 1986 S+P+8E 23 21

740 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 17, bl. 1A 1969 S+P+4E 114 22

741 B-dul Corneliu Coposu nr. 3, bl. 101 1987 S+P+8E 80 23

742 B-dul Theodor Pallady nr. 15, bl. U28 1968 S+P+10E 66 24

743 Str. Burdujeni nr. 5, bl. A14 1966 S+P+4E 85 25

744 B-dul Camil Ressu nr. 50, bl. A14 1967 S+P+10E 44 26

745 Str. Slanic nr. 14-18 1970 S+P+8E 29 27

746 Str. Liviu Rebreanu nr. 6, bl. B1 1965 S+P+10E 483 28

747 Str. Burdujeni nr. 16, bl. N14, sc. B, C, D 1968 S+P+4E 40 29

748 Str. Liviu Rebreanu nr. 13A, bl. N20 1981 S+P+10E 79 30

749 Str. Prof. Dr. Ştefan Nicolau nr. 13, bl. L1 1956 P+3E 35 31

750 Str. Matei Basarab nr. 85, bl. L119 1986 S+P+4E 60 32

751 Intr. Odobesti nr. 10, bl. V7 1964 S+P+10+1 44 33

752 Str. Mizil nr. 7, bl. G19 1974 S+P+4E 60 34

753 Str. Tudor Ghe. Bogdan nr. 4, bl. 20A, sc. 1 1983 S+P+8E 35 35

754 Str. Tudor Ghe. Bogdan nr. 4, bl. 20A, sc. 2 1983 S+P+8E 44 36

755 Str. Racari nr. 53, bl. 71A 1983 S+P+8E 44 37

756 Str. Valea Buzaului nr. 16, bl. G24bis 1981 S+P+4E 67 38

757 B-dul Theodor Pallady nr. 22, bl. PM25, sc. A 1972 S+P+8E 36 39

758 Al. Scolarilor nr. 10, bl. S24 1982 S+P+10E 54 40

759 Str. Schitului nr. 8, bl. 7D2 1980 S+P+4E 30 41

760 Str. Mesterul Manole nr. 6, bl. D11 1986 S+P+4E 33 42

761 B-dul Nicolae Grigorescu nr. 13, bl. L5 1959 S+P+3E 16 43

762 Str. Mesterul Manole nr. 3, bl. D15, sc. 2-3 1986 S+P+4E 33 44

763 Calea Vitan nr. 104, bl. V42A, sc. 1 1986 S+P+8E 27 45

764 Str. Alex. Moruzzi Voievod nr. 1, bl. A10, sc.1 1986 S+P+8E 36 46

Page 27 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

765 Str. Spiridon Matei nr. 2, bl. 12, sc. B 1973 S+P+11E 43 47

766 B-dul Camil Ressu nr. 76, bl. S1A 1973 S+P+10E 44 48

767 Str. Iosif Hodos nr. 1A, bl. P102 1983 S+P+8E 31 49

768 Str. Matei Basarab nr. 70, bl. L112A 1987 S+P+5E 25 50

769 Str. Voronet nr. 12, bl. D7, sc. 1-2 1985 S+P+4E 28 51

770 Calea Vitan nr. 104, bl. V42A, sc. 3 1986 S+P+8E 36 52

771 Al. Lipanesti nr. 1, bl. M1 1971 S+P+10E 80 53

772 Str. Matei Basarab nr. 92, bl. L118 1990 S+P+5E 40 54

773 Al. Giugeni nr. 9-11, bl. F9, sc. 1-4 1968 S+P+4E 50 55

774 Calea Vitan nr. 108, bl. V35, sc. 2 1984 S+P+8E 27 56

775 Str. Ghiţă Şerban nr. 14, bl. 8C 1978 S+P+10E 264 57

776 Calea Vitan nr. 117, bl. V21A, sc. 2 1988 S+P+8E 36 58

777 Str. Brailita nr. 7, bl. D9A 1988 S+P+8E 143 59

778 Str. Marius Emanoil Buteică nr. 10, bl. 61 1983 S+P+8E 52 60

779 Str. Foisorului nr. 16, bl. F11C, sc. 1 1987 S+P+8 36 61

780 Str. Dristorului nr. 104, bl. 15B 1978 S+P+10 98 62

781 Str. Ozana nr. 4, bl. J53, sc. 1+2 1977 S+P+4 30 63

782 Str. Baba Novac nr. 13, bl. G16, sc. 1-2 1962 S+P+10 88 64

783 B-dul Nicolae Grigorescu nr. 11, bl. L4 1958 S+P+3 16 65

784 Str. Rotunda nr. 15, bl. H23 1967 S+P+4 30 66

785 Str. Voronet nr. 12, bl. D7, sc. 4 1988 S+P+4 19 67

786 Str. Lacramioarei nr. 2, bl. 9D 1980 S+P+4 60 68

787 Calea Vitan nr. 205, bl. 41, (sc. 1) 1980 S+P+8 54 69

788 Str. Tomis nr. 10, bl. C5, sc.1-4 1968 S+P+4 60 70

789 Str. Theodor Sperantia nr. 98, bl. S28, sc. B 1989 S+P+8 36 71

790 Str. Laborator nr. 134, bl. S22, sc. A 1980 S+P+8 44 72

791 Str.Jean Steriadi nr. 11, bl. M3 1976 S+P+10 78 73

792 Str. Foisorului nr. 24, bl. F14C, sc. 1 si 3 1989 S+P+8 54 74

793 Str. Matei Basarab nr. 72, bl. L112, sc. 3 1986 S+P+4+pod 20 75

794 Str. Foisorului nr. 20, bl. F13C, sc. 2 1987 S+P+8 36 76

Page 28 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

795 Str. Burdujeni nr. (12-)14, bl. N12, sc. A-D 1969 S+P+4 50 77

796 Str. Sergent Dumitru Pene nr. 4, bl. J11, sc. 1-2 1967 S+P+ 30 78

797 Str. Moise Nicoara nr. 38A, bl. C3 1967 S+P+10 121 79

798 Calea Calarasilor nr. 117-119, sc. A+B 1958 S+P+4 40 80

799 Sos. Mihai Bravu nr. 394, bl. B1A 1979 S+P+10 43 81

800 Str. Stelian Mihale nr. 9, bl. PM96, sc. 1 1979 S+P+8 54 82

801 Str. Lunca Bradului nr. 4, bl. B6, sc. A 1976 S+P+10 44 83

802 B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 15A, bl. T2, (sc. 1-2) 1968 S+P+4 128 84

803 Str. Agatha Barsescu nr. 20, bl. V31A 1985 S+P+4 52 85

804 Str. Radu Gheorghe nr. 38, bl. VN8 1978 S+P+10 43 86

805 Al. Perisoru nr. 12, bl. N5 1981 S+P+4 57 87

806 Al. Stanila nr. 6, bl. H10, sc. A-G 1965 S+P+4 140 88

807 Str. Lucretiu Patrascanu nr. 17, bl. MC18 1983 S+P+8 64 89

808 Sos. Mihai Bravu nr. 301, bl. 18 1977 S+P+13 83 90

809 B-dul Corneliu Coposu nr. 7, bl. 104 1988 S+P+8 89 91

810 Str. Panait Cerna nr. 10, bl. M43, sc. 3 1990 S+P+8 27 92

811 Calea Vitan nr.121,bl.V1,sc.2 1985 S+P+8 27 93

812 Al.Barajul Dunarii nr.8,bl.21A 1976 S+P+10 84 94

813 Str. Postavarul nr. 1, bl C3, sc. 2 1962 S+P+4 10 95

814 Bd.Decebal nr.13,bl.S15,sc.3 1986 S+P+M+7 21 96

815 Calea Calarasilor nr.165, bl.38, sc.2 1988 S+P+8 34 97

816 Bd. Unirii nr. 74, bl. J3B, sc. 1 1988 S+P+M+7E 20 98

817 Str. Lucian Blaga nr. 2, bl. K1 1988 M+S+P+8 30 99

818 Intr.Patinoarului nr.23,bl.PM55,sc.1 1978 S+P+10 44 100

819 Str. Traian nr. 77-79 1967 S+P+8 47 101

820 Str. Ion Tuculescu nr. 38, bl. G5 1955 S+P+2 18 102

821 Str.Laborator nr.135,bl.S6 1980 S+P+8 54 103

822 Str.Nicolae Sebe nr.2,bl.L12 1978 S+P+10 98 104

823 Bd. Th. Pallady nr. 27, bl. G3bis 1980 S+P+10 50 105

824 Bd.Camil Ressu nr.6, bl.2 1974 S+P+10 78 106

Page 29 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

825 Intrarea Odobesti nr. 6, bl. V9 1961 S+P+10 44 107

826 Str.Emil Botta nr.4,bl.M104,sc.A+B 1991 S+P+8 72 108

827 Str. Drumul Murgului nr. 6 bl. H2 1967 S+D+P+4E 22 109

828 Str.Foisorului nr. 20,bl. F13C, sc. 3 1987 S+P+8 27 110

829 Bd. Camil Ressu nr. 16, bl. B4Bis 1974 S+P+10 78 111

830 Str. Valeriu Branişte nr. 54-56, bl. D1 1969 S+P+4 156 112

831 Calea Vitan nr. 219, bl. 10, sc. A 1976 S+P+10 64 113

832 Str. Campia Libertatii nr. 6, bl. PM52, sc. A 1978 S+P+10E 55 114

833 Str. Nicolae Sebe nr. 14, bl. L40A, sc. A 1978 S+P+10E 43 115

834 Str. Tomis nr. 7, bl. H10 1967 S+P+4 20 116

835 Bd.Nicolae Grigorescu nr.33,bl.A1 1966 S+P+4 65 117

836 Bd.I.C.Bratianu nr.20 1982 S+P+7+POD 41 118

837 Str. Onisifor Ghibu nr.1, bl. O28bis 1969 S+P+4+POD 20 119

838 Al. Adrian Carstea nr.3, bl.75 1985 S+P+8 52 120

839 Str. Ramnicu Valcea nr. 28, bl. 15A 1983 S+P+8 36 121

840 Al. Lipanesti nr. 4, bl. J17 1969 S+P+4 30 122

841 Al. Lipanesti nr. 6, bl. J18 1969 S+P+4 20 123

842 Bd.Camil Ressu nr.32,bl.C10 1968 S+P+4 15 124

843 Al.Adrian Carstea nr. 1, bl. 30B, sc. 1 1983 S+P+8 52 1

844 Intr. Barsei nr. 6, bl. G7, sc. B 1986 S+P+8 52 2

845 Bd.1 Decembrie 1918 nr.29D,bl.PM81 1980 S+P+8 54 3

846 Str. Caloian Judetul nr. 17, bl. B4C 1981 S+P+8 108 4

847 Şos. Mihai Bravu nr. 204, bl. 105, sc. A 1987 S+P+10 40 5

848 Bd.Nicolae Grigorescu nr.17,bl.L7 1959 S+P+4 130 6

849 Al.Fizicienilor nr.14,bl.1G ,sc.2 1982 S+P+8 52 7

850 Str.Nicolae Sebe nr.4,bl.L11 1980 S+P+10 110 8

851 Str. Traian Popovici (fosta Unitatii) nr. 132, bl. B3D 1979 S+P+10 53 9

852 Str.Tina Petre nr.2,bl.L9B 1980 S+P+8 108 10

Page 30 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

853 Str.Branduselor nr.9,bl.G4,sc.2 1989 S+P+9 36 11

854 Str.Ramnicu Valcea nr.3,bl.4,sc.A 1976 S+P+9 44 12

855 Str.Branduselor nr.4-15,bl.V64 1989 S+P+4 57 13

856 Str.Jean Steriadi nr.54,bl.M19 1968 S+P+4 20 14

857 Bd. Octavian Goga nr. 4, bl. M26, sc. 2 1989 S+P+8 26 15

858 Bd. Octavian Goga nr. 4, bl. M26, sc. 1 1989 S+P+8 23 16

859 Str. Jean Steriadi nr.42-44, bl. M12 1971 S+P+4 60 17

860 Str. Istriei nr. 10, bl. 19C, sc. 2 1982 S+P+8 44 18

861 Str. Jean Steriadi nr.50, bl. M14 bis 1976 S+P+4 30 19

862 Str.Anastasie Panu nr.2,bl.A1,sc.2 1989 S+P+8 27 20

863 Str.Nedelcu Ion nr.3,bl. 1A 1984 S+P+8 52 21

864 Str.Laborator nr.139,bl.S8 1982 S+P+8 54 22

865 Str.Baia Mare nr.2,bl.4,sc.2 1979 S+P+10 43 23

866 Intr.Barsei nr.10,bl.G5 1986 S+P+8 52 24

867 Aleea Postavarul nr. 2, bl. E2 1967 S+P+10 44 25

868 Aleea Ciucea nr.2,bl.P15 1968 S+P+10 50 26

869 Bd. Odobesti nr. 5B-5C, bl. M7-M7B, sc B 1976 S+P+10 44 27

870 Str.Ramnicu Valcea nr.18, bl.33 1984 S+P+8 104 28

871 Al.Barajul Sadului nr.7C,bl.M4A3 1977 S+P+10 88 29

S+P+10+
872 Str.Baba Novac nr.11,bl.G17 1965 88 30
Mansarda

873 Str.Tina Petre nr.11,bl.L39,sc.A+B 1981 S+P+10 86 31

874 Intr.Reconstructiei nr.6,bl.28,sc.2 1964 S+P+10 44 32

875 Bd.Ramnicu Sarat nr.14,bl.20J 1984 S+P+8 70 33

876 Str.Matei Basarab nr.98,bl.86,sc.1 1988 S+P+7 29 34

Page 31 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

877 Str.Dristorului nr.1,bl.A23 1986 S+P+4 52 35

878 Str.Rotunda nr.1-4,bl.Y1 1966 S+P+10 634 36

879 Intr.Patinoarului nr.7,bl.PM50,sc.3 1980 S+P+10 55 37

880 Str.Campia Libertatii nr.6,bl.PM52,sc.C 1979 S+P+10 55 38

881 Str. Lugojana nr. 2, bl. 11 1978 S+P+10 171 39

882 Str.Tomis nr.3,bl.H5 1968 S+P+4 20 40

883 Str.Nicolae Sebe nr.9,bl.S22 1962 S+P+9 38 41

884 Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 43-45, bl. J41-42-43 1971 S+P+4 240 42

885 Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 2, bl. R1 1972 S+P+10 88 43

886 Str.Breaza nr.8,bl.V23B,sc.1 1988 S+P+8 36 44

887 Bd.Decebal nr.1,bl.H2,sc.4 1996 S+P+9 35 45

888 Str.Nicolae Sebe nr.12,bl.L37,sc.B 1980 S+P+10 54 46

S+P+8 ( sc. 1)
889 Str.Campia Libertatii nr.46,bl.52,sc.1-3 1987 S+P+10 ( sc. 112 47
2+3)

890 Sos Mihai Bravu nr.294,bl.6 1975 S+P+10 118 48

891 Sos Mihai Bravu nr.432,bl.V17 1988 S+P+9 29 49

892 Bd.Basarabia nr.242,bl.MY7 1990 S+P+8 33 50

893 Al.Barajul Cucuteni nr.8,bl.M7A 1965 S+P+4 60 51

Page 32 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

894 Str.Lacramioarei nr.3,bl.9B 1980 S+P+4 60 52

895 Calea Vitan nr.9,bl.V6,sc.2 1990 S+P+8 36 53

896 Str.Alex.Papiu Ilarian nr.4,bl.43,sc.3 1987 S+P+8 36 54

897 Str. Negoiu nr. 2, bl. D18, sc. 2 1989 S+P+4 19 55

898 Str.Florin Ciungan nr.1,bl.69 1985 S+P+8 52 56

899 Str.Madarasi nr.5,bl.D10A,sc,A 1984 S+P+8 44 57

900 Str. Patriotilor nr. 3, bl. PM17 1976 S+P+10 218 58

901 Str. Aurel Botea nr. 4, bl. B8, sc. 2 1985 S+P+8 52 59

902 Bd.1 Decembrie 1918 nr.52, bl.14 1970 S+P+10 109 60

S+P+8+Nivel
903 Str.Foisorului nr.16,bl.F11C,sc.2 1989 27 61
tehnic

904 Lunca Bradului nr. 8, bl. M31K, sc. A+B 1978 S+P+10 88 62

905 Al. Lunca Muresului nr. 5, bl. Y4B 1976 S+P+10 44 63

S+P+8+Nivel
906 Str.Foisorului nr.16,bl.F11C,sc.3 1989 36 64
tehnic

907 Str.Radu Gheorghe nr.1,bl.16Titan,sc.C 1978 S+P+10 55 65

908 Intrarea Muncii nr.4A,bl.C 1976 S+P+9 120 66

909 Str.Radu Gheorghe nr.1,bl.16 Titan,sc.A 1978 S+P+10 55 67

910 Str.Traian Popovici (fosta Unitatii) nr. 130, bl. B4, sc. B 1980 S+P+10 54 68

Page 33 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

911 Str.Radu Gheorghe nr.1,bl.16 Titan,sc.B 1978 S+P+10 54 69

912 Bd.Ramnicu Sarat nr.21A,bl.20M 1986 S+P+8 35 70

913 Str.Campia Libertatii nr.6,bl.PM52,sc.D 1978 S+P+10 43 71

914 Calea Vitan nr. 221, bl 9 1978 S+P+10 106 72

S+P+8+Nivel
915 Al.Barajul Dunarii nr.12,bl.M8 1977 108 73
tehnic

916 Str. Vlad Dracul nr. 4, bl. B2 1989 S+P+8 27 74

917 Str.Iosif Ion nr.4,bl.7A1 1982 S+P+4 29 75

918 Str. Lotrioara nr. 39, bl. V40 1978 S+P+10 106 76

919 Str. Zizin nr. 20, bl. V101C, sc. A 1989 S+P+4 14 77

920 Str.Tudor Constantin nr.4,bl.41,sc.1-4 1960 S+P+4 80 78

921 Str.Bonea Marin nr.36,bl.7,sc.2,3,4 1973 S+P+4 60 79

922 Str.Gura Vadului nr.2,bl.G27 1974 S+P+4 60 80

923 Bd.Ramnicu Sarat nr.20,bl.16A, sc. 2 1986 S+P+9 45 81

924 Str.Alex.Papiu Ilarian nr.4,bl.43,sc.1 1987 S+P+8 27 82

925 Str.Eufrosina Popescu nr.54,bl.37A+B 1970 S+P+10 264 83

926 Str.Petre Ionescu nr.5,bl.X19 1971 S+P+10 44 84

927 Intr.Horbotei nr.6,bl.4 Titan 1969 S+P+9 40 85

Page 34 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

928 Bd.Camil Ressu nr.52,bl.C16 1968 S+P+4 80 86

929 Al. Buhusi nr. 1,bl. 11, sc. 1 1980 S+P+10 76 87

930 Al. Buhusi nr. 1,bl. 11, sc. 2 1980 S+P+10 76 88

931 Str. Ramnicu Valcea nr. 30, bl. 15, sc. 2 1984 S+P+8 52 89

932 Str. Ramnicu Valcea nr. 11, bl. S34 1982 S+P+9 35 90

933 Str.Postavarul nr.24,bl.13 1970 S+P+10 109 91

934 Str. Dr. Murgului nr.42,bl.52B 1972 S+P+10 44 92

935 Str.Matei Basarab nr.87,bl.L121 1988 S+P+4 20 93

936 Str.Liviu Rebreanu nr.14,bl.K 1984 S+P+4 48 94

937 Aleea Ianca nr.2,bl.V18,sc.1-2 1985 S+P+8 104 95

938 Str.Toma Caragiu nr.3, bl. Colonadelor 1979 S2+S1+P+10 85 96

939 Str.Dristorului nr.98,bl.11 1976 S+P+10 132 97

940 Calea Vitan nr. 9, bl. V6, sc. 1 1990 S+P+8 36 98

941 Bd.Ramnicu Sarat nr.23,bl.11 1975 S+P+10 45 99

942 Str. Ramnicu Valcea nr. 3, bl. S16 1982 S+P+ 44 100

943 Str. Tudor Gh.Bogdan nr.4,bl.20 B1 1983 S+P+8 44 101

944 Str.Tudor Gh.Bogdan nr.2,bl.20B,sc.1 1983 S+P+8 52 102

Page 35 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

945 Al.Barajul Cucuteni nr.10,bl.M8A 1964 S+P+4 60 103

946 Al.Jieneasca nr.1,bl.47 1980 S+P+4 30 104

947 Al.Jieneasca nr.3,bl.46 1980 S+P+4 30 105

948 Str. Ramnicu Valcea nr. 13-15, bl. S30A 1982 S+P+8 88 106

949 Str.Cozla nr.6,bl.A8 1967 S+P+4 35 107

950 Bd.1 Decembrie 1918 nr.4,bl.MY10, sc. 2 1991 S+P+10E 36 108

951 Bd.Camil Ressu nr. 27, bl. N1, sc.1-5 1965 S+P+10E 230 109

952 Intr.Reconstructiei nr.2,bl.26 1964 S+P+10E 132 110

953 Str. Liviu Rebreanu nr. 21, bl. M9 (au un act de reziliere) 1965 S+P+4E 40 111

954 Al.Barajul Lotru nr.5,bl.M6B 1964 S+P+4E 40 112

S+P+8+Nivel
955 Str.Liviu Rebreanu nr.39,bl.PM22,sc.A 1974 36 113
tehnic

956 Str.Stelian Mihale nr.7,bl.PM95,sc.1 1980 S+P+8 54 114

S+P+4(Tr. 1,3)
957 Str. Matei Basarab nr. 73, bl. L113A, sc. 1,2,3 1986 32 115
S+P+5(Tr. 2)

958 Str.Racari nr.20,bl.46 1987 S+P+9 42 116

959 Str.Stelian Mihale nr.8,bl.X10 1971 P+10E 44 117

960 Bd.1 Decembrie 1918 nr.10,bl.M28 S+P+4E 60 118

961 Str. Alex. Moruzzi Voievod nr. 8, bl. V58 1990 S+P+4E 38 119

Page 36 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

962 P-ta Alba Iulia nr.6,bl.I5,sc.2 1994 S+P+10E 37 120

963 Al.Barajul Rovinari nr.12,bl.Y12 1966 S+P+4E 100 121

964 Str. Alunelului nr. 2, bl. 32 1980 S+P+10E 44 122

965 Str. Baia Mare nr. 4, bl. 5 1979 S+P+10E 87 123

966 Str.Baba Novac nr.20,bl.24A 1973 S+P+17E 144 124

967 Str. Lunca Bradului nr. 6 bl. M31 1977 S+P+10E 124 125

968 Intr.Patinoarului nr.7,bl.PM50,sc.2 1980 S+P+10E 43 126

969 Str.Iosif Hodos nr.1,bl.PC5-PC6 1973 S+P+4E 60 127

970 Aleea Barajul Iezeru nr. 2 bl. M1A 1965 S+P+4E 60 128

971 Str.Tina Petre nr.9,bl.L38,sc.B 1982 S+P+10E 54 129

972 Str. Nicolae Sebe nr.16, bl. L40, sc.1+2 1980 S+P+10E 108 130

973 Str. Branduselor nr. 8, bl. V77 1989 S+P+4E 14 131

974 Str. Gabroveni nr. 61 1959 S+P+7E 91 132

975 B-dul. 1 Decembrie 29C, bl. PM80 1980 S+P+8E 54 133

976 Str.Muresana nr.4, bl.44 1981 S+P+4E 60 134

S+P+8+Nivel
977 Str.Liviu Rebreanu nr.39, bl.PM22, sc.B 1974 36 135
tehnic

978 Bd.Theodor Pallady nr.17, bl.U27 1971 S+P+10E 109 136

Page 37 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

979 Str.Ramnicu Valcea nr. 9, bl. S34A 1984 S+P+8 54 137

980 Bd.Ramnicu Sarat nr. 9, bl. 19B, sc. 1 1983 S+P+8 44 138

981 B-dul Nicolae Grigorescu nr. 36, bl. M32A 1975 S+P+10E 88 139

982 Bd. Camil Ressu nr. 47, bl. N9 1969 S+P+10E 44 140

983 Al.Barajul Rovinari nr.3,bl.Y13 1966 S+P+4E 100 141

984 Bd.Theodor Pallady nr.22,bl.PM25,sc.C 1974 S+P+8E 36 142

985 Bd.Theodor Pallady nr.22,bl.PM25,sc.D 1974 S+P+8E 36 143

986 Str.Laborator nr.138,bl.S31B,sc.A 1982 S+P+8E 44 144

987 Str. Drumul Murgului nr. 3, bl. S33A 1982 S+P+8E 54 145

988 Str.Jean Steriadi nr.23-25,bl.L16,sc.4 1972 S+P+10E 44 146

989 Bd.Theodor Pallady nr.18,bl.M5A,sc.B 1976 S+P+10E 44 147

990 Al. Barajul Lotru nr.9,bl.M8B 1964 S+P+4E 40 148

S+P+8E+Et
991 Str.Campineanca nr.3,bl.P109,sc.A 1984 36 149
tehnic.

992 Al.Adrian Carstea nr.59,bl.30A,sc.1 1984 S+P+8E 52 150

993 Bd.1 Decembrie 1918 nr.29A,bl.PM78, sc. 1 1985 S+P+8E 54 151

994 Bd.1 Decembrie 1918 nr.40,bl.U1 1970 S+P+4E 20 152

995 Str.Codrii Neamtului nr.13,bl.NB1,sc.3 1973 S+P+10E 65 153

Page 38 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

996 Str.Codrii Neamtului nr.13,bl.NB1,sc.1 1973 S+P+10E 65 154

997 Str.Codrii Neamtului nr.13,bl.NB1,sc.2 1973 S+P+10E 65 155

998 Str.Codrii Neamtului nr.13,bl.NB1,sc.4 1973 S+P+10E 65 156

999 Str.Matei Basarab nr.72,bl.L112,sc.2 1986 S+P+4+pod 20 157

1000 Al. Ianca nr.1,bl.V17 1985 S+P+8E 52 158

1001 Str. Lugojana nr. 11, bl. 47 1987 S+P+8E 37 159

1002 B-dul Camil Ressu nr. 18, bl. A5 1968 S+P+10E 46 160

1003 Al.Laceni nr.15,bl.PM85,sc.1 1986 S+P+8E 53 161

1004 Str Dristorului nr 100, Bloc 10A 1975 S+P+10E 88 162

1005 Str. Ramnicu Valcea nr. 21, bl. 22A 1982 S+P+10E 54 163

1006 P-ta Alba Iulia nr. 2, bl. I1, sc. 2 1986-1988 S+P+M+7E 37 1

1007 Str.Alex.Papiu Ilarian nr.4,bl.43,sc.2 1987 S+P+8E 36 2

1008 Str. Ramnicu Valcea nr. 21-23, bl. 22B 1983 S+P+8E 88 3

1009 B-dul Camil Ressu nr.9,bl.58 1964 S+P+10E 176 4

1010 Bd.Camil Ressu nr.29,bl.N2,sc.1-5 1966 S+P+10E 230 5

1011 Str.Prevederii nr.8,bl.D3 1982 S+P+8E 52 6

1012 Str. Liviu Rebreanu nr.12, bl. K2 1985 S+P+8E 14 7

Page 39 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1013 Al.Fizicienilor nr.8, bl.3D, sc.1 1983 S+P+8E 52 8

1014 Str.Mizil nr.2, bl.G17, sc.D 1974 S+P+8E 36 9

1015 Str. Voronet nr. 11, bl. D6 1988 S+P+4E 47 10

1016 Bd.1 Decembrie 1918 nr.4,bl.MY10 ,sc.1 1988 S+P+8E 27 11

1017 Bd.Basarabia nr.238,bl.MY5 1988 S+P+8E 24 12

1018 Lunca Bradului nr. 4, bl. B6, sc. B 1977 S+P+10E 44 13

1019 Str.Anastasie Panu nr.2,bl.A1,sc.3 1989 S+P+8E 27 14

1020 Str.Petre Ionescu nr.12,bl.15 1978 S+P+10E 110 15

1021 Str.Constantin Brancusi nr.5,bl.D13 1962 S+P+9E 80 16

1022 Str.Stelian Mihale nr.3,bl.2 1975 S+P+10E 109 17

1023 Str. Burdujeni nr. 18, bl. N15 1969 S+P+4E 60 18

1024 Str.Ghita Serban nr.10,bl.8A 1977 S+P+10E 132 19

1025 Str. Liviu Rebreanu nr. 20, bl. A6 1967 S+P+4E 85 20

1026 Calea Vitan nr.233,bl.1B 1982 S+P+10E 39 21

1027 Str.Alex.Papiu Ilarian nr.4,bl.43,sc.4 1987 S+P+8E 36 22

1028 Bd.1 Decembrie 1918 nr.21E,bl.PM77 1980 S+P+8E 54 23

1029 Str.Fizicienilor nr.3,bl.D3B 1969 S+P+10E 88 24

1030 Str. Ramnicu Valcea nr. 5, bl. S22, sc. B 1983 S+P+80E 35 25

Page 40 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1031 Sld. Stelian Mihale nr. 11, bl. PM94 1978 S+P+8E 54 26

1032 Al. Textilistilor nr.9,bl.MY11 1988 S+P+8E 63 27

1033 Str. Lucretiu Patrascanu nr. 16, bl. MY4, sc. A 1988 S+P+8E 30 28

1034 Str.Dristorului nr.114,bl.13C,sc.1+2 1987 S+P+10E 60 29

1035 Str.Jean Steriadi nr.16,bl.J14 1969 S+P+4E 30 30

1036 Calea Vitan nr. 219, bl. 10, sc. B 1978 S+P+10 54 31

1037 Calea Vitan nr. 219, bl. 10, sc. C 1978 S+P+10E 54 32

1038 Bd.Camil Ressu nr.56,bl.D1A 1969 S+P+10E 88 33

1039 Str. Vlad Judetul nr. 2, bl. V14A, sc. A 1988 S+P+8E 27 34

1040 Str. Vlad Judetul nr. 2, bl. V14A, sc. 2 1988 S+P+8E 27 35

1041 Al.Fuiorului nr.2-4-6,bl.Y3 1968 S+P+10E 644 37

1042 Al.Ilioara nr.12,bl.M30B 1976 S+P+10E 44 38

1043 Str.Matei Basarab nr.69,bl.L109bis 1988 S+P+4E 15 39

1044 Str.Campia Libertatii nr.64,bl.34A 1968 S+P+10E 308 40

1045 Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1, bl. 9 1985 S+P+7E 69 41

1046 Str. Nerva Traian nr. 7, bl. M66, sc. 2 1987 S+P+8E 30 42

1047 Str. Rotunda nr. 17, bl. H24 1967 S+P+4E 30 43

1048 Str.Constantin Brancusi nr.23,bl.T4-T5B 1987 S+P+10E 40 44

Page 41 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1049 Str.Constantin Brancusi nr.23,bl.T4-T5, sc. 1 1987 S+P+10E 40 45

1050 Str.Constantin Brancusi nr.19,bl.M13 1978 S+P+10E 132 46

1051 Al.Barajul Rovinari nr.1B,bl.M7C 1976 S+P+8E 72 47

1052 Str. Lotrioara nr.13, bl. V36 1978 S+P+10E 88 48

1053 Str. Laborator nr. 136, bl. S31A 1982 S+P+8E 44 49

1054 Sos Mihai Bravu nr.293,bl.12,sc.B 1978 S+P+10E 44 50

1055 Str.Dristorului nr.97-119,bl.63 1967 S+P+10E 950 51

1056 Aleea Fizicienilor nr. 8, bl.3D, sc.1 1983 S+P+8E 52 52

1057 B-dul. Th. Pallady nr.23, bl.V10 1973 S+P+10E 220 53

1058 Str.Prevederii nr.9,bl.PM20 1977 S+P+10E 195 54

1059 Str. Murgeni nr. 10, bl. L23 1980 S+P+4E 60 55

1060 Str. Alex. Moruzzi nr. 4, bl. B1, sc. 3 1989 S+P+8E 27 56

S+P+10E+
1061 Bd.Ramnicu Sarat nr.29,bl.11A1 1977 88 57
et tehnic

S+P+10E+
1062 Sos. Mihai Bravu nr.380-382, bl.B3B-B3C 1981 29 58
et tehnic

1063 Str.Burdujeni nr.5A,bl.GC6 1976 S+P+10E 44 59

1064 Str. Fetesti nr. 9-15, bl. F1 1969 S+P+4E 110 60

S+P+10E+
1065 Str.Spiridon Matei Sold.nr.2,bl.12,sc.C 1977 44 61
et tehnic

Page 42 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

S+P+10E+
1066 Str.Spiridon Matei Sold.nr.1,bl.9,sc.3 1976 65 62
et tehnic

1067 Str.Banu Udrea nr.4,bl.G8,sc.1 1989 S+P+8E 98 63

1068 Str.Petre Ionescu nr.9,bl.X13 1971 S+P+10E 44 64

1069 Str.Prevederii nr.13A,bl.M1C 1977 S+P+10E 136 65

1070 Str. Alex. Moruzzi nr.5, Bl. A13, sc.2 1989 S+P+8E 36 66

1071 Str.Tudor Gh.Bogdan nr.1,bl.22C 1983 S+P+8E 79 67

1072 Str.Tina Petre nr.9,bl.L38A 1982 S+P+10E 54 68

Str. Campia Libertatii nr. 33, bl. 21, sc. 2, 3, 4


1073 1966 S+P+9E 80 69
,,Alfa Domus"

1074 Str.Constantin Brancusi nr.23,bl.T4-T5, sc. C 1987 S+P+10E 20 70

1075 Bd.1 Decembrie 1918 nr.29B,bl.PM79 1978 S+P+8E 54 71

1076 Str.Adjud nr.2,bl.F1 1973 S+P+10E 44 72

1077 Str. Ramnicu Valcea nr. 16, bl. 34Simplon 1984 S+P+8E 32 73

1078 Bd.Decebal nr.24,bl.S2A 1989 S+P+8E 95 74

1079 Al. Buhusi nr.1,bl.4,sc.1 1979 S+P+10E 55 75

1080 Str.Prevederii nr.13,bl.PM23,sc.A 1972 S+P+10E 44 76

1081 Str.Petre Ionescu nr.4,bl.6A 1974 S+P+10E 109 77

1082 Bd.N.Grigorescu nr.59,bl.PM2,sc.A 1975 S+P+8E 36 78

Page 43 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1083 Al.Ilioara nr.14,bl.M30C 1975 S+P+10E 44 79

1084 Al.Buhusi nr.7,bl.7 1979 S+P+10E 220 80

1085 Aleea Adjud nr.4,bl.F2 1973 S+P+10E 44 81

1086 Str.Trapezului nr.3,bl.C2 1975 S+P+10E 264 82

1087 Str.Complexului nr.3,bl.61 1966 S+P+10E 132 83

1088 Str. Plut. Petre Ionescu nr. 6, bl.6B 1975 S+P+10E 65 84

1089 Str.Agatha Barsescu nr.23,bl.V 26B 1987 S+P+4E 40 85

1090 Str.Becatei nr.6,bl.R4,sc.B 1975 S+P+10E 55 86

1091 Intr.Patinoarului nr.7,bl.PM50,sc.1 1980 S+P+10E 44 87

1092 Calea Vitan nr. 223, bl. 3 1978 S+P+10E 106 88

1093 Odobeşti nr.7, bl. V12 1967 S+P+10E 44 89

1094 Str.Postavarul nr.1, bl.C3, sc.6 1966 S+P+4E 10 90

1095 Sos.Mihai Bravu nr.430,bl.V18, sc. A 1987 S+P+8E 36 91

1096 Str. Giurgeni nr. 4, bl. F13 1968 S+P+4E 80 92

1097 Str. Giurgeni nr. 19-23, bl. F11, sc. 6 1969 S+P+4E 60 93

1098 Bd.Camil Ressu nr.8,bl.1 1975 S+P+10E 160 94

1099 Al.Perisoru nr.1,bl.H34 1972 S+P+4E 40 95

Page 44 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1100 Str.Laborator nr.125-127,bl.S1,sc.2 1982 54 96

1101 Str.Stelian Mihale nr.13,bl.PM93 1980 S+P+8E 54 97

1102 Str.Trapezului nr.11,bl.G35 1975 S+P+4E 40 98

1103 Al.Barajul Uzului nr.9,bl.L23B,sc.1 1977 S+P+10E 132 99

1104 Sos. Mihai Bravu nr. 290, bl.4 1974 S+P+10E 117 100

1105 Str.Prevederii nr.3,bl.PM5 1976 S+P+8E 72 101

1106 Al.Barajul Uzului nr.7,bl.L23A 1975 S+P+10E 132 102

1107 Str.Branduselor nr.8,bl.V77, SC.1 1986 S+P+4E 14 103

1108 Str. Ramnicu Valcea nr. 24, bl. 30, sc.2 1983 S+P+8E 52 104

1109 Bd.Camil Ressu nr.31,bl.N3 1966 S+P+10E 230 105

1110 Bd.Theodor Pallady nr.22,bl.PM25,sc.B 1974 S+P+8E 36 106

1111 Al.Lunca Moldovei nr.1,bl.B4 1977 S+P+10E 44 107

1112 Bd.1 Decembrie 1918 nr.44,bl.MP1 1973 S+P+4E 40 108

1113 Str.Sf.Vineri nr.23,bl.105B,sc.1 1989 S+P+8E 30 109

1114 Al.Postavarul nr.4A, bl.GC7,sc.A 1976 S+P+10E 44 110

S+P+10E+
1115 Str.Muresana nr.2,bl.43B 1980 44 111
et tehnic

1116 Str. Ramnicu Valcea nr. 20, bl. 32, sc. 1 1983 S+P+8E 52 112

Page 45 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1117 Bd.Theodor Pallady, nr.18,bl.M5,sc.D 1974 S+P+10E 54 113

1118 Bd.Theodor Pallady nr.18,bl.M5,sc.E 1974 S+P+10E 54 114

1119 Al. Fizicienilor nr.10, bl. 2G 1983 S+P+8E 44 115

1120 Str. Voronet nr. 2, bl. D2, sc. 1-2 1988 S+P+4E 40 116

1121 Str. Liviu Rebreanu nr. 12A, bl. K1 1979 S+P+7E 13 117

1122 Al. Ilioara nr. 10 bl. M30A sc. 1 1976 S+P+10E 44 118

1123 Str. Odobesti nr. 15, bl. V15, sc. A 1984 S+P+8E 52 119

1124 Str. Odobesti nr. 17, bl. V16, sc. 1 1984 S+P+8E 52 120

1125 Str. Odobesti nr. 17, bl. V16, sc. 2 1984 S+P+8E 52 121

1126 Al.Barajul Sadului nr.1,bl.N5 1967 S+P+10E 242 1

1127 Str.Becatei nr.29,bl.VN9 1978 S+P+10E 43 2

1128 Calea Calarasilor nr. 167, bl. 39 1988 S+P+8E 33 3

1129 Str.Minis nr.4,bl.X6,sc.1 1978 S+P+10E 132 4

1130 Str.Prevederii nr.10,bl.D5 1983 S+P+8E 52 5

1131 Aleea Moruzzi nr. 4, bl. 3 1960 S+P+4E 50 6

1132 Str.Valea Buzăului nr.2,bl.G34 1975 S+P+4E 30 7

Page 46 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1133 Str. Fizicienilor nr.14, bl. 2A, sc. 1 1984 S+P+8E 52 8

1134 Str. Cozla nr.6, bl. A8, sc. 2 1967 S+P+4E 15 9

1135 Str.Jean Steriadi nr.30-38,bl.M10 1970 S+P+4E 170 10

1136 Bd.Theodor Pallady nr.10,bl.M3D 1975 S+P+10E 44 11

1137 Bd.N.Grigorescu nr.36,bl.S1D,sc.B 1977 S+P+10E 54 12

1138 Str.Pascu Nicolae,Lt.nr.10,bl.5 1973 S+P+4E 174 13

1139 Str.Ciucea nr.4,bl.P106 1985 S+P+4E 48 14

1140 Str.Traian Popovici nr.130,bl.B4,sc.C 1981 S+P+10E 54 15

1141 Str. Drumul Murgului nr. 44, bl. 51B 1970 S+P+10E 44 16

1142 Al. Ilioara nr.8,bl.M31 1981 S+P+8E 54 17

1143 Str. Copaceni nr. 7, bl. L24 1979 S+P+4E 60 18

1144 Str. Iosif Ion nr. 7, bl. 55A 1984 S+P+4E 38 19

1145 Al.Adrian Carstea nr.3,bl.33B,sc.2 1982 S+P+8E 52 20

1146 Al.Laceni nr.13,bl.PM84 1986 S+P+8E 52 21

1147 Str.Zemes nr.3, bl.M29A, sc.C 1975 S+P+10E 54 22

1148 Str.Odobesti nr.9,bl.V13 1965 S+P+10E 44 23

1149 Aleea Barajul Uzului nr.4, bl.Y15, sc.B 1968 S+P+10E 20 24

Page 47 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1150 Str.Ramnicu Valcea nr.9, bl.S35, sc.1 1982 S+P+8E 35 25

1151 Sos Mihai Bravu nr.292, bl.5 1972 S+P+8E+1 et. Th 120 26

1152 Str. Gheorghe Tătărescu nr. 4, bl. P1 1959 S+P+4E 60 27

1153 Str.Spiridon Matei Sold.nr.1, bl.9, sc.2 1976 S+P+10E+1et.th 65 28

1154 Al.Adrian Carstea nr.70,bl.35,sc.1 1984 S+P+8E 35 29

1155 Sos Mihai Bravu nr.295,bl.15 1977 S+P+8E+1(M) 74 30

1156 Str.Stelian Mihale nr.10, bl.X16 1972 S+P+10E 44 31

1157 Str.Lacramioarei nr.9, bl.9 1981 S+P+4E 60 32

1158 Str. Foisorului nr. 8, bl.F3C, sc. 2 1989 S+P+8E 37 33

1159 Str. Papazoglu Dumitru nr. 7, bl. B10, sc. 1 1989 S+P+8E 36 34

1160 Str.Becatei nr.6A,bl.7 1974 S+P+10E 165 35

1161 Str. Crivăţului nr.1, bl. 43A 1984 S+P+8E 52 36

1162 Gura Vadului nr.6, bl.G21-22 1974 S+P+4E 90 37

1163 Str Călaraşilor nr. 1, bl. 50, sc.1 1982 S+P+10E 44 38

1164 Al.Mizil nr.1, bl.1 1976 S+P+4E 89 39

1165 Str.Pascu Nicolae, Lt. nr.7, bl.7A 1974 S+P+4E 174 40

1166 Florin Ciungan nr.7, bl. 65 1984 S+P+8E 52 41

Page 48 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1167 Bd.1Decembrie 1918 nr. 49, bl.J39 1969 S+P+4E 30 42

1168 Bd.1 Decembrie 1918 nr.38, bl.U4 1970 S+P+4E 30 43

1169 Str. Calusarilor nr.1,bl.50 1982 S+P+10E 44 44

1170 Str.Caloian Judetul nr.6,bl.D20 1988 S+P+4E 38 45

1171 Str. Zizin nr. 14, bl. V97 1989 S+P+4E 85 46

1172 Str.Constantin Brancusi nr.17,bl.M12 1978 S+P+10E 132 47

1173 Str. Vlad Dracul nr. 1, bl. B13 1992 S+P+8E 98 48

1174 Str. Constantin Brancusi nr. 15, bl. R19 1960 S+P+4E 40 49

1175 Str. Dristorului nr. 108-110, bl. 16ABC, sc. A 1977 S+P+10E 44 50

1176 Str.Ramnicu Sarat nr.15,bl.20F,sc.1-3 1982 S+P+10E 100 51

1177 Str.Spiridon Matei Sold.nr.3,bl.10,sc.1+2 1975 S+P+10E 130 52

1178 Calea Vitan nr. 8, bl. V51, sc. 3 1988 S+P+8E 27 53

1179 Str. Gruiul Argesului nr. 1, bl.31A 1968 S+P+4E 50 54

1180 Str. Liviu Rebreanu nr. 35, bl. M15 1965 S+P+4E 60 55

1181 Str.Gura Ialomitei nr.16,bl.PC11 1973 S+P+4E 20 56

S+P+10E+
1182 Str.Baia Mare nr.3,bl.12A 1979 44 57
1 et. Th

1183 Str.Campia Libertatii nr.45,bl.MC2 1975 S+P+10E 66 58

Page 49 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1184 Str.Sf.Vineri nr.25,bl.105C,sc.3 1988 S+P+8E 30 59

1185 Str.Baba Novac nr.18,bl.24B,sc.1-2 1975 S+P+17E 144 60

1186 Str.Fizicienilor nr.7, bl.D4B 1968 S+P+10E 88 61

1187 Str.Traian nr.98,bl.L112B,sc.1 1988 S+P+5E 14 62

1188 Al. Marius .Buteica nr.4,bl.63 1985 S+P+8E 52 63

1189 Str.Racari nr.18,bl.48 1984 S+P+8E 52 64

1190 Str.Cozla nr.3,bl.B1A,sc.6 1967 S+P+10E 44 65

1191 Aleea Fetesti nr. 7, bl. F2 1970 S+P+4E 30 66

1192 Str.Baia Mare nr.8,bl.7A1 1985 S+P+10E 44 67

1193 B-dul Ramnicu Sarat nr. 25, bl. 11A 1976 S+P+10E 162 68

1194 Str. Gheorghe Petrascu nr. 51, bl. PM54, sc. B 1979 S+P+10E 44 69

1195 Str.Racari nr.10,bl.41,sc.2 1985 S+P+8E 52 70

1196 Al. Alexandru Moruzzi nr.8, bl. 4 1964 S+P+4E 50 71

1197 Str.Foisorului nr.18,bl.F12C 1987 S+P+8E 72 72

1198 Str.Tina Petre nr.5,bl.L41 1979 S+P+10E 78 73

1199 Bd.Camil Ressu nr.22,bl.A6 1986 S+P+8E 62 74

1200 Str.Jean Steriadi nr.29,bl.V1,sc.1 S+P+10E 55 75

Page 50 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

S+P+10E+
1201 Str.Prisaca Dornei nr.16,bl.N17 1972 109 76
1 et. Th

1202 Str.Racari nr.12,bl.45,sc.1+2 1984 S+P+8E 104 77

Str. Campineanca nr. 6, bl. 2T (a depus din nou dupa


1203 1969 S+P+4E 30 78
reziliere)

1204 Bd.Camil Ressu nr.19,bl.56,sc.1 1965 S+P+10E 176 79

1205 Str. Bucovina nr.11, bl. G3 1960 S+P+4E 59 80

1206 Str.Danubiu nr.2,bl.17 1983 S+P+8E 52 81

1207 Intr.Barsei nr.2,bl.M12,sc1-5 1964 S+P+4E 100 82

1208 Str. Liviu Rebreanu nr. 5 bl. 52 sc. 3-4 1963 S+P+10E 88 83

1209 Str. Trapezului nr. 5 bl. G1A sc. 1 1975 S+P+10E 44 84

1210 Bd. Ramnicu Sarat nr. 1 bl. H13 1968 S+P+4E 20 85

1211 Str. Ghita Serban nr. 2 bl. X11 1970 S+P+10E 44 86

1212 Str. Ramnicu Vlacea nr. 11, bl. S30 sc. 1 1982 S+P+8E 54 87

Stefan Nicolau nr. 7 bl. G11 sc. C, face parte din


1213 Asociatia de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. O7 1957 S+P+2E 18 88
"Rodul Pamantului"

1214 Str. Gheorghe Petrascu nr. 14 bl. B9 1962 S+P+9E 158 89

1215 Str. Ghita Serban nr. 6 bl. X12 1970 S+P+10 44 90

1216 Str. Nicolae Sebe nr. 12 bl. L37 sc. 1 1980 S+P+10E 54 91

1217 Str. Racari nr. 6 bl. 38 1981 S+P+10E 132 92

Page 51 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1218 Al. Adrian Carstea nr. 11 bl. 36 sc. 1 1985 S+P+8E 52 93

1219 Str. Campia Libertatii nr. 9 bl. PM62 1978 S+P+10E 97 94

1220 Str. Branduselor nr. 8 bl. V77 sc. 2 1988 S+P+4E 19 95

1221 Al. Fizicienilor nr. 18/A bl. 11 sc. 1 1984 S+P+8E 52 96

1222 Str. Moruzzi nr. 1 bl. A10 sc. 2 1989 S+P+8E 36 97

1223 Str. Anastasie Panu nr. 8 bl. A12 sc. 1 1989 S+P+8E 27 98

1224 Str. Laborator nr. 125 bl. S1 sc. 1 1982 S+P+10E 54 99

1225 Str. Camil Ressu nr. 36 bl. C12 1969 S+P+4E 80 100

1226 Str. Nedelcu Ion nr. 15 bl. H12 1967 S+P+4E 20 101

1227 Str. Ramnicu Valcea nr. 14 bl. 34A sc. 3 1984 S+P+8E 31 102

1228 Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 64 bl. U21 1970 S+P+10E 109 103

1229 Str. Prevederii nr. 4 bl. D8 sc. 1+2 1983 S+P+8E 104 104

1230 Bd. Nicolae Grigorescu nr. 57 bl. PM1 sc. A+B 1974 S+P+8E 36 105

1231 Calea Vitan nr. 104 bl. V42A sc. 2 1988 S+P+8E 36 106

1232 Bd. Theodor Pallady nr. 33 bl. N1 1983 S+P+4E 19 107

1233 Str. Zemes nr. 3 bl. M29A sc. A 1976 S+P+10E 54 108

1234 Str. Gura Ialomitei nr. 6 bl. H30 sc. 1-2 1972 S+P+4E 20 109

Page 52 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1235 Str. Gura Ialomitei nr. 8 bl. H31 sc. 1-4 1972 S+P+4E 40 110

1236 Str. Laborator nr. 124 bl. 40 1985 S+P+11E 131 111

1237 Intr. Horbotei nr. 3 bl. M2 1964 S+P+4E 100 112

1238 Str. Lucretiu Patrascanu nr. 14 bl. MY3 1997 S+P+8E 32 113

1239 Str. Gheorghe Petrascu nr. 16 bl. B10 1962 S+P+4E 140 114

1240 Aleea Rotunda nr. 2 bl. H8 1968 S+P+4E 80 115

1241 Str. Aurel Botea nr. 10 bl. B6B 1986 S+P+8E 98 116

1242 Str. Racari nr.16 bl. 44A sc.1 1987 S+P+9E 38 117

1243 Bd.Camil Ressu nr. 28 bl. A8 1968 S+P+10E 46 118

1244 Str. Lotrioara nr. 5 bl. V31 sc. 1-3 1977 S+P+10E 128 119

1245 Str. Petre Ionescu nr. 3 bl. X15 1972 S+P+10E 65 120

1246 Str. Anastasie Panu nr. 10 bl. B7 1989 S+P+8E 63 121

1247 Str. Valea Buzaului nr. 4 bl. G33 1975 S+P+4E 50 122

1248 Str. Zemes nr. 3 bl. M29A sc. B 1975 S+P+11E 54 123

1249 Str. Traian Popovici nr. 130 bl. B4 sc. A 1981 S+P+10E 54 124

1250 Str. Radu Gheorghe nr. 3 bl. 11 1979 S+P+10E 88 125

1251 Str.Padurea Craiului nr.1 bl.B2 1966 S+P+10E 351 126

Page 53 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1252 str. Branduselor nr. 6 bl. V70 sc. 2 1989 S+P+4E 19 127

1253 Str.Patriotilor nr.1 bl.PM16 sc.C 1974 S+P+8E 36 128

1254 Str. Vlad Dracu nr. 15 bl. C12 1990 S+P+8E 99 129

1255 Al. Barajul Iezer nr. 4 bl. M2A+B 1965 S+P+4E 100 130

1256 Str. Alexandru Vlahuta nr. 2 bl. M50 sc. 2 1988 S+P+8E 36 131

1257 Calea Vitan nr. 231 bl. 6 sc. 1+2 1979 S+P+10E 264 132

1258 Al. Blajel nr. 4 bl. V3 1986 S+P+8E 27 133

1259 Str. Breaza nr. 8 bl. V23B sc. 2 1978 S+P+8E 27 134

1260 Str. Lucretiu Patrascanu nr. 1 bl. G3 1964 S+P+9E 280 135

1261 Str. Râmnicu Valcea nr. 29 bl. 20D sc. 1 1982 S+P+8E 52 136

1262 Al. Prevederii nr. 4 bl. M29C 1976 S+P+8E 72 137

1263 Str. Murgeni nr. 8 bl. O 1959 S+P+4E 39 138

1264 Str. Valea Buzaului nr. 1 bl. G7 1975 S+P+4E 120 139

1265 Sos. Mihai Bravu nr. 438 bl. V13 1988 S+P+9E 39 140

1266 Str. Brailita nr. 9 bl. D9B 1988 S+P+8E 143 141

1267 Str. Nicolae Sebe nr. 10 bl. L36 1980 S+P+10E 132 142

1268 Calea Vitan nr. 8 bl. V51 sc. 1+2+4 1990 S+P+8E 108 143

Page 54 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1269 Sos. Mihai Bravu nr. 315A bl. SB' 1985 S+P+10E 54 144

1270 Al. Scolarilor nr. 14 bl. S14 1982 S+P+10E 43 145

1271 Str. Vlahita nr. 3 bl. PM18 1975 S+P+8E 144 146

1272 Str. Zemes nr. 1A bl. M29b 1975 S+P+10E 44 147

1273 Str. Trapezului nr. 1 bl. R12 1974 S+P+8E 72 148

1274 Str. Codrii Neamtului nr. 13 bl. 1 sc. 1+2 1976 S+P+10E 88 149

1275 Str. Becatei nr. 6 bl. R4 sc. A 1975 S+P+10E 55 150

Str. Stefan Nicolau nr. 5 bl. O1, face parte din Asociatia
1276 de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. O7 "Rodul 1961 S+P+3E 31 151
Pamantului"

Str. Stefan Nicolau nr. 3 bl. O2, face parte din Asociatia
1277 de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. O7 "Rodul 1960 S+P+3E 31 152
Pamantului"

Str. Gheorghe Petrascu nr. 2 bl. O3, face parte din


1278 Asociatia de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. O7 1960 S+P+3E 31 153
"Rodul Pamantului"

Str. Gheorghe Petrascu nr. 4 bl. O4, face parte din


1279 Asociatia de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. O7 1960 S+P+3E 31 154
"Rodul Pamantului"

Str. Gheorghe Petrascu nr. 6 bl. O5, face parte din


1280 Asociatia de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. O7 1960 S+P+3E 31 155
"Rodul Pamantului"

Str. Gheorghe Petrascu nr. 8 bl. O6, face parte din


1281 Asociatia de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. O7 1960 S+P+3E 31 156
"Rodul Pamantului"

Str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. O7, face parte din Asociatia
1282 de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. O7 "Rodul 1960 S+P+3E 31 157
Pamantului"

Str. Ion Tuculescu nr. 42 bl. P3, face parte din Asociatia
1283 de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. O7 "Rodul 1960 S+P+3E 48 158
Pamantului"

Str. Rodul Pamantului nr. 2 bl. P1, face parte din


1284 Asociatia de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. O7 1960 S+P+3E 48 159
"Rodul Pamantului"

Str. Rodul Pamantului nr. 4 bl. P2, face parte din


1285 Asociatia de Proprietari str. Ion Tuculescu nr. 37 bl. O7 1960 S+P+3E 48 160
"Rodul Pamantului"

Page 55 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1286 Str. Vlahita nr. 6 bl. PM10 1976 S+P+8E 72 161

1287 Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 72 bl. VN5 1974 S+P+10E 44 162

1288 Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 23-25 bl. L16 sc. 2 1972 S+P+10E 44 163

1289 Str. Ramnicu Valcea nr. 20 bl. 32 sc. 2 1983 S+P+8E 52 164

Al. Bucovina nr. 2 bl. F1 , face parte din Asociatia de


1290 Proprietari "Basarabia - Bucovina" din Bd. Basarabia nr. 1958 D+M+3E 34 165
90, bl. A2, sc. A, parter, sector 2

1291 Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 35 bl. L14 sc. 2-11 1971 S+P+10E 440 166

1292 Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 35 bl. L14 sc. 1 1971 S+P+10E 44 167

1293 Sos. Mihai Bravu nr.434, bl. V16 1986 S+P+9E+1 et. Th 40 168

1294 Str.Agricultori nr.115, bl.79 1989 S+P+8E 34 169

1295 Str. Agata Barsescu nr.10, bl. V19, sc.A-B 1986 S+P+8E+1 et. Th 72 170

1296 Calea Vitan nr. 106, bl. V40, sc. 4 1986 S+P+8E+1 et. Th 36 171

1297 Str.Agricultori nr.119, bl.80 1988 S+P+8E 67 172

1298 Str.Agricultori nr.117, bl.81,sc.B 1987 S+P+8E 23 173

1299 Str.Agricultori nr.121, bl.82 1988 S+P+8E 30 174

1300 Str. Vlad Judeţu nr. 8, bl. V11, sc. 2 1986 S+P+8E 27 175

1301 Str.Theodor Sperantia nr.135,bl.83 1989 S+P+8E 66 176

1302 Str.Aniversarii nr.39A 1970 S+P+4E 49 177

Page 56 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1303 Str.Prevederii nr.5,bl.PM11A,sc.A+B 1975 S+P+8E 72 178

1304 Str.Prevederii nr.5,bl.PM11A,sc.C+D 1975 S+P+8E 72 179

1305 Str.Patriotilor nr.8, bl.PM12, sc.C 1975 S+P+8E 36 180

1306 Al.Ilioara nr. 2bis, bl. PM30 1975 S+P+8E+1 et. Th 108 181

1307 Str.Tomis nr.2,bl.B6 1968 S+P+10E 54 182

1308 Bd.Nicolae Grigorescu nr.43,bl.D1 1965 S+P+10E 264 183

1309 Str.Ion Tuculescu nr.19,bl.37C,sc.1 1971 S+P+10E 87 184

1310 Bd.Nicolae Grigorescu nr.27,bl.Y9C 1969 S+P+10E 44 185

1311 Str. Lucretiu Patrascanu nr. 4, bl. T1 1970 S+P+10E 176 186

1312 Bd.Ramnicu Sarat nr.27,bl.10bis 1987 S+P+10E 64 187

1313 Al.Barajul Cucuteni nr.4,bl.M5A 1964 S+P+4E 60 188

1314 Bd.Decebal nr.12,bl.S7,sc.1 1989 S+P+8E 21 189

1315 Bd.1Decembrie 1918 nr.64A,bl.VN7 1976 S+P+10E 44 190

1316 Bd.N.Grigorescu nr.65,bl.D11 1983 S+P+8E 44 191

1317 Al.Scolarilor nr.16,bl.S13 1982 S+P+10E 53 192

1318 Aleea Barajul Lotru nr.12,bl.N11 1976 S+P+9E 74 193

Page 57 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1319 Aleea Ramnicu Valcea nr. 1, bl. S17, sc. A S+P+8E 35 1

1320 Str. Racari nr. 8 bl. 39 1981 S+P+10E 132 2

1321 Str. Liviu Rebreanu nr. 43 bl. Z23 1974 S+P+10E 65 3

1322 Str. Ramnicu Sarat nr. 24 bl. 7B sc. B 1978 S+P+10E 44 4

1323 Bd. Camil Ressu nr. 30 bl. A8Bis 1974 DM+P+10E 68 5

1324 Str. Prisaca Dornei nr. 8 bl. D6 1968 S+P+10E 264 6

1325 Str. Madarasi nr. 3 bl. D9 1984 S+P+8E+1etTh 27 7

1326 Al. Barajul Bicaz nr. 6 bl. M26 1965 S+P+4E 60 8

1327 Al. Fizicienilor nr. 13 bl. 3A 1983 S+P+8E 54 9

1328 Str. Campia Libertatii nr. 6 bl. PM52 sc. B 1979 S+P+10E 55 10

1329 Str. Postavarul nr. 11 bl. E5 1967 S+P+10E 44 11

1330 Al. Barajul Bicaz nr. 1A bl. M1B 1965 S+P+4E 40 12

1331 Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 27C bl. PM75 sc. 2 1980 S+P+8E 54 13

1332 Sos. Mihai Bravu nr. 436 bl. V15 1988 S+P+9E 39 14

1333 Str. Iancu Brezeanu nr. 4 bl. V31B 1988 S+P+4E 40 15

1334 Str. Racari nr. 10A bl. 42 sc. 2 1984 S+P+8E 52 16

1335 Str. Ghita Serban nr. 4 bl. X17 1970 S+P+10E 44 17

Page 58 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1336 Str.Nedelcu Ion nr.17,bl. H11 1968 S+P+4E 20 18

1337 Str.Tomis nr.8,bl.H3 1968 S+P+4E 20 19

1338 Bd. Unirii nr. 73, bl. G3, sc. 2 1987 S+P+M+7E 20 20

1339 Str.Zemes nr.4,bl.PM19, sc. 1 1977 S+P+10E 65 21

1340 Str.Matei Basarab nr.94,bl.L120 1989 S+P+4E 40 22

1341 Str.Jean Steriadi nr.52,bl.M15 1971 S+P+4E 30 23

1342 Str.Lotrioara nr.19,bl.M31A 1978 S+P+10E 108 24

1343 Str.Iosif Ion nr.10,bl.6A1,sc.1 1984 S+P+4E 19 25

1344 Bd. Unirii nr. 73, bl. G3, sc. 1 1988 S+P+M+7E 32 26

1345 Str.Postavarul nr.21,bl.10 1969 S+P+10E 109 27

1346 Str.Fizicienilor nr.24,bl.30A 1984 S+P+8E 52 28

1347 Bd.Ramnicu Sarat nr.8,bl.21A 1982 S+P+8E 54 29

1348 Str.Baia Mare nr.6,bl.7,sc.A 1977 S+P+10E 44 30

1349 Sos Mihai Bravu nr.297,bl.15A 1978 S+P+10E 108 31

1350 Aleea Vasile Goldiş nr. 2A, bl. 1 Titan 1986 S+P+8E 62 32

Bd.Theodor Pallady nr.21,bl.P1


1351 1974 S+P+10E 117 33

1352 Calea Vitan nr. 215-217, bl. 21-22, sc. 1 1980 S+P+10E 30 34

Page 59 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1353 Str.Becatei nr.8, bl.U26 1971 S+P+10E 66 35

1354 Str.Pascu Nicolae,Lt.nr.6, bl.3 1974 S+P+4E 40 36

1355 Calea Vitan nr. 215-217, bl. 21-22, sc. 1 1977 S+P+10E 109 37

1356 Str. Prevederii nr. 1, bl. PM4 1975 S+P+8E 72 38

1357 Str. Vlaicu Voda nr. 7, bl. C8 1989 S+P+8E 99 39

1358 Al. Foisorului nr. 2 bl. 1 sc. 1 1971 S+P+4E 20 40

1359 Al. Barajul Bistrita nr. 5 bl. G2 1965 S+P+10E 44 41

1360 Str. Minis nr. 8 bl. PM91 1980 S+P+8E 54 42

1361 Sos. Mihai Bravu nr. 306 bl. B13D sc. 1 1987 S+P+10E 40 43

1362 Al. Barajul Bistriţa nr. 4 bl. Z6 1967 S+P+4E 30 44

1363 Al. Pleşeşti nr. 4 bl. Z8 1967 S+P+4E 30 45

1364 Al. Barajul Bistriţei nr. 3 bl. G3 1965 S+P+10E 44 46

1365 Str. Patrioţilor nr. 7 bl. PM6 sc. 5 1974 S+P+8E 36 47

1366 Al.Scolarilor nr.4,bl.S3A 1982 S+P+10E 54 48

1367 Str.Laborator nr.141,bl.S9 1982 S+P+8E 54 49

1368 Str.Laborator nr.126,bl.38 1984 S+P+8E 52 50

1369 Intr.Barsei nr.1A,bl.M9bis 1972 S+P+4E 117 51

Page 60 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1370 Str.Patriotilor nr.7,bl.PM6,sc.3 1974 S+P+8E 36 52

1371 Str. Campia Libertatii nr. 33, bl.21, sc. 2 1966 S+P+9E 40 53

1372 Al.Fizicienilor nr.12, bl.2G1, sc. A 1983 S+P+8E 53 54

1373 Al.Fizicienilor nr.19,bl.2B,sc.A 1983 S+P+8E 54 55

1374 Bd.Decebal nr.18,bl.S4,sc.2 S+P+8E 23 56

Str. Campineanca nr. 10, bl. 4T (sc. C+D) (a depus din


1375 1969 S+P+4E 30 57
nou dupa reziliere )

Str. Jean Al. Steriadi nr. 10-12, bl. I17, sc. E-H (a depus
1376 1968 S+P+4E 50 58
din nou dupa reziliere)

Str. Campineanca nr. 4, bl. 1T ( a depus din nou dupa


1377 1969 S+P+4E 30 59
reziliere)

1378 Al.Buhusi nr.2,bl.3,sc.2+3 1978 S+P+10E 78 60

1379 Str. Constantin Brancusi nr. 21, bl. M14 1978 S+P+10E 132 61

1380 Str.Onisifor Ghibu nr.8,bl.O29 1968 S+P+4E 50 62

1381 Bd.Ramnicu Sarat nr.21,bl.20L,sc.3 1987 S+P+8E 24 63

1382 Al.Adrian Carstea nr.70,bl.35, sc. 2 1984 S+P+8E 35 64

1383 Str. Gheorghe Petrascu nr. 51, bl. PM54, sc. A 1979 S+P+10E 76 65

1384 Str. Brailita nr. 3, bl. V18, sc. A 1988 S+P+8E 27 66

1385 P-ta Alba Iulia nr.6,bl.I5,sc.3 1986 S+P+M+7E 14 67

1386 Str. Vlad Dracul nr. 2, bl. B1, sc. 1 1989 S+P+8E 27 68

Page 61 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1387 Str.Tina Petre nr.7,bl.L33,sc.3 1980 S+P+10E 43 69

1388 Str.Schitului nr.12,bl.7C1 1984 S+P+4E 20 70

1389 Str.Theodor Sperantia nr.100,bl.S27 1988 S+P+8E 90 71

1390 Al.Fizicienilor nr.22, bl.21A 1984 S+P+7E 52 72

1391 Str.Tina Petre nr.3, bl.L34 1980 S+P+10E 152 73

1392 Al.Bucovina nr.3, bl.G1 1960 S+P+4E 59 74

1393 Al. Bucovina nr. 5, bl. O1 1960 S+P+4E 40 75

1394 Al. Bucovina nr. 5, bl. O2 1960 S+P+4E 40 76

1395 Al.Ramnicu Valcea nr.1, bl.S17, sc.A 1982 S+P+8E 35 77

1396 Str.Rasinari nr.2, bl.U5 1971 S+P+4E 30 78

1397 Bd.Ramnicu Sarat nr.24, bl.7B,sc.A 1978 S+P+10E 44 79

1398 Str.Ion Tuculescu nr.36, bl.21A 1970 S+P+10E 65 80

1399 Al. Plesesti nr.3,bl.Z12 1963 S+P+4E 110 81

1400 Al. Barajul Bistritei nr. 14, bl. Y5 1967 S+P+10E 54 82

1401 Str.Tina Petre nr.6,bl.L31,sc.1-2 1981 S+P+8E 108 83

1402 Bd.1 Decembrie 1918 nr.30,bl.Z4 1967 S+P+4E 80 84

1403 Bd.Camil Ressu nr.46,bl.A13 1969 S+P+10E 44 85

Page 62 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1404 Bd.1 Decembrie 1918 nr.51,bl.J38 1970 S+P+4E 90 86

1405 Str.Istriei nr.34, bl.10 1984 S+P+8E 52 87

1406 Str.Codrii Neamtului nr.15,bl.6,sc.1 1981 S+P+10E 50 88

1407 Str.Onisifor Ghibu nr.2,bl.O21 1968 S+P+4E 30 89

1408 Str. Florin Ciungan nr.9, bl. 64, sc. 1 1984 S+P+8E 52 90

1409 Str. Cozla nr. 3, bl.B1b, sc. 2 1967 S+P+10E 44 91

1410 Str. Murgeni nr. 1, bl. L9A 1980 S+P+8E 54 92

1411 Str. Ramnicu Sarat nr. 10 bl. 20 1983 S+P+8E 70 93

1412 Aleea Fetesti nr. 3-5, bl. F3, sc. 1-4 1970 S+P+4E 50 94

1413 Str. Gura Ialomitei nr. 12, bl. H33, sc. A-D 1973 S+P+4E 40 95

1414 Str. Gura Ialomitei nr. 14, bl. PC10 1972 S+P+4E 40 96

1415 Str. Campia Libertatii nr. 37, bl. IC3 1986 S+P+10E 120 97

1416 Calea Vitan nr. 235, bl.1 1982 S+P+10E 40 98

1417 Str.Tina Petre nr.7,bl.L33,sc.2 1980 S+P+10E 54 99

1418 Calea Vitan nr. 225, bl.2 1979 S+P+10E 108 100

1419 Str. Vailor nr.4, bl. 4 1977 S+P+1E 16 101

Str. Alunelului nr. 4, bl. 57, sc. 2( a depus din nou dupa
1420 1980 S+P+4E 15 102
reziliere)

Page 63 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1421 Str. Theodor Sperantia nr. 106, bl. S24, sc. 1 1988 S+P+8E 27 103

1422 Str. Bonea Marin nr.2, bl. 13, sc. 2 1976 S+P+10E 40 104

1423 Str. Dristorului nr. 112, bl. 13, sc. A+B 1976 S+P+10E 88 105

1424 Aleea Barajul Lotru nr. 10, bl. N10 1976 S+P+10E 108 106

1425 Str. Ramnicu Valcea nr. 14, bl, 34A,sc.1 1983 S+P+8E 31 107

1426 Str. Ramnicu Valcea nr. 14, bl, 34A,sc.2 1983 S+P+8E 31 108

1427 Aleea Lunca Bradului nr. 1A, bl. H5bis, sc. 1 1973 S+P+10E 65 109

1428 Str. Bonea Marin nr.36, bl. 7, sc. 1 1973 S+P+4E 875 110

1429 Str. Poet Panait Cerna nr. 7, bl. M44, sc. 3 1989 S+P+8E 36 111

1430 Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2 1989 S+P+8E 27 112

1431 Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 3 1989 S+P+8E 36 113

1432 Aleea Barajul Bistrita nr.7, bl. Z5 1967 S+P+4E 60 114

1433 Str. Sold. Ion Tudor nr. 1, bl. 8 1968 S+P+10E 109 115

1434 Str. Emil Botta nr. 2, bl. M108, sc. 1 1989 S+P+8E 36 116

1435 Str. Traian Popovici nr. 128A, bl. B4F 1984 S+P+8E 98 117

1436 Aleea Prevederii nr. 13, bl. PM23, sc. B 1976 S+P+10E 44 118

1437 Aleea Prevederii nr. 2, bl. M29F, sc. B 1975 S+P+8E 36 119

Page 64 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1438 Bd. Camil Ressu nr. 76, bl. S1B-S1C 1982 S+P+10E 90 120

1439 Str. Calusarilor nr. 3, bl. 24 1980 S+P+8E 54 121

1440 Str. Octavian Goga nr. 26, bl. V53c, sc 1 1995 S+P+8 30 122

1441 Str. Petre Ionescu nr. 10 bl. X18 1970 S+P+10 44 123

1442 Str. Danubiu nr 8, bl 6D 1981 S+P+4 30 124

1443 Str. Patulului nr.6, bl 5 1975 S+P+10 109 125

1444 Str. Ramnicu Sarat nr 19, bl 20k, sc 2 1985 S+P+8 27 126

1445 Str, Lacramioarei nr2, bl 8D 1982 S+P+4 30 127

1446 Str. Patriotilor nr.4, bl PM14 1976 S+P+8 72 128

1447 Str. Jean Steriadi nr. 22, bl L17 1971 S+P+10 220 129

1448 Aleea Barajul Dunarii nr. 9, bl. z10A, sc 4 1968 S+P+4 15 130

1449 Str. Ramnicu Sarat nr. 19, bl 20 K, sc 1 1985 S+P+8 36 131

1450 Str Liviu Rebreanu nr. 12, bl N2 1968 S+P+8 220 132

1451 Aleea Lacramioarei nr. 1, bl 9 A, sc 1-4 1982 S+P+4 60 133

1452 Str. Alexander Von Humboldt nr. 1, bl v29, sc 3 1988 S+P+4 14 134

1453 Str. Campia Libertatii nr. 33, bl 21, sc 1 1966 S+P+9 40 135

1454 Aleea Barajul Dunarii nr. 9, bl. z10, sc 1 1968 S+P+4 15 136

Page 65 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1455 Str. Liviu Rebreanu nr. 9A, bl 50A 1972 S+P+10 44 137

1456 Str. Odobesti nr. 13, bl V35 1976 S+P+10 130 138

1457 Str. Negoiu nr.6, bl D12, sc 2,3,4 1989 S+P+4 47 139

1458 Str. Patulului nr.8, bl 4 1974 S+P+10 109 140

1459 Str. Dristorului nr. 6, bl B14, sc 2 1982 S+P+4 14 141

1460 Str. Barajul Dunarii, bl z 10, sc 5 1968 S+P+4 15 142

1461 Str. Campia Libertatii nr. 6, bl Pm 56 1978 S+P+10 40 143

1462 Str. Traian Popovici nr. 128, bl B4A, sc a 1981 S+P+8 54 144

1463 Str. Fizicienilor nr. 12, bl 1 B, sc a 1984 S+P+8 52 145

1464 Str. Fizicienilor nr. 11, bl 3 E 1984 S+P+8 52 146

1465 Str Fetesti nr. 5, bl H 27 1972 S+P+4 40 147

1466 Str. Calusarilor 4, bl 43A, sc 2 1980 S+P+8 43 148

1467 Str. Marius Emanoil Buteica nr. 2, bl 68, sc 1,2 1985 S+P+8 104 149

1468 Str. 1 Decembrie nr. 50, bl 11 1970 S+P+10 109 150

1469 Aleea Laceni nr 11, bl PM 83, SC a 1986 S+P+8 52 151

1470 Str. Gura Ialomitei nr 5, bl PC8 1972 S+P+4 40 152

1471 Str. Foisorului nr. 4, bl F1C 1988 S+P+8 72 153

Page 66 of 1273
Nr. apartamente
Anul construirii
Regim de
Nr.
Adresă imobil1) înălţime
Crt.
S+P+N

1472 Str. Dumitru Dragan nr. 2, bl 8A2 1982 S+P+4 30 154

1473 Str. Liviu Rebreanu nr. 11, bl 49 1969 S+P+10 44 155

1474 Str. 1 Decembrie nr. 41, bl P108, sc A 1984 S+P+8 32 156

1475 Str. Patriotilor nr. 6, Bl Pm 6 1974 S+P+8 36 157

1476 Str Liviu Rebreanu nr. 39, bl M 36, sc 1-8 1966 S+P+10 352 158

1477 Str. Breaza nr 5, bl V22B 1988 S+P+8 54 159

Lucrarile de interventie la anvelopa blocului de locuinte, stabilite prin Ordonanta de urgenta a


Guvernului nr 18/2009 sunt: izolarea termica a peretilor exteriori; inlocuirea ferestrelor si a usilor exterioare,
inclusiv tamplaria aferenta accesului in blocul de locuinte, cu tamplarie performanta energetic; termo –
hidroizolarea terasei/termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei;izolarea termica
a planseului peste subsol, in cazul in care prin proiectarea blocului sunt prevazute apartamente la parter;
lucrari de demontare a instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa blocului de
locuinte, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de izolare termica; lucrari de refacere a
finisajelor anvelopei.

DIRECŢIA INVESTIŢII SI ACHIZIŢII, DIRECTIA JURIDICA SI PATRIMONIU

CORALIA FILIP CAMELIA AVRAMESCU

INTOCMIT,

Cojocaru Monica, Mustăţea Emilia

Page 67 of 1273