Sunteți pe pagina 1din 6

ONGM, Etapa I - Constanța, 20 februarie 2021

Clasa a XII-a

1. Fie (G, ) un grup de ordin 2021. Numărul soluțiilor comune ale ecuațiilor x 43 = e și x 47 = e
este:

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

 
2. Fie f : → + izomorfism între grupurile ( , + ) ( + , ) cu proprietatea f (1) = 2. Soluția
1
ecuației f ( x) = este:
32

1
A. x = 2 B. x = −5 C. x = − D. x = 4
2

3. Pe mulțimea G = { f : → | f ( x) = ax 2 + bx, a, b  } definim legea de compoziție


( f  g )( x) = x( f '( x) + g '( x)), x  . Atunci:

A. (G, ) este grup necomutativ


B. G nu este parte stabilă a lui F ( ) = { f | f : → , f derivabilă pe }, în raport cu legea
“ ”
C. nu există element neutru al legii de compoziție
D. (G, ) este monoid, dar nu este grup

4. Fie m   . Pe se definește legea de compoziție z1 z2 = mz1 z2 − im( z1 + z2 ) − m + i, z1 , z2  .


Calculați suma modulelor valorilor lui m pentru care simetricul elementului 1 + i este 2 + i.

A. 5 B. 3 C. 2 D. 2
1

 1  2021
x
5. Fie f :[0,1] → 0, 
 2021 
, f ( x) = 2
x + 2020
și fie I = 
0
f −1 ( x)dx. Atunci

 1   1 
A. I   −2021,  B. I   , 2021 C. I  (2021, 2022) D. I  (2022, )
 2021   2021 

6. Fie (G, ) un grup finit astfel încât x  G, x11 = e. Atunci ordinul lui G poate fi:

A. 1331 B. 131 C. 3113 D. 313

x
f ( x)
7. Fie f : (1, ) → , f ( x) =  t 2021 ln tdt. Valoarea limitei L = lim este:
1
x → x 2023

1
A. L =  B. L = C. L = 1 D. L = 0
2

1− t
x
8. Fie f : (1, ) → , f ( x) =  dt. Atunci:
1
t2

1
A. f (e) = − B. f (e) = 1 C. f (e) = −1 D. f (e) = −e
e

x2
→ , f ( x) =  et dt. Atunci:
2
9. Funcția f :
0

A. f are două puncte de extrem local


B. f este crescătoare pe
C. f '(0) = 3
D. f este convexă pe

x2
et
10. Fie f :[1, ) → , f ( x) = 6 ln x −  dt. Imaginea funcției f este:
1
t

A. [0, ) B. 0, f ( ln 3)  (
C. −, f ( ln 3)  D. (−e,1]
ax − be x + bxe x
e
a
11. Fie a, b  0 astfel încât 1 ax 2 ln x + bxe x dx = e + ln 2 − 2. Valoarea raportului b este:

A. 1 B. e C. e3 D. ee−1

1 x
1
12. Fie f : (0, ) → , f ( x) = și g : (0, ) → , g ( x) =  f (t )dt −  t 3 f (t )dt + ln x .
(1 + x )(1 + x )
2 3
1 1
x
Ecuația tangentei la graficul funcției g în punctul de abscisă x = e este:

A. ex − y + 1 = 0 B. x + ey = 0 C. x − 2ey = 0 D. −ex + 2 y + 1 = 0

1
13. Cea mai mică valoare posibilă a integralei  (x − a − bx) 2 dx, pentru a, b 
2
, este:
−1

1 8 4
A. B. C. D. 1
45 45 5

n
1
14. Valoarea limitei lim  dx este:
n → ( x + 1)( x 2021 + 1)
2
1
n

   
A. B. C. D.
3 2 8 4

x
1 3
15. Dacă a, b, c sunt numere reale astfel încât lim 5  (a + b cos 2t + c cos 3t )dt = − , atunci
x →0 x 2
0

S =| a | + | b | + | c | are valoarea:

A. S = 18 B. S = 16 C. S = 14 D. S = 20
a x ( x ln a + 1)
16. Fie a  1 astfel încât o primitivă a funcției f : (0, ) → , f ( x) = este
(a x + x ln a + 2) 2
x+2
F ( x) = − . Atunci a poate lua valoarea:
e +x+2
x

A. e B. e C. e e D. e 2

x2 − 1
17. Fie f : (0, ) → , f ( x) = . Mulțimea primitivelor funcției f este:
x 6 + 3x 4 + x 2

 x 2 + 1 + x 4 + 3x 2 + 1 
A. ln  +C
 x 
 
 x +1+ x + 7x +1 
2 4 2
B. ln  +C
 x 
 
 x 2 − 1 + x 4 + 3x 2 + 1 
C. ln  +C
 x 
 
 x + x + 7x +1 
2 4 2
D. ln  +C
 x 
 

18. Presupunem cunoscut faptul că mulțimea G = (0, ) \{1}, înzestrată cu legea de compoziție
x  y = n y logn x , x, y  G unde n  2, n  este fixat, formează o structură de grup. Dacă x este
simetricul elementului x din G, atunci x este:

2
A. n2log x n B. nn log x n C. nn log x n
D. n 2 log x n

x
19. Fie f : → o funcție continuă. Definim funcția g : → , g ( x) = f ( x)  f (t )dt. Știind că
0

g este o funcție descrescătoare, atunci rezultatul calculului f (1) + f (e) + f (e ) este: 2

A. −e B. −1 C. 0 D. e

20. Pe se definește legea de compoziție x  y = x 1 + y 2 + y 1 + x 2 . Folosind, eventual faptul că


( , ) ( , +), atunci x  x  x   x, unde x este n ori, n  , n  3 , este:
( ) ( ) ( ) ( )
n −n n −n
x+ x2 + 1 + x + x2 + 1 −x + x2 + 1 − − x + x2 + 1
( )
n
A. B. C. 2 x x + x 2 + 1
2 2

( ) ( )
n −n
x+ x2 + 1 − x + x2 + 1
D.
2

21. Pe se definește legea de compoziție x y = xy + ax + by + c unde a, b, c  . Se consideră


mulțimea G = (1, ) . Dacă (G, ) este grup, atunci a3 + b3 + c3 este egal cu:

A. −2 B. 6 C. 3 D. 8

x
1
22. Fie S mulțimea soluțiilor reale și strict pozitive ale ecuației x + =  et dt. Atunci:
2

x 0

A. S (0,1)   B. S  C. S (1, 2)   D. S (2, )  

x+ y
23. Fie G = (−1,1). Pe intervalul G se definește x  y = . Folosind eventual faptul că
1 + xy
 1 1 1 1
(G, ) ( + , ), calculați:     =?
2 4 6 2020

1010 2020 1 1012


A. B. C. D.
1011 2021 2 1013

1 − x2
24. Fie f : → , f ( x) = arccos + 2arctg x. Dacă F este primitiva lui f care se anulează în
1 + x2
x = 0, atunci:

A. F (1) =  + ln 2 B. F (1) =  − 2ln 2 C. F (1) =  + ln 2 D. F (1) =  + ln 4


Raspunsuri:

1. B
2. B
3. C
4. D
5. A
6. A
7. D
8. A
9. D
10. C
11. D
12. C
13. B
14. D
15. A
16. B
17. A
18. C
19. C
20. D
21. B
22. C
23. A
24. B

S-ar putea să vă placă și