Sunteți pe pagina 1din 1

Fișa de lucru (tema pentru acasă)

1.Explică noțiunile: vasal, dominus, beneficium, senior, cavalerism.

Vasal- (în Evul Mediu, în Apusul Europei) Persoană care, în schimbul unui beneficiu sau feude, datora
suzeranului său omagiu, fidelitate și avea obligații civile și militare față de acesta

Dominus- DOMINUS VOBISCUM (lat.) Domnul (să) fie cu voi! – Formulă care revine frecvent în
cursul oficierii serviciului liturgic (catolic).

Beneficium- DOMINUS VOBISCUM (lat.) Domnul (să) fie cu voi! – Formulă care revine frecvent în
cursul oficierii serviciului liturgic (catolic).

Senior- (în Evul Mediu, în Apusul Europei) Stăpân al unui domeniu asupra căruia își exercită și unele
atribute ale puterii de stat

Cavalerism- Purtare, atitudine de cavaler

2. Explică sistemul de vasalitate în context de drepturi și obligații pentru


ambele părți.

Obligațiunile seniorului Obligațiunile vasalului

Să-i facă dreptate în justiție vasalului Ajutorul militar pentru vasal-40 zile pe an.
Acorde ajutor militar în caz că era atacat Ajutorul financiar
Acorde ajutor financiar Participarea la întrunirile de la curtea seniorului-
sfatul.

3. Determină categoriile nobilimii și ale clerului și descrie rolul lor în


societate.
Nobilimea era stratificată în mare,mijlocie și mică.Alcătuia o stare distinctă în cadrul societății medievale
având un rol politic și militar.

Clerul era împărțit în 2 ierarhii regulară și seculară.

Din 1 categorie făceau parte căligării iar din a 2 parte făceau parte preoții

Clericii aveau un statut social aparte care îî separa de restul societății laice,dar nu reprezentau o categorie
omogenă.

4. Compară situația țăranilor liberi și a celor dependenți, descriind obligațiile


lor
Țărănimea liberă avea obligații față de biserică și de stat dispunând de mai multe drepturi și libertăți în
comparație cu țăranii dependenți.

Țăranii dependenți aveau sarcini banale precum ar fi achitarea dijmei bisericii,claca,renta.

Țăranii liberi puteau puteau profita mai mult de pe urma propriei munci în comparație cu cei dependenți.