Sunteți pe pagina 1din 39

Sisteme de comunicatii

Curs #4
Conceptul celular. Fundamente ale planificarii
sistemelor celulare

12/7/2020 1/39
Cuprins
• Conceptul celular
• Geometria celulelor
• Reutilizarea frecventelor
• Interferenta si capacitatea sistemului
• Factor de reducere a interferentei co-canal (Q)
• Raportul de protectie (a)
• Modelarea interferentelor
• Observatii / Exemple / Probelme
12/7/2020 2/39
Conceptul celular
• Abordarea traditionala
– radiodifuziunea
• 1960 - Bell Laboratories
– canalele radio - o resursa limitata
– bazele conceptului celular - congestia spectrului
– restructurarea modului de utilizare a spectrului
• Conceptul celular
– (1) zone de acoperire (celule), (2) reutilizarea
frecventelor, (3) controlul interferentelor
12/7/2020 3/39
Conceptul celular
• Arhitectura de baza a unui sistem celular mobil

BS
MS

Sursa: Rappaport, T., Wireless Communications Principles and Practice 2nd Edition, Prentice Hall, 2001.

12/7/2020 4/39
Observatii #1
• Canale logice
• Canale fizice
• Categorii de canale radio (logice) in sistemele
celulare
– Canalele de trafic / Traffic channels
– Canale de control / Control channels
– Canale de difuzare / Broadcast channels

12/7/2020 5/39
Geometria celulelor
• Motivatia geometriei celulelor
– evidentierea zonelor in care sunt alocate resursele:
• planificarea retelei: alocare canale radio, statii de baza,
eficientizare consum de echipamente
– adaptarea la traficul sistemului
– estimare a eficienţei spectrale in sisteme
• nivelul de interferenta, raportul semnal-zgomot
• Forme geometrice considerate
– evitarea suprapunerilor si arii egale
• patratul, triunghiul echilateral, cercul si hexagonul regulat
12/7/2020 6/39
Geometria celulelor
• Hexagonul regulat
– considerente de practice
• o bună aproximare a diagramei de radiaţie
a unei antene omnidirecţionale
– considerente geometrice
• forma geometrică cu cea mai mare arie
(pentru o distanţă dată între centrul poligonului
şi cel mai indepărtat punct de pe perimetrul său)
– considerente de proiectare
• cel mai mic număr de celule -> statii de baza

12/7/2020 7/39
Geometria celulelor
• Celulula = aria deservită de o antena / un sector al
unui sistem de antene ataşat staţiei de bază

Sursa: Ajay R Mishra, Fundamentals of cellular network planning and optimisation - 2G2.5G3G- evolution to 4G, 2004

12/7/2020 8/39
Geometria celulelor
• Criterii de proiectare a unei celule
– Acoperirea radio a unei celule
• amprentă a unei antene are o formă geometrică oarecare
• zona de actiune a unei antene (footprint)
– determinată prin măsurători de câmp în teren
– prin priedicţie, utilizând modele de propagare

– Deservirea terminalelor de la marginea celulei


• nivel de semnal minim, controlul interferentelor din celulele vecine
12/7/2020 9/39
Exemplul #1
• Acoperirea radio a unei celule suprapusa peste o harta
topografică / plan al cladirii
• cladirea Observator, etaj 4

• Raport de expertiza (site survey)


12/7/2020 10/39
Geometria celulelor
• Criterii de proiectare a unei celule
– Plasarea statiilor de baza
• celule excitate central (center excited cells)
– antene omnidirective
• celule excitate lateral (edge-excited cells, corner-excited cells)
– antenele direcţionale sectorizate
• considerente practice impun repoziţionarea staţiilor de bază la o distanţă de până la ¼
din raza celulei

12/7/2020 11/39
Observatii #2
• Conceptul celular:
– ofera posibilitatea creşterii capacităţii într-un spectru limitat
făra modificări tehnologice majore
– propune un nivel controlat şi acceptat al interferentelor din
sistemul radio
– asigura capacitate de trafic suplimentară prin cresterea
numărului staţiilor de bază
– facilitează o bună estimare a eficienţei spectrale, permite
determinarea nivelului de interferenţă din sistem

12/7/2020 12/39
Reutilizarea frecventelor
• Sistemele radio celulare
– alocarea inteligentă şi reutilizarea canalelor radio
• grup de canale radio / celula / statie de baza / arie
geografica
– nivelul de interferenta controlat
• reutilzarea grupului de canale radio
– procedura de selectare şi alocare a grupurilor de
canale radio
• reutilizarea frecventelor (frequency reuse)
• planificare a frecvenţelor (frequency planning)

12/7/2020 13/39
Reutilizarea frecventelor
• De cate celule avem nevoie si cum le plasam la
nivelul structurii unui sistem celular?

• Ilustrarea conceptului: modelul cu 7 celule


12/7/2020 14/39
Reutilizarea frecventelor
• Modelarea conceptului
– sistem celular cu “S” canale radio duplex
• “k” grupuri egale, unice şi disjuncte impartite între Nc celule ale
sistemului (k < S)
• numărul total de canale radio disponibile

– grupa (cluster): Nc celule care folosesc împreună setul complet


de frecvenţe disponibile în sistem
• Nc - dimensiune cluster / numărul de celule per cluster
• M - factor de multiplicare
• C (capacitatea sistemului) - numarul total de canale duplex din sistem

12/7/2020 15/39
Reutilizarea frecventelor
• Aria de serviciu impartita in celule si clustere

Sursa: Hammuda, H., Cellular Mobile Radio Systems, 1997.

12/7/2020 16/39
Reutilizarea frecventelor
• Determinarea pozitiei celulei co-canal

Sursa: Hammuda, H., Cellular Mobile Radio Systems, 1997.

12/7/2020 17/39
Reutilizarea frecventelor
• Determinarea pozitiei celulei co-canal
– "i" celule de-a lungul unui şir de hexagoane (pornind din centrul celulei,
perpendicular pe latura celulei)
– o rotaţie de 60o în sens trigonometric şi se vor parcurge "j" celule -> celula
co-canal

12/7/2020 18/39
Exemplul #2
• Determinarea pozitiei celulei co-canal

12/7/2020 19/39
Exemplul #2 (cont.)
• Determinarea pozitiei celulei co-canal
– N = 19 (i = 2, j = 3)

12/7/2020 20/39
Reutilizarea frecventelor
• Determinarea distantei dintre celulele co-canal
– D: distanta dintre celulele co-canale aflate în clusetere
adiacente

– Nc: este proporţional cu D2

– i şi j: valori întregi, pozitive


– Nc: valori particulare - 1, 3, 7, 9, 12, 13, 19 etc.

12/7/2020 21/39
Observatii #3
• Datorită simetriei hexagonale (fiecare celulă are şase vecini
echidistanţi), liniile ce unesc centrul unei celule cu oricare din
centrele celulelor vecine sunt separate prin unghiuri multilu de 60o

• Nc , dimensiunea clusterului (cluster size), are valori tipice intregi;


există numai anumite dimensiuni ale unui cluster şi doar câteva
configuraţii posibile ale celulelor intr-o structură hexagonala.

• Factorul de reutilizare al frecvenţei unui sistem celular este date de


1/Nc; fiecărei celule din interiorul unui cluster îi sunt asignate 1/Nc
din totalul canalelor radio disponibile în sistem.

12/7/2020 22/39
Observatii #4
• Capacitatea unui sistem celular este direct proporţională cu
factorul de multiplicare al clusterului într-o zonă de serviciu

• O dimensiune mare a clusterului (Nc) indică faptul că raportul


dintre raza celulei (R) şi distanţa dintre celulele co-canal (D) este
mică.

• O dimensiune mică a clusterului (Nc) indică faptul că celulele co-


canal sunt mai aproape unele de altele.

12/7/2020 23/39
Reutilizarea frecventelor
• Raport de reutilizare al co-canalului
• Doua obiective in planificarea radio:
– determinarea numarului de celule per cluster (Nc)
– localizarea celulelor co-canal si determinarea distanţei dintre
celulele co-canal (D)
• Q: factor de reducere a interferenţei co-canal

– interferenta co-canal poate fi redusa o dată cu cresterea Q


12/7/2020 24/39
Reutilizarea frecventelor
• Relaţia dintre raportul de reutilizare al co-
canalului (D/R) şi numărul de celule per cluster
(Nc)

=>

12/7/2020 25/39
Observatii #5
• In practică, interferenţa co-canal determină alegerea numărului de
celule per cluster.

• Q: factor de reducere a interferenţei co-canal

• Reducând raportul D/R, avem o eficienţă spectrală ridicată.

• Pentru o transmisie de calitate în termeni de raport semnal -


interferenţă co-canal, D/R trebuie mărit.
– Realizarea unui echilibru între calitatea transmisiei vs. eficienţa
spectrală!!!

12/7/2020 26/39
Observatii #6
• Capacitate maxima vs. interferenta minima

• Capacitate maxima = numar maxim de utilizatori per celula (Nc )

• Interferenta minima = raport de reutilizare cat mai mic (Nc )

• Dimensiunea clusterului Nc este o funcţie a mărimii nivelului de


interferenţă acceptat în sistem cu menţinerea calităţii la
parametriilor transmisiei la o valoare acceptabilă.

12/7/2020 27/39
Interferenta si capacitatea sistemului
• Categorii de interferenta
– interferenta canalului adiacent
• marirea separarii spatiale in spectru
– inteferenta co-canal
• apare intre celulele co-canal
• nu poate fi combatuta de cresterea puterii
• este o functie determinata doar de Q
• modalitati de combatere: asigurarea unei spatieri minime
– Q , marirea separarii spatiale (D/R) intre celulele co-canal

12/7/2020 28/39
Interferenta si capacitatea sistemului
• Relaţia dintre raportul de reutilizare al co-canalului (D/R)
şi numărul de celule per cluster (Nc)

• Reducând raportul D/R, avem o eficienţă spectrală


ridicată.
• Pentru o transmisie de calitate în termeni de raport
semnal - interferenţă co-canal, D/R trebuie mărit.

12/7/2020 29/39
Interferenta si capacitatea sistemului
• n0 - numărul celulelor care interfereaza
• raportul semnal-interferenţă S/I sau SIR:

– S: puterea semnalului receptionat de la BS;


– In: puterea semanlui de interferenta cauzat de BS co-canal din
celula “n”;

12/7/2020 30/39
Raportul de protectie
• Capacitatea unui sistem radio celular de a se proteja la
sursele de interferenţă
– "Nivelul la care 75% dintre utilizatorii serviciilor de voce experimenteaza un
nivel bun si foarte bun a calităţii semnalului pentru 90% din aria de serviciu"

– Ns: numarul total al surselor de interferenta din sistem

12/7/2020 31/39
Observatii #7
• Interferenta co-canal poate fi redusa o dată cu cresterea Q. Din
acest motiv, Q mai este cunoscut ca şi factor de reducere a
interferenţei co-canal.

• Pentru un sistem celular având celule de dimensiuni fixe,


interferenta co-canal este independentă de puterea de transmisie
a BS.

• Interferenta co-canal este doar o funcţie a Q.

12/7/2020 32/39
Modelarea interferentelor
• Stabilirea unei relatii intre SIR si D/R (Q)
– includerea efectelor de propagare ale semnalului radio
– indicarea locatiei surselor de interferenta pentru semnalul de
interes
• Considerente in modelarea interferentelor
– celule cu o structura hexagonala
– BS plasate in centrul celulei
– pierderile pe traseul de propagare: ~ 1/(r)n
– interferenta canalului adiacent: intre 60 si 70 [dB]
– interferenta co-canal nu este functie de Pt (dimensiunile
celulelor sunt similare)
12/7/2020 33/39
Modelarea interferentelor
• Modele geografice
– locatia BS transmitatoare si a BS co-canal in raport cu MS
– considera FSL
– nu considera EB
– nu considera efecte de fading si de umbrire
– numarul surselor de interferenta luate in considerare
• Modelul geografic cu o sursa de interferenta
• Modelul geografic cu sase surse de interferenta
• Modelul geografic cu mai multe straturi de interferenta

12/7/2020 34/39
Modelarea interferentelor
• Modelul geografic cu o sursa de interferenta co-canal

– Ts - transmitatorul sursa (serving BS)

– Ti - transmitatorul sursa de interferenta co-canal (co-channel


cell BS)

12/7/2020 35/39
Modelarea interferentelor
• Modelul geografic cu o sursa de interferenta co-canal

– SIR:

– Q:

– Nc:

12/7/2020 36/39
Modelarea interferentelor
• Modelul geografic cu sase surse de interferenta co-canal

• Ti1 – Ti6 transmitatoare sursa de interferenta co-canal

12/7/2020 37/39
Modelarea interferentelor
• Modelul geografic cu sase surse de interferenta co-canal

– SIR:

– Q:

– Nc:

12/7/2020 38/39
Emanuel Puschita
Emanuel.Puschita@com.utcluj.ro

12/7/2020 39/39

S-ar putea să vă placă și