Sunteți pe pagina 1din 44

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

DIN TÂRGU JIU


FACULTATEA DE INGINERIE
SPECIALIZAREA: TEHNOLOGII AVANSATE DE
PRODUCERE A ENERGIEI

LUCRARE DE DIZERTAȚIE

COORDONATOR STIINȚIFIC:
Conf.univ.dr.ing.Popescu Luminita

Absolvent:
Ion Richter

2021
UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”
DIN TÂRGU JIU
FACULTATEA DE INGINERIE
SPECIALIZAREA: TEHNOLOGII AVANSATE DE
PRODUCERE A ENERGIEI

Sistem hibrid de producere a energiei din surse


regenerabile de energie

COORDONATOR STIINȚIFIC:
Conf.univ.dr.ing.Popescu Luminita

Absolvent:
Ion Richter

2021
CUPRINS
INTRODUCERE

Conform unor recente lucrări de alfabetizare științifică [1, 2, 3],


aproximativ 78-80% din energia comercială mondială provine din combustibili
fosili, cum ar fi petrolul, cărbunele și gazele naturale. Aceste surse cu conținut
ridicat de carbon au efecte negative în mediile noastre, cum ar fi efectele asupra
sănătății, terenului, aerului și ploii. Având în vedere acest lucru, atenția
majorității țărilor de pe glob a fost transferată către energia cu emisii reduse de
carbon. Energia regenerabilă este resurse abundente în mod natural, care pot fi
valorificate fără a compromite nevoile viitoare de energie. Spre deosebire de
combustibilii fosili, care se epuizează odată cu trecerea timpului. Sursele de
energie regenerabile precum eolianul, solarul, biomasa, valurile și mareele sunt
surse abundente care pot produce energie curată. În ultima perioadă, au fost
observate serii de îmbunătățiri ale tehnologiei energiei regenerabile, deoarece
costul generării energiei electrice este în scădere .

Cerința de energie devine o condiție prealabilă pentru a spori veniturile,


îmbunătățirea calității vieții pentru indivizi nr indiferent unde sunt și chiar când
ar fi exact timpul. Africa este o țară a energiei regenerabile oportunitatea sursei.
Potrivit consumul de energie pe cap de locuitor al Africii este doar o treime din
utilizare globală; totuși continentul acoperă 15% din populația planetelor cu 5%
din globul primar Consumul de energie. Până în 2009, aproximativ 587 de
milioane de locuitori africani trăiau fără electricitate acces. O întrerupere
frecventă a energiei electrice este o tendință obișnuită, consumul de energie
electrică pe cap de locuitor este scăzut, astfel fiabil aprovizionarea securizată
solicită îmbunătățirea rapidă. Țările în curs de dezvoltare în linia economiilor în
creștere sunt într-un mediu mult mai exigent pentru accesul la electricitate
pentru a le facilita creșterea industrială. Economie durabilă creșterea unor astfel
de țări depinde în principal de furnizarea infrastructurii de energie electrică,
deoarece electricitatea este inima și motorul economiei în creștere. S-a așteptat
ca Etiopia, Egiptul, Sudul Africa, Algeria și Nigeria vor domina ponderea
dezvoltării sectorului energetic pe continent .

În ciuda dezvoltării sectorului energetic în aceste țări, tendința de creștere


a indicat chiar și zonele electrificate, modul de electrificare extinde rețelele de
utilități, totuși, cei care trăiesc departe conexiunea la rețea și cei care locuiesc pe
teren deluros lăsat fără acces la electricitate, dar cu suficient surse regenerabile
precum eoliene și solare. Zonele rurale neelectrificate pot accesa electricitatea
fie folosind sistem autonom sau liniile de transmisie a rețelei extinse. Extinderea
rețelei este costisitoare ca transmisie distanța crește, în special în zonele
deluroase, pădure și insulare. Figura 1-1, distanța actuală versus capital costul
rețelei de utilități și al diferitelor scheme fotovoltaice. Costul extinderii rețelei
publice crește cu o distanță mai mare de sisteme hibride independente.

Deși, energia regenerabilă este considerată ca fiind noua tehnologie de


generare a energiei electrice, bariera asociată regenerabilelor este
comportamentul meteorologic stocastic și imprevizibil. Disponibilitatea sa
variază în funcție de locație. De aceea, este necesar să se completeze
regenerabile cu alte surse, cum ar fi bateriile. Datorită acestei naturi intermitente
a surselor regenerabile de energie, singura sursă de energie regenerabilă tinde să
fie problematică în ceea ce privește randamentul energetic și costul operațional.
Pe baza dezavantajelor menționate anterior, două sau mai multe surse
regenerabile sunt combinate pentru a forma un sistem hibrid de energie
regenerabilă (HRES). Scopul principal al acestui lucru sau de a îmbunătăți
producția de energie electrică, de a reduce costurile, de a reduce efectele
negative asociate arderii combustibililor fosili și de a îmbunătăți eficiența
generală a sistemului.

În ultima perioadă, sistemul integrat de energie regenerabilă câștigă mai


multă atenție, deoarece un sistem hibridizat poate fi aplicat în mod eficient
pentru a furniza consumatorilor finali eficiență ridicată și de încredere, spre
deosebire de o singură sursă regenerabilă. Un HERS poate fi aplicat în moduri
independente sau conectate la rețea. Sistemul autonom trebuie să aibă un spațiu
de stocare mare pentru a face față sarcinii. În timp ce este într-un mod conectat
la rețea, stocarea poate fi mică, iar puterea deficitară poate fi dobândită din rețea.

Trebuie remarcat faptul că, modul conectat la rețea trebuie să aibă un


controler electronic de putere pentru partajarea sarcinii, tensiune, armonică și
control al frecvenței. Astfel, modelul de funcționare HERS este clasificat în
modul Island, unde energia electrică generată este consumată local și în modul
conectat la rețea, unde sursa de energie regenerabilă este conectată la rețea.

Este interesant de remarcat faptul că, printre sursele de energie


regenerabile, energia eoliană este cea mai rapidă creștere în ceea ce privește
capacitatea instalată anuală și cumulativă globală. Energia eoliană este aproape
peste tot în lume. Dar viteza vântului variază în funcție de zona respectivă.
Energia eoliană poate funcționa în timpul zilei și al nopții, spre deosebire de alte
surse regenerabile.

Energia solară este cea mai curată și mai abundentă sursă de energie
regenerabilă disponibilă pe pământ (SEIA 2013). Energia solară poate fi definită
ca lumină radiantă și căldură de la soare și este valorificată de tehnologiile
umane.

Cantitatea de energie valorificată de soare depinde de radiații, iar oamenii


de știință definesc radiațiile în două moduri diferite, care sunt energia sub formă
de undă (undă electromagnetică) sau energie sub formă de particule (fotoni).
Radiația electromagnetică emisă de soare are intervalul de lungime a undei de la
0,1 nm la 104 m. Cu toate acestea, 95% din energia solară ajunge la pământ
numai cu intervale de 0,3-2,4 μm [5, 6]. Fotonii călătoresc prin spațiu cu viteza
de 3,0 × 108 m / s și fiecare foton transportă o cantitate diferită de energie
măsurată în electroni volți.

Fotovoltaic (PV) este derivat din două cuvinte: fotografie care înseamnă
lumină și voltaic sau volt înseamnă unitatea potențialului electric. Celulele
fotovoltaice sau solare, numite și semiconductoare care transformă lumina
soarelui în curent continuu (curent continuu). Celula PV este de obicei o
napolitană subțire care constă dintr-un strat ultra-subțire de siliciu dopat cu
fosfor (de tip N) deasupra unui strat mai gros de dopat cu bor (siliciu de tip P).
Joncțiunea p-n este creată prin dopaj, iar câmpul electric este creat în apropierea
suprafeței superioare a celulei. Când o lumină solară care transportă fotoni
lovește celula PV, curentul este produs deoarece fotonii determină electronii să
curgă de la joncțiunea n la p.

O celulă PV tipică din siliciu va produce aproximativ 0,5 ~ 0,6 V în


condiții de circuit deschis, indiferent de dimensiune. Curentul produs este
proporțional cu intensitatea luminii solare care lovește suprafața, precum și cu
eficiența și dimensiunea celulei. Celula fotovoltaică conectată în mod normal în
serie sau în circuit paralel pentru a produce cantitatea dorită de curent. Modulele
fotovoltaice constau din circuite fotovoltaice sigilate într-un laminat de protecție
a mediului. Modulul fotovoltaic este elementele fundamentale ale unui sistem
fotovoltaic. Panourile PV implică unul sau mai multe module PV asamblate ca
unitate pre-cablată, instalabilă pe teren. Seria de panouri fotovoltaice se numește
o serie fotovoltaică care este o unitate gata instalată pentru generarea de energie.
Performanța modulelor și a matricei fotovoltaice este, în principiu, evaluată în
funcție de puterea lor maximă (w) testată în condițiile standard de testare (STC).
Condițiile standard de testare sunt definite ca o temperatură de funcționare a
celulei (modulului) de 25 ° C (77 ° F) și un nivel de iradiere solară incidentă de
1000 W / m2.

Din motivele menționate mai sus, acest capitol se concentrează pe


proiectare, modelare, optimizare, control și analize de sensibilitate efectuate pe
un sistem hibrid bazat pe energia eoliană cu un sistem PV.

CAP.1. Surse de energie regenerabila

Costul electrificării din rețea depinde de următorii patru factori. Generarea


COE din centrale electrice, indiferent de tipul de combustibil pe care îl folosesc,
Costul transportului și distribuției prin noul liniile de transport, pierderile de
energie electrică din transport și distribuție și factorul de încărcare al
utilizatorului.

Factorul dominant din acești parametri este factorul de sarcină, deoarece


indică cantitatea sarcinii de electricitate cerut în orice scop. Comunitățile care
trăiesc pe teren deluros necesită o cerere de încărcare redusă decât cele din teren
simplu; acest lucru se datorează totuși densității casei în terenul deluros este
mult dispersată.

Guvernul Etiopiei a început deja să aplice strategia planului de creștere și


transformare pentru țară să devină o națiune cu venituri medii până în 2030.
Acest obiectiv ar fi de așteptat să fie atins până în transformându-se în
dezvoltare industrială în plus în agricultură mecanizată. Astfel durabil și o
furnizare fiabilă de energie electrică este o cerință. Furnizarea de servicii
îmbunătățite de energie electrică are avantaje să creeze noi oportunități de
muncă, să simplifice viața femeilor din mediul rural, să creeze o atmosferă bună
de muncă. Provocarea, prin urmare, este furnizarea de servicii de energie
electrică durabile fără așteptări lungi pentru extinderea și dependența rețelei pe
centralele electrice bazate pe fosile. Chiar dacă Etiopia nu este dotată cu surse de
petrol din studiul de astăzi.

Potențialul uriaș al surselor de apă care pot acoperi cererea de energie


electrică a țării. În prezent, națiunea este investind prea mult pentru construcțiile
hidroenergetice, deoarece este o disponibilitate ridicată și un cost redus al
energiei generarea este principalul avantaj. Uneori din cauza fluctuației
precipitațiilor, a volumului de apă colectată în rezervor în timpul sezonului
ploios scăzut rămâne sub necesar. Astfel acest deficit de capacitate arata
alimentarea cu energie electrică a țării este amenințată. În ciuda cererii de
energie și chiar a expansiunii hidroenergetice este în creștere rapidă în țară, dar
nu numai că se va întâlni prin hidro. Cu toate acestea, pentru durabilitate
aprovizionare, sursa hidro trebuie să se sprijine cu alte surse locale de energie
regenerabile disponibile, cum ar fi energia solară, geotermale, surse de vânt.

Deoarece Etiopia se află între latitudini de 3o și 15o la nord de ecuator și


330 și 480 longitudini estice și, prin urmare, o cantitate considerabilă de surse
regenerabile de energie sunt incluse și fac parte din ar fi exploatată pentru
producerea de energie electrică .

Sursele regenerabile folosesc ecologic tehnologii de producere a energiei;


sunt inepuizabile și nu sunt poluante. Aplicarea energiile regenerabile în
sistemele din afara rețelei sunt totuși provocatoare datorită naturii intermitenței
surse, dependența de condițiile geografice și meteorologice. Electrificarea
satelor este un pas important pentru îmbunătățirea stării economice a individului
și pentru țară în general.

Accesibilitatea beneficiilor energiei electrice pentru irigații și


aprovizionarea cu apă potabilă, conservarea alimentelor, agroprocesare, pentru a
îndeplini activitatea de sănătate și educație, pentru a crea oportunități de
angajare. În comparație cu mediul rural și sistemul de electrificare urbană,
electrificarea rurală este costisitoare.

În prezent, principala sursă de energie din țară este din surse regenerabile
precum biomasa (lemnoasă, biomasă, reziduuri agricole, bălegar de vacă),
hidroenergie este furnizată aproximativ 98% din electricitate și restul de 2% este
acoperit de un sistem autonom.

Nevoia, capacitatea în plus față de conștientizarea valorificarea resurselor


de energie regenerabilă, cu excepția energiei hidroelectrice, a fost limitată, dar
acum există un început bun de la investigație până la implementare. Cota uriașă
de energie finală, care depășește 89%, a fost consumă în jur de 16 milioane de
gospodării, din care 81% este energie din lemn de foc . In afara 89%, 74% au
fost consumate de gospodăriile rurale, în timp ce gospodăriile urbane reprezintă
15% . În prezent, consumul de energie electrică pe cap de locuitor pe an este sub
100kWh, întrucât Africa subsahariană este de aproximativ 512kWh pe cap de
locuitor.

Guvernul Etiopiei este foarte angajat să realizeze oportunitatea de


conectare, vânzare și câștigând valută străină din țările vecine precum Kenya,
Djibouti, Sudan și Egipt. Dar, cu toate acestea, gospodăriile rurale din Etiopia
încă mai consumă electricitate, iar tendința de electrizare este mult mai mică
cerinta. Astfel, aproape toți sătenii depind de combustibil-lemn pentru
necesitățile zilnice de energie, ceea ce provoacă defrișări și degradări incredibile
ale ecosistemului. Ca condiție de viață a oamenii din satele îndepărtate sunt într-
un mod foarte împrăștiat, prin urmare, furnizarea de rețele electrice conectate la
rețea pentru zona rurală se îngreunează și va suporta un cost de capital prea
mare, prin urmare nu i s-a acordat un prioritate în acest sens.

Norvegia este alimentată în principal de hidroenergie. Cu toate acestea,


inovatorii norvegieni dezvoltă și alte surse regenerabile și tehnologia pentru a le
face să funcționeze.

Sursele de energie regenerabile au un lucru în comun: emisiile minime de


gaze cu efect de seră. Pentru a atinge obiectivele climatice ale Acordului de la
Paris, este esențială mai multă energie regenerabilă. De la sfârșitul anilor 1800,
Norvegia și-a generat cea mai mare parte a energiei electrice din surse
regenerabile. Același lucru este valabil și astăzi. Chiar dacă energia
hidroelectrică este dominantă, companiile norvegiene sunt active și în alte surse
regenerabile, tehnologii de pionierat în energia solară, eolianul plutitor și
stocarea energiei, printre altele.

Mai jos este o scurtă prezentare generală a peisajului norvegian al surselor


regenerabile de energie.
Cea mai mare națiune hidroenergetică din Europa
Norvegia este a șaptea națiune hidroenergetică din lume - și cea mai mare
din Europa. Există vaste resurse de apă răspândite în toată țara, care au pus
bazele aprovizionării cu energie electrică și industrializării în orașe și în
districtele periferice. Astăzi, 96 la sută din producția hidroenergetică norvegiană
este concentrată la 1500 de uzine care pun punct țării de la nord la sud. Acestea
acoperă aproximativ 60% din necesarul de energie al Norvegiei.

Noile centrale hidroelectrice continuă să apară online. Compania Lyse a


deschis recent Lysebotn 2 - o centrală hidroenergetică nouă, flexibilă, avansată
tehnologic - în sudul Norvegiei. Centrala va genera suficient pentru a alimenta
75.000 de gospodării cu energie electrică în fiecare an și poate fi adaptată pieței
de energie pe măsură ce evoluează.

Cap. 1.1. Tipuri de surse de energie regenerabila


Vânt terestru și vânt plutitor offshore
Eolianul terestru este una dintre cele mai importante tehnologii regenerabile la
nivel mondial. Deși producția de energie eoliană cuprinde doar un segment mic
din producția de energie regenerabilă a Norvegiei, evoluțiile au venit rapid. La
sfârșitul anului 2018, centralele eoliene norvegiene terestre aveau o capacitate
totală instalată de 1 695 MW, pentru o producție anuală totală de 5,3 TWh.

Statkraft construiește o nouă instalație eoliană în Norvegia. Fosen Vind


cuprinde șase parcuri eoliene, cu o capacitate totală de 1 000 MW și o producție
anuală totală de 3 400 GWh. Odată finalizată în 2020, instalația va fi cea mai
mare din Europa de acest gen și va dubla aproape capacitatea instalată a
Norvegiei.
Există un potențial extraordinar pentru producerea de energie eoliană în
ocean, în special în apele adânci. Cu toate acestea, fundațiile fixate de jos pot fi
instalate numai la adâncimi de apă de până la 60m. Fundațiile plutitoare, pe de
altă parte, permit accesul la ape mai adânci unde se află majoritatea celor mai
bune resurse eoliene din lume.

Equinor este cel mai mare dezvoltator eolian plutitor din lume. În
octombrie 2017, compania a deschis Hywind Scotland, primul parc eolian
plutitor din lume, care furnizează acum energie electrică pentru 22 000 de
gospodării britanice. Equinor va construi Hywind Tampen, primul parc eolian
plutitor din lume care alimentează platforme de petrol și gaze. Cu cele 11
turbine eoliene (8 MW), va fi cel mai mare proiect eolian plutitor din lume,
reducând emisiile anuale de CO₂ cu aproximativ 200 000 de tone metrice.

Solar plutitor
Deși energia solară este curată și aproape inepuizabilă, construirea
fermelor solare necesită suprafețe întinse de teren. Acest lucru face dificilă
construirea centralelor solare lângă orașe, unde există adesea o lipsă de spațiu.
Generarea de energie solară pe apă poate fi soluția la această problemă.

Mai mult, companiile norvegiene și alte companii energetice care


construiesc centrale hidroelectrice în întreaga lume își pot crește producția
utilizând rezervoare hidroenergetice pentru a genera energie cu energie solară
plutitoare. Aceste companii au avantajul de a avea deja instalată infrastructura
de transport.

Ocean Sun este una dintre companiile norvegiene specializate în energie


solară plutitoare. Compania a dezvoltat o soluție brevetată constând din module
solare din siliciu instalate pe structuri plutitoare mari, inspirate din industria
acvaculturii. Ocean Sun va livra o centrală solară plutitoare pentru rezervorul
Statja Banja din Albania.

Una dintre provocările solare plutitoare este de a determina locul cel mai
bun și modul în care instalația ar trebui construită, ancorată și ancorată pe baza
unor date specifice site-ului. Compania norvegiană Glint Solar ajută la
rezolvarea acestei provocări, oferind instrumente de analiză pentru analize
rapide și cuprinzătoare ale potențialelor situri solare plutitoare.

Biomasă-vânt-celulă de combustibil
De exemplu, luați în considerare o încărcare de 100% sursă de alimentare
și nu există un sistem regenerabil care să îndeplinească această nevoie, astfel
încât două sau mai multe sisteme de energie regenerabilă pot fi combinate. De
exemplu, 60% dintr-un sistem de biomasă, 20% din sistemul eolian și restul din
pilele de combustibil. Astfel, combinarea tuturor acestor sisteme de energie
regenerabilă poate furniza 100% din necesarul de energie și energie pentru
sarcină, cum ar fi o casă sau o afacere.

CAP. 2. Ideea complet regenerabilă

Centrală hibridă complet regenerabilă (solară, eoliană, biomasă, hidrogen)


O centrală hibridă constând din aceste patru surse de energie regenerabilă poate
fi pusă în funcțiune prin utilizarea corespunzătoare a acestor resurse într-un mod
complet controlat. Hybrid Energy Europe-SUA. Caffese în Europa introduce
transmisia hibridizantă cu stocarea energiei hidro pompate marine prin elpipes.
Proiectul Caffese constă în 3 lacuri mari marine care produc 1800 GW și
transmisia cu elpipes.

O parte 1200 GW produce combustibili de apă-combustibili eolieni.


-combustibili solari 210 miliarde litri an. (IEEE Power and Engineering Society-
General Meeting 9 februarie 2011. Arpa-E, Doe SUA, MSE Italia, Comisia
Europeană-Planul Energy-Caffese și Consorțiul Sistemele hibride regenerabile
de energie devin populare ca sisteme de alimentare independente pentru
furnizarea de energie electrică în zone îndepărtate datorită progreselor în
tehnologiile de energie regenerabilă și creșterii ulterioare a prețurilor produselor
petroliere. Un sistem hibrid de energie, sau energie hibridă, constă de obicei din
două sau mai multe surse de energie regenerabilă utilizate împreună pentru a
asigura o eficiență sporită a sistemului, precum și un echilibru mai mare în
energie livra.

Termeni pertinenți

Termenii sunt de natură tehnică și acolo explicații scurte vor parcurge un


drum lung pentru a discuta conceptul caracteristicile sistemului hibrid de energie
regenerabilă, astfel optimizare, fiabilitate, rețea, micro rețea, rețea macro,
generație diversă, sistem de energie hibrid și hibrid regenerabil sistemul
energetic.

Optimizare

Termenul de optimizare este definit ca un proces, act sau metodologie de


a face ca proiectarea sau decizia sistemului să fie funcțională sau eficientă
posibil, în conformitate cu Hong și Lian. Există două metode practice
fundamentale de optimizare, astfel, metaheuristica și cea bazată pe simulare, vor
fi discutate în continuare în secțiunea de optimizare. Într-o altă perspectivă, se
raportează că găsește o alternativă cu cea mai înaltă performanță realizabilă și
cea mai rentabilă, sub anumite constrângeri, prin maximizarea factorilor doriți și
minimizarea celor nedorite. Cu toate acestea, maximizarea înseamnă un efort de
a atinge cea mai înaltă performanță dorită a sistemului, rezultatele fiabilității
indiferent de cost și această percepție este mărturisită în egală măsură de Hong
și Lian . Cu toate acestea, orice optimizare practică ar putea fi restricționată de
lipsa datelor sau informațiilor complete, în timp ce, dacă unele date sunt
disponibile, în timp ce altele nu sunt, atunci se poate folosi programarea liniară.
Dimpotrivă, dimensionarea optimă a componentelor sistemului regenerabil de
energie pentru a le mări energia, capacitatea sau performanța, astfel, asigurând
impactul puterii, fiabilității este considerat optimizare conform Kaabeche și
colab.
În consecință, hibridizarea sistemului energetic este o explorare a
proiectării infrastructurii care utilizează instrumente de optimizare pentru a
configura componentele hibride de energie regenerabilă pentru a spori
fiabilitatea energiei, permițând pierderea zero sau minimă a probabilității de
alimentare cu energie (LPSP). Probabilitatea este capota probabilă a obținerii
unei fiabilități optime a alimentării cu energie electrică și asta, în ciuda tuturor,
depinde de starea de redundanță a infrastructurii de alimentare cu energie
electrică. Redundanța componentelor de putere poate fi fie complet activă, fie
parțial activă, lucrând cu structura sistemului, pentru a permite distribuirea fără
întreruperi a sursei de energie electrică. Pasiv înseamnă că componentele sunt în
regim de așteptare și sunt cuplate numai în punctul în care apare defecțiunea
componentei. Ulterior, fiabilitatea sistemului cu redundanță activă are o sursă de
alimentare mai lină, care nu permite pierderea sursei de alimentare sau permite
doar pierderi minime decât componenta de fiabilitate a redundanței pasive.

Fiabilitate

Fiabile, consecvente, demne de încredere și statornice sunt întotdeauna


cuvinte de urmărire pentru termenul de fiabilitate, iar în ceea ce privește livrarea
de energie către încărcăturile electrice ale consumatorilor înseamnă o alimentare
calitativă consistentă. Sistemul de alimentare cu energie este de fapt proiectat cu
redundanță și diagnosticare pentru a obține fiabilitatea optimă a sursei de
alimentare. Redundanța ia mai multe concepte ale aritmeticii simple, cum ar fi,
N + 1, N + N sau 2N pentru o fiabilitate maximă, cum ar fi automatizarea
sistemului, așa cum este exprimată . Elementul de redundanță „2N” iese în
evidență pentru a oferi o redundanță mai bună decât celelalte; înseamnă că cei
doi coeficienți înmulțiți cu componentele existente ca dimensiune „N”. Coerența
alimentării cu energie electrică depinde de disponibilitatea surselor alternative
de energie și a copiilor de rezervă, cum ar fi subunitățile de stocare a energiei, în
funcție de alimentarea cu energie regenerabilă hibridă.

Termenul hibrid în sine înseamnă un amestec de două componente diferite


cu rezultate aproximativ similare pentru un scop specific, de exemplu, o sursă
hibridă de energie solară-microhidroenergibilă (HRES) pentru a furniza unei
comunități rurale electricitate fiabilă. În schimb, resursa solară este înțeleasă ca
fiind stocastică prin natură și este caracteristică spre deosebire de microhidro,
deci funcționează mai bine atunci când sunt hibridizate sau proiectate să
funcționeze completându-se reciproc. Resursele hibride se îmbunătățesc prin
atașarea unor depozite de energie hibride, astfel încât convertoarele de energie
să fie susținute de stocarea de energie în efortul de a atinge pierderea zero a
probabilității de alimentare cu energie (LPSP) . În plus, capacitatea hibridă
precedentă este extinsă prin integrarea automatizării electronice a controlerului
în stilul PLC / SCADA. Orice coerență a alimentării cu energie înseamnă, în
mod evident, că ar trebui să existe o pierdere nesemnificativă a probabilității de
alimentare cu energie (LPSP) la un moment dat în funcționarea sistemului.
Probabilitatea ca un sistem să furnizeze o putere de ieșire calitativă consistentă
pe o perioadă lungă de timp este considerată a fi de încredere, așa cum a
interpretat acest autor. Prin urmare, un sistem fiabil este caracterizat de o sursă
de alimentare de încredere exprimată matematic în termeni de timp mediu
înainte de eșec (MTBF) și aritmetic exprimată ca fiabilitate.

R=e(−tMTBF)R=e(-tMTBF)

Cu toate acestea, timpul mediu înainte de eșec este timpul de scădere


prevăzut între eșecurile inerente ale sistemului de operare utilizând un
instrument de simulare Monte Carlo pentru optimizarea fiabilității și Perturbarea
și respectarea urmăririi punctului de putere maximă pentru optimizarea (MPPT).

Dependența de furnizarea de componente adecvate de rezervă, în caz de


urgență, prin utilizarea concedierii este o strategie tehnică sănătoasă care atrage
costuri suplimentare de intervenție. În mod clar, trândăvie este ceea ce înseamnă
redundanță și, deși există două tipuri, tipurile pasive și active sunt sincronizate
cu sistemul, în timp ce tipurile pasive sunt de cele mai multe ori în modul de
așteptare și așteaptă să fie chemate pentru activitate, așa cum este explicat de.
Astfel, proiectarea structurii hibride a resurselor de energie regenerabilă, a
condiționatorului hibrid de energie, a depozitelor de energie hibridă și a
platformei de control hibrid pentru gestionarea automată a energiei..

Cadrul fizic al cărui energie electrică este produsă folosind diverse


generatoare pentru alimentarea sarcinii folosind conductoare electrice și cabluri
de rețele de transport și distribuție aeriene sau subterane, utilizează de obicei
echipamente de transport și distribuție asortate. Figura 1 reprezintă puterea
electrică a rețelei trifazate care provine de la stația de generare printr-un
transformator step up conectat la liniile de transmisie trifazate și conectat la
transformatorul step down care distribuie energia electrică diferitelor sarcini ale
consumatorilor, așa cum este explicat de Diaf și colab. . Rețeaua din Figura 1
este o rețea de curent alternativ trifazată pentru sarcini de curent alternativ (AC)
și, dimpotrivă, un model de curent continuu (DC) sunt, de asemenea, utilizate
pentru diverse sarcini, așa cum este observat de Rao Figura 2.1. Ilustrează mai
multe rețele realizate disponibile și clasificate ca micro și rețele mari conectate
la diverse generatoare de energie convenționale și regenerabile.

Fig. 2.1. Rețele electrice multiple (transmisie și distribuție).

CAP. 3. Micro-rețea
Se spune că microrețeaua este o rețea concepută pentru a integra resursele
distribuite de energie, controlul funcționării, problema calității energiei și
infrastructura de gestionare a energiei pentru cererea de încărcare și stabilitatea
alimentării cu energie. Este cea mai mică instalație comună în rețea, cu
generatori diferiți care utilizează o tensiune de joasă tensiune trifazată cu patru
fire de alimentare până la o singură fază cu trei fire sau configurație de
alimentare cu două fire pentru a furniza alimentarea cu energie electrică a
consumatorilor. Mai mult, microrețeaua este considerată a fi un grup de resurse
distribuite (DER) și sarcini care formează o rețea electrică.

Are o rețea de resurse de energie de distribuție de joasă tensiune (DER),


sistem de stocare a energiei (ESS) și / sau micro surse, cum ar fi fotovoltaice,
celule de combustibil, turbine eoliene, etc. Micro-rețeaua poate avea surse de
energie controlabile, cum ar fi biomasă, hidro , combustibilul fosil sau surse de
energie necontrolabile, cum ar fi solare și eoliene sau pot fi fluxul râului, care
depinde de ploile zilnice, lunare și anuale. Controlul rețelei solare și eoliene este
o provocare, implică măsurarea parametrilor, cum ar fi iradianța solară sau
izolarea, tensiunea panoului fotovoltaic, curentul panoului fotovoltaic,
temperatura ambiantă, viteza vântului și modelul de sarcină AC pentru o
evaluare de un an. În schimb, pierderea de stocare a energiei regenerabile,
randamentul mediu al convertorului de energie, parametrii perioadei de vârf sunt
utilizați pentru evaluarea performanței puterii micro rețelei, după cum au
raportat Mohammadi .

CAP. 3.1. Diverse generații (DG)


O singură sursă de furnizare a energiei electrice către consumator, sarcina
locală este o strategie diversă de generare, cum ar fi generarea convențională de
combustibili fosili, cum ar fi petrolul, cărbunele etc. sau metoda de energie
regenerabilă, cum ar fi energia solară, eoliană, hidro, biomasă, geotermală etc.
sau generatoarele de benzină care se folosesc de obicei și în mod obișnuit în
zonele rurale sunt toate clasificate ca surse de energie mici și diverse ale
generatoarelor electrice. Generatorul divers situat în stânga figurii și care
reprezintă fie sursa diversă de energie convențională, fie cea regenerabilă,
conform acestui autor .

Integrarea diverselor surse de energie pentru funcționare, control,


gestionarea energiei în sistemul de alimentare în timp real alcătuiește o micro
rețea sau o rețea așa cum este poziționat de Ashourian . Evident, micro-rețeaua
are o structură de distribuție ca rețeaua macro, cu excepția faptului că are o
dimensiune mai mică, într-o rețea mică și are o capacitate redusă de putere.
Generația diversă este transformată într-un mix de design hibrid ori de câte ori
stocarea de energie hibridă este integrată în structura micro rețelei pentru a
evacua în mod fiabil puterea la sarcină.
CAP. 3.1.1. Sistem de energie hibridă (HES)

Va fi bine să începeți cu sistemul de energie hibrid (HES). Sistemul de


energie hibridă este proiectarea tehnică a hibridizării componentelor de
alimentare cu energie sau asocierea acestora, de exemplu, aranjarea diverselor
resurse de energie pentru a lucra în paralel (echivalent) este foarte frecventă în
energie. Deci, hibridizarea este definită ca formarea încrucișării de perechi de
agenți pentru a lucra împreună pentru a atinge un scop. Astfel, hibridizarea este
de a sincroniza manual sau automat două sau mai multe resurse sau componente
ale generatorului de energie electrică pentru a furniza energie electrică rețelei,
formând astfel un sistem de energie hibrid. Sistemul de energie hibridă este un
design infrastructural care integrează convertoare de energie diverse sau
multiple în stocarea energiei, condiționatoare de energie, sistem de management
al energiei. În general, sistemul hibrid de energie regenerabilă (HRES) este o
extensie a HES care utilizează diverse resurse mixte ca hibrid sau toate resursele
hibride de energie regenerabilă pentru a furniza sistemul de energie electrică.

Conceptul sistemului de alimentare RE hibrid este percepția de a


implementa un portofoliu de fiabilitate pentru a evita LPSP, care va afecta
calitatea sursei de energie, rezultând schimbări dinamice și tranzitorii. Prin
urmare, fiabilitatea este fiabilitatea sistemelor sau componentelor de a putea
funcționa corespunzător în condiții stabilite pentru o perioadă specificată, fără
defecțiuni. Mai mult, se spune că fiabilitatea este o probabilitate de succes,
exprimată ca fiabilitate (R) egală cu „1” minus (Pf) probabilitatea de eșec, adică
R = 1 - Pf. Prin urmare, fiabilitatea se referă la factorii de siguranță și factorul de
cost cauzat de nefuncționarea sistemului, costul reparațiilor echipamentelor,
piesele de schimb, personalul și costul cererilor de garanție.

Nivelul ridicat de fiabilitate va rezulta, desigur, dintr-un bun concept de


fiabilitate, cum ar fi utilizarea conceptului de optimizare a proiectării sistemului
de energie electrică. Dinamica parametrilor stochastici în alimentarea cu energie
afectează fiabilitatea sistemului întrucât eșecul este neîntrerupt, cu excepția
cazului în care conceptul de hibridizare este îmbrățișat și integrat în structura
alimentării cu energie, după cum sa menționat . Redundanța este furnizarea mai
multor surse alternative de alimentare cu sursă sau componentă a sistemului
pentru a efectua anumite sarcini (importante), duplicarea subsistemului activ sau
pasiv și integrarea completă de rezervă a stocării energiei în caz de eșec conform
Ashourian.

Pe de altă parte, fiabilitatea acoperă mai multe moduri de operare unice,


care asigură o ieșire de înaltă calitate, oferind cea mai mare disponibilitate prin
redundanță și capabilități avansate de rezolvare a problemelor sistemului hibrid
de alimentare RE, așa cum au declarat Mat . Astfel, HES își asumă mai multe
tipuri de proiectare, cum ar fi mai multe surse de energie pentru combustibili
fosili, surse regenerabile de generator diesel-SPV sau alt amestec hibrid de
resurse de energie regenerabilă. Iar fiabilitatea sistemului hibrid poate fi
îmbunătățită prin integrarea și optimizarea componentelor esențiale, cum ar fi
resursele de energie, stocarea energiei și gestionarea energiei. Sistemele
regenerabile de energie hibridă sunt economice, consumul de combustibili fosili
mai mic sau deloc pentru toate RER și nu au emisiuni de gaze cu efect de seră
sau mai puține. Energia solară, hidro și alte surse regenerabile de energie sunt
sigure pentru mediu și au potențiale adecvate de generare a energiei. Prin
urmare, integrarea acestor surse cu stocarea energiei ca sistem hibrid are
rentabilități economice, susținute de Mat .

CAP. 3.1.2. Sistemul de alimentare cu energie


regenerabilă hibridă (HREPS)

Sistemul de alimentare cu energie regenerabilă hibridă (HREPS) este o


combinație sau o combinație de infrastructuri de sisteme de energie potrivite
(paralele) concepute pentru a oferi fiabilitatea alimentării cu energie. Sistemul
de alimentare cu energie regenerabilă hibridă (HREPS) are modele sau modele
enorme care constă din cinci subunități comune, și anume, (i) resurse de energie
regenerabilă (RER) sau recoltatoare de energie, (ii) sistem electric
(condiționatoare de energie) și (iii) energie sistemul de stocare (ESS), cu toate
acestea, (iv) un bus comun și (v) un controler electronic logic (ECS) este inclus
pentru gestionarea sistemului.

Prin urmare, HREPS are mai multe modele de hibridizare prin selecția
optimă a componentelor adecvate care constă din secerătoare de energie,
condiționator de energie electrică, ESS, magistrală comună și controler logic
electronic, totuși, toate designurile hibride pun accentul pe hibridizarea RER
decât oricare dintre cele cinci componente. Astfel, este necesară adaptarea
normei de redundanță la toate subunitățile pentru a evita pierderea probabilității
de alimentare cu energie (LPSP) pentru a realiza o proiectare optimă.
Proiectarea nomenclaturii de alimentare cu energie regenerabilă hibridă
(HREPS) necesită următoarele subunități de propunere de proiect: resursa
hibridă de energie regenerabilă (HRER) -sistem de stocare a energiei hibride
(HESS) -condiționator de energie hibridă (HEC) -gestionarea energiei hibride
(HEMS) din patru module subunități hibridizate. Fiecare dintre subunități este
de așteptat să-și completeze perechea pentru a compromite un design optim care
să fie modulat și simulat utilizând optimizarea bazată pe simulare, pentru a
obține fiabilitatea sursei de alimentare lipsită de pierderea probabilității de
alimentare cu energie (LPSP).

Factori de fezabilitate hibrizi (optimizare și costuri nivelate ale energiei


electrice)

Optimizarea sistemului de alimentare cu energie regenerabilă hibridă


(HREPS) este definită de Giraud ca fiind găsirea celei mai performante fezabile
sau abordarea cea mai eficientă din punct de vedere al costurilor, sub anumite
constrângeri, prin maximizarea factorilor doriți și minimizarea celor nedorite. În
cazul acestei performanțe de proiectare a fost considerată prioritară, deci
fiabilitatea energetică este mai plăcută decât deficitul său (lipsa de energie).

Pentru ilustrare, generatoarele de benzină erau singura sursă de


electricitate din zonele îndepărtate și rurale, altfel comunitatea trebuia să trăiască
cu felinare. În consecință, maximizarea mijloacelor pentru a obține cel mai mare
rezultat pentru furnizarea de energie electrică este mai bună indiferent de cost.
Prin urmare, un act, proces sau metodologie de realizare a unui design pentru a
funcționa eficient pentru un anumit scop se numește optimizare a sistemului
începând doi factori sunt criteriul probabil în determinarea potențialului hibrid al
oricăror constrângeri ale sitului, și anume, optimizarea și costurile nivelate ale
energiei electrice (LOCE).

Metodele optime sau cele mai bune pentru a explora sistemul hibrid de
energie regenerabilă pentru fiabilitatea alimentării cu energie sunt enorme.
Utilizarea RE a fost, din punct de vedere istoric, abundent peste tot,
omniprezentă, cu costuri gratuite și caracteristici nepoluante, ceea ce a dus la
creșterea capacității de stocare necesare. Un sistem hibrid mic este considerat
economic și poate să nu satisfacă cererea de încărcare a utilizatorului, în timp ce
cel mare poate furniza energie rezonabilă, dar este costisitor. Prin urmare,
dimensionarea optimă a sistemului de putere RE necesită un model matematic al
caracteristicilor componentelor sistemului folosind tehnici speciale pentru a
extrage puterea maximă din modele.

De asemenea, sistemul hibrid are un sistem de control complex datorită


recoltelor stochastice și multiple, de exemplu, tehnica punctului de putere
maximă (MPPT) folosită în sistemul SPV face sistemul mai complex . Această
abordare hibridă și MPPT este denumită optimizarea componentei de putere
stocastice SPV pentru a satisface cererea de alimentare cu energie operațională.

În plus, optimizarea sistemelor hibride de energie regenerabilă are două


tehnici, instrumentele sau componentele optime bazate pe resursele de energie
disponibile la fața locului și dimensionarea componentelor și utilizează strategia
de control adecvată care va automatiza funcționarea sistemului hibrid integrat. .
Proiectarea optimă a HREPS, configurația poate fi realizată utilizând mai mulți
algoritmi de optimizare, cum ar fi metodele numerice, probabilistice și euristice,
în anumite condiții, după cum au raportat acești autori . În timp ce, factorul de
fezabilitate este un indice numit cost localizat al energiei (LCOE) utilizat pentru
a găsi costul prețului mediu al energiei electrice produse de HRES pe parcursul
vieții sale. Aceste variabile includ investiția inițială, dezvoltarea, capitalul,
funcționarea și întreținerea și costurile combustibilului puse împreună pentru
analiza costurilor.

Cu toate acestea, factorii de fezabilitate ai utilizării optimizării sunt


complecși, neliniari și neconveși, datorită constrângerilor unice mixte. Se spune
că abordarea de optimizare este fundamental două, și anume, bazată pe simulare,
care este plictisitoare, consumatoare de timp, predispusă la erori umane și
metoda metaheuristică care utilizează multiple obiective care implică costuri,
performanță, gestionarea cererii de aprovizionare, limitări ale rețelei, algoritmi
precum numerice , metodologie probabilistică și euristică.

Optimizarea furnizează energie alternativă economică, eficientă și fiabilă,


fără energie LPSP. Mai multe concepte hibride de optimizare a sistemului de
energie regenerabilă au fost enumerate în Tabelul 1 în șase grupuri. Numele lor
sunt construcția grafică, abordarea probabilistică, abordarea deterministă,
abordarea iterativă, inteligența artificială și software-ul (bazat pe simulare). Cu
toate acestea, un software HOMER read-made este un instrument folosit pentru
a modela configurația hibridă pentru optimizare care pune accent pe doi factori,
minimizând costurile și maximizând constrângerile de performanță, așa cum
afirmă Hong și Lian .

S/
Elemente Observatii
N Tehnica de optimizare
Baterie și panou
1
Construcție grafică PV Folosiți doi parametri
Performanța Pe baza abordării colectării
2 Abordare probabilistică
sistemului hibrid datelor statistice

Utilizați o ecuație pentru


FV autonom cu
3 Abordare deterministă determinarea valorilor
baterie
specifice cu parametri
constanți

Abordare iterativă: alpinism, Sistem hibrid- Bazat pe LPSP pentru a găsi o


4
programare dinamică, liniară și solar-eolian combinație posibilă de
obiectiv multiplu combinație sol-vânt
Inteligență artificială: algoritm
generic, roi de particule, logică Sistem hibrid
5 Bazat pe tehnica evoluției
fuzzy, rețea neuronală artificială solar-eolian cu
și model hibrid baterie
Fișierul de intrare cu toate
Software bazat pe: homer și
Toate cele de informațiile necesare este
6 dezvoltat software de aplicații
mai sus furnizat. Software-ul se ocupă
GUI
de alte lucruri

Tabel 3.1.2.1. Posibile tehnici de optimizare.

În continuare, simularea bazată pe căutare și Monte Carlo (SMCS) este o


altă utilizare a modelului de optimizare pentru HREPS și sistemul de stocare a
energiei (ESS) pentru a verifica fiabilitatea sursei de alimentare. SMCS permite
evaluarea comportamentului cronologic și a fiabilității HREPS prin intermediul
seriilor de experimente simulate pentru sarcini de mare putere raportate de
Ekren și Ekren .

Fiecare dintre tehnicile de optimizare este considerată unică deoarece are


elemente de proiectare care sunt cele mai potrivite pentru aplicarea sa pentru a
obține rezultate optime. Optimizarea inteligenței artificiale constă din cinci
subcategorii, algoritm generic, roi de particule, logică fuzzy, rețea neuronală
artificială și model hibrid de Arabali.

Metoda Perturb and Observe este o abordare convențională de urmărire a


punctului de putere maximă (MPPT) utilizată în subunitatea de condiționare a
energiei. Se spune că este un punct maxim global (GMP) deoarece combinația
dintre Perturb și Observe caută rapid primul punct maxim local (LMP) și
căutarea de optimizare a roiului de particule (PSO) pentru punctul maxim
global. Raportul experimental arată că această metodă este bună pentru sistemul
de alimentare hibrid, deoarece poate urmări GMP cu un timp de convergență
mai rapid și un răspuns dinamic mai bun decât folosind doar PSO singur, în
conformitate cu Hakimi și Moghaddas-Tafreshi . Prin urmare, optimizarea are
mai multe abordări, unele dintre acestea sunt enumerate în tabelul 1, în
conformitate cu tehnicile și elementele sistemului RE studiate.

O optimizare a sistemului de energie regenerabilă hibridă și


dimensionarea componentelor s-au dovedit a fi mai bune din punct de vedere
economic și fiabil în îndeplinirea tuturor condițiilor de încărcare cu costuri
minime de investiție și de funcționare. Aceasta a fost o dezvăluire a multor
cercetări folosind algoritmul genetic, optimizarea roiului de particule, recoacerea
simulată, algoritmul coloniilor de furnici și rezultatele algoritmului sistemului
imunitar artificial, după cum au raportat acești autori [23]. Figura 3.1.2.2.
prezintă o reprezentare grafică a optimizării care arată că are două margini,
producția de energie și controlul cererii de energie, dimpotrivă, funcția obiectivă
este fiabilitatea optimă de proiectare înclinată spre constrângerile sale. Aceste
constrângeri determină intrările de energie să maximizeze performanța, iar
celelalte mâini LOCE reduc costurile de Boubekri .
Fig. 3.1.2.2. Diagrama de optimizare hibridă, control și producție de energie RE

Hibridizarea motorinei cu energie regenerabilă pentru a demonstra


potențialul RE de a înlocui generatorul diesel. Platforma software HOMER a
fost utilizată pentru a studia tiparul de încărcare și a fost modelată pentru
optimizarea HOMER hibrid RE. Hibridul solar-vânt-DG a fost simulat pentru a
obține patru modele de tehnologie diferite. Rezultatele arată că PV / hidro / DG
are cea mai mare valoare de optimizare în comparație doar cu generatorul de
motorină.

CAP. 3.1.3. Energia regenerabilă (RE)

Energia regenerabilă (RE) și sistemul hibrid de energie (HES) se extind,


iar metoda actuală de proiectare este o metodă de optimizare bazată pe simulare
și metode de optimizare meta-euristică. HES sunt aplicații la scară medie în
zone îndepărtate și de sine stătătoare, dar sunt necesare pentru integrarea pe
scară largă în rețea. HES sunt neliniare, neconvexe și compuse din variabile
mixte care nu pot fi rezolvate folosind metode tradiționale de optimizare.
Alternativ, două abordări sunt utilizate pentru proiectarea opțională HES.
Optimizarea bazată pe simulare și metodele de optimizare meteo-euristică sunt
limitate, având în vedere consumul de timp, prelucrarea și pronosticarea erorilor
analizate de Arabali. De la început, proiectarea sistemului hibrid de generare a
energiei (HPGS) începe cu studii de fezabilitate, analizează potențialul și
eficacitatea utilizând simularea computerizată, așa cum a fost observat de Soysal
și Soysal .
O metodologie de optimizare sistematică este de a obține formule de
sistem RE hibrid (HRES) Optimizarea prin integrarea răspunsului la cerere,
prognoza meteo cu zi înainte și în timp real și încărcarea modelului utilizând o
strategie de optimizare a orizontului în retragere este o altă abordare.
Demonstrat practic unei case rezidențiale monofamiliale HRES de Nfah.
Metodele de răspuns la cerere și prognoza meteo sunt utilizate pentru a optimiza
HRES, pentru a reduce costurile și a maximiza performanța.

Mai mult, starea artelor generatoare avansate; controlerul logic electronic


de putere, cerințele și controlul rețelei sunt optimizate pentru a îmbunătăți
caracteristicile centralei eoliene pentru o livrare eficientă a energiei și integrarea
conform Khan și Iqbal . În consecință, controlerele logice electronice de putere,
SPV încrucișat, ESS hibrid și tehnologia hibridă RER sunt, prin urmare,
aplicabile unui sistem solar de energie fotovoltaică pentru o fiabilitate
îmbunătățită a puterii.

Cu toate acestea, abordările de aici iau în considerare optimizarea în ceea


ce privește fiabilitatea sursei de alimentare, dar nu numai a costurilor. Prin
urmare, funcționarea HREPS pe termen lung este de preferat din punct de
vedere economic, deoarece costurile sunt reduse, fără costuri de reinvestire de
înlocuire, costuri de alimentare, costuri de întreținere, costuri de probabilitate a
pierderii alimentării cu energie și costuri de degradare a mediului
necuantificabile ca parametri economici care indică funcționarea singurului
generator diesel pentru alimentarea cu energie electrică. are variabile de cost
exorbitante decât sistemul energetic hibrid REPS.
CAP.4. Costul nivelului energiei (LCOE)

Costul energiei nivelate (LEC) sau (LCOE) este costul unitar al energiei
electrice în perioada de viață a sistemului de alimentare cu energie în termeni
valorii actuale nete (VAN), adesea luate ca preț mediu alternativ al energiei
electrice pentru a se echilibra pe durata de viață a sistemului de generare. Cu
toate acestea, LCOE este o decizie critică generală de a continua sau nu cu
dezvoltarea unui proiect. Există două modele de simulare a costului nivelat al
energiei electrice (LCOE) disponibile, și anume, foaia de calcul EGC și modelul
de consilier de sistem (SAM). LCOE este exprimat matematic ca costul ciclului
de viață împărțit la energia produsă pe toată durata vieții, interpretată ca fiind
echilibrată. Sistemele de energie regenerabilă au o cheltuială inițială mai mare a
costurilor de capital (ICC), însă se amortizează pe termen lung cu combustibil
natural gratuit, costuri mai mici de funcționare / întreținere și respectarea
mediului, fără impact GES plus gaze otrăvitoare, conform Refs. [25, 27]. În cele
din urmă, costul localizat al energiei (LCOE) este o utilizare a indexului pentru a
costa prețul mediu al energiei electrice produse de HRES pe durata investiției
sale inițiale, dezvoltare, capital, exploatare și întreținere și costurile
combustibilului ca variabile.

Prin urmare, modalități eficiente de reducere a costului energiei


sunt:Reduceți costul de dezvoltare, costul capitalului, costul de funcționare și
întreținere

Producerea de energie sau creșterea duratei de viață a infrastructurii de generare.


Un model de viață a generatorului eolian a fost îmbunătățit pentru a dura între
20 și 25 de ani în Danemarca, așa că acest lucru se aplică altor infrastructuri RE.
Cu toate acestea, deciziile în cunoștință de cauză necesită schimbarea în
selectarea proiectelor folosind funcții prioritare sau obiective presante pentru a
maximiza.

Reducerea costurilor de funcționare include combustibilul fosil, iar apoi


creșterea prețului și îngrijorarea globală a emisiilor de gaze cu efect de seră a
motivat aplicații independente ale sistemului hibrid de energie regenerabilă.
Instrumentele de decizie de modelare, simulare și optimizare a obiectivelor
multiple care susțin costul pârghiat al energiei electrice (LCOE), costul ciclului
de viață (LCC), funcțiile obiective de emisie de gaze cu efect de seră (GES)
utilizate pentru a evalua fiabilitatea alimentării cu energie, optimizarea și
sensibilitatea la prețul pieței. Cu toate acestea, este dificil să se justifice LCOE și
LCC ale componentelor RE independente în proiectele de electrificare rurală. În
schimb, fronturile LEC, LCC și GES sunt simplificate prin asocierea LCC-LEC
și LEC-GHG pentru luarea deciziilor în conformitate cu Khan și Iqbal.
Simularea HOMER a raportat că LCOE de energie a bateriei hibride PV-Wind-
diesel-hibride optimizate este mai mică decât sistemul de energie hibrid fără mix
de energie regenerabilă. În consecință, s-a ajuns la concluzia că alimentarea cu
generator de motorină singură nu este fezabilă, deoarece prețul combustibililor
fosili crește rapid, după cum au raportat Ekren și Ekren

Integrarea solară, eoliană și alte elemente regenerabile cu stocarea


energiei ca sistem hibrid are rentabilități economice ale LCOE, oferind o putere
adecvată, respectarea mediului și fiabilitate pentru toate condițiile de încărcare,
susținute de Nema . Alternativ, trei modele de analiză au fost puse pentru a testa
costurile-beneficii ale energiei solare fotovoltaice, astfel, pe termen scurt, pe
termen mediu și pe termen lung. Pe termen scurt se consideră eficiența costurilor
pentru creșteri incrementale, pe termen mediu se concentrează asupra
implicațiilor schimbărilor non-incrementale ale capacității solare, în timp ce, pe
termen lung, se îndreaptă asupra obiectivelor de carbon din secolul al XXI-lea.
Prin urmare, economia depinde de costurile de integrare a rețelelor, de
tehnologiile cu emisii reduse de carbon și de potențialul avansurilor tehnologice.

Criteriile comune eficiente din punct de vedere al costurilor în fenomenele


fotovoltaice se bazează pe jurisdicția politicii, încadrează munca, cum ar fi
stimulente precum fit-in-tariff (FIT), credite fiscale, variabile ale certificatelor
de reducere a emisiilor de carbon, motivează investitorii. Din punct de vedere
economic, rentabilitatea investiției (ROI) este întotdeauna un motiv important
pentru un investitor. Dimpotrivă, studiul de fezabilitate al fotovoltaicului solar a
indicat că acesta are o rată de rentabilitate ridicată pe termen lung (ROR), vezi
Tabelul 4.1, oferă detalii după cum sa raportat
Rata de
Intervalul perioadei de emisie
S/No Tip PV
rambursare (ani) (gCO2-eq / Observații
KWh)
Environmentally
1 Fir subtire 0.75–3.5 10.5–50
friendly and suitable
2 1.7–2.7 29–45 Ditto
Mono-siliciu
3 Tehnologii avansate ale sistemelor fotovoltaice

Rata mai
I 0.7–2.0 mică decât Ecologic și potrivit
Concentrație mare
cea de mai
sus
Mai mare
II decât rata de
Ecologic și potrivit
mai sus
Sensibilizat la Cercetarea tarifelor
III – –
colorant este în curs

Tabelul 4.1. Fezabilitate pentru tipurile fotovoltaice cu perioadă de recuperare și


impact asupra mediului.
CAP. 4.1. Autobuz pentru sistemul de alimentare cu
energie regenerabilă hibridă (HREPS)

Autobuzul de electricitate este un bun conductor transformat într-o bară


pentru transportul energiei de la generatorul de energie / convertor la rețea.
Sistemul de alimentare cu energie regenerabilă hibridă (HRES) are două nivele
de magistrală de tensiune DC și AC produse de amestecul și încrucișarea
resurselor de energie.

Cele două niveluri ale magistralei AC și DC prin extensie sunt în mod


fundamental două configurații, și anume aranjamentele seriei și ale magistralei
paralele, așa cum se arată în Figura 3 pentru conexiunea în serie, Figura 3 și
Figura 4 pentru magistrala paralelă, după cum au raportat Zhou și Sun . Acești
autori au ilustrat ideologia metodologiei hibride care poate fi sincronizată pentru
a deservi mai bine sarcina electrică, ceea ce înseamnă amestecarea energiei
pentru a îmbunătăți puterea infrastructurii convertoare RE echivalente pentru a
avea fiabilitate în furnizarea sursei de alimentare.
Fig. 4.1.1. Sistem de alimentare RE hibrid din serie cu o singură magistrală CA
pentru toate sarcinile de curent alternativ

Fig. 4.1.2. Sistem de alimentare RE paralel (hibrid) cu ambele magistrale AC și


DC plus sarcini AC și DC
Fig. 4.1.3. Sistem RE hibrid paralel cu magistrală de curent alternativ și curent
continuu pentru toate sarcinile de curent alternativ
Figurile 4.1.1. ,4.1.2. ,4.1.3. , 4.1.4. , sunt într-o schemă de linie / bloc
reprezentând un sistem trifazat pentru resurse RE hibrid pentru a produce forma
de undă de tensiune de ieșire prezentată în Figura 6. Cu toate acestea, RE hibrid
poate fi, de asemenea, proiectat pentru a furniza un sistem monofazat pentru o
fază mai mică cererea de sarcină și unda de tensiune de ieșire sunt implicite.

Fig. 4.1.4. Forme de undă de tensiune de ieșire trifazată RE hibridă


CAP. 4.1.1. Resurse de energie regenerabilă (RER)
dimensionare optimă
Hibridizarea este o strategie comună pentru îmbunătățirea dimensionării
resurselor regenerabile de energie (RER); este, de asemenea, cunoscut sub
numele de încrucișare în SPV. Scara optimă a resursei de energie regenerabilă
pentru recoltarea energiei depinde în mod fiabil de proiectarea optimă a
modelului de conversie. Convertorii de energie sunt RER și vin cu caracteristici,
dimensiuni și ghid de mărci asortate în proiectarea și implementarea proiectelor.
Caracteristicile RER ale solarului fotovoltaic și microhidro sunt principala zonă
focală care trebuie luată în considerare pentru discuții și analize în acest studiu.

De acum înainte, RER, după cum sugerează și numele, sunt resurse


capabile de reaprovizionare care, în mod natural, sunt regenerate în conformitate
cu condiția climatică și topografia localității solare, hidro, etc., așa cum au
stabilit Mohammadi. Comunele dintre resursele de energie regenerabilă sunt
solare și hidro, având în vedere beneficiile lor tehnice și economice, considerate
de Daut. Resursele solare fotovoltaice și microhidro au mai multe variații
statistice în natură și, prin urmare, sunt dependente de particularitatea vremii
locației geografice specifice.
CAP .5. Energia eoliană și sistemele fotovoltaice

Din sondajul profund realizat în literatura de specialitate, se fac o mulțime


de studii cu idei și necesități divergente cu privire la posibilitatea integrării
sistemului eolian și fotovoltaic. Studiile pot fi clasificate în, modelare,
proiectare, optimizare, control și strategii tehnico-economice. Pe de altă parte,
unii cercetători au propus un sistem hibrid autonom, în timp ce alții au aplicat un
sistem eolian și fotovoltaic în modul conectat la rețea.

Modelarea și proiectarea sistemului PV-Wind

O mulțime de modelare și proiectare a PV și Wind au fost dezvoltate


folosind diferite abordări. Designul poate fi clasificat în două, poate fi o grilă
sau de sine stătător. Un sistem PV-Wind de rețea propus de Harini Generator
eolian, convertor lateral eolian, convertor DC-DC și invertor de interfață de
rețea. MPPT este utilizat pentru a optimiza tensiunea continuă provenită de la
panourile solare. Proiectarea a fost implementată în mediul Matlab folosind
Simulink. Diagrama schematică a sistemului general este prezentată în Figura 7.

Fig. 5.1. Schema unui sistem PV-Wind de rețea.


Sistemul hibrid PV-Wind a fost utilizat pentru a genera electricitate în
Irak; sistemul planificat a fost simulat folosind solverul MATLAB, unde
variabilele de intrare pentru rezolvator au fost datele meteorologice pentru
zonele selectate și dimensiunile turbinelor fotovoltaice și eoliene. Rezultatele au
arătat că în Irak se poate realiza implementarea energiei solare și eoliene pentru
a furniza suficientă energie pentru unele comunități din deșert sau din zona
rurală. În plus, este posibil să utilizați un astfel de sistem ca o sursă de pornire
neagră în timpul timpului total de oprire. Rezultatele finale au arătat, de
asemenea, că locul dorit pentru acest sistem este în Basrah, atât pentru energia
solară, cât și pentru cea eoliană .

Un sistem de hibrid Wind-PV-diesel hibrid este dezvoltat folosind


software-ul HOMER pentru un oraș mic din Arabia Saudită care se întâmplă să
fie alimentat momentan de o centrală electrică diesel care cuprinde opt grupuri
electrice diesel de 1120 kW fiecare, Contribuțiile anuale ale eoliene , energia
solară fotovoltaică și grupurile electrogene diesel au fost 4713,7, 1653,5 și
respectiv 11,542,6 MWh . Performanța PV-Wind hibrid pentru generarea de
hidrogen a fost studiată în Sopian . Sistemul constă din rețea fotovoltaică,
turbină eoliană, electrolizator PEM, baterie, rezervor de stocare a hidrogenului și
un sistem de control automat pentru încărcarea și descărcarea bateriei. Sistemul
a generat 130-140 ml / min de hidrogen, pentru o radiație solară globală medie și
viteza vântului variind de la 200 la 800 W / m2 și respectiv de la 2,0 la 5,0 m / s.
În timp ce autorii au proiectat o rețea electrică la scară mică bazată pe hibrid
PV-Wind, modelul este prezentat în Figura 8.

Rezultatele prezentate arată că cuplarea subunităților reduce transferurile


anuale de energie a rețelei cu mai mult de 10% și crește puterea regenerabilă
contribuția la cerere cu aproape 7% . Pentru a crește eficiența sistemului hibrid
PV-Wind. Turbinele eoliene multiple și sistemele fotovoltaice au fost modelate
cu succes în Mikati. Rezultatele simulării au arătat că rezultatul final al puterii
turbinelor eoliene în sistemul hibrid multi-turbină eolian-solar se îmbunătățește
cu 18,69, 31,24 și 53,79%, atunci când este utilizat în Shenyang, Shanghai și,
respectiv, Guangzhou, în comparație cu sistemul de referință . În lucrarea , așa
cum se arată în Figura 9, un PV hibrid special și eolian au fost utilizate pentru a
alimenta un sistem de purificare a apei UV (ultraviolet). Un sistem fotovoltaic
de 100 W care are o turbină eoliană de 500 W care conduce la pomparea și
filtrarea apei adecvate pentru a satisface cerințele de apă curată și sigură a 4000
de persoane (16.000 l / zi) la o cheltuială aproximativă de echipament de 4630
USD.

Figura 5.2. Modele de simulare a celor două sisteme hibride.


Figura 5.3. Schema sistemului de filtrare a apei UV

O lucrare a folosit o nouă tehnologie de conversie pentru a implementa un


sistem PV-Wind hibrid folosind Matlab. Topologia utilizează o combinație de
convertoare Cuk și SEPIC. Această setare permite celor două resurse să
furnizeze sarcina independent sau în același timp, în funcție de disponibilitatea
surselor de energie. Unele concepții includ strategia de control, de exemplu,
munca realizată de Moubayed a raportat un control al unui sistem hibrid solar-
eolian cu baterie acidă pentru depozitare. Funcționalitatea în stare stabilă a unui
sistem PV-Wind hibrid pe acoperiș conectat la rețea a fost proiectat și testat de
Kim și colab. Proiectarea ia în considerare consistența sistemului, calitatea
energiei electrice, pierderea alimentării și efectele aleatoriei vântului și a
radiației solare asupra sistemului. Se fac studii limitate privind microgenerarea
bazată pe PV-Vânt, cel mai bun exemplu de caz este un sistem hibrid cu energie
solară și energie eoliană pentru producția de microenergie . PV-Wind hibrid
rezidențial a fost dezvoltat în timp ce a fost implementat un PV-Wind cu MPPT
simplu, sistemul sugerat este de dorit datorită comodității sale, confortului de
control și accesibil . Puține studii consideră generarea de energie pentru a
sprijini rețeaua națională, un exemplu realizat în Iordania. Nevoia de energie
suplimentară tinde să ne facă să căutăm noi surse de energie. Autorii din au
proiectat un sistem de energie hibridă solar-eolian intern, așa cum se arată în
Figura 5.4.

Figura 5.4. Imagine a sistemului hibrid proiectat.


CAP. 5.1. Dimensionarea optimă a autonomiei

În zonele rurale mai îndepărtate, sistemul fotovoltaic și eolian sunt


utilizate pe scară largă pentru a furniza energie electrică consumatorilor. Au fost
aplicate diferite metodologii în acest sens. O metodologie pentru dimensionarea
optimă a PV și Eolian pentru sistem autonom este prezentată în studiul vizează
minimizarea costurilor folosind algoritmul genetic. Rezultatele simulării
confirmă faptul că sistemele hibride PV / WG prezintă un cost redus al
sistemului în comparație cu situațiile în care sunt utilizate fie numai surse WG,
fie exclusiv surse PV. Lucrarea lui , a considerat optimizarea PV / Eoliei pe baza
numărului de panouri solare și a turbinelor eoliene pentru reducerea minimă a
costurilor. Rezultatele acestui studiu au arătat că capacitatea optimă a bateriei,
cu un număr optim de module fotovoltaice și turbine eoliene supuse unui cost
mai mic, poate fi atinsă cu o precizie și fiabilitate ridicate.

O cercetare efectuată , a folosit algoritmul de optimizare a roiurilor de


particule (PSO) pentru dimensionarea optimă a sistemelor fotovoltaice și
eoliene, deși studiul este limitat la sistemul micro-rețea, cu toate acestea, a fost
inclusă stocarea energiei. În Ref. a utilizat algoritmul de recuotare simulată
(SA) bazat pe căutarea armoniei haotice discrete pentru proiectarea optimă a
sistemului hibrid PV / eolian. Metoda sugerată este utilizată pentru a obține cel
mai bun design posibil al unui sistem PV / eolian hibrid. Rezultatele simulării
arată eficiența remarcabilă a algoritmului SA. Studiul de optimizare efectuat se
concentrează pe PV-Wind hibrid off-grid folosind diferite tehnologii de baterii
bazate pe algoritm genetic (GA) a fost implementat cu succes.

S-a propus un proiect optimizat bazat pe simulare pentru un sistem de


conversie a energiei PV / eolian hibrid cu stocare a bateriei sub diferite sarcini și
a fost dezvoltat condiții de energie auxiliare . Modelul de simulare al sistemului
este implementat în ARENA 12.0, software de simulare comercial, și este
optimizat folosind instrumentul Opt Quest din acest software. În consecință,
dimensiunile optime ale PV, a turbinei eoliene și a capacității bateriei sunt atinse
sub diferite costuri unitare de energie auxiliare și două încărcături diferite. Cele
mai bune rezultate posibile sunt verificate folosind probabilitatea de pierdere a
sarcinii (LLP) și analiza autonomiei. Și costurile angajamentului financiar sunt
examinate cum sunt împărțite între cele patru surse de energie în punctele
optime.

A fost raportat algoritmul de recoacere simulată (SA) pentru optimizarea


dimensiunii unui sistem hibrid integrat PV / eolian cu stocare a bateriei. Tehnica
sugerată este o strategie euristică care utilizează o căutare de gradient stocastic
pentru optimizarea globală. Funcția obiectivă este minimizarea prețului total al
sistemului energetic hibrid. Iar parametrii de selecție sunt dimensiunea PV, zona
măturată a rotorului turbinei eoliene și capacitatea bateriei. Cel mai bun rezultat
posibil obținut de algoritmul SA în comparație cu rezultatul altor studii. Prin
urmare, de fapt vine cu faptul că algoritmul SA oferă un rezultat mult mai bun în
comparație cu Metodologia suprafeței de răspuns (RSM). Studiul de cercetare
este realizat pentru o zonă de campus din Turcia.

Optimizarea dimensionării PV-Wind off-grid folosind abordarea iterativă


a fost utilizată. Modelul propus ia în considerare sub-modelele sistemului hibrid,
probabilitatea deficienței alimentării cu energie electrică (DPSP) și costul
electricității unitare nivelate (LUEC).

CAP. 5.1.1. Optimizarea tehnico-economică

În această perspectivă, în literatura de specialitate au fost dezvăluite mai


multe abordări de optimizare tehnico-economică pentru dimensionarea
sistemelor hibride. A fost aplicată o metodologie iterativă pentru a optimiza
dimensiunile capacității diferitelor piese ale sistemului hibrid PV / eolian / diesel
/ baterie de sine stătătoare pentru deficitul de energie cu sarcină zero . Prețul
ridicat al sistemelor de energie regenerabilă a adus încetinirea utilizării în multe
țări. Prin urmare, metoda Neuro-Fuzzy a fost utilizată pentru tehnico-economica
sistemului PV-Wind. Metoda de optimizare utilizată este Adaptive Neuro-Fuzzy
Inference System (ANFIS), care se aplică cu succes pentru modelarea surselor
fotovoltaice și eoliene. Compararea a fost făcută cu modelul de optimizare
hibridă pentru regenerabile electrice (HOMER) și software-ul de optimizare
hibridă prin algoritmi genetici (HOGA), iar rezultatele dovedesc o precizie de
96% pentru PV și eolian. Sistemul optimizat este simulat în PSCAD / EMTDC
și rezultatele arată că se realizează un exces de energie scăzut. În această
lucrare , este introdusă cercetarea de optimizare tehnico-economică a unui
sistem PV / eolian hibrid autonom (HPWS) în Insula Corsica. În consecință,
scopul principal al cercetării este de a calcula dimensiunile acceptabile ale unui
HPWS autonom care asigură independența energetică a consumatorului tipic din
mediul rural cu cel mai scăzut cost al energiei (LCE).

Este recunoscut faptul că energia solară și energia eoliană sunt două dintre
cele mai fezabile resurse de energie regenerabilă de pe glob. opțiuni optime și
garantarea faptului că costul anualizat al sistemelor este redus, îndeplinind în
același timp necesarul personalizat de pierdere a probabilității de alimentare cu
energie (LPSP). Cei cinci parametri de selecție implicați în metoda de
optimizare sunt numărul modulului PV, unghiul pantei modulului PV, numărul
turbinei eoliene, înălțimea instalării turbinei eoliene și capacitatea bateriei.
Tehnica oferită este utilizată pentru a proiecta un sistem hibrid care să furnizeze
energie pentru o stație de releu de telecomunicații de-a lungul coastei de sud-est
a Chinei.

Într-un proiect conex, tehnologia-fezabilitatea hibridului PV-Wind a fost


folosită pentru o gospodărie din China, utilizând software-ul de simulare
HOMER. Rația de proiectare PV-Wind este de 72:28, pe baza studiului de
fezabilitate detaliat realizat în zonele studiate. Un alt design similar în Indonezia
se concentrează pe zonele îndepărtate de pe uscat. Software-ul HOMER este
utilizat pentru a realiza fezabilitatea tehnico-economică a sistemului hibrid PV /
eolian. Rezultatele finale arată, de asemenea, că o turbină eoliană și o baterie
sunt cele mai semnificative elemente ale sistemului hibrid PV / eolian pentru a
îndeplini cerințele pe timp de noapte.

Având în vedere că ambele componente oferă cele mai bune avantaje


costurilor sistemului, este foarte important să selectați cele mai mari dimensiuni
pentru a reduce costurile, dar luând în considerare faptul că nu există sarcini
nesatisfăcute. Programarea orientată pe obiecte a fost aplicată pentru a optimiza
sistemul PV-Wind hibrid într-un studiu realizat de Belmili. Modelul matematic
detaliat a fost dezvoltat împreună cu un algoritm optim pentru dimensionare și
analiza tehnico-economică pentru a identifica sistemul care ar putea asigura o
aprovizionare eficientă cu un angajament financiar cât mai accesibil.
Concluzii

Acest capitol prezintă lucrările detaliate efectuate pe un sistem hibrid


bazat pe PV și Eolian. Capitolul prezintă sistematic diferitele metodologii
utilizate în proiectarea, simularea, optimizarea și aspectele tehnico-economice
ale sistemelor fotovoltaice. Sunt discutate unele concepții și aplicații ale PV-
Wind hibrid.

Proiectarea optimă a sistemului de alimentare cu energie regenerabilă


hibridă include studii de fezabilitate, proiectare bazată pe model, simulare și
integrare a mai multor resurse de energie regenerabilă hibridă, condiționator de
energie și sistem hibrid de stocare a energiei și controler hibrid pentru
automatizare pentru a obține fiabilitatea sursei de alimentare. O tehnologie
hibridă de energie regenerabilă (HRES) pentru o sursă de alimentare fiabilă are
provocări în procesul de proiectare. Astfel, recoltarea de energie hibridă,
condiționatorul de energie, fezabilitatea stocării de energie și a controlerului,
selecția și dimensionarea unității și configurațiile sistemului sunt proceduri
necesare care trebuie efectuate.

Componentele sistemului hibrid de energie pentru energie, aplicațiile de


fiabilitate legate de sistemele hibride de energie, sistemul de alimentare au fost
revizuite mai sus. Pentru a evidenția meritele proiectării optime a sistemului
energetic hibrid, cu o soluție durabilă promițătoare pentru fiabilitatea sursei de
alimentare.

Placa solară fotovoltaică are modele adaptabile enorme, cu potențialul


adecvat de energie alternativă, care ar putea înlocui sistemul convențional de
combustibili fosili. Aplicarea celor mai bune resurse hibride SPV / resurse
PEMFC, îmbunătățirea urmăririi punctului de putere maximă, invertorul integrat
pe mai multe niveluri și stocarea bateriei hibride PEMFC-Na_S și sistemul
microhidrocentrală asigură o sursă de electricitate fiabilă pentru zonele rurale și
îndepărtate.
Sistemul de energie regenerabilă hibridă poate oferi rentabilitate socio-
economică atunci când este disponibilă suficientă energie în zonele rurale,
deoarece activitățile de afaceri vor fi stabilite pe măsură ce comunitățile fac
unele fabrici de porumb / lemn, întreprinderi industriale la scară mică pentru a
implica mai mulți tineri în antreprenoriat.

BIBLIOGRAFIE

1.https://lpelectric.ro/

2.https://www.theexplorer.no/stories/energy/renewable-energy-flows-
through-norway/?
gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0lhRoUG9WaD95Tt5pUwHN9MwcL3
oJodQU3DwqL1Fir1Yc3o-vMOtEOsaAs7TEALw_wcB

3.https://www.theexplorer.no/solutions/enabling-the-use-of-renewable-
energy-in-rural-and-remote-areas/

4.https://www.theexplorer.no/solutions/intelligent-gangway-for-offshore-
walk-to-work/

5.https://www.theexplorer.no/solutions/turning-waste-heat-into-process-
heat/

6.https://www.intechopen.com/books/wind-solar-hybrid-renewable-
energy-system/a-review-of-hybrid-renewable-energy-systems-based-on-wind-
and-solar-energy-modeling-design-and-optim

7.https://api.intechopen.com/media/chapter/67556/media/F2.png

8.https://api.intechopen.com/media/chapter/67556/media/F1.png

9.https://api.intechopen.com/media/chapter/67556/media/F3.png

10.https://api.intechopen.com/media/chapter/67556/media/F4.png

11.https://api.intechopen.com/media/chapter/67556/media/F5.png

12.https://api.intechopen.com/media/chapter/67556/media/F6.png

13.https://api.intechopen.com/media/chapter/67556/media/F7.png

14.https://api.intechopen.com/media/chapter/67556/media/F8.png
15.https://api.intechopen.com/media/chapter/67556/media/F9.png

16.https://api.intechopen.com/media/chapter/67556/media/F10.png

17.https://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:653049/FULLTEXT01.pdf

S-ar putea să vă placă și