Sunteți pe pagina 1din 5

ÎNTREBĂ RI RECAPITULATIVE EVG. SIN.

1. Importanța evangheliilor – pg. 1 de la introducere


A. Reprezintă un punct al controversei
B. Ele conțin miezul credinței noastre: învierea trupescă a lui Isus
C. Reprezintă pragul dintre 2 ere
D. Reprezintă sursa prin care putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu

2. Numiți cei 12 apostoli – pg. 23 de la Matei


a. Simon Petru
b. Andrei fratele lui Petru
c. Iacov, Zebedei
d. Ioan, Zebedei
e. Fillip
f. Bartolomeu
g. Toma
h. Matei
i. Iacov, Alfeu
j. Levi Tadeu (Iuda)
k. Simon canaanitul (Zilotul)
l. Iuda Iscarioteanul

3. 6 principii pt interpretarea corectă – de la pg. 3 introducere


A. Nu s-a intenționat niciodată ca evangheliile să fie povestiri sau biografii
complete și formale. Ele cuprind relatări, din puncte de vedere personale,
ale întâmplărilor din viața și lucrarea lui Cristos.
B. Relatarea fiecărei evanghelii prezintă circumstanțele necesare prin care să
Îi creioneze portretul Domnului Isus; nu se urmărește mereu ordinea
cronologică a faptelor, ci uneori se merge pe cea logică.
C. Faptele asemănătoare nu ar trebui considerate imediat ca fiind identice.
D. Trebuie menținută o înțelegere corectă asupra caracterului de tranziție al
evangheliilor
E. O atenție potrivită trebuie acordată destinatarilor, temei și scopului, la fel
și relației cu celelalte evanghelii și cu NT ca întreg
F. În evanghelii, Isus este prezentat ca fiind sub Lege

4. Expresia cheie din acel moment – pg. 2 matei

De atunci încolo – marchează 2 mom de cotitură:

a. Mt 4.17 – momentul exact al începerii lucrării mesianice a lui Isus – se


prezintă pe Sine ca fiind Mesia cel promis – COROANA (Fiul lui David)
b. Mt 16.21 – punctual de cotitură în lucrarea Sa; fiind respins, începe să-Și
prevestească moartea, îngroparea și învierea – CRUCEA (Fiul lui Avraam)

5. 6 caracteristici evreiești ale evangheliei Matei – pg. 3


A. Este ușa dintre VT și NT
B. Matei citează VT de 129X
C. Se spune despre Cristos că este „Fiul lui Avraam” și „Fiul lui David”
D. Această evg abundă în referiri la „Împărăția cerurilor” (concept
predominant evr)
E. Conținutul di Mt care nu se află și în celelalte evg ne arată caracterul său
evr
F. Scriitorul a fost un vameș evr (Matei)

6. Diferențele dintre sinoptice și Ioan

SINOPTICE IOAN
Informații despre viața ext a lui Isus .... int.....
Aspectele vieții umane ale lui Isus .... divine .....
Cuvântările publice în principal .... private .....
Lucrarea din Galileea în principal ..... Iudeea ......

7. Cine a scris Matei

apostolul Matei (Levi)


8. Data aproximativă a scrierii – pg. 1 matei

37 – 70 d. Cr.

9. Tema cărții Matei – pg. 1

Isus, Regele

10. Dreptul lui Cristos la tron – incepe la pg. 7


A. Legal c1
B. Regal c2
C. Preoțesc și divin c3
D. Moral c4
E. Judiciar c5-7
F. Prophetic c8-10

11. Scopul lucrării lui Ioan B. – pg. 11


a. Să pregătescă calea Domnului
b. Să-l prezinte pe Dumnezeul lui Israel

12. Comparația celor 3 ispite – pg. 13


A. Ispitirea credincioșilor – 1 In 2: 15-17
a. Pofta cărnii
b. Pofta ochilor
c. Lăudăroșia vieții
B. Ispitirea lui Adam și Eva – Gen 3.6-7
a. Bun de mâncat
b. Plăcut de privit
c. De dorit ca să deschidă cuiva mintea
C. Ispitirea lui Isus – Mt 4.1-11
a. Pietre în pâini
b. Îngerii să Te ridice
c. Oferta împărăției
13. Cele 2 împliniri ale legii – pg. 16
A. Perfecțiune (Ispitit fără păcat)
B. a murit pentru păcatele noastre

14. Motivul pentru care Isus a vorbit în pilde – pg. 29


A. Să descopere adevăruri care până acum nu erau cunpscute ucenicilor; care
se referă nu la Împărăți, ci la perioada de timp dintre respingerea lui Isus și
primirea Lui de către Isr.
B. Să ascundă adevărul de cei necredincioși- nu cel legat de mântuire, care
déjà a fost respins, ci al acelei perioade de timp
C. Să împlinească profeția

15. 3 din 5 motive cum putem noi înțelege pildele – pg. 29


A. Prin compararea lucrurilor nefamiliare cu cele care sunt înțelese ușor.
B. Detaliile sunt importante
C. Există O lecție principală
D. Numai Isus le poate interpreta, deci trebuie să fim într-o părtășie potrivită
cu El ca să învățăm de la EL
E. Compară Scriptura cu Scriptura (cea mai sigură)

16. Lecțiile principale de la pilde – pg. 30


A. P. Semănătorului – atenție la opziția față de Cuvânt
B. P. Grâului și neghinei – falsificatorii vor fi judecați
C. P. Grăuntelui de muștar – creșterea anormală îl atrage pe satan
D. P. Aluatului – învățătorii necalificați împrăștie rău.
E. P. Comorii ascunse – cumpărarea și păstrarea lui Isr de către Isus
F. P. Mărgăritarului de mare preț - cumpărarea și unitatea bise.
G. P. Năvodului – diviziunea celor răi de cei buni și judecata celor răi.

17. Mt 24.3 cele 3 întrebări puse de ucenici – pg. 51


A. Spune-ne, când vor fi aceste lucruri?
B. Care va fi semnul venirii Tale?
C. Care va fi semnul sfârșitului veacurilor?

(Fapte 1:6 – se face referire la împărăție și nu la bise; învățătură legată de a 2-a


venire și nu de răpire)

18. Mt 24.37-41 de ce nu se referă la răpire – pg. 55


A. Contextul vb despre Isr, N cel M și a 2a venire
B. Comparația cu oamenii din zilele lui Noe. (cei pierduți=judecată, cei
mântuiți=în Cer)
C. Nu există vreo mențiune specific despre Răpire
D. Nu există vreo legătură cu învierea în acest pasaj

19. De ce marea trimitere este pt bise – pg. 60


A. Nu ar putea fi pt Isr pt că lor li s-a poruncit să meargă la oile pierdute ale
lui Isr
B. Nu ar putea fi doar pt apostoli, deoarece promisiunea este că va fi cu ei
(cei din MT) până la sf veacului (apostolii ar fi murit cu mult timp înainte
de acea limită)
C. Nu ar putea fi pt toți credincioșii în general pt k astfel Pavel ar fi vinovat că
s-a lăudat cu un păcat comis prin omisiune (el a botezat doar o mână de
oameni din Corint)
D. Trebuie să fie pt cei 11 ca reprezentanți ai bise locale ca trup vizibil,
pământesc al lui Cristos. El va putea fi cu membrii bise loc până la sf veac.

20. 4 profeții remarcabile îplinite în timpul copilăriei lui Isus – pg. 10


A. Născut în Betleem – Mt 2:5,6 cf. Mica 5:2
B. Chemat în Egipt – Mt 2:15 cf Osea 11:1
C. Bocetul din Rama – Mt 2:18 cf Ier. 31:15
D. Chemat nazarinean Mt 2:23 (referința din VT nu era bună)