Sunteți pe pagina 1din 3

Subiecte examen CCIA –IIIB

GEOTEHNICĂ
An universitar 2009-2010

1 Noţiuni introductive, definiţii, rolul geotehnicii şi al geotehnicianului


2 Alcătuirea pământului
3 Porozitate şi indicele porilor
4 Conţinutul în apă sau umiditatea; Gradul de saturaţie
5 Greutatea volumică şi densitatea pământului
6 Granulometria pământurilor-fracţiuni granulometrice
7 Analiza granulometrică - metode
8 Analiza granulometrică prin cernere
9 Analiza granulometrică prin sedimentare
10 Interpretarea rezultatelor analizelor granulometrice – curba de curba
granulometrică
11 Interpretarea rezultatelor analizelor granulometrice – histograma şi
diagrama ternară
12 Forma geometrică a granulelor
13 Structura şi textura pământurilor
14 Compoziţia chimică şi mineralogica a pământurilor
15 Apa legată
16 Plasticitate şi consistenţă
17 Activitatea pământurilor – contracţie şi umflare
18 Rezistenţa la compresiune simplă, sensitivitatea şi tixotropia argilelor
19 Categorii de apă în pământ
20 Apa capilară – înălţime capilară
21 Zone de apă capilară în teren, efecte ale apei capilare
22 Straturi acvifere, sarcină hidraulică şi cota piezometrică
23 Permeabilitate, legea lui Darçy, coeficient de permeabilitate
24 Determinarea permeabilităţii în laborator
25 Măsurarea permeabilităţii pe teren – încercări de pompare din foraje
26 Factori care influenţează permeabilitatea şi domeniul de valabilitate
a legii lui Darçy
27 Permeabilităţi medii verticale şi orizontale ale terenurilor stratificate
28 Acţiunea apei interstiţiale în pământuri - tensiuni efective şi presiune
neutrală; consolidarea pământurilor fine, puţin permeabile
29 Acţiunea apei interstiţiale în pământuri - ascensiunea hidrostatică –
efectul apei în repaus
30 Efectul apei în mişcare - antrenare hidrodinamică
31 Proprietăţi mecanice - noţiuni generale
32 Compresibilitatea pământurilor - generalităţi, cauze, scop
33 Ipoteze privind studiului compresibilităţii şi tipuri de încercări
34 Încercări de compresibilitate în edometru - aparatură, principiu de
încercare
35 Interpretarea rezultatelor încercărilor edometrice - relaţia dintre
indicele porilor şi tasarea specifică
36 Curba presiune - indice porilor
37 Curba presiune - tasare specifică
38 Determinarea presiunii de preconsolidare
39 Influenţa încărcărilor ciclice asupra comportării pământului
40 Rezistenţa la forfecare a pământurilor - Legea lui Coulomb, rezistenţa
în tensiuni totale şi efective
41 Natura frecării şi a coeziunii
42 Criteriul de rupere Mohr - Coulomb
43 Încercări de forfecare în laborator. Tipuri de încercări
44 Încercări de forfecare directă
45 Încercări triaxiale
46 Tipuri de încercări triaxiale
ii

47 Tensiuni şi deformaţii in terenul de fundare - noţiuni generale,


necesitate, scop
48 Comportarea pământurilor, ipoteze şi condiţii de încărcare
49 Problema semispaţiului, starea de tensiuni, cazul încărcărilor
punctuale
50 Problema semispaţiului, starea de tensiuni, cazul încărcărilor uniform
repartizate
51 Problema semispaţiului, starea de tensiuni, cazul încărcărilor uniform
repartizate pe suprafeţe cu contur dreptunghiular
52 Problema semispaţiului, starea de tensiuni, cazul încărcărilor uniform
repartizate pe suprafeţe cu contur circular, inelar
53 Problema semiplanului – starea de tensiuni, cazul unei încărcări
concentrate
54 Problema semiplanului – starea de tensiuni, încărcare uniform
distribuită pe o bandă cu lăţime finită
55 Starea de tensiuni - alte cazuri de încărcare ale semiplanului
56 Influenţa anizotropiei terenului asupra tensiunilor verticale
57 Tensiuni din greutatea proprie - masiv omogen cu suprafaţa
orizontală
58 Tensiuni din greutatea proprie - masiv stratificat cu suprafaţa
orizontală
59 Tensiuni din greutatea proprie - masiv cu suprafaţa orizontală şi care
cantonează apa subterană cu nivel liber sau subpresiune
60 Tensiuni din greutatea proprie - masiv de pământ cu suprafaţa
înclinată
61 Calculul tasărilor pentru semispaţiului încărcat cu o forţă concentrată
62 Calculul tasărilor pentru semispaţiului încărcat sarcini distribuite pe
suprafeţe rectangulare
63 Calculul tasării pe baza legii îndesării
64 Calculul tasărilor – metoda însumării pe straturi elementare, STAS
3300/2-85
65 Calculul tasărilor – metoda Egorov - STAS 3300/2-85
66 Calculul tasării pe baza curbelor de compresiune-tasare
67 Calculul tasării - metoda stratului echivalent
68 Calculul tasării - metoda dispersiei unghiulare a tensiunilor normale
verticale
69 Împingerea pământului - definiţii, generalităţi
70 Masiv de pamânt necoeziv, semiinfinit, cu suprafaţă orizontală starea
de repaus, de rupere activă şi pasivă
71 Masiv de pamânt coeziv, semiinfinit, cu suprafaţă orizontală: starea
de repaus, de rupere activă şi pasivă
72 Împingerea activă după teoria Rankine - masiv de pământ necoeziv,
omogen
73 Împingerea activă după teoria Rankine - masiv de pământ coeziv,
omogen
74 Împingerea activă după teoria Rankine - efectul unei încărcări
uniform distribuite
75 Împingerea activă după teoria Rankine – masive de pământ
stratificate
76 Împingerea pasivă după teoria Rankine - masive omogene
77 Împingere pământului după teoria Coulomb, ipoteze
78 Forţa de împingere activă după Coulomb
79 Repartiţia împingerii active, punctul de aplicaţie al rezultantei – teoria
Coulomb
80 Teorema lui Rebhan
81 Metoda grafică Culmann
82 Metoda grafică Poncelet
iii

83 Împingerea activă după Coulomb - efectul unei încărcări uniform


distribuită
84 Împingerea activă după Coulomb - masiv stratificat în contact cu un
parament plan
85 Împingerea sau presiune pasivă după teoria Coulomb

86 Capacitatea portantă a terenului de fundare - noţiuni generale


87 Comportarea pământurilor încărcate până la rupere
88 Factori care influenţează capacitatea portantă
89 Ipoteze admise pentru calculul terenului la stări limită
90 Calculul la starea limită de deformaţie
91 Calculul terenului la starea limită a capacităţii portante
92 Cazul ruperi terenului după suprafeţe plane
93 Cazul ruperii terenului după suprafeţe mixte
94 Calculul presiunii critice conform STAS 3300/2 -85
95 Influenţa apei subterane. Alegerea parametrilor γ, φ şi c

96 Mecanismul alunecării versanţilor şi a taluzurilor, coeficient de


siguranţă
97 Analiza stabilităţii
98 Caracteristici specifice analizei stabilităţii versanţilor şi taluzurilor
99 Stabilitatea de scurtă şi lungă durată
100 Metode de calcul la rupere - generalităţi
101 Studiul alunecării plane - Versant de extindere infinită în profil
transversal
102 Metoda blocurilor sau metoda Sahuniant
103 Taluz de extindere finită – suprafaţă plană de rupere
104 Alunecare circulară. Metoda fâşiilor - Fellenius
105 Alunecare circulară. Metoda fâşiilor - Bishop