Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII


Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. ………/ .01.2021

Către, Dna./Dl……..

Conform Art. 100 din Regulamentul de Ordine Interioară a Liceului, prin prezenta
vă înștiințăm că fiul/fiica dumneavostră…………………………….……, elev(ă) în
clasa……………, an școlar 2020-2021 a acumulat până la data de…………..un număr
de………absențe nemotivate.

Prezenta instiintare constituie pentru elev o sanctiune si ea atrage scaderea notei la


purtare cu 2 puncte, conform Art.100, alin 6 din regulamentul anterior precizat (la fiecare
10 absenţe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe
nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare
cu un punct).

Menționăm că la 40 de absențe nemotivate, elevul va fi sancționat conform Art. 101,


alin. (2), lit.A, din același regulament, respectiv va fi exmatriculat cu drept de
reînscriere în următorul an școlar, în aceeași unitate de învățământ și în același an de
studiu.

Va rugam sa va prezentati de urgenta la scoala pentru a clarifica situatia


fiului/fiicei dumneavoastra.

DIRECTOR : DIRIGINTE:

S-ar putea să vă placă și