Sunteți pe pagina 1din 7

OPREA MARINA ROXANA GRUPA 11 MD

COROANA DE ÎNVELIŞ ACRILICĂ (JACKET ACRILIC)


Indicaţii:
- Distrucţii coronare parţiale/totale ale dinţilor frontali ;
- Leziuni carioase simple profunde situate pe feţele axiale (proximale)
- Traumatisme însoţite de fracturi ;
- Discromii (modificări de culoare) de diferite etiologii :
 endogene (tratamente endodontice eronate) ;
 exogene – aport excesiv de factori modificatori de culoare :alcool, tutun, vin roşu.
-Corectare anomalii (forma, culoare, poziție-D.C.R.+jacket acrilic)

Contraindicaţii:
- Pe dinţii frontali care prezintă faţete de abrazie
- Ocluzii adânci acoperite :coroana este expusă (faţa orală) datorită contactului ferm abraziunii intense cu expunere la
fracturare.
- La cazurile clinice pentru care se adoptă alte soluţii (faţete din masă compozită, mase ceramice) ;
- Pe dinţii laterali (PM, M) de necesitate se pot aplica la nivelul PM provizoriu ; trebuie evaluate la 6 luni cu examinarea
relaţiei ocluzale (a stopului ocluzal) ; pe fondul abraziei se pierde stopul zonei de contact. Este înlocuită cu o coroană
mixtă cu stop ferm metalic sau cu o coroană ceramică.

1. Prepararea
- se prepară sub forma unui bont cilindro-conic neretentiv.
- se realizează secvenţial prin frezarea/şlefuirea feţelor axiale și a marginii incizo-ocluzale.
- Reducerea e mai accentuată prin frezare pe feţele vizibile pentru a crea un spaţiu necesar obţinerii unui rezultat estetic
bun.

2. Amprenta
- se realizează înregistrarea elementelor câmpului protetic, îndeosebi a bontului.Metode de amprentare cele mai folosite
sunt: amprenta rigid-elastică şi amprenta în dublu amestec siliconic.

3. Modelul
- reproducerea în marime naturală a elementelor câmpului protetic la scară 1/1.
- modelul monobloc (segmentar) cu bont fix este cel mai frecvent utilizat.
- cel mai indicat este modelul de lucru cu bont mobil secționat proximo-proximal.

4. Macheta

Macheta se poate obţine prin 3 tehnici :


Tehnica plastifierii

Tehnica picurarii

5. Pregătirea machetei pentru ambalare : modelajul final cu finisarea, degresarea machetei şi


aplicarea de ghips dur în interiorul machetei sub formă de bont.
6. Ambalarea: se utilizează materiale specifice în tehnologia coroanei acrilice cum ar fi gipsurile dure tip Moldano.
Masa de ambalat se aplică într-un conformator. Conformatorul este format din 2 inele şi 2 capace. În conformator se
aplică cu vibrare pasta semifluidă de gips.

A. Ambalarea orizontală

- În interiorul unei jumătăţi de chiuvetă se depune pastă de ghips;


- Macheta este aplicată în pasta de ghips într-o poziţie orizontală cu faţa orală în jos. Macheta rămâne cu faţa vestibulară
neacoperită de ghips;
- Are loc priza ghipsului după 30 de minute;
- Se așază inelul celei de-a doua jumătăţi a chiuvetei şi se toarnă pasta de ghips până la umplere, urmată de aşezarea
capacului;
- Se presează pe durata prizei ghipsului;
- Chiuveta este desfăcută în cele două jumătăţi. După eliminarea cerii, într-o jumătate de chiuvetă se află tiparul feţei
orale şi a feţelor proximale, iar în altă jumătate faţa vestibulară.

AVANTAJELE AMBALARII ORIZONTALE:


- repartizarea nuanţelor de culoare la nivelul feţei vestibulare;
-controlul repartizarii culorilor;
- intervenţii ulterioare pentru a modifica culoarea în sensul dorit.

DEZAVANTAJELE AMBALARII ORIZONTALE:


- îndepărtarea cerii din cavitatea tiparului se realizează cu dificultăţi;
- izolarea pereţilor tiparului se obţine neuniform;
- pasta de acrilat este introdusă cu dificultate sub bontul de ghips;
- bontul de ghips se poate fractura la introducerea şi presarea acrilatului în tipar;
- asamblarea incorectă a celor două jumătăţi ale chiuvetei măreşte grosimea feţei vestibulare a coroanei.

B. Ambalarea verticală
- În interiorul unei jumătăţi de chiuvetă se depune pasta de ghips. Macheta situată pe bontul mobil sau umplută cu gips
este introdusă vertical, cu marginea incizală în jos, până la marginea cervicală;
- Are loc priza ghipsului- după 30 de minute;
- Se așază inelul celei de-a doua jumătăţi a chiuvetei şi se toarnă pasta de ghips până la umplere - • Chiuveta este scoasă
de sub presă după priza ghipsului și este desfăcută în cele două jumătăţi.
- După eliminarea cerii, într-o jumătate a chiuvetei se află cavitatea tiparului, iar în cealaltă jumătate este bontul artificial.

AVANTAJELE AMBALARII VERTICALE:


- ceara este îndepărtată uşor din tipar;

- pereţii tiparului sunt izolaţi uniform fără dificultate;


- pasta de acrilat este introdusă în tipar şi presată fără riscul fracturării bontului artificial.
DEZAVANTAJELE AMBALĂRII VERTICALE:
- repartizarea nuanţelor cromatice este aproape imposibil de realizat;
- asamblarea insuficientă a celor două jumătăţi ale chiuvetei creează îngroşarea marginii
cervicale.

7. Tiparul
- o cavitate în interiorul masei de ambalat ( gips dur moldano) cu volumul şi forma identice cu cele ale machetei.
- rezultat al eliminării din masa de ambalat a machetei din ceară.
- Este faza tehnică de laborator care pe lîngă încălzirea în apă fierbinte a machetei ambalate în scopul plastifierii cerii şi
îndepărtării ei sub un jet de apă fierbinte sau vapori cuprinde şi faza de condiţionare a tiparului.
CONDIŢIONAREA TIPARULUI – IZOLAREA - se realizează cu soluţii alginice:Pectizol, Izodent sau lacuri siliconice. Izolarea se
realizează cînd temperatura tiparului a coborât prin răcire la temperatura de 40- 50ºC. Se face prin pensularea succesivă a
suprafeţei tiparului şi depunerea a 2-3 straturi de soluție.
ROLUL CONDIŢIONARII- IZOLĂRII – TIPARULUI este :
 separarea răşinii de masa de ambalat şi evitarea combinaţiei răşină-gips
 obţinerea unei suprafeţe netede,lucioase la interfaţa răşină-gips,
 îndepărtarea cu uşurinţă a coroanei acrilice din gipsul dur ce formează pereţii tiparului în care s-a realizat după
polimerizare.

8. Polimerizarea acrilatului

Presupune mai multe etape care se succed:


 realizarea pastei acrilice prin dozarea şi amestecul de pulbere-polimer cu lichidul-monomer,
 introducerea , îndesarea şi compactarea materialului acrilic în tipar,
 polimerizarea propriu-zisă în regimul termic de polimerizare.

CULOAREA COROANEI ACRILICE asemeni culorii unui dinte natural presupune existenţa combinaţiilor rezultate din:
culoarea de bază, culoarea cervicală dominată de galben şi culoarea incizală dominată de transparent. Aria de distribuţie
a acestor culori este condiţionată de vârstă, sex şi entitatea morfologică (incisiv central, incisiv lateral ,canin).
9. Dezambalarea este faza tehnică de scoatere a coroanei acrilice din chiuveta metalică ,din interiorul masei de
ambalat. Urmează prelucrarea cu freze şi/sau pietre, adaptarea coroanei pe bont, prelucrarea şi lustruirea finală.

10. Alte procedee de obţinere a coroanei fizionomice acrilice

ACRILATE SPECIALE Sunt livrate în sistem pulbere-lichid sau pastă-pastă. După preparare rezultă o pastă ce se va
aplica direct pe bontul modelului, strat cu strat , modelând coroana ca volum şi formă identic cu cea natural. Este o
variantă uşoară din punctul de vedere al execuţiei tehnice şi se evită realizarea unor faze de laborator: machetă, tipar, cu
toate amănuntele lor.
COROANE PREFABRICATE. Acestea pot fi din: acetat de celuloză,răşini policarbonate, răşini sintetice.Se adaptează
cervical pe bont, se căptuşesc cu răşini acrilice simple, se prelucrează marginal, se lustruiesc şi se cimentează provizoriu.
FAŢETE PREFABRICATE . Se selecţionează faţeta de mărimea,culoare şi forma dorită. Este adaptată pe bont prin
şlefuirea feţei orale şi a marginii cervicale.Prin picurare se obţine macheta zonelor proximo-palatinale neacoperite de
faţetă. Rezultă o coroană superioară din punct de vedere estetic şi mecanic.Necesită un număr mare de fațete acrilice
prefabricate din care să se poată găsi forma,mărimea şi culoarea dorită.
TEHNICA SCUTAN. Este o tehnică prin care se pot obţine rapid, în cabinet, coroane Jacket din acrilat cu caracter
provizoriu.
- Anterior șlefuirii bonturile dentare se amprentează cu elastomeri de sinteză.

- Preparare dinți;

- Vaselinizarea preparațiilor;

- Aplicarea răşinii preparate sub formă de pastă în amprentă și pe preparații și aplicarea amprentei încărcate cu material
peste bonturile preparate;

- Priza răşinii care este autopolimerizabilă;

- Îndepărtarea amprentei de pe câmpul protetic și dezinserţia din amprentă a coroanei;

- Prelucrare;

- Lustruire;

- Cimentare provizorie.

COROANA JACKET DIN RĂŞINI COMPOZITE

AVANTAJE:

- estetică bună;

- posibilitate de reproducere a diferitelor nuanţe;

- preparaţie convenţională;

- tehnologie relativ simplă de realizare;

- rezistenţă mecanică superioară răşinilor acrilice simple

- preţ de cost mai redus decât al coroanelor integral ceramice;

- adaptare marginală bună;

DEZANVATAJE:
rezistenta mecanica limitata

există semen de întrebare cu privire la menținerea în timp a stopurilor ocluzale

ETAPELE CLINICO-TEHNICE:
- Examinarea clinică, stabilirea diagnosticului şi a etapelor de tratament.
- Prepararea dintelui sub formă de bont tronconic, neretentiv
- Amprenta: siliconi de condensare, siliconi de adiţie sau polieteri.
- Modelul de lucru se realizează din gips superdur, cu bonturi mobile. Modelele se montează în ocluzor sau articulator.
- Mascarea eventualelor colorații ale bontului dentar. Aplicarea maselor de opac
- Depunerea și polimerizarea straturilor succesive de rășini compozite
- Polimerizarea finala
- Aplicarea unui lac transparent
- Verificarea inserției și adaptării coroanei
- Condiționarea interiorului în vederea fixării prin aspectizare cu freze diamantate, pietre ceramice sau sablarea ușoară
- Fixarea adezivă

COROANA JACKET DIN POLISTICLE

PROPRIETĂŢI

- duritate comparabilă cu a smalţului;


- rezistenţa la fractură superioară compozitelor diacrilice şi ceramicii;
- rezistenţa la abraziune.

Etapele clinico-tehnice de realizare a unei coroane jacket din polisticle sunt asemănătoare cu cele pentru obținerea
coroanei din răşini compozite.
COROANA JACKET DIN CEROMERI TARGIS-VECTRIS

- polimeri speciali (multifuncţionali), cu un procent crescut de umplutură anorganică (75-85% de masă), care combină
caracteristicile remarcabile ale ceramicii (estetica) cu cele ale răşinilor compozite
- Etapele clinico-tehnice de realizare sunt asemănătoare cu cele pentru obținerea coroanei din răşini composite clasice.

COROANA JACKET DIN MASE CERAMICE

AVANTAJE:
- Estetică - restaurare fizionomică excelentă;
- Biocompatibilitate (integrare tisulară);
- Preparaţia mai conservativă faţă de jacket-ul acrilic şi coroana mixtă,pentru faţa vestibulară ; pe feţele proximale şi
orală reducerile prin frezare sunt chiar mai mari.

DEZAVANTAJE:
- Rezistenţă mecanică la torsiune scăzută;

- Sunt mai fragile ;

- Preparaţia este pretenţioasă :numai coroane cu prag axial (circumferenţial).


SISTEME INTEGRAL CERAMICE

A. TEHNICI ADITIVE
 DEPUNEREA DE STRATURI CERAMICE PE FOLIE DE PLATINĂ
- Preparația
bont cu formă cilindro-conică
se contraindica preparațiile în unghiuri ascuțite sau obtuse
preparatie cervicala: prag cu chanfrein

- Amprenta în 3 timpi

• Modelul de arcadă cu bont mobilizabil


• Se adaptează pe bont o folie de 0,2 mm de platină sau aur platinat, obținându-se o capă intim adaptată și îmbinată
proximal prin fălțuire
• Capa de platină se condiționează prin încălzirea la 1200-1300®C timp de 10 minute
• Pe capa se aplică masa opacă în grosime de 0,3mm
• Arderea se realizează în vid la 900®C timp de 5 minute cu preardere prealabilă în gura cuptorului
• Pe capa acoperită cu opac se aplică în exces masa de dentină+smalț(20-30%) cu vibrare și absorbție a apei
• Se aplică coroana în gura cuptorului pentru preardere, urmată de ardere în vid la 900®C timp de 4 minute
• Efectuarea corecturilor

• Ardere la 950 grade Celsius timp de 4 minute, în vid

• Ardere pentru glazură la 700®C, timp de 2 minure, în prezența oxigenului

• Se extrage capa de platina și se controlează pe modelul de lucru adaptarea

• Condiționarea feței interioare cu acid fluorhidric 35%, cu rolul de a rezulta o suprafață asperizată ce favorizează
imbibarea adezivă

• Fixarea adezivă

 DEPUNEREA DE STRATURI SUCCESSIVE PE MODELE DIN MASE REFRACTARE

- Sistemul OPTEC HSP

- Amprentarea câmpului protetic

- Modelul de lucru obținut se duplică din masa de ambalat care rezistă la temperature foarte înalte

- Pe bontul modelului se ard straturi successive de masa ceramic

 TEHNICA ARDERII PRIN INFILTRARE

- realizarea într-o primă fază a unei cape ceramice cu conţinut crescut de oxizi (Al 2O3, ZrO2).

- Capa este introdusăcu modelul este introdus în cuptor şi sinterizat la 1120°C timp de 2 ore pentru a se elimina apa şi a
fuziona particulele de alumină.

- După sablare nucleul (infrastructura) se plachează clasic cu mase cerramice preparabile în laborator şi se arde într-un
cuptor de ceramică (de exemplu Vacumat) la 960°C timp de 10 minute.
 SISTEME REALIZATE PRIN PRESARE

- sisteme cu temperatură înaltă de injectare (IPS Empress - 1100°C);

- sisteme cu temperatură scăzută de injectare (Cerestore - 160°C).

 SISTEME CONCEPUTE PENTRU TEHNICI DE TURNARE DICOR


- Principiul este acelaşi ca şi în cazul tumării metalelor şi se bazează pe umplerea unui tipar obţinut pe baza machetei
restaurării, prin forţă centrifugă cu masa ceramică topită.
- Piesa turnată este introdusă într-un cuptor de ceramizare, specific sistemului, timp de 6 ore la 1075 °C

B.SISTEME SUBSTRACTIVE

SISTEME CAD/CAM

Un receptor situat într-o cameră de înregistrare va decodifîca în timp real informaţiile volumetrice obţinute şi le va
transmite unui computer care va prelucra datele şi va creea designul viitoarei restaurări. Computerul dirijează apoi
instalaţia de frezare care va freza într-un bloc de material ceramic restaurarea.
Instalaţia constă în trei dispozitive de bază:
1. Dispozitivul de achiziţionare a datelor
2. Prelucrarea datelor şi stabilirea designului viitoarei restaurări se poate face în mai multe feluri:
- pe baza unor algoritmi integraţi in sistemul de operare;

- stabilirea de către utilizator a limitelor preparaţiei şi a viitoarei restaurări pe imaginea de pe monitor


- prin consultarea unei baze de date cu design-uri de restaurări prestabilite
3. Dispozitivul de frezare constă în unul sau mai multe micromotoare coordonate de unitatea centrală de prelucrare a
datelor.

 FREZARE PRIN COPIERE


- se bazează pe copierea unei machete şi realizarea pur mecanică a piesei protetice (neasistată de calculator).
- Preparaţia efectuată este amprentată clasic (nu cu amprentare optică)

- se toarnă un model

- se realizează macheta dintr-o răşină compozită fotopolimerizabilă şi se fixează în dispozitivul de scanare.


- Sistemul constă dintr-un unit în care sunt înglobate două dispozitive care acţionează simultan:
- dispozitivul de scanare (profilometrul) - o tijă metalică care urmăreşte conturul machetei realizată din răşină diacrilică.
- dispozitivul de frezare constă într-un micromotor cu freze diamantate de diferite forme