Sunteți pe pagina 1din 8

-Prezentare Tehnologie Foraje Puturi Apa si Denisipari cu pompa MAMUT

prin utilizarea Instalatiei usoare de foraj puturi apa 80m 6CP


-Executam foraje puturi apa Bucuresti 35- 80 m 0720858997 APAFORAJ,
preturi mici, apa curata www.apaforaj.com
Construirea puturilor de apa americane adanci tubate cu tuburi PVC cu filtre de pietris margaritar si
filtre SCREEN si denisipate cu pompa MAMUT rezolva problema surselor de apa ieftine si curata
pentru comunităŃile rurale şi suburbane unde:
1) Resursele de suprafaŃa nu pot fi captate si unde nu exista apa potabila in pânza freatica de
suprafaŃa;
2) Exista certitudinea ca sursa de apa se afla la o adâncime accesibila (nu mai mare de 200m);
3) Costul exploatării surselor de suprafaŃa este mult prea mare.

-Poze foraje puturi apa cu Instalatia usoara de foraj puturi apa BREVET DE MODEL
INDUSTRIAL nr.012085/10.01.2003
-PHOTOS of water well drilling using ultralight water well drilling rigs
-Atentie! Cativa "baieti isteti" ne fura pe Internet prezentarile noastre personale si
pozele noastre protejate cu brevet de model industrial
-Aceste Instalatii usoare de foraj puturi apa sunt patentate cu Brevet de model
industrial nr. 012085/10.01.2003 si sunt rezultate
in urma Programelor Nationale de Cercetare RELANSIN si CEEX

-Noi oferim lumii apa curata si ieftina prin foraje puturi ecologice 35- 80m cu Instalatii usoare de foraj
puturi apa: www.apaforaj.com 0720858997

-0720858997 http://www.apaforaj.com Tineti minte 3 cuvinte: *APAFORAJ, preturi mici, apa curata

-0720858997 http://www.apaforaj.com Don’t forget 3 words: *APAFORAJ water drillings, small prices,
clean water
Solutia pentru Foraje Puturi Apa propusa de noi (vezi fig. 2.5) prezintă următoarele caracteristici
şi include următoarele componente
-put forat de adâncime, H=30…200 m, Diametrul puŃului D=230…320mm, foraj mecanizat după
tehnologie americană, foraj rotativ hidraulic cu circulaŃie directă de fluid de foraj.
-Tubajul este constituit din tuburi PVC VALROM speciale pentru puŃuri de apa, de culoare albastră,
cu mufă, filet şi garnitură cu dimensiunile 125x5,4mm ; 140x5,4mm ; 160x5,4mm.
Captarea apei se face pe adâncime, prin stratul acvifer şi sub strat, cu 20 m de filtre SCREEN (tuburi
VALROM speciale, cu fante cu g=0,3…0,5mm) si cu strat de filtraj de pietriş mărgăritar cu granulaŃia
g= 3…5mm, în spaŃiul inelar dintre tub şi puŃul forat, pe toată lungimea filtrelor SCREEN

-We are making 35- 80m water well drillings 0720858997 Low prices, clean water www.apaforaj.com

-We are giving to the world cheap & clean water through 35- 80m ecological drilling with ultralight
water well drilling rigs www.apaforaj.com

-APAFORAJ POZE Foraje puturi apa 35- 80m 0720858997 / Water well drilling PHOTOS:
http://www.flickr.com/photos/ apaforaj

-APAFORAJ VIDEO Foraje puturi apa 35- 80m 0720858997/ Water well drilling VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?v=IkHHfPii_Jc

-APAFORAJ VIDEO Denisipare puturi apa 35- 80m 0720858997 / Air-lift, MAMOUTH PUMP:
http://www.youtube.com/watch?v=Vanituq1LHU&feature=related

-APAFORAJ Foraje puturi apa 35- 80m 0720858997 pe Facebook: www.facebook.com/apaforaj

-35- 80m Water well drilling 0720858997 on Facebook: www.facebook.com/apaforaj

-APAFORAJ Foraje puturi apa 35- 80m 0720858997 pe TWITTER: http://twitter.com/apaforaj

-35- 80m Water well drilling 0720858997 on TWITTER: http://twitter.com/apaforaj

-Instalatie usoara de foraj puturi apa 35- 80m / Ultralight water well drilling rig www.apaforaj.com

InstalaŃiile de foraj care utilizează principiul forajului mecanizat rotativ hidraulic clasic, cu
circulaŃie directă de fluid de foraj, au în general următoarea componenŃă şi funcŃionare:
Garnitura de prăjini de foraj cu sapa de foraj ataşată se roteşte fiind antrenată mecanic de la un cap
de foraj cu acŃionare mecanică de la un motor termic sau hidrostatică de la un motor hidrostatic lent.
Introducerea şi scoaterea unui pas de prăjină de foraj se face secvenŃial, pas cu pas, prin blocarea
garniturii de prăjini la podul sondei într-o broască cu pene şi o furcă specială care intră în locaşul
frezat de blocaj al prăjinilor şi se sprijină şi se blochează în broasca cu pene.
Manevrarea garniturii de prăjini de foraj pentru introducerea / scoaterea unui pas se face cu un troliu
manual cu sistem de manevră cu cablu tip macara-geamblac (palan mobil), cu multiplicare de forŃă,
sau cu un mecanism de acŃionare cu lanŃ şi cu cilindru hidraulic, cu multiplicare de cursă
Pentru realizarea forajului hidraulic, în garnitura de prăjini (tip Ńeavă) se injectează prin intermediul
unui cap de spălare fluid de foraj, de la grupul motopompă de foraj.
Fluidul de foraj circulă prin interiorul prăjinilor şi prin duzele sapei de foraj spală sub presiune talpa
sondei, îndepărtând sfărâmăturile de roca şi detritusul, care se evacuează apoi prin spaŃiul inelar
dintre prăjini şi puŃul forat, până la suprafaŃă.
Acesta este procedeul de foraj rotativ hidraulic cu circulaŃie directă de fluid de foraj. Dacă nu ar exista
spălarea continuă a tălpii sondei şi îndepărtarea sfărâmăturilor şi detritusului cu fluidul de foraj, sapa
s-ar bloca imediat , nu ar înainta nici un pas de prăjină.
Fluidul de foraj se recuperează printr-un şanŃ într-o groapă de decantare , care comunică printr-un
şanŃ cu meandre (pentru decantare) cu altă groapă de alimentare , de unde este din nou recirculat de
către grupul motopompă de foraj şi procesul se repetă.
Este de o mare importanŃă existenŃa unei circulaŃii continue de fluid de foraj, fără de care sapa nu ar
avansa şi s-ar bloca; de asemenea evitarea prăbuşirii puŃului, înainte de tubaj se face prin presiunea
hidraulică a fluidului de foraj asupra pereŃilor puŃului.
La apariŃia pierderii de circulaŃie, forajul se opreşte, se ridică sapa cu un pas de prăjină şi se adaugă
aditiv de foraj pentru restabilirea circulaŃiei.
Fig. 2. 5. PuŃ de apă forat mecanizat cu instalaŃie ultrauşoară de foraj hidrogeologic, după tehnologia
foraj rotativ hidraulic cu circulaŃie directă de fluid de foraj

Tubajul se face după terminarea completă a forajului pe toată adâncimea puŃului şi la diametrul final
al puŃului. Pentru evitarea pierderii de circulaŃie în straturi poroase şi a colapsului (prăbuşirea puŃului),
pentru decantarea în batal a detritusului, în fluidul de foraj se adaugă aditiv de foraj
(bentonită+CMC+sodă calcinată).
Fluidul de foraj se prepară în batal cu o zi înainte de începerea forajului, pentru hidratarea şi
omogenizarea perfectă a amestecului
-metoda are avantajul că se evită prăbuşirea (colapsul ) puŃului prin presiunea hidraulică a fluidului de
foraj, şi prin lipirea pereŃilor puŃului cu aditivi din fluidul de foraj.
De aceea se poate fora la adâncimi mari, pe toată adâncimea puŃului şi până la diametrul maxim,
fără şa fie nevoie să se tubeze în timpul forajului; tubajul se face la final, după terminarea forajului;
aceasta reprezintă o simplificare şi o creştere de productivitate enormă, din punctul de vedere al
tehnologiei de foraj
-pentru depistarea surselor bogate şi curate de apă, si pentru a se putea şti poziŃionarea exactă a
filtrelor SCREEN de captare, după foraj şi înainte de tubaj se poate face cercetare geofizică, carotaj
electric, metoda rezistivă.
Se obŃine astfel o diagrafie cu conformaŃia exactă a straturilor forate şi cu poziŃionarea exactă a
straturilor acvifere curate şi bogate în apă; se pot astfel poziŃiona cu exactitate pe verticală filtrele
SCREEN şi zona straturilor curate şi bogate şi se evită captarea unor straturi infestate cu mâl foarte
fin, care nu poate fi eliminat la deznisipare
-punerea in producŃie si deznisiparea puŃului se face cu pompa MAMUT prin procedeul aer-lift (tub
ejector); se introduce aer sub presiune de la un compresor (P=2,2KW, p=8..12 bar, Q=400 litri/min)
printr-un furtun subŃire in dispozitivul de sifonare, amestecul aerat cu densitate mica de apa-aer-nisip-
detritus este evacuat printr-un furtun gros legat de dispozitivul de sifonare pana la limpezirea apei din
strat si decolmatarea puŃului (timp de 3...4 zile); furtunul cu aer trebuie imersat in apa 60% din
lungimea lui.
Pentru a putea funcŃiona, sifonul mamutului trebuie să aibe deasupra o coloana de apă cu
adâncimea de min 30m, mamutul nu funcŃionează eficient decât pentru adâncimi mai mari de 30m.
De aceea se forează prin această metodă numai puŃuri de apă mai adânci de 30m, se oferă astfel cel
mai bun raport preŃ/calitate de pe piaŃă, se oferă apă curată, filtrată, fără mâl şi nisip, la un debit bun
Q=80…100 litri/min şi stabil.
- Forarea mecanica se executa cu ajutorul unei instalaŃii de foraj care se aduce la amplasamentul
stabilit. Această metodă, foraj mecanizat rotativ cu circulaŃie directă de fluid de foraj are raportul cel
mai bun preŃ calitate prin utilizarea instalaŃiilor ultrauşoare şi uşoare de foraj hidrogeologic, care au
costuri de foraj/tubaj atractiv, de maxim 30…40 euro per metru forat şi tubat. InstalaŃiile de foraj
industriale, de puteri mari, (100…300CP) pe autoşasiu au preŃuri foarte mari de exploatare, utilizarea
acestor instalaŃii masive de foraj impune preturi foarte mari, 100..200 euro per metru forat şi tubat,
preŃuri prohibitive pentru comunităŃile rurale şi suburbane, piaŃa Ńintă a prezentului program de
cercetare. InstalaŃiile uşoare şi ultrauşoare de foraj oferă şi in foraj ecologic, sun de dimensiuni mici,
-rezervor Q=20 m3 realizat din fibra de sticla, poziŃionat la înălŃime, de obicei în podul casei
-conducta de distribuŃie L=1000m cu D = 110 mm
-cişmele publice: 1-3 buc.
Se apreciază ca un put forat astfel poate alimenta cu apa aproximativ 130 de gospodarii cu
650 locuitori ce locuiesc la o distanta de aproximativ 125 m dar nu mai mult de 250 m de puŃul forat.
Aplicarea acestei soluŃii este condiŃionata de efectuarea unui studiu hidrogeologic ce trebuie
sa confirme existenta apei de adâncime si la calităŃile acceptate de STAS nr.1342.
De asemenea la proiectarea captării apei subterane prin puŃuri individuale se vor respecta
prevederile SR 1629-2/1996 referitoare la captarea apelor subterane prin puŃuri.
Detalii referitoare la tehnologia de realizare a forajelor mecanice, care sunt obiectul
programului actual de cercetare, sunt oferite la capitolul referitor la „Analiza tehnologiilor de foraj
mecanizat hidrogeologic”
Costurile orientative pentru aplicarea acestei soluŃii sunt oferite in Anexa 14.
Detalii referitoare la operaŃiunile tehnice necesare pentru pregătirea si executarea puŃurilor
forate, tipuri de filtre, decantarea, colmatarea si decolmatarea, deznisiparea si pomparea
experimentala sunt prezentate in Anexele 4, 5 si 6.
Punctele tari:
• acces la apa de calitate mai buna a locuitorilor; sunt captate straturile de adâncime mare
(începând de la al treilea strat acvifer în jos), bogate şi curate, nepoluate, fără nitriŃi, fără
agenŃi patogeni
• pentru forajul cu instalaŃii ultrauşoare şi uşoare de foraj, se obŃine cel mai bun raport preŃ
calitate, preŃul de 30…40 euro / metru forat şi tubat pentru o resursă de apă ieftină şi curată,
la debit bun şi stabil Q=80…100 litri/min , suficient pentru gospodăriile individuale din
comunităŃile rurale şi suburbane
• întreŃinerea se poate face foarte uşor si cu costuri minime
• metoda are avantajul că se evită prăbuşirea (colapsul ) puŃului prin presiunea hidraulică a
fluidului de foraj, şi prin lipirea pereŃilor puŃului cu aditivi din fluidul de foraj. De aceea se poate
fora adăncimi mari, pe toată adâncimea puŃului şi până la diametrul maxim, fără să fie nevoie
să se tubeze în timpul forajului; tubajul se face la final, după terminarea forajului, se simplifică
şi se optimizează foarte mult tehnologia de foraj, comparativ cu complicaŃiile şi improvizaŃiile
care trebuie făcute la săparea manuală uscată, unde trebuie folosit burlan de urmărire, trebuie
tubat pe porŃiuni, în timpul forajului si trebuie asigurate tuburile deja introduse contra prăbuşirii
peste sapa manuală-crivac, iar uneori crivac-ul trebuie sa fie în construcŃie extensibilă , pentru
a putea fi introdus prin tuburile cu care s-a tubat deja.
• Metoda are avantajul ca permite cercetarea geofizică prin metoda carotaj electric-rezistivitate
pentru depistarea straturilor de acvifer bogate în apă şi curate, şi pentru poziŃionarea exactă
pe adâncime a filtrelor SCREEN de captare
• Metoda are avantajul că permite deznisiparea, limpezirea şi punerea în producŃie eficientă a
puŃului de apă prin folosirea metodei de deznisipare cu pompa MAMUT prin procedeul aer-lift,
la adâncimi mai mari de 30m, oferindu-se o resursă de apă ieftină şi curată, la debit bun şi
stabil
• Se permite un foraj ecologic, fără distrugerea proprietăŃii gospodăriei individuale particulare,
instalaŃiile ultrauşoare şi uşoare de foraj sunt flexibile, au un grad ridicat de trasportabilitate,
se pot strecura pe zone înguste de proprietate, au acces la zona inaccesibile instalaŃiilor mari,
masive, pe autoşasiu pentru locaŃiile de foraj
Puncte slabe:
Comparativ cu celelalte metode prezentate până acum, forajul mecanizat cu instalaŃii uşoare
şi ultrauşoare de foraj pentru gospodăriile individuale din comunităŃile rurale şi suburbane, nu
prezintă dezavantaje şi puncte slabe, de aceea aceasta metodă de foraj hidrogeologic va fi
luată în considerare în cadrul programului de cercetare actual

Pregătirea şi efectuarea operaŃiei de tubare

GeneralităŃi
Tubarea este operaŃia de consolidare a puŃului forat prin introducerea unei coloane formata din
burlane îmbinate intre ele. (Fig.2. 6)

Fig.2. 6. Burlane PVC VALROM,


speciale pentru puŃuri de apă, de culoare
albastră, cu mufă, filet TPN4 şi
garnitură

Coloana de tubaj care se introduce in puŃul forat este alcătuita din : burlane, filtre, şiul coloanei, inelul
de reŃinere si centrori. OperaŃia de tubare are o deosebita importanta pentru terminarea puŃului forat
in bune condiŃii. In scopul asigurării unei reuşite depline, înaintea începerii tubării se efectuează o
serie de operaŃii de pregătire a burlanelor, a instalaŃiilor si a sculelor care au ca rezultat evitarea
unor complicaŃii pe parcurs, cat si introducerea coloanei pana la talpa fără dificultăŃi
Forajele pot fi tubate fie cu burlane din otel aliat, fie cu plastic (PVC). În ultima perioadă s-a
generalizat utilizarea burlanelor PVC VALROM speciale pentru puŃuri de apă, de culoare albastră, cu
mufă, filet TPN4 şi garnitură. Sunt utilizate pentru tubaj burlane PVC VALROM cu dimensiunile
125x5,4mm ; 140x5,4mm ; 160x5,4mm
Aceste burlane PVC se remarcă printr-o grosime mare a pereŃilor (5,4mm) şi printr-a îmbinare sigură
cu filet, elemente cerute de următoarele solicitări în exploatare:
1. In burlane este introdus aer comprimat la presiune 8…10bar, în timpul operaŃiei de deznisipare.
Daca pereŃii ar fi mai subŃiri sau dacă nu ar fi o îmbinare sigură cu filet, coloana s-ar spage s-au s-ar
desprinde din îmbinare în timpul deznisipării;
2. In timpul exploatării, coloana de burlane este supusă presiunii orizontale a solului; dacă pereŃii ar fi
mai subŃiri sau dacă nu ar fi o îmbinare sigură cu filet s-ar produce spargerea coloanei de burlane
sau smulgerea burlanelor din îmbinare datorita presiunii deviaŃionale orizontale a solului
Detalii referitoare la operaŃia de tubare se găsesc in Anexa 3
La un foraj hidrogeologic, filtrul este cel mai important element al coloanei filtrante, deoarece
influenŃează in mare măsura cantitatea si calitatea apei, precum si buna funcŃionare in exploatare.
FuncŃia principa1a pe care o îndeplineşte un filtru este aceea de a susŃine pereŃii porŃiunii deschise a
stratului acvifer si de a lăsa sa treacă apa din strat in put fără pierderi mari de presiune.
In prezent, filtrele cele mai utilizate sunt cele confecŃionate din burlane metalice sau din PVC. S-a
generalizat, datorită avantajelor preŃ/calitate utilizarea filtrelor PVC SCREEN cu fante cu grosimea
g=0,3…0,5mm, confecŃionate de VALROM din propriile burlane PVC albastre de tubaj
Deosebim doua tipuri de sisteme de filtrare:
-simple folosite atunci când roca in care este forat puŃul este mai stabila ;
- cu pietriş mărgăritar cu granulaŃia g=3..5mm în spaŃiul inelar dintre tub puŃul forat, grosimea stratului
filtrant, minim 50…100mm pe rază (se folosesc in cazul cercetării sau exploatării unui orizont acvifer
cu nisipuri fine);
Aceste filtre se realizează la suprafaŃa sau in put. La filtrele ce se executa la suprafaŃa, procedeul de
execuŃie consta in introducerea pietrişului mărgăritar intre doua filtre simple, metalice, concentrice.
Detalii referitoare la tipurile de filtre se găsesc in Anexa 4

Decantorul
Decantorul este partea inferioara a coloanei filtrante si are ca scop decantarea nisipului ce intra din
strat in put, in timpul exploatării sau pompărilor experimentale. Decantorul este constituit, în cel mai
simplu caz dintr-un PVC obişnuit de tubaj (cu mufă, filet şi garnitură) cu lungimea de 4..5 m, ataşat la
baza coloanei de tubaj, intre şiul de capăt şi tubul de filtraj SCREEN
Detalii referitoare la decantor sunt date in Anexa 5

Punerea in producŃie a puŃului forat


Desfăşurarea operaŃiunilor pentru punerea in producŃie a puŃului forat, sunt cuprinse in cele trei faze
(decolmatare, deznisipare, pompare experimentala si testare).
Factorii de care depind alegerea operaŃiunilor in programul de lucru sunt redaŃi in Cap.5 „Studiul
tehnologiilor de tubaj, filtrare, deznisipare şi punere în producŃie a puŃurilor de apă”

COLMATAREA.
Colmatarea se caracterizează prin micşorarea permeabilităŃii stratului acvifer din jurul puŃului ca
urmare a operaŃiilor de foraj, când calitatea fluidului de foraj si diferenŃa de presiune dintre acesta si
strat, permit intrarea fluidului in stratul acvifer.
Detalii referitoare la Colmatare se găsesc in Cap.5 „Studiul tehnologiilor de tubaj, filtrare,
deznisipare şi punere în producŃie a puŃurilor de apă”

DECOLMATAREA
Prima faza de punere in producŃie pentru puŃurile la care stratul acvifer a fost traversat cu noroi de
foraj este decolmatarea.
La puŃurile pentru apa, la care stratul acvifer nu a fost traversat cu fluid de foraj, nu este nevoie de
aceasta faza, deoarece apa din strat, la intrarea in gaura de put, nu întâlneşte rezistenta produsa de
colmatare.
Detalii referitoare la Decolmatare se găsesc in Cap.5 „Studiul tehnologiilor de tubaj, filtrare,
deznisipare şi punere în producŃie a puŃurilor de apă”.

DEZNISIPAREA
După terminarea decolmatării urmează a doua faza de punere in producŃie a unui put forat pentru
apa şi anume Deznisiparea
Prin deznisipare se înŃelege pomparea in care particulele mici de nisip sunt extrase si eliminate din
stratul de apa, iar particulele mai mari rămân in jurul filtrului, formând un filtru natural.
La pompările următoare, de testare, de exploatare sau experimentale, filtrul natural protejează filtrul
introdus in put, împotriva înfundării.
Pomparea in timpul deznisipării se face intens, debitul de apa extras din put fiind mai mare decât
debitul maxim viitor, de exploatare sau pompare experimentala, cu aproximativ 25%.
Durata necesara de pompare depinde de structura stratului acvifer.
n lipsa unui strat impermeabil deasupra stratului acvifer, sau in cazul unui înveliş slab, o extragere
prea mare a particulelor de roca poate provoca deplasarea rocilor de-a lungul puŃului, făcând inactiva
o parte din suprafaŃa filtrului. Detalii referitoare la deznisipare si procedee de deznisipare se găsesc
in Cap.5 „Studiul tehnologiilor de tubaj, filtrare, deznisipare şi punere în producŃie a puŃurilor
de apă”.
Lucrări premergătoare punerii in exploatare a puŃului forat
Pentru a pune in exploatare un put forat, este necesar sa se execute in prealabil următoarele lucrări:
• construirea cabinei puŃului;
• montarea pompei de exploatare cu echipamentul ei auxiliar, mecanic si electric;
• instituirea zonei de protecŃie sanitara.
Construirea cabinei pudului forat
Cum se construieşte cabina si ce pompa se alege pentru exploatarea forajului se stabileşte de câtre
proiectantul de specialitate care elaborează proiectul in funcŃie de datele specifice ale puŃului sau
puŃurilor forate.
Nu este recomandabil ca lucrările sa fie executate de nespecialişti, pentru ca printr-o execute greşita
se poate periclita viata forajului si deci a întregii investiŃii. Detalii in Cap.6 „Studiul tehnologiilor de
exploatare şi de sanitarizare a puŃurilor de apă”
Montarea pompei si a instalaŃiilor hidraulice auxiliare
Alegerea si detaliile de montare ale pompei corespunzătoare se stabilesc de proiectantul care
elaborează documentaŃia tehnico-economica de exploatare a sursei de apa. (Cap.6 „Studiul
tehnologiilor de exploatare şi de sanitarizare a puŃurilor de apă”)
Zona de protecŃie sanitara
Zona de protecŃie sanitara este prezentata in capitolul ProtecŃia Sanitara a Surselor de Apa a acestui
studiu deoarece acest capitol este aplicabil si celorlalte soluŃii.
Executam foraje puturi apa Bucuresti, APAFORAJ, preturi mici, apa curata, puturi, puturi de
apa, foraje puturi de apa, instalatie de foraj puturi apa, foraje apa, foraj apa , puturi apa, instalatii de
foraj puturi apa, Foraj puturi apa, Forari puturi apa, Forari apa, foraje fantani apa, instalatii de foraj ,
instalatie de foraj, instalatie de forat puturi, water well drilling, water well drilling rig, water drilling,
drilling, instalatie de foraj puturi apa , instalatia de foraj puturi apa, forari puturi apa, forari, foreza apa
, puturi de apa, forari puturi de apa instalatie ultrausoara de foraj puturi apa, foraj puturi, forari puturi
de apa, instalatia de foraj , preturi foraje puturi apa, foraje puturi de mare adancime, puturi forate,
puturi de adancime, firme foraje puturi, deznisipare, pompa mamut , foraje puturi, forari puturi, foreza
apa, executie foraje puturi, pret puturi, put forat, forare fantana, instalatii foraj, forare put adancime ,
foraje, executam puturi, denisipare, desnisipare, pret put forat, preturi foraje puturi, teava puturi,
foraje puturi de mare adancime, puturi forate , puturi de mare adancime, foraj fantana, denisipari
puturi, foraj fantani, aquaconstruct, firme forari, put forat pret, forari puturi pret, foreze fantani , utilaj
forat puturi apa, utilaj de foraj, forat puturi adancime, puturi Bucuresti, foraje Bucuresti, foraje puturi
apa Bucuresti, sapari puturi , sapatori de puturi, capete de forare, apaforaj, ecoforaj, aqua-construct,
forari fantani, imagini cu puturi, unelte puturi, pret sapare put , puturi pentru apa, deznisipare put,
sapatori de puturi, pret foraj apa, forare mare adancime, prajini de foraj, sape de foraj, furtun
deznisipare put , utilaje de foraj, utilaje de forat puturi, masina forat, tehnologia forajelor de apa,
sectiune put forat , puturi apa potabila, puturi apa industriala, tehnologia forarii puturilor, puturi
absorbante, foraj apa prospectiuni geotehnica , foraje verticale, foraj put de suprafata, teava pentru
put, scule puturi de mica adancime, instalatie usoara de foraj, instalatii usoare de forat , masina
usoara de forat, execut foraje, put forat pret, firme de foraje, sapare puturi, executari puturi, pret utilaj
foraj, foraje srl, foraje , forare puturi apa pret, sapare puturi, foraje fantani, pret put apa, prajini pentru
foraj, prajini foraj, foreze manuale , utilaj de forat, instalatie de foraj FA75-U, instalatie de foraj FA100-
U, executam puturi ieftin, puturi americane

General information about water well drillings: We have offered, through this project, the lightest,
the most portable, most flexible and cheepest water well drilling rig for the Romanian market today.
The ultralight water well drilling rig U80 is used for drilling (30…80 m deep) water wells, having small
diameters (Ø230 mm borehole), which can be cased with plastic tubes of small diameters
(Ø140x5,4mm) being glued or screwed..
The exploitation of the water wells is done with a new generation of electric water pumps
(submersible pumps having small diameters (Ø100mm) or surface types having Venturi down to hole
ejector tube).
The water drilling rig is offered for a large market made of small land owners, small entrepreneurs,
small business enterprises, small farmers etc., and it has a huge market succes in Romania and also
in European Union, because it has the best price/quality ratio for water well drilling
The rig uses the classical method of drilling known as: Mud Rotary Drilling, with direct circulation of
the mud drilling fluid.
The powerhead engine turns the drill stem which has a Drill Bit screwed into end. As the Drill Bit drills
down into Earth, the mud Pump recirculates a drilling fluid down the drill stem and out the drill bit.
This drilling fluid is pushed up the borehole and flows into a mud pit.
After the cuttings (soil, sand, clay) flow into the mud pit, the heavier cuttings settles out of the drilling
fluid and the Mud Pump pumps the drilling fluid back down into the bore-hole to repeat this process.
The Mud Rotary drilling method of drilling is very common and is the same method that the oil drilling
rigs uses.
The drilling line (drilling stems and drilling bit) is rotational driven from a small gasoline engine (four
strokes, vertical shaft, power=6 Hp).
The drilling head contains also a centrifugal clutch for in-load starting (also acting as safety device
and as a uncupling device for isolating the drill stem from tha engine during the screwing, un-
screwing the drilling pipes) , a heavy-duty planetary gearhead, the heavy-duty bearings of the drilling
head, power swivel for pushing the drilling fluid in the drilling line while it is rotating, the acceleration
command device of the engine
The maneuvering (raising and lowering with a drill pitch) of the drilling line is done from a manual
ratchet drawwork through the maneuvering system (mobile pulley type) with consist of a crown block
sheave and a traveling block sheave. ]
The drilling head is guided on the both front mast columns, the third back mast column is sustained
the drawwork.
The pushing of the drilling bit is done by the weight of the drilling head and by the supplementary
weights hanged from the drilling head. The drilling bits and reamers are covered for hardening
through brazing with granules of tungsten (wolfram) carbide. There are also used three blade bits
230mm diameter, armoured with tungsten carbide chips and three cones bits Ø215 mm diameter.
After the casing with the VALROM 140x5.4mm PVC Tubes (having collar, thread, oring seal and
SCREEN filters with 03-05mmm faints), it is done the de-silting, the clearing and the putting in
production of the well, which is done with the MAMOUTH pump (2.2 KW electrocompressor), using
the air-lift procedure.
The efficiency of drilling is due to:
The maintaining of a very good circulation of the drilling fluid: a good circulation is ensured by using
of the drilling fluid additives (i.e. bentonite and a polymer gel).
They allow the settling of the heavier cuttings, the washing of the cuttings from the well, the
preventing of the collapsing of the well and stops the loosing of circulation in case of porous and
depleted geological layers, also in case of drilling through the first aquifer layer (which is usually
polluted). The drilling always stops in case of loosing circulation; the drill stems are raised with a drill
stem pitch and restoring circulation is done.
The efficient drilling through several cuttings with a set of 7 drilling bits and reamers, this method
ensures a cheaper drilling and an efficient prospecting of the aquifers.
The drilling sites which can be prospected with the U80 rig: The U80 ultralight water drilling rig will
perform best in favorable drilling formations such as normal soil, clay, sand, sandstone. The rig
has drilling bits and reamers covered for hardening through brazing with granules of tungsten
(wolfram) carbide, for drilling through difficult formations such as: gravel, limestone, sandstone, rocks,
but if the formation is too hard, then the F rig may not be feasible. We can profit in this case from the
flexibility and the mobility of the ultralight rig and we can try another drilling location 30…50 m away.
Two special devices (spoon-screw type) are used for removing the boulders that can not be flushed
up to surface and removed by the drilling fluid.

Foraje puturi apa denisipari puturi apa 35-80m


Foraje puturi apa 35-80m 0720858997 www. apaforaj. lx. ro
Executam foraje puturi apa, Bucuresti, APAFORAJ, preturi mici, apa curata, Instalatie usoara de foraj
puturi apa, Diametrul foraj Dmax=230mm, Adancime puturi apa forate Hmax=30-80m, tubate cu
tuburi PVC Valrom D=140x5,4 mm, albastre, cu filet. Pretul forajului de apa este ieftin per metru forat
si tubat. Pentru captarea si filtrarea apei putul de apa are 20m tuburi filtru tip Screen si filtru de pietris
margaritar 50mm/raza. Dupa tubaj se face deznisipare cu pompa Mamut, metoda aer-lift. Puturile
sunt exploatabile cu pompe submersibile 220V D=100mm sau cu pompe 220V de suprafata cu tub
ejector. Foram puturi apa mecanizat, tehnologie foraj rotativ hidraulic cu circulatie directa de fluid de
foraj, cu Instalatie usoara de foraj puturi apa transportabila cu Dacia papuc, de aceea avem cel mai
bun raport preturi calitate pentru foraje puturi de apa.
Foraje puturi apa, puturi, puturi apa, puturi de apa, fantani, fantani apa, foraje, foraj, forari, foram,
forat, foreze, foreze de apa, preturi puturi apa, puturi de mare adancime, puturi de mica adancime,
puturi de apa, foraj puturi apa, forari puturi apa, foram puturi apa, forat puturi, foraj fantani, forari
fantani, foram fantani, Instalatie usoara de foraj puturi apa, instalatie usoara de foraj, utilaj de foraj,
echipament de foraj, masina de forat, instalatie usoara de foraj FA75-U, FA100-U, deznisipare,
desnisipare, denisipare, pompa mamut, puturi americane.