Sunteți pe pagina 1din 3

Numele si prenumele ……………………

Clasa a V a .......

Test

1. Organizează exemplele de izvoare istorice de mai jos în cele două categorii de izvoare: scrise şi
nescrise:
Listă izvoare istorice: hărţi, monede, unelte, cărţi, bijuterii, arme, morminte, inscripţii, haine, casă.

Izvoare nescrise Izvoare scrise

10x0,10=10p

2. Asociază cuvintele din lista de mai jos modului de viaţă nomad sau sedentar, aşezându-le în
tabel.
Lista de cuvinte: vânătoare, cules, agricultură, peşteră, metalurgie, casă, meşteşuguri, picturi
rupestre, animale domestice, migrator.
Nomad Sedentar

0,10x10=10p

3. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


După preistoria umanităţii urmează epoca:
a. antică b. modernă c. medievală d. contemporană

Un secol este alcătuit din:


a. 10 ani b. 100 ani c. 1000 ani d. 10000 ani.

Ştiinţa auxiliară care se ocupă cu datarea ( timpul) evenimentelor istorice este:


a. heraldica b. numismatica c. cronologia d. arheologia

Conform teoriei evoluţioniste omul a apărut pe continentul:


a. Australia b. Asia c. Europa d. Africa 0,50x4=20p

4. Citiţi, cu atenţie, textul de mai jos:


,,După ce timp de cel puţin o jumătate de milion de ani a trăit din vânat şi cules, acum, pentru prima
data, omul ajunge să domine natura – natura vegetală prin cultura plantelor şi practica agriculturii, iar
natura animală prin domesticirea şi creşterea animalelor; apoi, invenţia olăritului, a roţii, a torsului şi
ţesutului, perfecţionarea navigaţiei – sunt tot atâtea cuceriri care justifică termenul de revoluţie
neolitică.”
(O. Drâmba, Istoria culturii şi a civilizaţiei)

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:


1. Transcrieţi două argumente care susţin termenul de revoluţie neolitică. 10p

2. Prezentați în câteva rânduri diferențele dintre epoca pietrei și epoca metalelor. 10p

3. Menţionaţi care sunt cele două teorii privind originea omului. 10p

4. Care sunt epocile istorice ? 10p

5. Ce a reprezentat ,,Semiluna Fertilă,, ? Unde este situată, care sunt țările care se găsesc acolo ?

0,50x2=10p

Se acordă 10 p din oficiu.