Sunteți pe pagina 1din 6

1.

15 moduri prin care poate fi


crescuta imediat increderea in
sine
Posted by: Florin Rosoga 15-Mar-2013

Una dintre cele mai frecvente probleme de care se izbe te cineva de-a lungul vie ii este
increderea in sine. Mai precis lipsa încrederii în sine i în propriile ac iuni.

Astfel, ac ioneaz f a crede c va reu i. Problema major este c porne te cu gândul c el nu


poate reu i, c nu tie ce ar trebui s fac , cum s o fac . i oricum va ie i prost.

Iar asta se va transforma într-o profe ie care, evident, se va împlini. i la proxima ocazie va porni
porni la drum cu i mai pu in încredere, îndoindu-se i mai mult c ar putea reu i.

Astfel ai pierdut înc înainte de a începe. Deznod mântul e cunoscut dinainte.

15 moduri prin care poate fi crescut increderea in sine

sursa foto

Cum poate fi dezvoltat increderea in sine


Am adunat ast zi o list cu 15 idei despre cum poate fi dezvoltat încrederea în sine. Este un
subiect asupra c ruia vreau s revin în viitor, acum îns î i prezint lista “scurt ” cu tehnici de
cre tere a încrederii în propriile for e.

1. Contabilizeaz - i succesele de pân acum

Document1
2.

Am pus asta pe primul loc, pentru c o consider cea mai eficient metod de a cre te increderea in
sine. Atât imediat, cât mai ales pe termen lung. În special în clipele când e ti la p mânt i deprimat.

Con tientizarea i scrierea succeselor din trecut într-un jurnal de succese aduce un salt imediat de
încredere i te impulsioneaz la ac iune. S faci ceva nou.

Asta va aduce cu sine mici succese, care devin baz pentru o i mai bun încredere în sine. Iar
aceasta impulsioneaz alte sucese viitoare. Care treptat devin mai mari. Este ca un bulg re de
pad , care pe m sur ce se rostogole te mai departe ad aug din z pada pe care tocmai a
atins-o.

Vezi i articolul despre jurnalul de succese i cum poate fi folosit. Î i recomand începi un jurnal
în care s notezi succesele pe care le ai zilnic. Dac nu ai f cut-o deja.

2. Recunoa te lucrurile ce te fac s te sim i


inferior
Avem, de multe ori, aspecte de care ne este oarecum ru ine. Poate fi vorba de faptul ca suntem cu
greutatea cam peste limit (obezitate). Sau faptul c nu tim s ne comport m în anumite situa ii i
facem gafe.

Sau nu ne place cum ar m. Poate ne consider m inferiori celor din jur, care ni se pare c arat
mult mai bine.

Fiecare avem astfel de detalii, care ne fac s ne sim im inconfortabil. Mai mult sau mai pu in. De
obicei îns le “tragem” dup noi, f a ne opri o clip i s ne întreb m:

De ce m simt inconfortabil / inferior în astfel de situa ii?


Cum exact m simt?
Ce anume – concret i specific – îmi genereaz aceste sentimente?
Ce anume – din nou, concret i specific – dac ar fi diferit ( i cum anume), aceast senza ie nu ar
mai exista?
Ce anume – ai ghicit, concret i specific – ar trebui s schimb eu ca s fiu într-o alt situa ie?

De început, îns , se începe cu acceptarea acestor situa ii. i acceptarea faptului c ai putea i tu
fii altfel.

Mai concret: e ti un pic rotofei. Bun, de fapt e ti chiar obez. Atunci ie i zilnic i plimb -te 15 minute.
Peste o s pt mân , nu te mai plimba, ci alearg u or 5 minute. Peste o alt s pt mân alearg 15
minute. Apoi 30 de minute. Sau pl te te un coach, care s î i fac un plan concret i s te
urm reasc dac te ii de el. Sau…

De început, începi îns recunoscând c ai luat cam mult greutate la bord i nu î i place cum ar i.
Iar apoi încerci diverse solu ii.

Un alt exemplu: te compor i nepotrivit în diverse situa ii i faci gafe. Pune mâna pe o carte despre
bune maniere i comportament în public. Sun un prieten care are mai mult experien , spune-i
vrei s discu i ceva cu el/ea i cere-i sfatul la o cafea. Ie i cât mai des în public pân te vei sim i
confortabil în astfel de situa ii. Va dura ceva timp, în timp îns vei evolua (dac munce ti).

Cred c ai prins ideea. Orice poate fi schimbat. Orice poate fi îmbun it. Începe
recunoscând c ai o problem .

3. Adopt o postur încrez toare

Document1
3.

Atitudinea i postura general influen eaz nivelul de energie i increderea in sine. Am v zut asta
de nenum rate ori când organizam interviuri de angajare: candida i speria i, încovoia i, p ind
târât. Din start asta ridic semne de întrebare.

Urm re te ce postur ai i formeaz - i obiceiul de a nu p i cu capul în jos, cu umerii pleca i, parc


gârbovit de povara problemelor tale. Men ine spatele drept, prive te în fa , capul sus.

Corecteaz -te de fiecare dat când te vezi gârbovit. În timp va deveni o postur pe care o vei lua
instinctiv.

4. Folose te materiale motiva ionale


Modul în care te motivezi i cât de bine î i p strezi motiva ia, este unul dintre elementele de baz
ale dezvolt rii personale. i influen eaz semnificativ cât încredere ai în tine i în ac iunile tale.
Cât încredere ai în cuvintele pe care le roste ti, cu cât încredere îi abordezi pe ceilal i.

Ca urmare g se te- i surse de calitate bun care s - i ofere motiva ia zilnic . Mai ales dac ai un
nivel sc zut de încredere în sine.

Idei:

Pune imagini desktop motiva ionale ca i wallpaper la calculator sau coperta de Facebook. S le
vezi toat ziua pe ecran.
Ascult o muzic ce te motiveaz . G se ti multe idei cu care s începi în articolul cu muzica
motiva ional
Vizioneaz filme motiva ionale. Cea mai vast list de acest gen am f cut-o în articolul 101 filme
motiva ionale care trebuie v zute
Fomeaz - i obiceiul de a viziona zilnic clipuri video motiva ionale. Po i c uta i pe TED pentru
altele sau te po i inspira din aceast colec ie de clipuri video Osho.
Cite te r i inspira ionale care î i pot oferi motiva ia zilnic . Po i începe cu c r i cum ar fi
Alchimistul de Paulo Coelho sau Povestea pesc ru ului Jonathan Livingston de Richard Bach.
Ai acces la o colec ie întreag de citate celebre motiva ionale aici. se te-le pe cele care te
inspir cel mai mult.

5. Îmbrac -te ca s ar i bine


Ar fi excelent dac increderea in sine am lua-o doar din interiorul nostru. În realitate îns ceea ce ne
înconjoar ne influen eaz semnificativ din acest punct de vedere.

Iar un aspect pl cut influen eaz încrederea pe care o avem în noi în ine. Ceea ce vedem în oglind schimb
modul în care ne percepem. i pe cel în care oamenii din jur ne percep.

Nu sunt un expert în domeniu, îns î i recomand s acorzi aten ie unor detalii precum:

rimea hainelor pe care le por i (s fie pe m sura ta, nici prea mari, nici lipite de tine),
tipul de haine pe care le por i (s se potriveasc mediului în care î i petreci timpul i evenimentelor la care
participi),
culorilor pe care le por i (s fie pl cute, s se armonizeze între ele)

Po i cere sfatul unor prieteni de care î i place cum se îmbrac . Sau po i înv a singur s te îmbraci potrivit.
Pentru b rba i tiu c cele mai importante bloguri de vestimenta ie masculin sunt Stil Masculin,
respectiv Fii cu Stil.

Document1
4.

Pentru femei nu tiu ce recomandare s fac. Dac ai citit tu un blog de vestimenta ie feminin care merit
urm rit, te rog recomand -l mai jos într-un comentariu.

6. Înva
Ca s devii mai bun în ceea ce faci ai nevoie s î i cre ti nivelul de competen . Efectiv s cuno ti mai multe
din domeniu.

Oricare ar fi ocupa ia ta, cu siguran exist seminarii unde po i înv a mai mult despre domeniu, cursuri sau
workshop-uri sus inute de exper i. Exist site-uri i bloguri unde po i înv a gratis mai multe. Exist c r i,
produse video sau c r i audio.

Cititul unei c r i este una dintre cele mai simple activit i care î i poate cre te semnificativ nivelul de
competen . Vezi beneficiile cititului i lista cu r i online gratis despre dezvoltare personal .

Devino mai bun în ceea ce faci, înva .

7. Ridic -te i vorbe te


Oricînd ai ocazia, ie i în fa a publicului i vorbe te. Teama de vorbit în public este una dintre fricile cele mai
întâlnite (citeam undeva c este parc pe locul doi, dup teama de moarte).

Exerci iul de a î i înfrunta teama de vorbit în fa a unor oameni te va ajuta s con tientizezi c orice team se
afl doar în mintea ta.

Î i recomand clubul Toastmasters i seria de articole despre cum s vorbe ti în public ca s devii un mai bun
vorbitor.

8. Înva din gre elile pe care le-ai f cut


faci gre eli nu este o problem . S le repe i la nesfâr it poate deveni. Asta te va face s te pui pe pozi ie
de inferioritate în compara ia cu cei din jurul t u înc înainte de a începe.

Iar când începi ceva considerându-te inferior vei pune la îndoial capacitatea ta de a reu i.

Concluzia: foarte probabil c nici nu vei reu i. i po i s î i iei adio de la încredere în ceea ce faci.

Începe un jurnal simplu, dac nu ai deja unul. Noteaz în el experien ele prin care treci. Succesele pe care le-
ai avut (succesele le po i nota i separat în jurnalul de succese). Dar i gre elile pe care le-ai f cut.

În mod onest i obiectiv. Ce anume a generat acele gre eli? Ce anume – concret, specific i exact – din
comportamentul t u a generat totul?

i ce ai putea face mai bine data viitoare? Iar la prima ocazie str duie te-te s faci a a.

9. Vorbe te pozitiv despre tine însu i


Acord mai mult aten ie limbajului pe care îl folose ti – când vorbe ti sau gânde ti – despre tine.

Elimin cât mai repede expresii cum ar fi “sunt dobitoc” (folose te de exemplu “sunt foarte iste c am
procedat a a” cu sens amuzant), “sunt gras ca un porc” (po i folosi de exemplu “sunt cam rotofei, trebuie s
renun pentru o vreme la pr jituri“). Îmi aminte te de un prieten din Sibiu care se consider “un pic pufos“.

Vâneaz mereu tiparele de gânduri negative. i înlocuie te-le cu altele care au o inten ie pozitiv .

Document1
5.

Suplimentar, î i recomand adaugi o doz mic de umor, s te iei pu in peste picior. Spunea cineva (nu
îmi mai amintesc autorul) s “nu fim prea serio i. din via oricum nu o se ie im nici unul viu”.

Înva reformulezi toate expresiile negative la adresa ta, cu altele mai neutre i care s con in o
doz de umor.

10. Prive te-te în oglind i zâmbe te


Te va ajuta asta? Poate.

Dac nu, cel pu in o s vezi o persoan fain . Gre esc?

Ceea ce întreprindem cu încredere devine o profe ie care se îndepline te.

- Brian Tracy -

11. Aten ie la c utarea perfec iunii


Nu încerca s devii perfect în tot ce faci. De multe ori consumi efort pentru a realiza “perfect” lucruri care nu
erau necesare la acel nivel de calitate.

În primul rând, perfec iunea este o no iune. În principiu nu este tangibil , altfel nu am mai putea aspira c tre
ea. Sigur, e normal s aspir m c tre ceva tot mai bun. S avem o cas mai frumoas , o ma in mai bun , s
fim mai buni dansatori. Sa ne lu m un concediu mai lung (la asta m tot gândesc eu de câteva s pt mâni, dar
nu cred c voi reu i anul acesta).

Ca orice altceva în via , e necesar s tim s ne i oprim. Pân unde vân m pe “mai bun” i “perfect“?

Nu este o problem s vânezi perfec iunea. Îns asta î i cere timp, energie i bani. Iar la un punct anume nu
mai merit . Consumi mult timp sau energie sau bani ca s realizezi ceva ce nu merit toate aceste resurse.

Pe scurt: înva s te opre ti. Uneori bun e suficient.

12. F mi care
Dac se poate zilnic. Te va ajuta s ie i din zona mental i din cea emo ional . Ca s intri în corp. Vezi i
articolul cu cele 33 de motive ca s faci mi care.

În câteva cuvinte, mi carea duce la cre terea secre iilor de serotonin i endorfin în corp, concomitent
cu sc derea nivelului de cortizol. Detalii în articolul cu motivele pentru a face mi care.

13. Nu confunda g gia cu increderea in sine


Dac devii g gios, tupeist – sau b ran – nu vei face decât s - i acoperi lipsa de încredere.

Când e ti singur, te vei g si iar i cu nesiguran ele tale i lipsa de încredere în sine. Acum po i aborda
lucrurile mai departe în dou feluri:

vei continua pentru tot restul vie ii s r mâi g gios ca s - i ascunzi nesiguran a
încetezi s mai acoperi nesiguran a prin zgomot. varianta asta e mai dificil i va presupune - i confrun i
la un moment dat temerile. poate vei trece peste ele i le vei dep i. depinde cât de mult vei lucra la asta.

Document1
6.

14. Preg te te- i ac iunile


În majoritatea cazurilor o preg tire corect înainte de a începe ceva cre te ansele de succes. Astfel, atunci
când urmeaz s intri într-o situa ie în care nu ai încredere în propriile for e, preg te te-te bine dinainte.

Gânde te-te la ceea ce vrei s realizezi, de ce i cum o po i face mai bine. Î i recomand ghidul în apte pa i
pentru realizarea unui obiectiv i articolul despre obiectivul zilei ca s înve i s î i gestionezi timpul mai
bine.

15. Accept teama de e ec ca ceva normal. Nu ca


i ceva r u.
Teama de e ec are scopul de a te mobiliza pentru o provocare. S - i creasc nivelul de energie i aten ie în
fa a a ceva dificil. Sau doar a unei situa ii necunoscute.

Nu este ceva r u, este doar o parte din noi. O parte din tine. Exist pentru a te mobiliza s treci la ac iune i
nu ajungi la e ec. i nu, nu o s mori dac o înfrun i. Dac o accep i ca o parte normal din tine.

Mergi cu încredere în direc ia visurilor tale! Tr ie te via a pe care ai visat-o.

- Thoreau -

Sunt mult mai multe de spus despre dezvoltarea încrederii în sine i în propriile ac iuni. Acestea au fost doar
câteva idei, care se potrivesc la multe situa ii i care te-ar putea ajuta.

***

Care este experien a ta legat de cre terea încrederii in sine? Spune-ne i nou într-un comentariu sub
articol.

Document1

S-ar putea să vă placă și